В категории: 2022, Актуални статии, Брой 1-2/2022, Градина

Ново поколение мощни мотофрези на STIHL

В края на 2020 г. „Андреас Штил“ ЕООД обогати предлаганата на българския пазар гама мотофрези STIHL с два нови модела – MH 700 и MH 600. Те са най-мощните машини от този вид, които STIHL предлага на световния пазар към днешна дата. Челната позиция по мощност, респективно производителност, заема моделът MH 700. MH 600 се нарежда между него и доскорошният първенец по максимална широчина на окопаване STIHL MH 685. Макар и съвсем малко да му отстъпва по този показател, MH 600 разполага със значително по-мощен двигател. Негово предимство е и наличието на две механично превключвани работни скорости. Това, заедно с резерва от мощност, позволяват на новата мотофреза да се справя по-лесно и бързо с обработката на по-твърди и тежки почви.

До появата на двата нови модела, гамата мотофрези на STIHL бе представена от четирите доказали качествата си, добре позиционирани на пазара машини MH 445, MH 560, MH 585 и MH 685. Интересът към тях не намалява, което е гаранция за качествата им. Мощните MH 700 и MH 600 разширяват сферата на приложения на мотофрезите в посока на професионалното градинарство, зеленчукопроизводството, лозарството и други дейности, където този вид машини са незаменими, а мощността им е условие, без което не може.

Така разширената палитра мотофрези STIHL предлага добър избор на машини, позволяващи широчина на окопаване при един ход от 29 до 120 cm. Те покриват диапазона приложения от домашната градина и дворна оранжерия, до професионалното градинарство, включително при трудни за обработка почви.

Двете мотофрези MH 700 и MH 600 имат едноцилиндрови, четиритактови двигатели с въздушно охлаждане, разработка на STIHL. Първата е с двигател EHC 700 с работен обем 252 cm³, който развива мощност 5,2 kW (7,1 к.с.). Втората се задвижва от двигател EHC 600 с работен обем 212 cm³ и мощност 4,4 kW (6,0 к.с.). Двата модела са първите мотофрези на STIHL, които ползват тези двигатели.

Прави впечатление, че при споменатите в началото четири модела мотофрези разликите в мощността им са в границите на 0,7 kW (от 2,3 до 2,9 kW). При MH 600 този водещ технически показател прави скок от 1,5 kW спрямо модела MH 685, а при MH 700 разликата достига 2,3 kW.

Разработвайки мотофрези за силно натоварена професионална работа, конструкторите на STIHL са се погрижили да осигурят и по-добра защита на двигателите им по отношение на чистотата на необходимия за горивния процес въздух. Въздушните им филтри с маслена баня задържат и най-фините частици прах. Това позволява мотофрезите да работят продължително и при замърсена от прах въздушна среда.

В краткото описание на двете машини се споменава бегло, че двигателите им имат хоризонтално разположен колянов вал. Това ни наведе на мисълта, че вероятно има връзка с начина на предаване на въртеливото движение и въртящия момент от двигателя към вала, който върти фрезерите. Затова се наложи да проучим по-внимателно фирмената сервизна документация на двете машини.

При модела MH 600 движението и въртящият момент от коляновия вал на двигателя се предава към редуктора със зъбни предавки на предавателния механизъм посредством клиновиден ремък и ремъчни шайби. Задвижването на вала с фрезерите се извършва от изходящия вал на редуктора чрез верига и верижни колела. Редукторът се управлява чрез дълъг лост, с който се превключват предавките: неутрална позиция, движение на 1 или 2 скорост (честотата на въртене на вала с фрезерите – 80/110 min¯¹) или включване на заден ход.

При модела MH 700 редукторната кутия е свързана директно към двигателя. Превключването на зъбните предавки става посредством късо лостче, наподобяващо скоростния лост на съвременен автомобил. То е се намира на ръкохватката за водене на машината. Предавките са: неутрална позиция, движение на 1 или 2 скорост (честотата на въртене на вала с фрезерите – 65 min¯¹/ 128 min¯¹), както и заден ход. Въртеливото движение и въртящият момент се предават от редукторната кутия на вала с фрезерите посредством вал и конусна зъбна предавка (пиньон и корона).

И в двата случая предавателният механизъм е затворен в здрава, отлята от алуминий кутия. Тя е много добре, буквално херметично уплътнена, което изключва проникване на твърди частици и влага във вътрешността й. Това осигурява сигурна и дълготрайна работа на машината. Тези конструктивни решения позволяват по-ниско монтиране на двигателя, което допринася за снижаване на центъра на тежестта на машината, което придава по-голяма устойчивост и по-добра маневреност на мотофрезата при работа. За предпазване на долния край на предавателната кутия срещу надиране при досег с камъни, най-често при работа в сухи и каменисти почви, STIHL предлага предпазител AGS 100, който е пригоден за работа с всички нейни мотофрези.

Както стана дума, МН 700 и МН 600 имат три работни режима плюс нулево (неутрално) положение на скоростния лост, при което движението на вала с фрезерите е изключено. Използва се при стартиране на двигателя, както и при работа на двигателя при неподвижна машина.

Първата скорост се използва при обработка на твърда почва, както и за окопаване на лехи, а втората е подходяща за рохкави почви или размесване на почвени добавки (естествен, изкуствен тор и др.) в рохкава почва. Наличието на две механично зададени скорости на въртене на фрезерите, комбинирано с възможността за плавно регулиране на честотата на въртене чрез лостчето за управление на дроселовата клапа на карбуратора (оборотите на двигателя), предоставя по-голяма гъвкавост при избор на оптималния режим на работа в зависимост от състоянието на почвата и вида на обработката.

Задната скорост е необходима за изтегляне на фрезата назад, когато фрезерите се вкопаят дълбоко в почвата, за освобождаването им от вплелите се около тях коренища, спомага при обръщане на посоката на работа. Тя е още по-необходима при тежки и поради това трудно повратливи мотофрези.

Работният инструмент на всяка мотофреза са въртящите се фрезери. Те се нахлузват симетрично върху двата края на задвижващия вал и се фиксират чрез шплентове.

На двете схеми е показан реда за монтиране на фрезерите и произтичащата от това широчина на обработка.

Моделът MH 600 може да работи с един или два фрезера, поставени от всяка страна на вала. В първия случай широчина на обработване на почвата е 56 cm, а във втория – 79 cm. В края на валовете се закрепват стоманени дискове, които предпазват близко разположените растения от досег с въртящите се ножове на фрезера. С поставени дискове максималната широчина на машината е 86 cm. Фрезерите имат диаметър 31 cm.

Широчини на обработка на почвата в зависимост от монтираните на машината фрезери

Моделът MH 700 позволява повече възможности за избор на широчината за окопаване: 53, 75, 98 и 120 cm. Това се постига чрез поставяне на един до четири фрезера от всяка страна. При монтирани предпазни дискове, общата широчина на машината е 129 cm. Фрезерите на тази машина имат диаметър 36 cm, което позволява по-дълбока обработка на почвата. За това способства и теглото на машината – 124 kg, срещу 66 kg при модела MH 600.

На схемите се вижда ясно, че фрезерите се различават по количеството на монтираните към тях ножове, както и по дължината си. Кръстообразно разположени един спрямо друг, ножовете са монтирани чрез винтове и гайки към планки с квадратна форма. Кривината на огъване на ножовете и профилът на режещите им ръбове са подбрани така, че да се врязват плавно и при възможно най-малко съпротивление от страна на почвата. Това им позволява да разкопават с лекота и твърда, силно уплътнена почва. Последователността при врязване на въртящите се ножове в почвата намалява и нивото на вибрациите, които се предават на машината.

За фрезерите, с които STIHL комплектува своите мотофрези, за тяхната изключителна здравина и износоустойчивост, за гаранцията им срещу счупване, е писано многократно в списанието.

Дълбочината на обработка се задава през 8 степени чрез промяна на дължината на потъващата в почвата част от спирачната опора

Дълбочината на врязване на фрезерите в почвата се определя чрез натиска, оказван чрез ръкохватката върху спирачната опора. Така машината се задържа на място, докато фрезерите достигнат желаната дълбочина в почвата. Опората има 8 отвора, през които се застопорява с шплент за желаната дълбочина на обработка на почвата.

За придвижване на машините, в предния им край се закрепва транспортно колело. Освен това в предния си край те имат ръкохватка, която улеснява пренасянето от двама души.

За улесняване почистването на фрезерите от усукани около тях тънки корени, жилави стъбла, наслоена глина и други замърсявания, мотофрезите се наклоняват назад, докато ръкохватките им опрат в почвата. Машината е в стабилно положение и се открива достъп до фрезерите. Най-лесно, бързо и качествено почистването става с водоструйна машина, което се препоръчва особено преди съхраняване.

И двете мотофрези имат ръкохватки, проектирани така, че да осигуряват удобно водене на машината, управляване на двигателя и въртене на фрезерите. Височината им се регулира лесно и без помощен инструмент, така че да съответства на височината на работещия. Освен това, те може да се завъртат вляво или вдясно и да бъдат застопорени в избраното положение. Така машината може да се води без работещият да гази и утъпква вече обработената ивица рохкава почва. Ръкохватката може също така да се завърта и навежда силно напред, което е удобство при транспортиране и съхраняване на машината.

На едната дръжка се намира ключът за електрическото захранване на двигателя и ръкохватката за управление на съединителя при движение на преден ход. На другата е монтирано лостче за регулиране на честотата на въртене на фрезерите. При модела MH 700 тук се намира и ръкохватката за управляване на съединителя при движение на заден ход.

Както вече стана дума, при този модел, на ръкохватката се намира и лостчето за превключване на „скоростите“. MH 700 има и фар за осветяване на работната зона, чийто ключ също се намира на основната ръкохватка.

MH 700 има и куплунг за свързване на т.н. външен силоотводен вал. Чрез него мотофрезата може да задвижва земеделски машини, които нямат собствен двигател. Това решение е типично за тракторите.

Мотофрезата MH 700 с монтирани гуми и сгъната ръкохватка е подготвена за съхраняване

Взимайки под внимание теглото на двете мотофрези, производителят е предвидил и възможността те да се придвижват на собствен ход, осигурен от двигателя им. За целта двата вала с фрезерите се демонтират и на тяхно място се закрепват ходовите колела – джанти с пневматични гуми.

За двата модела мотофрези „Андреас Штил“ ЕООД предлага като прикачен инвентар още:

– Транспортен адаптор, улесняващ закрепването на демонтираните валове с фрезери по време на транспорт на собствен ход или при съхраняване.

– Комплект стоманени колела при работа на машината с браздир.

– Браздир за оформяне на бразди за зеленчукови насаждения.

Накрая бихме отбелязали и един факт от ценово естество. Мотофрезата MH 700 значително превъзхожда по своите технически и експлоатационни възможности модела MH 600, а е само с около 200 лв. по-скъпа от него. Стига близо двукратно по-голямото й тегло да не представлява проблем за условията, при които ще се използва машината, за професионална работа MH 700 е без конкуренция.

 

За допълнителна информация посетете сайта на „Андреас Штил“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2022, Актуални статии, Брой 1-2/2022, Градина

Ключови думи


 
към началото