В категории: 2022, Актуални статии, Брой 1-2/2022, Дърводелство и обзавеждане, Хоби

Библиотека – преградна стена

 

 

Владимир Попов

Издание 1989 г., тираж 80050.

Борис Ачков

Кънчо Кожухаров

 

Из архива на вестник „Направи сам“. Публикуваме статията във варианта й, поместен в сборника „Най-доброто от вестник „Направи сам“, том II, издание 1989 г.

 

При проектирането на библиотеката, която изпълнява функциите на преградна стена, е взет предвид най-често срещаният портал с размери на отвора 2650 х2300 mm и дълбочина 250 mm (фиг. 2). Ако вашият портал е различен, това ще доведе до промяна на размерите на съответните детайли. И още нещо: винаги трябва да се проверяват правите ъгли на помещенията! Всички детайли трябва да се пасват на място!

Размерите на детайлите и използваните материали са дадени в табл.1.

 

Изработване и монтаж

В пода и в горния хоризонтален фриз на касата на портала се заклинва страницата. Тя се закрепва неподвижно към пода с ъгловите планки 13. Между страницата I и съответния вертикален фриз на портала се поставя хоризонталният плот 3 и се очертават контактните места между плота, страницата и фриза на портала. Страницата и плотът се свалят, пробиват се отворите за диблите и отново се монтират към портала. Напасват се четирите хоризонтални плота 2 и делителните страници 5, 6 и 7, очертават се контактните места и се пробиват отворите за диблите 12. На долните два плота се захващат с винтове за дърво или дибли летвите от иглолистен материал 8 (фиг. 3, възел А — първи вариант). В хоризонталните плотове 2 се набиват страничните дибли, намазани с топъл туткал или с лепило Ц 200, монтират се във вертикалния фриз на портала. Добре е отворите за диблите, свързващи страницата и хоризонталните плотове, да се пробият едновременно, след като хоризонталните плотове се монтират към фриза на портала. Диблите се набиват от вътрешната страна на страницата, а стърчащите им части се изрязват с трионче. Поставят се делителните страници 5, 6 и 7 и се набиват проходните дибли (фиг. 5, възел Б).

Хоризонталният плот 4 се поставя накрая с профилната летва 14, като се внимава да бъде на една линия с долния хоризонтален плот. Монтажът е изяснен на фиг. 6, възел В.

Гърбовете на библиотеката 9, 10 и 11 се закрепват с гвоздеи 20 mm или винтове за дърво. Целият гръб се облицова откъм стаята с тапети.

За майсторите с по-голям опит се предлага и един подобрен вариант за долната част на преградната стена (фиг. 4, възел А — втори вариант). Раклата е затворена с плъзгащи вратички 18, които се движат по каналите на профилираните летви 1-6 и 17. Каналите на горната летва трябва да бъдат поне два пъти по-дълбоки от каналите на долната, което облекчава монтажа на плъзгащите вратички. Клапващият плот 15, показан в този вариант, прикрива отвора, който се получава при издърпването на леглата. Той е монтиран на клавирна мебелна панта 20 към долния плот. В долния край на клапващия плот се залепва уплътнителната ивица 19 от деколин или велтър.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото