Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Лазерните ролетки на SOLA

Австрийската фирма SOLA е един от лидерите в производството на измервателни и маркиращи инструменти. Основана е през 1949 г. от инж. Гуидо Шайер. Първият й продукт, създаден в сътрудничество със Сотопиетра и Латцел, е изработен на тавана на къщата му в Гьотцис. Това е дървеният нивелир с водна либела NT 4. Името на фирмата произлиза от първите букви на двамата. Първият завод на фирмата е построен през 1966 г. в същия град.

Днес SOLA е представена в над 80 държави по света, като в Австрия, Германия, Швейцария, Унгария и САЩ има свои поделения. Продуктовата гама обхваща над 1500 артикула, които се произвеждат основно в Австрия.

Първите си лазерни инструменти SOLA пуска на пазара през 1999 г.

Списание „Направи сам” представя за пръв път подробно инструментите на SOLA в януарския си брой от 2008 г. В нея са включени и лазерните нивелири от първото поколение на SOLA, работещи с т. нар. червен лазер.

През 2009 г. фирмата пуска на пазара цяло ново поколение лазерни нивелири и ролетки, чиито най-нови към днешна дата модели, са обект на тази и следваща статия в „Направи сам”. Във втората статия ще бъдат представени водещите към момента лазерни нивелири.

В този брой фокусираме вниманието си върху гамата лазерни ролетки, които към момента, началото на юни 2022 г., SOLA предлага на пазара.

Те са разделени в две групи:

– METRON, която обхваща два модела: METRON 60 BT и METRON 30 BT

– VECTOR с четири модела: VECTOR 20, VECTOR 50, VECTOR 80 и VECTOR 100 PRO.

SOLA VECTOR 40 и VECTOR 80

С изключение на най-евтиния модел VECTOR 20 и модела METRON 30 BT, който към днешна дата все още не се продава у нас, работещи с точност ±2 mm/m, останалите измерват с точност ±1,5 mm/m, която е характерна за съвременното поколение професионални лазерни ролетки. Тук трябва да обърнем внимание на една тънкост, която обичайно се пропуска в техническите описания и характеристики от някои производители на такива ролетки. В тях не се споменава на какво разстояние от ролетката, т.е. до каква далечина на измерване, посочената точност е валидна. Има и реномирани производители, които се застраховат, като под черта допълват „плюс отклонение, зависимо от използването“, без обаче да се конкретизират. Логично и обяснимо е, че с нарастване на разстоянието до точката на измерване, точността да намалява. Максималната далечина на измерване зависи и от отразяващата способност на повърхността, до която се мери. Посочените от производителя стойности обичайно са валидни при измерване до повърхности със 100% отразяваща способност, примерно боядисана в бяло стена, при слабо задно осветление и температура 25 °C. При неблагоприятни условия, примерно наличие на пряка слънчева светлина, неотразяващи повърхности или стъклени лъскави/блестящи повърхности, неточността може да се повиши, включително ролетката да издаде съобщение за грешка.

Ето защо подчертаваме, че заявената от SOLA точност на лазерните ролетки е валидна за измерване в диапазона до 10 m. Данните за максималното разстояние на измерване също зависят от споменатите условия.

Друг съществен фактор при избора на ролетка е максималното разстояние, до което тя може да измерва. Ролетките на SOLA са предназначени за измерване в диапазона до 20 m (VECTOR 20) и до 100 m за модела SOLA VECTOR 100 PRO. Стойността на максималната далечина на измерване е включена в наименованието на всеки модел.

За максимално улеснение при избора на подходящата лазерна ролетка, представяме основните им технически характеристики и възможности в табличен вид. Съзнателно не посочваме цените, защото те търпят промени във времето, и второ, когато се купува измервателен инструмент, водещ критерий е неговото качество. Точността на измерване често е от решаващо значение за добре свършената работа.

Всички лазерни ролетки използват т. нар. червен лазер, клас 2, с мощност <1 mW. Те отговарят на изискванията за безопасност при работа с лазерни инструменти DIN EN 60825-1:2007-10.

Според модела, имат клас на защита срещу външни въздействия, който осигурява:

– IP 42 – защита срещу проникване на твърди частици с големина над 1 mm, на водни пръски, падащи под ъгъл до 15°

– IP 54 – ограничена защита срещу проникване на прах, както и ограничена защита срещу водни пръски

– IP 65 – пълна защита срещу проникване на прах и защита от водни струи с ниско налягане от всички посоки.

Повечето ролетки се захранват от сменяеми алкални батерии. Други използват акумулаторни батерии. METRON 60 BT има вградена литиево-йонна батерия, докато VECTOR 100 PRO работи с Ni-MH акумулаторни батерии, които се зареждат с външно зарядно устройство. Независимо от вида на захранването, всяка от ролетките може да извършва до около 5000 измервания с комплект батерии или с едно зареждане на акумулаторната батерия.

От таблицата се виждат ясно и разликите във възможностите за измерване при различните модели.

С най-ограничени възможности е VECTOR 20, която е и най-евтина. Най-много възможности предоставя моделът VECTOR 100 PRO, който се намира в горния край на ценовата стълбица.

VECTOR 100 PRO е и единствената ролетка, която разполага със сензор за измерване на наклон. Това й позволява с нея да се извършват и последните три, посочени в таблицата измервания. Има сензорен дисплей, който улеснява работата. За осигуряване на по-голяма точност при измерване на голямо разстояние (до около 100 m), ролетката име видеокамера, позволяваща 2- и 4-кратно увеличение на изображението. Така работещият може да види на дисплея по-ясно мястото на измерване, значително по-точно да насочи лазерния лъч в желаната точка.

С оглед новите, непознати доскоро възможности, плод на съвременните дигитални технологии, сериозно предимство при избора на лазерна ролетка е способността й по безжичен път (чрез Bluetooth) да предава измерените стойности към смартфон или таблет. Благодарение на предварително инсталирано приложение, работещо под управление на една от двете масово разпространени операционни системи – Android и iOS, измерените стойности може да бъдат нанесени върху снимката на даден обект или скица, също така и да бъдат изпратени по електронната поща. Такива са моделите METRON 60 BT, който ползва приложението SOLA Measures App, и VECTOR 100 PRO, работещ с приложението VECTOR Measure & Sketch App. И двете приложения са безплатни.

SOLA METRON 60 BT

Стойностите, измерени с лазерната ролетка METRON 60 BT, се нанасят автоматично върху снимка. Приложението SOLA Measures App позволява още поставяне на размерни линии, на надписи, чертане на линии на ръка и др.

След този кратък преглед, представяме по-подробно модела METRON 60 BT, който ни бе предоставен за тестване от „Ташев-Галвинг” ООД. Той е на пазара от пролетта на 2021 г. и вече се е доказал като много добър избор, подходящ за широк диапазон от приложения.

Ролетката съчетава висока точност на измерване – ±1,5 mm/m (в диапазона 0,05–10 m) и далечина на измерване от 0,05 до 60 m. При разстояния между 10 и 60 m е възможно точността на измерване да се влоши с до около 0,1 mm/m.

METRON 60 BT има 7 режима за измерване, 2 допълнителни функции, памет за съхраняване на измерените стойности, възможност за тяхното предаване чрез безжична връзка Bluetooth и не на последно по важност място – добра цена.

С две думи, ролетката позволява измервания и в обширни помещения във вътрешността на сградата или на открито, където се справя също добре.

METRON 60 BT позволява:

– Еднократно измерване на разстоянието до дадена точка, респективно на дължина.

– Непрекъснато, динамично, измерване. В този режим, при включен лазерен лъч, ролетката непрестанно мери разстоянието до точката и го показва на дисплея. Когато желаното разстояние бъде достигнато, измерването завършва с повторно натискане на бутона. Резултатът се извежда на дисплея и се записва в паметта на ролетката. Този метод на измерване е особено полезен, когато се цели поставяне на даден предмет на точно определено разстояние от точката на измерване.

– Определяне на максималното и минималното разстояние, измерено при движение на лазерния лъч по дадена траектория.

– Измерване на площи.

– Измерване на обема на помещения.

– Индиректно измерване на дължини посредством 2 мерни точки. При метода за индиректното измерване се използва зависимостите между дължините на страните на правоъгълен триъгълник (теорема на Питагор). Това позволява измерване на разстояния, примерно височина на сграда, при невъзможен непосредствен достъп до нея, поради което директното измерване не е възможно. При измерване с 2 точки, първо се измерва разстоянието до най-високата точка, а след това – до най-ниско разположената. При измерване на второто разстояние ролетката трябва да се намира в хоризонтално положение, така че нейният лъч да бъде перпендикулярен на стената. Тя трябва да бъде разположена възможно най-ниско, защото измерването ще започва от нивото на точката от лазерния лъч. Също така двете точки на измерване трябва да лежат на една вертикална права.

В първия случай изискването е по време на първото измерване ролетката да бъде в хоризонтално положение, така че нейният лъч да бъде перпендикулярен на стената. Тя трябва да бъде разположена възможно най-ниско, като измерването ще започва от нивото на точката от лазерния лъч.

– Индиректно измерване на дължини посредством 3 мерни точки. При този метод височината се измерва на две части. Първо се измерва разстоянието до най-високо разположената точка, след това до средната и накрая – до най-ниско разположената. За постигане на максимално точен резултат изискването е междинната точка да се намира на хоризонталата спрямо ролетката. Както и трите точки да лежат на една вертикална права.

Изборът на режима на измерване става чрез натискане на бутона FUNC. В зависимост от направения избор, в левия край на дисплея се показва изображение с мигащ елемент, който показва кое разстояние предстои да бъде измерено.

Двете допълнителни функции на ролетката са:

– Автоматично събиране на последователно извършените измервания, както и изваждане от сбора на дадена измерена стойност.

– Ролетката разполага с памет за съхраняване на последните 30 измерени стойности.

Заслужава да се отбележи също, че METRON 60 BT има дисплей със задна подсветка, който, в съчетание с големината на цифрите, спомага за лесното и безпогрешно отчитане на резултатите при различни условия на външна осветеност.

Ролетката може да измерва с начална точка задния или предния край на уреда, както и от центъра на отвора за статива.

За улесняване на измерването от задния край на уреда, той има подвижна опора, която при отворено положение застава под прав ъгъл спрямо основата на ролетката. Така тя служи за стабилна опора върху канта, когато ролетката се поставя върху мебел или друго подходящо за такова измерване място.

На задната си страна ролетката има отвор с резба 1/4“, чрез който може да се закрепва към статив. Това е голямо удобство и предимство, особено когато се налага индиректно измерване при условия, за които вече стана дума. Вградената литиево-йонна батерия се зарежда от захранващо устройство с напрежение 5 V и стандартен USB кабел.

Лазерната ролетка се доставя в комплект с удобен за носене на колана калъф и кабел за зареждане на батерията.

Още няколко думи за съвместната работа на лазерната ролетка METRON 60 BT с приложението SOLA Measures App. Както вече стана дума, то е безплатно, безпроблемно се изтегля и инсталира, примерно на смартфон. Освен с METRON 60 BT, към момента то работи още с METRON 30 BT, електронният нивелир/ъгломер GO!smart, както и с нивелирите RED DIGITAL, REDM DIGITAL и RED LASER DIGITAL. Очевидно кръгът от цифрови измерващи прибори, работещи с това приложение, ще расте.

За допълнителна информация и закупуване посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото