Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Лазерни нивелири SOLA с 3 и 4 лъча

В НС 5-6/2022 г. запознахме читателите на списанието със семейството лазерни ролетки, производство на реномираната австрийска фирма SOLA. Тя има и немалък опит и в производството на лазерни и други нивелири. За тяхното развитие читателят лесно може да се ориентира по първата статия за продуктите на SOLA, публикувана в списанието ни в началото на 2008 г.

В този брой на списанието представяме три лазерни нивелира: Plano 3D Green Professional, Plano 3D Green и Atlas Green. Първите два са нови. Пуснати са на пазара през март 2022 г. Всъщност става дума за един и същ нивелир, като разликата е в окомплектовката му. Комплектът на Plano 3D Green Professional има в повече специална глава за закрепване на нивелира, която позволява неговото фино преместване на височина и също така фино завъртане. Ъгълът на завъртане може да се отчита и настройва с помощта на скала, разграфена през 2°. Стойката има два отвора със стандартните за триножници резби – 5/8” и 1/4”. Отвори със същия размер на резбата има и нивелирът. Това позволява той да се закрепва към триножник директно или чрез специалната стойка, което, разбира се, е за препоръчване.

Към модела Plano 3D Green Professional се доставят и специални очила, благодарение на които очертаните от лазерния лъч линии се възприемат от окото като значително по-ярки и контрастни.

Тъй като нивелирът е един и същ, всичко, казано по-надолу е валидно и за двата модела.

 

Лазерен нивелир Plano 3D Green с 3 лъча

В професионално изпълнение нивелирът принадлежи към най-бързо развиващата се през последните години група лазерни нивелири, работещи с три непрекъснати лъча. Те може да се включват заедно или поотделно. Всеки от трите полупроводникови лазера излъчва кохерентен, силно фокусиран ярък лъч, който чрез специален отражател се разпространява в околното пространство радиално с обхват 360°. Трите лъча очертават три взаимно перпендикулярни равнини – хоризонтална и две вертикални. Вертикалните сключват помежду си прав ъгъл.

Всеки от трите лъча очертава върху насрещните вертикална и хоризонтална прегради, т.е. върху стените, пода и тавана, непрекъсната тънка права линия, която ги обхожда. Хоризонталният лъч обхожда стените на помещението, а всеки от двата вертикални, очертава линия, която преминава по тавана, двойката насрещни стени и пода. На всяка от стените, върху пода и тава се изчертават двойка пресичащи се под прав ъгъл линии. Пресечните точки ни линиите, очертани върху хода и тавана лежат на една вертикална права, което при редица монтажни работи е от съществено значение и улеснение в работата. Затова нивелирът се определя като триизмерен (3D).

Трите лазерни излъчвателя на нивелира са самонивелиращи се в рамките на наклон до ±3°. Ако наклонът, под който се намира уредът е по-голям, той предупреждава чрез примигване на лъчите и трябва да се нивелира на ръка, докато влезе в обхвата си за самонивелиране.

За неговото производство са използвани качествени лазерни диоди, излъчващи зелена светлина с дължина на вълната 505–520 nm. Този вид диоди имат редица предимства пред диодите, излъчващи червена светлина. Те излъчват светлинен поток с дължина на вълната, към която човешкото око има най-висока чувствителност. Поради това видимостта на линия, очертана със зелен лазер лъч, е около 4 по-ярка и по-ясно различима от окото, отколкото линия, очертана с червен лъч.

Ето защо, въпреки по-високата им цена, по-новите поколения лазерни нивелири работят със „зелен цвят“. Представяйки този си вид нивелири, от SOLA използват израза Real Green Technology. Това означава, че светлинният лъч се генерира директно от „истински зелени“ лазерни диоди. Поради това загубите в яркостта и неточностите при очертаване на линията, характерни за индиректния метод на излъчване, тук се елиминирани. Лазерният лъч е по-добре фокусиран, а очертаните от него линии са значително по-ярки и по-контрастни, което е важна предпоставка за по-прецизно измерване при по-голямо разстояние и наличие на по-висока външна осветеност.

Real Green Technology превъзхожда и с това, че лазерните диоди със зелена светлина консумират по-малко електроенергия, което удължава продължителността на работа, било с комплект алкални батерии или с налична в акумулаторната батерия електроенергия. Също така те са по-дълготрайни, защото излъчват по-малко топлина.

В зависимост от общата осветеност, Plano 3D Green може да се използва в обхват с радиус 30 m. Специалните зелени очила допълнително усилват контраста на очертаните линии.

При използване на приемник REC LRD0, този обхват се увеличава до 80 m. За работа с приемник, нивелирът се превключва на специален режим.

Точността на работа на Plano 3D Green е ±0,3 mm/m.

Описаните дотук възможности на този 3D лазерен нивелир го правят изключително ценен помощник при различни, най-често довършителни строителни работи в сгради. Особено силно изпъкват предимствата на 3D лазерния нивелир при сухото строителство, където, без преувеличение, може да се каже, че Plano 3D Green е безценен помощник. Леките преградни стени се изграждат като носеща конструкция, оградена от закрепени с дюбели към пода и тавана тънкостенни стоманени профили (UW, система Knauf) и профили CW върху срещуположните стени. Качеството на монтажа в най-голяма степен зависи от прецизното монтиране на тези профили така, че да лежат в една вертикална равнина. При правилно поставен 3D нивелир, така че очертаните от него линии да съвпадат с контура на бъдещата рамка от метални профили, силно улеснява, да не кажем и гарантира точността на строителното изпълнение. Този нивелир е предпочитан също при облицовки с плочи, като позволява едновременна работа върху съседни стени. Същото се отнася и при монтирането на окачени тавани.

Вече стана дума, че пресечните точки на линиите, очертани върху тавана и пода, лежат на една вертикална права. Това също е голямо удобство, особено при изграждане на леки преградни стени и в други случаи.

Нивелирът може да се използва и в режим, при който самонивелирането се изключва. Той се използва при необходимост от очертаване на права линия под наклон, примерно за монтиране на парапет покрай стълбища. Изборът на този, както и на останалите работни режими, става с натискане на бутона Mode. Тук е мястото да подчертаем, че работата с нивелира е съвсем лесна. Освен този бутон, той има още два, с които се включват и изключват хоризонтално и вертикално разположените лазерни лъчи. Включването на уреда става с плъзгащ се бутон, който включва захранването и освобождава механизма за самонивелиране.

Нивелирът Plano 3D Green работи с две литиево-йонни стандартни батерии с напрежение 3,6 V и капацитет по 3450 mAh всяка. Те му осигуряват до около 8 часа непрекъсната работа при едновременна работа на трите светодиода. Зарядното устройство е включено в окомплектовката и на двата модела.

Нивелирът е добре защитени срещу проникване на прах и водни пръски (клас на защита IP54).

SOLA предлага също така богат избор от триножници за своите и други марки лазерни нивелири.

За допълнителна информация и покупка посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг” ООД.

 

Лазерен нивелир Sola Atlas Green с 4 лъча

Този модел на SOLA е на пазара от април 2019 г., което има предимството, че безспорно е доказал своите качества. Той респектира с високата си точност – ±0,2 mm/m, впечатлява и с механиката си. Има стабилна основа с крачета, върху която нивелирът може да се завърта с лекота на ръка. Също така може да се завърта и с помощта на винт, което улеснява прецизното настройване на местоположението на вертикално очертаните линии.

Трите крачета са закрепени към основата с винт със ситна стъпка. Чрез тяхното завъртане уредът се нивелира грубо, докато влезе в обхвата на самонивелиране – ±3°. За успокояване на движението на механизма с лазерните излъчватели са необходими около 5 s.

Освен стъпил на собствените си крачета, нивелирът може да се закрепва и към триножник, за което има отвор с резба 5/8“.

Atlas Green има четири лазерни диода, които излъчват зелена светлина с дължина на вълната 510–525 nm. Те също са Real Green Technology, което означава, че излъчват добре фокусиран зелен лазерен лъч, без загуби. Очертаните от него лъчи са видимо по-ярки и по-контрастни, което е важна предпоставка за по-прецизно измерване на по-голямо разстояние.

Работният кръгов обхват на нивелира е 25 m. Когато се използва приемник REC LRD0, тази дистанция се увеличава до 80 m. За работа с приемник нивелирът има специална функция.

Нивелирът е четирилъчев. За разлика от предния лазерен нивелир на SOLA, този не е 3D, т.е. излъчваните от него лъчи не очертават линия с пълен 360° кръгов обхват. Причина за това е различната конструкцията на лазерните излъчватели при двата вида нивелири. Лъчът, очертаващ хоризонталната линия, освен върху насрещната стена, продължава частично и върху двете съседни стени.

Нивелирът излъчва поотделно или едновременно три вертикални лъча, които са перпендикулярни един на друг. Единият очертава върху насрещната стена вертикална линия, която продължава частично върху тавана и пода. Другите очертават вертикални линии върху двете съседни стени. Те продължават частично продължение върху тавана и пода. Когато работят едновременно, на тавана лъчите им очертават една непрекъсната линия. Върху пода между тях остава пролука, като краищата им завършват в близост до нивелира.

Нивелирът има и още един лъч – червен, който се включва заедно с вертикално разположените лъчи. Той маркира разположената под нивелира „точка на отвеса“. Тя се явява вертикална проекция на пресичащите се на тавана две линии. Благодарение на механизма за фино завъртане на нивелира спрямо основата му, системата от вертикално очертани линии се премества от стена на стена, като ги обхожда на 360°, без обаче да се променя местоположението на „точката на отвеса“.

Благодарение на начина си работа и възможността за фина настройка, Atlas Green е подходящ за широк спектър от приложения при завършващото строителство. Ценен помощник, който силно улеснява работата при прокарване на различни инсталации, направа на облицовки и ред други дейности, където спазването на вертикалните и хоризонтални линии, прецизното подравняване в помещението спрямо една или повече хоризонтални равнини, е закон.

За илюстрация на възможностите, които правят този нивелир особено желан в сферата на сухото строителство поместваме няколко снимки от използването му при изграждане на леки преградни стени. Добавяме още, че дължината крачетата на нивелира е съобразена с височината на подовите метални профили. Това позволява той да се поставя върху профила така, че червената точка (точката на отвеса) да съвпадне с ръба му. Пресечната точка на двата лъча върху тавана отбелязва точното място за монтиране на срещулежащия профил върху тавана.

С помощта на един от вертикалните лъчи, всички подови метални профили се подреждат и монтират лесно „по конец“. С помощта на два вертикални лъча, профилите се поставят и закрепват под прав ъгъл един спрямо друг.

Нивелирът е защитен срещу проникване на прах и водни пръски (клас на защита IP54).

Atlas Green се захранва от 4 алкални батерии тип АА. При включени всички лазерни излъчватели, с тях може да работи в продължение на около 6,5 часа.

Нивелирът се доставя в здрав пластмасов куфар в комплект с два адаптора за монтиране към триножници с резба 1/4“ и 5/8“, специални зелени очила и комплект батерии.

Както вече стана дума, SOLA предлага гама от качествени триножници за своите и други нивелири.

За допълнителна информация и покупка посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг” ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото