В категории: 2023, Актуални статии, Брой 11/2023, Градина, Представяме ви

STIHL планира по-нататъшен растеж, въпреки икономическите предизвикателства през годината

На 13 септември 2023 г. ръководството на групата STIHL проведе своя традиционен „Международeн ден на медиите 2023“. Проявата се организира на всеки две години на територията на централата на компанията във Вайблинген. В нея участват журналисти, представители предимно на специализирани медии, основно от Германия, други европейски страни, включително от България, както и от други континенти. Единствено, поради ограничителните мерки, наложени от пандемията COVID 19 през 2021 г., срещата се проведе неприсъствено, чрез видеоконферентна връзка.

Председателят на Управителния съвет на STIHL AG, г-н Михаел Трауб: „Нашият семеен бизнес е с дългосрочен фокус и ние гледаме към бъдещето с увереност.“

Отново по традиция, централното събитие в „Международния ден на медиите 2023“ бе пресконференцията на Управителния съвет на STIHL AG, ръководена от неговия председател – г-н Михаел Трауб. Пред журналистическата аудитория той представи основните производствени и финансови резултати на групата STIHL за първите осем месеца на текущата година. Изложи и обоснова оптимистичните прогнози за продължаващо възходящо развитие на компанията в средно- и дългосрочен план. Акцент бе поставен върху развитието на акумулаторно захранваните машини и инструменти, както и върху разширяването на собственото производство на ключови елементи, и по-конкретно на безчетковите електродвигатели. Отново по традиция, във втората част на изложението си г-н Михаел Трауб представи подбрани иновативни нови модели на машини и инструменти, предназначени за двата основни пазарни сегмента – за професионална употреба и за използване в личната градина. Тази част от неговата презентация, с по-подробна информация за отделните машини, ще публикуваме в следващия брой на списанието.

 

Основни акценти в изложението на г-н Михаел Трауб

* Подготовка на собственото производство на безчеткови електродвигатели на територията на централата на STIHL във Вайблинген.

* По-нататъшно разрастване на сегмента акумулаторно захранвани машини и инструменти.

* Пускане на пазара на множество нови акумулаторно захранвани продукти за професионална работа и както и за личната градина.

За изминалите осем месеца от началото на 2023 г. групата STIHL има оборот от 3,84 млрд. евро. Това представлява спад от 1,5% спрямо същия период на предходната година. Без отчитане на ефекта от валутните курсови разлики, резултатът би бил с ръст от 0,9%. Към 31 август т.г., броят на работещите в групата, в световен мащаб, е намалял с 0,5%, като е достигнал 20 311.

Това неблагоприятно развитие се дължи на няколко причини. Една от тях е премахването на мерките, ограничаващи движението и събирането на хора, наложени от пандемията COVID 19. Това несъмнено е предизвикало усилване на потока потребителски разходи към туризма, културата и гастрономията. Влияние за по-предпазливото харчене на средства от потребителите оказват също забавянето в развитието на икономиката, инфлацията и динамиката в цените на енергията. Към това се добавя, при това в световен мащаб, и наличието на немалко презапасени със стока складове на търговски фирми, което несъмнено оказва влияние върху продажбите на STIHL.

Председателят на Управителния съвет на STIHL AG г-н Михаел Трауб подчертава, че: „След няколко години на силен растеж, през 2023 г. нашите пазари са в период на временна консолидация. Въпреки това, в своята почти 100-годишна история STIHL има достатъчно опит за реагиране на колебанията в оперативния си бизнес.“ И по-нататък: „Преследваме амбициозни планове за растеж и продължаваме да инвестираме на високо ниво, особено в бъдещите технологии за производство на батерии, както и в нашата глобална мрежа за производство и продажби.”

Така например STIHL ще продължи да разширява производствената си база на територията на германската си централа. В допълнение към новото производство на акумулаторни машини и инструменти във Вайблинген, компанията планира да разгърне и собствено производство на безчеткови електродвигатели, предназначени за професионалните акумулаторни машини и инструменти.

„Международен ден на медиите 2023”. От ляво на дясно: д-р Стефан Каспари (Корпоративни комуникации), членове на Управителен съвет на STIHL AG: Михаел Трауб, (Председател на Управителния съвет на STIHL AG), Ингрид Йегеринг (Финанси и информационни технологии), Сара Геверт (Маркетинг и продажби), д-р Михаел Прохаска (Персонал и право) и Мартин Шварц (Производство и управление на материалите)

 

Ръст в продажбите на акумулаторни продукти въпреки усложнената пазарна среда

„Приятно е да се види, че нашата стратегия за развитие и производство на акумулаторно захранвани машини работи, че нашите клиенти по целия свят продължават, както и преди, да проявяват силен интерес към тези продукти на STIHL. В сравнение със същия период на миналата година постигнахме положителни темпове на нарастване на продажбите на акумулаторни верижни триони, при роботизираните косачки iMOW, както и при други акумулаторно захранвани продукти“, заявява г-н Михаел Трауб. „Редица регионални пазари също се развиват добре. Въпреки това, регистрираме общ спад в продажбите на машини и инструменти, независимо от начина им на задвижване.“

Г-н Михаел Трауб прави кратък преглед на пазарното развитие на STIHL в световен мащаб по континентално обособени региони. Специално за Източна Европа, през анализирания период, търсенето е намаляло.

 

От STIHL са оптимисти и планират по-нататъшен растеж в средно- и дългосрочен план

„Като независима фамилна фирма с високо съотношение на собствения капитал от над 60%, ние можем да продължим да действаме и да планираме в дългосрочен план, въпреки отделни краткосрочни предизвикателни пазарни развития. Затова очакваме по-нататъшен растеж, особено в сегмента на акумулаторните машини, за което мощно инвестираме в рамките на групата STIHL”, обяснява Председателят на Управителния съвет на STIHL AG. Сред взиманите мерки се открояват:

• Разширяване и обновяване на продуктовата гама на STIHL, както в сектора на професионалната техника, така и при техниката, предназначена за работа в личната градина.

• Разработване на решения за мощно зареждане на батериите на акумулаторно захранвани машини, особено за професионалния сегмент. Целта е да се осигури целодневна безпроблемна и още по-комфортна работа с тях в природната среда.

• Разширяване на глобалните канали за продажба, които да включват решения за електронна търговия и разширяване на глобалната специализирана мрежа за търговия на дребно.

• Разработване на специални продукти за развиващите се пазари с цел по-доброто използване на техния потенциал.

 

Собствено производство на безчеткови електродвигатели: засилване на вертикалната интеграция и силен ангажимент към централата на STIHL в Германия

Традиция в производствената политика и практика на STIHL е да разработва и произвежда в собствените си заводи все по-голяма част от компонентите за своите машини и инструменти. Досега това са предимно механични елементи като водещи веригата шини, режещи вериги, защитни капаци за водещи колела или корпуси. Също така акумулаторни батерии, кабелни снопове и др. STIHL вече разработва и произвежда много от компонентите, необходими за своите акумулаторно захранвани продукти. От 2019 г. произвежда и професионални акумулаторни батерии.

В напреднала фаза е подготовката за скорошно производство на безчеткови електродвигатели. Като собствено производство, тези ключови за производителността и дълготрайността на машините елементи ще бъдат още по-добре съобразени с останалите детайли и режими на работа на машините. Това е стъпка, която ще допринесе за допълнителното повишаване на производителността и подобряване на качеството на акумулаторните продукти на компанията. Производството ще се извършва на територията на централата във Вайблинген, като на първо време се предвижда новите безчеткови електродвигатели да бъдат предназначени за професионалните акумулаторни продукти. Неговото начало е планирано за 2025 г., като за целта ще бъдат инвестирани около 17 млн. евро.

От 2025 г. STIHL започва във Вайблинген и производството на безчеткови електродвигатели за своите акумулаторно захранвани машини и инструменти

Г-н Михаел Трауб подчертава още: „Сега вече сами ще произвеждаме „сърцето“ на всяка акумулаторна машина, каквото е нейният безчетков електродвигател. Това е важна стратегическа стъпка при трансформирането на нашата дейност. С това значително ще увеличим дела на собствената си продукция в произвежданите от нас акумулаторно захранвани машини, ще укрепим допълнително устойчивостта на веригата на доставки и ще разширяваме нашето ноу-хау.

Не на последно място, решението за изграждане на нови производствени мощности във Вайблинген е ясен ангажимент към германската ни централа, с което дългосрочно ще осигурим нови работни места в Германия.“

Тук трябва да отбележим, че към момента във Вайблинген е съсредоточено производството на професионални бензинови машини, също така и на различни детайли като водещи веригата шини, изделия от пластмаси, както и на професионални акумулаторни батерии. Към това, от 2024 г. във Вайблинген ще започне производството и на акумулаторно захранвани професионални машини.

 

Немската централа, ANDREAS STIHL AG & Co. KG, е постигнала за периода от януари до август 2023 г. оборот от 1,11 млрд. евро. Този резултат е по-нисък със 7,1% в сравнение със същия период на предходната година. За осемте месеца работната сила е нараснала с 2,6% или общо 6004 служители. От тях във Вайблинген работят 4266, във Фелбах 460, в Лудвигсбург 259, във Вайнсхайм 921 и 98 във Вихс ам Ранден.

 

Световното първенство за дървосекачи STIHL TIMBERSPORTS

След 2013 и 2016 г., през тази година световното първенство STIHL TIMBERSPORTS се завръща отново в Щутгарт, недалеч от централата на компанията във Вайблинген. То се проведе отново в просторната Porsche-Arena. На 3 и 4 ноември над 100 атлети от световна класа от 19 нации премериха сили в отборни и индивидуални състезания в екстремни спортове на най-високо ниво пред 13 000 зрители.

След като на 3 ноември отборен световен шампион става тимът на Австралия, на 04.11.2023 г. с титла в индивидуалната надпревара се окичва австралиецът Джейми Хийд.

 

Следва: Нови продукти на STIHL за професионални приложения и лична употреба.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото