В категории: Брой 12/2006, Градина, Отопление

Подготовка на дърва за огрев

Без съмнение дървата се превърнаха в предпочитано гориво за отопляване на къщите извън обхванатите от пипалата на топлофикационната мрежа градски части и особено във вилните зони. Причината за това е очевидна – рязкото повишаване на цените на нефта и електроенергията през последните десетина години – процес, който в обозримото бъдеще ще продължи да се развива в неблагоприятна за потребителите посока. Така отоплението с нафта стана най-скъпо, а веднага до него, с минимална разлика, се нарежда електричеството. Отоплението с газ е на трето място, но с наполовина по-ниска цена. Най-икономично към момента се очертава използването на дърва и дървесни брикети, което пък е около два пъти по-евтино в сравнение с газта. Сметката за отопление силно зависи от вида на отоплителната инсталация, на горивното съоръжение, от условията за изгаряне на горивото и т.н.

Дървата най-често се използват за допълнително отопление с различни по вид и конструкция камини и ново поколение печки с прецизно регулиране на горивния процес. Комбинацията между тях и добрата топлоизолация все по-често налагат отоплението с дърва и като основно. Това лесно се установява само след едно „кръгче“ по околовръстното шосе на столицата, по което са се нароили десетки и десетки складове за дърва. Нещо повече – вече почти е невъзможно да се купи добра печка за въглища от типа на познатите някога „пернишки“ печки. Вместо това големите магазини като Praktiker или Mr. Bricolage са буквално затрупани с всевъзможни печки и камини, всички с остъклени врати и пригодени за горене на дърва или брикети от дървесина, слама и други биопродукти.

Обяснението на този феномен очевидно се корени в практиката, тя пък управлява пазара, а производителите предлагат това, което се търси. При съвременните отоплителни уреди отоплението с дърва се оказва много ефективно. Те имат средна топлотворна способност (калоричност) 2700 kcal/kg, която характеризира количеството топлина, което се отделя при изгаряне на 1 kg. Този показател обаче е променлива величина, при това в доста широки граници, защото зависи от вида на дървесината, но най-силно се влияе от влажността на дървата. По своята топлотворна способност дървесните видове се подреждат така: бял бор, смърч, дъб, бук, топола и върба.

За сравнение ще посочим, че дървата са по-добър енергиен източник от брикетите, пресовани от въглищен прах, чиято топлотворност е 2050 kcal/kg, но отстъпват пред кафявите каменни въглища, които са с 3500 kcal/kg. За черните и антрацитните не говорим, защото те почти не могат да се намерят, а за отоплението с кокс у нас и без това няма традиции.

Според статистическите данни през 2005 г. 26,3% от населението се е отоплявало с дърва, докато през 1997 г. този процент е бил само 8,1%. Темата отопление с твърдо гориво има и своето продължение, като вместо дърва се използват различни видове брикети, произведени от отпадъчна дървесина, биомаса и други материали и които имат ниска влажност (под 12%) и висока топлотворност – около 4500 kcal/kg. Същото се отнася и за пелетите, които от години вече се опитват да си пробият път като отоплително средство и у нас. Поради малката си големина те могат да се съхраняват в бункер и да „текат“ по тръбопровод до котела, което позволява непрекъснат автоматизиран процес на горене в продължение на дни. Тези все още горива на бъдещето за нас българите обаче не са тема на тази статия и затова се връщаме към дървата.

За разлика от въглищата дървата изгарят почти изцяло. Малкото пепел (2–5%) не се изхвърля, а се разпилява в градината, защото съдържа хранителни за растенията вещества. При изгарянето на въглища в зависимост от вида и качеството им се образува повече или по-малко количество сгурия (11–26%), която трябва да се изхвърля. Единственото ù разумно приложение през зимата е за опесъчаване на заледени пътеки и улици. Това обаче си е чиста проба хамалогия – веднъж носиш въглища, след това изнасяш сгурия. При горенето си въглищата отделят и немалко вредни съединения, които замърсяват околната среда. Изгарянето на един тон дори от качествените черни каменни въглища насища атмосферния въздух с 30 kg серен оксид, 40 kg въглероден диоксид и 5 kg азотни оксиди.

За разлика от напълно „безличното“ предимно конвективно отопление с радиатори (водни или електрически) отоплението с дърва е много по-атрактивно, внася уют и коренно променя атмосферата в помещението. За това допринася силното лъчисто топлоотдаване, което се възприема като много приятно от кожата и истинска благодат за вече поизносените стави на възрастните хора. Не случайно в повечето битови приказки бабата, дядото и котката са все в близост до огнището и охотно се подлагат на ласките на огъня. В добавка играта на пламъците през остъклената врата създава неповторимо празнично усещане.

В складовете дървата се продават нарязани с подходяща за големината на огнището дължина. Допълнително може да се наложи цепенето им с брадва, когато са прекалено дебели или пък няма тънки клечки за разпалване на огъня. По-предприемчивите хора си поръчват камион с нарязани на около метър – метър и нещо стъбла, които се докарват на място без претоварване в склада, защото така дървата излизат значително по-евтино. Най-предприемчивите пък прескачат до близкото лесничейство и си уреждат дървата на много по-ниска цена, към която обаче трябва да се добави стойността на транспорта, примерно от Самоков до София.

При всички случаи наскоро купените дърва не са подходящи за огрев, защото са сурови. Освен, разбира се, ако ситуацията не е „аварийна“ и друга възможност няма. Суровите дърва имат висока влажност (50–65%), което означава, че половината от теглото им се дължи на водата. По тази причина изгарянето им не е изгодно, защото отделят близо два пъти по-малко топлина от добре изсъхналите дърва. Една значителна част от топлината се изразходва за изпаряване на влагата и съответно с толкова се увеличава разходът на дърва. Суровите дърва се запалват трудно и горят лошо, отделят много сажди, а димът съдържа съставки, които увреждат и съкращават дълготрайността на отоплителното тяло – котел, камина или печка. Дървата за горене не бива да имат влажност, по-висока от 15–20%, което при съхранение под навес на проветриво място се постига за около 2 години. При това дългите трупи се подреждат по-лесно, отколкото накъсо нарязаните дърва. Складовото стопанство трябва да се оразмери и зареди така, че в него да се поддържа запас от дърва за три години – две за отлежаване и изсушаване плюс дървата, които ще се горят през текущия отоплителен сезон.

След тази пледоария в защита на отоплението с дърва да навлезем в същината на статията – предварителната подготовка на дървата за огрев. Защото преди да се поставят в огнището, те трябва да бъдат нарязани и нацепени на парчета с подходяща големина.

Общото и за двете операции е, че са измежду най-опасните и при най-малкото невнимание или работа с недобър инструмент последиците за здравето, понякога и за човешкия живот, може да са фатални. За мнозина цепенето на дърва на полянката край вилата е част от романтиката на живота сред природата. По принцип всяко физическо усилие, стига да е умерено, е полезно за здравето. Ако обаче човек не е трениран, брадвата не е съвсем наред, вниманието бъде отклонено макар и за миг или пък просто късметът изневери, цепенето на дърва може да приключи с трагични последици. Когато пък се налага дървата да се цепят в тясно мазе с циментов под, тук размахването на брадва изобщо не се препоръчва.

Подобно на всички останали дейности, където ръчният инструмент отдавна е заменен с електрически, така и брадвата вече има несравнимо по-добър заместител – машината за цепене на дърва. Показаните тук три модела на Metabo – HS 5000, HS 6000 и HS 8000 – позволяват избор, който се определя най-вече от максималната дължина на трупите за цепене. С всяка от тези машини се работи невероятно лесно и почти без усилие. Единствената ръчна операция е парчето дърво да се постави в машината – хоризонтално при модела HS 5000 или във вертикално положение при другите две машини. Принципът на действие е един и същ. Парчето дърво се намира между заострен стоманен клин и тласкач, който се задвижва от хидравличен цилиндър. Неговото бутало пък се задвижва от помпа, която нагнетява в цилиндъра масло под високо налягане. В резултат на това дървото се притиска към клина със сила 5 тона при модела HS 5000, а при HS 6000 и HS 8000 съответно с 6 и 8 тона. Последните два модела имат различна от HS 5000 конструкция. Те работят във вертикално положение, като парчето дърво е неподвижно, а се движи разцепващият клин. Тези две машини имат механизъм, който обхваща дървото и не му позволява да изхвръкне встрани.

Под натиска на буталото на хидравличния цилиндър клинът се впива с лекота и в най-твърдото дърво, а профилът му осигурява сигурно разцепване. Скоростта на движение на тласкача, респективно на впиване на клина при HS 5000 и HS 6000 е 4,5 cm/s, а при HS 8000 7,3 cm/s. Цепенето с такава машина е не само високопроизводително и не изисква екстремни усилия, но най-важното е, че работата е напълно безопасна. Бутонът за включване на електродвигателя се натиска с едната ръка, а с другата се задейства лостът, който управлява вентила за пускане на маслото в цилиндъра. Така и двете ръце гарантирано се намират встрани от опасната зона. След отпускане на бутона буталото на цилиндъра от само себе си се връща в изходно положение и машината е готова за разцепване на следващото дърво.

Най-малкият и съответно най-лек (50 kg) модел HS 5000 може да разцепва парчета дърво с диаметър до 250 mm и максимална дължина 520 mm. Моделът HS 6000 разцепва парчета с дължина до 548 mm, докато HS 8000 е пригоден за цепене на дърва с дължина до 1085 mm. Понеже ходът на буталото на хидравличния цилиндър е 475 mm, HS 8000 има три подвижни опори, като се подбира подходящата според дължината на парчето. При дърва с максималната за тази машина дължина може да се наложи разцепването да стане на два хода, като междувременно под него се подложи следващата по височина опора. Последователността на работа е илюстрирана на стр. 16.

Първите два модела имат еднофазни електродвигатели с мощност 2,2 kW и 3,0 kW, докато HS 8000 работи с трифазен електродвигател с мощност 4,0 kW. И трите машини имат колела, така че се преместват лесно. Очевидно е, че за домашно ползване най-подходящ е моделът HS 5000, докато покупката на някоя от другите две машини и особено на HS 8000 се рентира при по-големи обеми работа.

С това проблемът с цепенето на дървата може да се смята за решен. Сега е време да обърнем внимание на нарязването на по-дълги трупи на подходящи за горивната камера парчета. В домашни условия единствената възможност досега е използването на верижен трион, бил той електрически или с бензинов двигател. Това е машина, еднакво удобна за рязане на дървета, орязване на клони и нарязване на трупите на парчета. Същевременно тя е измежду най-опасните, защото и най-малкото невнимание, работа без стабилна стойка (магаре), без специално работно облекло (гащеризон, ръкавици, обувки и очила) или просто лошо стечение на обстоятелствата може да предизвика нараняване. Затова си струва да представим за пръв път в списанието ни една машина, подходяща за домашна употреба – за хижи и други сгради, които се отопляват с дърва. Metabo предлага два модела специализирани циркулярни триони за нарязване на дърва за огрев – BW 600 и BW 750.

И двете машини имат колела за лесното им преместване от едно на друго място. Това, което е най-важното при тях – конструктивно са взети всички мерки за напълно безопасно рязане. Циркулярният диск е скрит в защитен кожух, а подаването на дървата става с накланящ се механизъм (люлка), върху който парчето дърво е закрепено сигурно, а ръцете се намират встрани от зоната на рязане. Моделът BW 600 е предназначен за рязане на трупи с дебелина до 210 mm, а чрез завъртане на парчето – до 320 mm. За втория модел BW 750 тези стойности съответно са 240 mm и 350 mm. Машините работят с циркулярни дискове с диаметри 600 mm за първата и 700 mm за втората. Имат стабилна заварена стоманена конструкция с добра антикорозионна защита. И двете имат трифазни двигатели с мощност 4,2 kW при BW 600 и 7,4 kW за модела BW 750.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 12/2006, Градина, Отопление

Ключови думи


 
към началото