Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Професионални стеги на Bessey

Индикатор за силата на притискане

Стегите са инструмент, който служи за притискане и задържане на два или повече детайла един към друг в неподвижно положение, докато се съединят трайно чрез залепване, заваряване, с болтове или по друг начин. Затова трябва да бъде упражнено определено усилие, което зависи най-вече от вида на предметите и материала, от който са направени. Много важно е силата на притискане да остава непроменена, докато необходимостта от това не отпадне и стегата не бъде освободена. Масово използваните стеги нямат индикатор на силата на притискане, като единствено се разчита на усета на работещия. Освен това повечето стеги имат недостатъка да се разхлабват поради вибрации например, при което силата на притискане намалява и съединяваните детайли може да се разместят спрямо първоначално определеното положение.

Това неудобство може да се избегне, ако се използва притискащата опора FIN на Bessey с вграден индикатор за силата на натиск. Тя се поставя на края на шпиндела, който завършва със стандартната за този вид инструменти сферична глава и замества обикновената опора при всички модели от сериите винтови стеги от темперован чугун (TG, TGK), специалната, осигурена срещу саморазхлабване стега Omega (GMZ), както и всички модели на винтови стеги, изпълнени изцяло от стомана и с минимална широчина на захващане 300 mm.

Принципът на действие на индикатора е изключително прост. Опората се състои от две влизащи едно в друго цилиндрични тела с поставен между тях пружиниращ елемент. Върху задния край на вътрешното тяло са очертани две пръстеновидни ивици, оцветени в червено и зелено. При завиване на шпиндела опората притиска детайлите, като едновременно с това вътрешното тяло постепенно навлиза във външното. При достигане на сила на натиск 3500 N червеният пръстен се скрива и видим остава само зеленият. Това означава, че посочената сила на притискане е достигната. Ако по някаква причина настъпи саморазхлабване на стегата и силата на притискане падне под тази граница, червеният пръстен се появява и това се забелязва отдалеч. Така индикаторът сигнализира, че натискът е недостатъчен и има опасност детайлите да се разместят един спрямо друг. Решението действително е просто, евтино (около 18 евро) и много полезно.

Мощна стега SGM

Серията обхваща няколко модела шлосерски стеги с максимална широчина на захващане от 250 mm до 1500 mm. Тази нова генерация стеги осигурява с 20% по-мощно притискане при едно завъртане на шпиндела в сравнение с досегашните стеги от този вид. Максималната сила на притискане е 12 000 N, което за по-ясна представа представлява натиск от 1,2 тона, които се постигат чрез прилагане върху шпиндела на въртящ момент от 40 Nm. Конструкцията на стегите позволява по-бързо, по-силно и по-сигурно притискане на детайлите, постигнато благодарение на усъвършенстване на напречния профил на шината на стегата, и най-вече на формата и профила на подвижното рамо, изработено чрез изковаване. U-образното напречно сечение му придава изключителна здравина и устойчивост на огъване, като спомага за линейното предаване на усилието върху шината. Неподвижното рамо е удължено с 20 mm (140 mm) в сравнение с по-старите модели, което увеличава дълбочината на захващане на стегите. Подвижната опора може да се накланя странично на 35о във всички посоки, което гарантира плътно прилягане към притисканата повърхност. Съединението е осъществено чрез сферична глава с голям диаметър, която е обхваната от силно омаслена вложка от синтерована стомана. Това намалява триенето при въртене, значително се повишава здравината и износоустойчивостта на подвижната опора.

Шината и неподвижното рамо са изковани от термично обработена инструментална стомана с нанесено по галваничен път цинково покритие. Шпинделът е изработен от износоустойчива стомана и се върти посредством напречно разположена ръкохватка (лостче).

Стегите SGM се използват предимно за сглобяване на различни метални конструкции, в котлостроенето и корабостроенето, при ремонта и производството на транспортни машини, при монтиране на масивни дървени конструкции, за изработване на слепени детайли от дървени елементи и други дърводелски дейности – навсякъде, където е необходимо притискане с голяма сила.

Стега за корпусни мебели REVO

Новите стеги за корпусни мебели от фамилията REVO осигуряват сила на притискане 7000 N, което е с 30% повече в сравнение с досега произвежданите стеги от този вид и със същото предназначение. При това са взети ефективни конструктивни мерки за по-добра защита на пристяганите повърхности срещу повреждане от стегата.

Характерна особеност на тези модели е, че те нямат неподвижно рамо, като и двете рамена могат да се плъзгат по шината. Това ги прави изключително адаптивни към широчината на сглобяваните мебели, а детайлите могат да бъдат или притискани един към друг, или пък обратно – разпъвани в противоположни посоки.

Според модела дължината на шината позволява широчина на захващане от 1000 mm до 2500 mm. В зависимост от конкретния случай всяко от двете рамена може да се премества свободно по шината (след натискане на фиксиращия бутон). След като стегата бъде поставена и двете рамена прибрани едно към друго, докато опрат в сглобявания корпус, пристягането става чрез завиване на шпиндела. При поставянето на тази конструкция двата края на шината трябва да стърчат приблизително еднакво от двете страни на корпуса. Така тежестта на стегата е добре балансирана и никой от краищата не натежава повече от другия, което затруднява закрепването ù, особено когато тя е дълга, а широчината на пристягания корпус – малка. Върху двете рамена може да се закрепват адаптери (KR-AS), които позволяват притискане на детайли, сключващи помежду си ъгъл с ±15о различен от правия.

Върху шината, между двете рамена, се намират две подвижни пластмасови опори, които плътно опират в разположената между двата притискани детайла страница. Предназначението им е да предпазват повърхността на мебелните плочи от повреждане при допир с рифелованата повърхност на тесните кантове на стоманената шина на стегата. По наше мнение те имат и още едно полезно приложение – предотвратяват евентуалното разместване на детайлите или дори огъване на успоредната на шината страница вследствие на приложения натиск.

Когато подвижното рамо с шпиндела се завърти на 180о вместо за притискане, стегата се използва за разпъване.

Олекотена стега LMU

В преобладаващите в практиката случаи, и особено често при домашното дърводелство, не са необходими стеги с голям натиск, дълго рамо или сложна конструкция – все качества, които неизбежно са причина и за по-висока цена. За такива случаи Bessey предлага олекотени, с опростена изработка и съответно значително по-евтина стеги – моделите от серията LMU. За да сме по-конкретни, ще посочим, че съотношението между цената на LMU и SGM е 1:15!

За момента се предлагат три модела с широчина на захващане от 100 mm до 200 mm. Характерна за тези стеги е U-образната извивка, която оформя неподвижното рамо. Върху неподвижната и подвижната опора са поставени пластмасови вложки, които предпазват от повреждане повърхността на притисканите детайли. Вложката върху подвижната опора е шприцвана директно и обхваща кръглата метална плочка. Освен че предпазват, двете вложки намаляват и вероятността от приплъзване и преместване на стегата при затягане. За поевтиняване ръкохватката на шпиндела е направена от дърво.

Въпреки силно олекотената си конструкция (тегло от 230 до 310 g) стегите LMU осигуряват сила на притискане 1500 N, което е достатъчно за приложенията, за които тя е предназначена.

Многоцелева стега SG30VAD

Тази стега е предназначена за притягане на предмети с различна форма – плоски, овални или кръгли и подобно на моделите от серията REVO може да се използва както за пристягане, така и за разпъване. Тези качества се дължат на специалната конструкция на неподвижната опора. За притягане на тръби или други предмети с овална форма към плоския край на неподвижното рамо с помощта на винт се монтира специална опора с две челюсти, които може да се завъртат вляво и вдясно, като сключват помежду си ъгъл от 120о до 180о. Това им позволява да прилегнат плътно към повърхността на предмета, като се напасват спрямо нейната кривина. Когато стегата се използва за разпъване, приспособлението се монтира откъм външната страна, а подвижното рамо се изважда и завърта на 180о. Така тя може да се използва при почти всяка ситуация, независимо от формата на предметите.

Въпреки усложнената конструкция на неподвижната опора SG30VAD осигурява сила на притискане до 12 000 N (1,2 тона), което я прави отличен инструмент при най-разнообразни шлосерски и монтажни дейности. За по-удобно въртене лостчето, с което се завива шпинделът, е поставено в пластмасова ръкохватка. Различните приложения на стегата може да видите на снимките.

Bessey предлага отделно и приставка с подвижни челюсти (VAD), която се закрепва към неподвижната, към подвижната или и към двете опори на всяка от винтовите стеги Bessey, изработени от стомана или темперован чугун, както и за всички модели шлосерски стеги на компанията.

За допълнителна информация, включително за нови модели и покупка на продукти на Bessey, посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото