В категории: Брой 5-6/2008, Строителство, Сухо строителство

Knauf Cubo – помещение в помещението

Всяко дете със строителна жилка по рождение с желание се захваща да гради от картон или други подръчни материали своя собствена къщурка, в която да се огради от околното пространство на голямото помещение, да създаде свой собствен свят, отделен от „външния“. Като пораснат и станат строители, тези деца правят същото, но вече професионално и с материалите на Knauf. За целта компанията е разработила специална система, наречена Knauf Cubo, или иначе казано, „помещение в помещението“. Това е технология и пълен набор от градивни елементи за бързо и лесно изграждане на самоносещи се, свободно стоящи или свързани към някоя от масивните стени на голямото помещение затворени конструкции. Изграждането на самостоятелни, независими от носещата конструкция на сградата помещения има редица приложения и предимства, поради което може да се каже, че се оформя като тенденция в съвременната архитектура и строи-телство. Изграждането на независимо от строителната конструкция на сградата „помещение в помещението“ дава повече свобода и гъвкавост за функционални оформителски решения във вътрешността на просторни помещения. За разлика от леките преградни стени, изградени по класическите технологии на Knauf, които по правило са неносещи, конструкцията Knauf Cubo е самоносеща. При необходимост дори може да се постигне и здравина, позволяваща върху покрива на така изграденото помещение да се постави лек автомобил Audi с тегло 1600 kg, както това е показано в демонстрационен филм на компанията. На практика обаче покривната конструкция се изгражда най-често с товароносимост, която да позволява стъпване на човек върху нея за извършване на инсталационни или ремонтни работи.

Най-общо казано, целта на системата Knauf Cubo е в рамките на вече съществуващо голямо помещение (производствено, изложбено или складово хале, голямо таванско помещение и др.) да се оформи обособено затворено пространство, в което вече лесно се поддържа оптимална за даден вид дейност температура на въздуха, може да се намали до необходимите граници проникването на външен шум, да се осигури по-висока степен на пожарозащита и т.н. В зависимост от тези допълнителни изисквания обшивката на стените и покрива може да се изпълни и от два слоя плочи, както и да се използват специалните еластични метални профили MW с повишено поглъщане на звуковите трептения. По този начин може да се създадат подходящи условия за работа на административния персонал в едно просторно производствено хале, да се обособят самостоятелни затворени помещения за различни цели като санитарни възли и др.

Системата Knauf Cubo e гъвкава, защото позволява изграждане на помещения с различно по форма и размери напречно сечение, които при това може да се правят едно до друго без ограничение на броя им. Всяко помещение, изградено по този метод, може да бъде четиристранна самоносеща конструкция или конструкция с две или три стени, когато е закрепена към масивна стена на помещението, в което е разположено.

Специално за българските условия е разработен вариант на системата Cubo – Knauf T500UA, при който най-скъпият елемент, специалните телескопични носещи конструкцията колонки в ъглите са заменени с колонки, съставени от два съединени с болтове стандартни носещи профили UA 100. Така сглобените от профили колонки имат необходимата устойчивост на огъване и изкълчване, а статическата устойчивост на конструкцията е изпитана чрез тестове. Колонките се анкерират чрез дюбели към пода с по четири метални ъгъла UA всяка. Обшивката е изпълнена със здравите плочи от гипсофазер Vidiwall XL с дебелина 12,5 mm. Използват се самопробиващи винтове Aquapanel Maxi.

По този начин може да се изграждат обособени клетки с размери 4 х 6 m и височина до 3 m. Конструкцията позволява в три от стените да се направят врати с размери 90 х 197 сm, а в едната от по-късите страни да се монтира прозорец с размери 180 х 150 сm. Рамките за закрепване на вратите и прозорците се оформят с метални профили UA. Облицовката на тавана се прави също с плочи Vidiwall XL, но може да се избере и вариант на окачен таван с използване на перфорирани акустични плочи. За да може да се стъпва върху тавана на помещението, носещата скара се прави от метални профили (носачи) UA 100, като при изискване за по-голяма товароносимост може да се използват и профили UA 125 и UA 150. Върху тях се прави еднослойна или двуслойна обшивка от Vidiwall XL. Ако няма изисквания за по-висока товароносимост, носещата скара се изпълнява с профили CW, отгоре не се покрива с обшивка от плочи, а тя се поставя само откъм вътрешната страна на помещението.

Помещение с посочените размери може да се изгради от опитни монтажници за около един работен ден. На снимките са показани основните етапи на изграждане на конструкцията Knauf T500UA. За подробна техническа информация и консултации може да се обръщате към специалистите на „Кнауф България“.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото