Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Стеги Bessey за корпусни мебели

 

Сглобяването на корпусни мебели е задача с повишена трудност. Крехките в краищата, където са диблите, мебелни плочи трябва да бъдат хем внимателно, хем доста силно притиснати една към друга, за да прилепнат плътно. Същевременно, поне докато не се постави и гърбът, конструкцията е крайно нестабилна и напречното ù сечение лесно може да се самотрасформира от паралелепипед в успоредник, чиито съседни стени, както е известно от началното школо, вече не сключват прав ъгъл. Случи ли се това, диблите със сигурност ще разбият отворите, а тънката едва 5 mm стеничка, отделяща диблата от канта на плочата (при дебелина на плочите 18 mm и цилиндрична дибла Ø8), със сигурност ще бъде разрушена. За да не се случи подобно апокалиптично събитие, сглобяването на детайлите трябва да стане внимателно и с подходящите за целта стеги. Такива са новите стеги от серията REVO на немската фирма Bessey.

Те отговарят и на още две много важни условия – срещуположните пристягащи челюсти (подвижната и неподвижната) трябва да имат достатъчно голяма площ и еластично покритие, за да не нараняват чувствителната на точков натиск и надиране декоративна повърхност на мебелните плочи. И това обаче не е всичко, защото стегите трябва да са достатъчно дълги, за да пристегнат шкаф и с по-голяма дължина – примерно 5 m. На всички тези екстремни изисквания отговарят новите стеги на Bessey, но това все още не е всичко.

Освен да пристягат детайлите паралелно един към друг, те може и да ги раздалечават, т.е. да разпъват, примерно, страниците на шкафа в противоположни посоки. Това понякога се налага за получаване на точно необходимото разстояние. С тези стеги се постига сила на притискане 7000 N, без това да причинява повреждане на плочите. Стегите се произвеждат в два варианта – с неподвижно закрепена в края на стеблото челюст (опора) REVO KR и вариант, при който челюстта може да се премества и застопорява на произволно място по дължина на стъблото (REVO KRV). В първия случай широчината на пристягане е от 300 до 2500 mm, а при втория – от 1000 mm до 2500 mm. И в двата варианта стегите може да се използват за разпъване при разстояния от 258 mm до 2580 mm при първия модел и от 260 mm до 2580 mm, при втория.

Максималната дължина на пристягане със стегите REVO – 5 m се постига с помощта на удължаващото приспособление KBX, което свързва стъблата на две стеги в една.

За пристягане на детайли под ъгъл, различен от правия, върху двете челюсти на стягата се поставя по един накрайник, който може да се завърта около оста си на ъгъл ±15°. Сглобяването на правоъгълни рамки се улеснява изключително много чрез едновременно пристягане с четири стеги, като се използва комплекта от четири приспособления KP. Всяко от тях има разположени под прав ъгъл прорези, в които плътно влизат пресичащите се също под прав ъгъл стъбла на всяка двойка съседни стеги – прости наглед и нескъпи приспособления, които много улесняват работата.

Стягата REVO KRV има подвижна опора, която след натискане на фиксиращия бутон, може да се премества по дължината на стъблото. Това силно улеснява работата с дълга, примерно 2,5 m стяга, когато се налага пристягане на малък шкаф. Подвижната опора може да се премести така, че дължината на стъблото да бъде разпределена равномерно от двете страни на шкафа, а не то да натежава силно от единия край.

 

За допълнителна информация, включително за нови модели и покупка на продукти на Bessey, посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото