В категории: Брой 7-8/2006, Декорация и защита, Инструменти, Ремонти

Боядисване с електрически пистолет

За домашни цели електрическите вибрационни пистолети успешно заменят пневматичните. За качественото боядисване с такъв пистолет от голямо значение е правилно подбраната гъстота (вискозитет) на боята. В домашни условия вискозитетът се измерва най-лесно със специален мерен цилиндър с калибриран отвор Ø4 на дъното. При запушен отвор мерният цилиндър се напълва с боя до ръба, отворът се открива и се измерва времето, докато боята спре да изтича на нишка, и започне да капе. Измерването е валидно при температура на боята 20 оС.

За различните бои се препоръчва различен вискозитет, при който се получава най-качествено покритие, без стичанe и с гладка повърхност. За нитроцелулозните емайллакове той е 20–25 s, за алкидните пентафталови емайллакове – 25–32 s. Точните стойности се посочват от производителя на боята. При необходимост се разрежда чрез добавяне на подходящ разредител.

Когато боята е прекалено гъста, покритието добива матова, дори леко грапава повърхност. Когато е рядка, много лесно се стича, особено при боядисване на вертикални повърхности. Ако това се случи инцидентно, майсторите знаят как да се справят – докосват внимателно протеклата боя с памук, обвит в парче от чорапогащник, за да се попие излишната боя. Докато боята е още съвсем прясна, при умело третиране на дефекта следи не остават. Дамският чорапогащникът има и още една много важна функция – служи за цедка, през която боята се прецежда, преди да се налее в резервоара на пистолета.

Майсторлъкът е да се получи плътно, добре покриващо основата гладко покритие с добре разлята върху повърхността боя – без стичане, и без да си личат ивиците от траекторията на движение на дюзата. Това се постига чрез правилно подбрана последователност на движението в хоризонтална или вертикална посока с припокриване на 1/3–1/4 от предната ивица. Дюзата на пистолета се намира на разстояние 25–30 cm от боядисваната повърхност, а той се държи перпендикулярно спрямо нея, без да се върти китката. Скоростта на движение се определя опитно, като се следи плътността на покритието, без да се допуска стичане поради натрупване на боя.

Най-често боята се нанася на два или три слоя, след като първият е напълно изсъхнал. При по-големи площи се препоръчва посоката на движение при нанасяне на всеки следващ слой да бъде перпендикулярна спрямо предния.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото