В категории: Брой 3-4/2006, Облицовки и настилки, Ремонти

Облицовка с плочки

Лепене на нова върху стара облицовка

Популярната сред народа някога клетва „Да ти влезе майстор в къщата“ и днес не е загубила своята актуалност независимо, че на пазара има изобилие от всевъзможни материали и инструменти, които в много голяма степен правят работата по-качествена, по-бърза и по-лесна. Те позволяват и на неспециалистите с лекота да достигат, а често и да надминават постиженията на званите, но непризвани, майстори-занаятчии. Две мнения, че ремонтът често е по-неприятна и по-скъпа дейност от новото строителство, няма. Това е в пълна сила особено, когато се налага къртене, както става при смяна на облицовката от плочки в банята – непоносим шум до последния етаж на кооперацията, всепроникващ прах, от който няма спасение, огромно количество строителни отпадъци, което трябва да се изнесе до кофите за боклук. Тук пък има нов проблем – тези от чистотата се мръщят сърдито и не винаги желаят да изхвърлят строителни отпадъци. След като всичко бъде почистено, огледът на банята съвсем не предизвиква положителни емоции, защото стените са заприличали на нива след дълбока оран. Следващото действие е влачене по етажите на пясък, цимент и вар, измазване и т.н., докато се стигне до залепване на новата облицовка от плочки.

Цялото това ходене по мъките може да се избегне, като новите плочки се залепят направо върху старите. Вярно, помещението се стеснява с около сантиметър от всяка страна, а подът се повдига също с толкова, ала това в повечето случаи не е „болка за умиране“. Такова решение е вече възможно благодарение на материалите на Ceresit, които по традиция представяме в рубриката за Henkel.

Първата задача е да се огледа и провери старателно старата облицовка. Ако има нездраво залепени плочи, те или се залепват отново, или леглото им се запълва с циментов разтвор, за да се изравни с повърхността на облицовката. По същия начин се постъпва и с липсващите плочки. Следващата подготвителна операция е те да бъдат старателно измити, за да се отстранят всякакви мазни отлагания, предимно от сапун и други подобни. Макар че в специализираната литература не се споменава, може да се препоръча и придаване на грапавост на повърхността на плочките чрез надиране на глазурата с камбана за шлифоване на мозайка (камък с формата на пресечен конус) за ъглошлифовъчна машина, внимателно точковидно очукване с остър шлосерски център и др. Малко повече старание за добрата механична подготовка на основата, а не единствено да се разчита на чудесата, на които е способна съвременната строителна химия, не вреди. Всичко казано дотук се отнася както за стенни, така и за подови облицовки.

След като обработката на старата облицовка е завършена, може да се пристъпи към третиране с материалите на Ceresit. Най-същественото тук е грундирането на основата с препарата CN 94, който именно създава необходимото сцепление между старата облицовка и лепилото за залепване на новите плочки. CN 94 e универсален грунд, еднакво подходящ за основи, които поглъщат или не поглъщат водата, и най-вече се използва при т.нар. критични основи, върху които лепилото задържа трудно. Прилага се при стенни или подови облицовки и представлява течност, която се предлага в пластмасови бутилки с обем 1 l или в бидончета от 5 l. Нанася се с четка, като времето за изсъхване е между 2 и 4 часа в зависимост от температурата на въздуха.

Вътрешни стени. Подходящите в случая лепила са CM 18 или CM 17. CM 18 e лепило от групата на „еластичните“, т.е. такива, които след като се втвърдят, запазват известна еластичност и не се напукват, нито разлепват при възникване на механични или термични напрежения между облицовката и основата. Характерно за него е, че бързо набира якост, и че разходът на лепило е с около 30% по-нисък в сравнение с този на други видове лепила. Едновременно с това има доста дълго „отворено време“ (35–40 min) – периодът, в който лепилната смес позволява допълнително наместване и корекции на вече поставените плочки. Подходящо е за вътрешно или външно лепене на различни облицовки от керамични плочки, а така също и за закрепване на топлоизолационни плочи. Доставя се в прахообразно състояние и на място се разбърква с вода в предписаното съотношение (2:1). След изчакване от 5 min, за да „узрее“, разтворът се разбърква още веднъж и може да се използва в рамките на 2 часа. Лепилото се нанася с назъбена стоманена маламашка с квадратна форма на зъбите, чиято големина се подбира според размера на плочките (табл. 1). След 12 часа облицовката може да се фугира.

Лепилото CM 17 също има повишена еластичност след втвърдяване и същото приложение, както и CM 18. При него разходът на лепило е по-висок, а „отвореното време” по-кратко – около 10 min. Лепилото има малко по-голяма адхезия към основана, т.е. лепи по-здраво, а и началното свързване започва около 5 min след нанасянето му, което е предимство при стенни облицовки. В табл. 2 са дадени разходните норми в зависимост от големината на плочките и съответно размерите на зъбите на маламашката.

Освен тези две лепила, много добро решение е и еднокомпонентното воднодисперсно лепило CU 26, което запазва висока еластичност след втвърдяване. Има много добра водоустойчивост, поради което се препоръчва за помещения с висока влажност и разливане на вода. Характеризира се с нисък разход – около 2,4 kg/m2 при лепене на плочки с големина 15х15 cm и размери на зъбите на маламашката 6х6 mm.

Вътрешни подове. Освен лепилото CM 17, тук може да се използва и саморазливащото се бързовтвърдяващо лепило CM 19, което е особено подходящо за лепене на по-големи плочи.

Външни стени и подове. За тези облицовки се препоръчват лепилото CM 17, а при подове – и саморазливащото се CM 19. За фугиране на стенни облицовки могат да се използват пълнителите CE 33 и CE 43 (за широки фуги). Най-новите и най-добри засега пълнители за фуги са CE 40 Aquastatic (за фуги с широчина до 5 mm) и CE 43 Aquastatic за широчина 2–15 mm, осигуряващи висока водоплътност и водоотблъскващи свойства. Всички по-широки фуги (включително деформационни) около или в облицовката, около тръби и други места се уплътняват със санитарна силиконова паста CS 25.

Облицовка на стени от пресен бетон

Този вид облицовки също принадлежат към групата на критичните, защото, докато е още пресен, бетонът продължава да се свива и в резултат на това след време възникват напрежения, които могат да причинят отлепване на плочките. Това налага повишени изисквания към лепилата и възможността им да запазват известна еластичност след втвърдяване, така че да бъдат в състояние да поемат напреженията без нарушаване не слепващата връзка. При подбора на оптималното за целта лепило се прави разграничение в зависимост от това дали възрастта на бетона е над 3 или над 6 месеца.

При всички случаи обаче първата и задължителна операция е грундиране на основата с дълбокопроникващия грунд CT 17.

Бетон над 3 месеца. За залепване на плочките са подходящи лепилата CM 18, CM 17, CM 11, CM 16 (с добавка на CC 83), а също така и лепилата CU 23 и CU 26.

CM 11 е тънкослойно лепило, устойчиво на вода и замръзване, с висока адхезия към основата. Използва се при дебелина на слоя 2–10 mm. Подходящо е за външно и вътрешно приложение, включително и на места с постоянна висока влажност. „Отвореното време“ за корекции е около 20 min, фугира се след 48 часа.

CM 16 се характеризира с много добра якост на залепване, бързо първоначално стягане, което е важно изискване при вертикални облицовки и намален разход на лепило.

CC 83 е синтетична емулсия, която се добавя към лепилата за подобряване на техните слепващи свойства. Използва се при лепене върху критични основи и силно натоварени настилки. Тя подобрява якостта на сцепление и устойчивостта на опън, подобрява еластичността на лепилния шев, повишава неговата водонепропускливост и намалява вероятността от образуване на пукнатини.

CU 23 е двукомпонентно лепило с висока адхезия към различни по вид основи, устойчиво е на деформации и на напукване, водонепроницаемо e и има добра студоустойчивост. Поради това се препоръчва използването му при лепене на плочки върху критични основи на открито или във вътрешността на сградата.

Бетон над 6 месеца. Подходящите за този случай лепила са CM 12, CM 16, CM 117 и CU 26.

CM 12 е лепило, подходящо за нанасяне с дебелина на слоя 3–15 mm. Има повишена еластичност след втвърдяване и по-голяма якост на свързване.

CM 117 е универсално лепило, подходящо за всякакъв вид облицовъчни плочки. Има висока адхезия към основата и улеснява работата при залепване върху вертикални повърхности. Има добра водо- и мразоустойчивост, поради което е подходящо както за вътрешна, така и за външна употреба. При лепене върху критични основи за повишаване на еластичността на лепилния слой се добавя Ceresit СС 83.

Фугирането и уплътняването на облицовката върху основи от пресен бетон не се отличава от предния случай, използват се и същите материали.

Облицовка върху мазилки

Това е и най-често срещаният случай, когато върху стената е положена добре изравнена гладка варо-циментова мазилка. При добре изпълнена основа лепенето на плочки става изключително лесно, бързо и приятно. Достатъчно е да се положи и нивелира добре първият ред. След това с помощта на пластмасови кръстчета реденето на всеки следващ ред става едва ли не от само себе си. Подготовката на основата започва с нейното изчеткване така, че ронливите несвързани здраво частички и песъчинки да се отстранят. След това се грундира с дълбокопроникващия грунд CT 17.

За разположени във вътрешността на сградата стенни облицовки се препоръчва използване на лепилата CM 11, CM 12 или CM 16.

При външни облицовки са подходящи лепилата CM 18, CM 17 или CM 12 с добавка на емулсията CC 83. Фугирането и уплътняването става, както вече бе описано в началото на статията и със същите материали.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото