В категории: Брой 3-4/2006, Електроника, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Плочи Knauf LaVita – защита срещу електросмог

За хора, принудени и привикнали да ядат натъпкани с нитрати зеленчуци, да живеят в близост до фабрични комини, уранови мини, бълващи облаци прах циментови заводи, градски сметища и други замърсяващи околната среда източници, темата за електросмога навярно ще се стори доста абстрактна и малко актуална. В държавите, в които човешкото здраве е издигнато в култ, това обаче далеч не е така. От години се изследва влиянието на различните електромагнитни полета върху организма, взимат се мерки за ограничаване или предотвратяване на това въздействие.

Ние живеем потопени в множество електромагнитни полета с различна честота и потенциал, създавани от далекопроводи за високо напрежение, всевъзможни високочестотни прибори – радари, радиостанции, телевизори, мобилни телефони и др., които въздействат върху човешкия организъм. Изследователите все още не са единни за това как електросмогът влияе на биологичните процеси и по-специално върху нервната система, дали и доколко уврежда здравето и намалява работоспособността на хората. Особено силно напоследък се дискутира влиянието на мобилните телефони. Във всеки случай обаче, замърсяването на средата, която обитаваме, с електромагнитни полета ще става се по-голямо, колкото повече безжични и други устройства – източници на високочестотни излъчвания, използваме. Затова не е случайно, че редица производители предлагат решения за защита на сградите или помещенията чрез екраниране срещу проникване на високочестотни електромагнитни вълни.

Едно от последните и особено ефективни решения в тази насока са новите облицовъчни плочи Knauf LaVita, с които може да се постигне добро екраниране на цялата къща или само на отделни стаи като спалнята, детската стая или помещения за отдих. С тях се постига силно намаляване на проникващите в сградата електромагнитни вълни. Плочите се поставят най-често върху външни стени, но със същия успех може да се използват и при вътрешни стени, за да спират излъчванията от телевизори, безжични телефони и други апарати, намиращи се в съседни помещения. Екранировката с Knauf LaVita намалява и електромагнитните полета, създавани от електрическите проводници в стените.

Плочите гипсокартон Knauf LaVita са от вида пожарозащитни (GKF), като особеното при тях е, че на гърба си имат електропроводим картон, съдържащ специални карбонови нишки. Размерите на плочите са стандартни – 1250х2600 mm при дебелина 12,5 mm.

В зависимост от носещата конструкция (метални профили или дървени летви) се осъществява електропроводима връзка между отделните плочи, а всички заедно се заземяват за изравняване на потенциалите. При металните конструкции самите профили осъществяват връзката с електропроводимия гръб на плочите. При дървени конструкции се използват специални контактни пластини от неръждаема стомана с дебелина 0,1 mm със занитени в краищата им кабелни обувки, които опират плътно до електропроводящата повърхност на всяка плоча. Към контактните пластини се запояват медни проводници, които се свързват към заземяващата инсталация или към метални водопроводни тръби. С проводници се свързват и разположените под ъгъл една спрямо друга плочи за гарантиране на добър електрически контакт между тях. С контактни пластини се осъществява електрическата връзка между всеки две съседни плочи, независимо дали контактуват помежду си по вертикалните си или хоризонтално разположени (при две плочи една над друга) кантове. За по-добра екранировка плочите трябва да се допират плътно една до друга без фуги помежду им.

Така облицованото помещение се превръща в подобие на фарадеева клетка, която, ако е изпълнена правилно, добре изолира вътрешността на помещението от проникване на външни електромагнитни полета. Защитата срещу високочестотни електромагнитни полета чрез облицовка с плочи LaVitta може да се приложи при ново строителство или при ремонт и обновяване на стари сгради.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос









Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 




към началото