Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Festool DOMINO – уникална система за дърводелски сглобки

От началото на ноември 2005 г. часовникът на историята започна обратното отброяване в тримесечния период, оставащ до пускането на пазара на нов уникален инструмент на Festool – фрезата за дибли DOMINO DF 500. Очаква се тя да направи революция при изработването на неразглобяеми дърводелски сглобки и да „пенсионира“ в музея използваните досега дървени дибли – класическите обли и значително по-модерните, появили се отскоро и у нас, плоски с лещовидна форма. За да бъдем по-прецизни, ще подчертаем, че става дума за цялостна патентована от Festool система, която, освен фрезата, включва и специалните дървени дибли DOMINO, а като „часовник на историята“ оприличихме уебстраницата на Festool с брояча, отчитащ дните, оставащи до 1 февруари 2006 г. – датата на официалната световна премиера. Системата DOMINO е уникална, защото няма аналог, а фрезата DF 500 е родоначалник на нов вид дърводелски ръчни електрически инструменти. Нейното създаване за пореден път утвърждава позицията на Festool не само като световен лидер, но и като фирма, създала в своята 80-годишна история редица инструменти, без които днес не може да си представим която и да било дърводелска работилница.

Системата е базирана на нов вид дибли DOMINO, които съчетават предимствата на досегашните обли и плоски, като същевременно се избягват характерните за всеки от тези видове недостатъци. Изработват се от здрава букова дървесина в пет размера (5×30, 6×40, 8×40, 8×50, 10×50), така че според дебелината на съединяваните детайли и натоварването на сглобката може да се подбере подходящата големина. Те са плоски и продълговати, с овално напречно сечение. Формата им прави абсолютно невъзможно завъртането на сглобяваните детайли един спрямо друг, нещо характерно за сглобка с една кръгла дибла. Така например за получаване на здраво и стабилно съединение при сглобяване на два фриза в рамка е достатъчна една-единствена дибла DOMINO, докато при работа с кръгли за същото съединение са необходими две. При рамки с по-тесни фризове, съединени чрез срязване под ъгъл 45o (герунг), това в повечето случаи е невъзможно, защото краищата на диблата достигат или даже стърчат извън кантовете на летвите. Да не говорим, че поставянето на DOMINO е значително по-лесно, отколкото на двойката кръгли дибли.

При монтиране на детайли от мебелни плочи с по-голяма дължина задължително се използват поне 4 и повече дибли. При ръчно пробиване на отворите, дори и с използването на някой от специализираните шаблони, пълно съвпадение на всички срещулежащи отвори се постига изключително трудно. Именно този проблем е наложил създаването на плоските дибли, които позволяват известно странично изместване на детайлите при напасването им един спрямо друг по време на сглобяването. Това удобство обаче не става даром, защото здравината на сглобката при натоварване в посока, успоредна на диблите, е значително намалена, което се дължи единствено на лепилото. При пристягане на детайлите е възможно също така да се получи приплъзване помежду им, което да се установи едва след като стегите се махнат, и лепилото вече се е втвърдило, т.е. когато е твърде късно за корекции.

При DOMINO тези проблеми са избегнати – фрезата издълбава отвора с изключителна точност, така че диблата влиза в него плътно, без каквато и да било хлабина (подобно на кръглата). Това гарантира точно фиксиране на двата детайла един спрямо друг, а голямото напречно сечение на диблите осигурява максимална здравина на сглобката. Независимо, че фрезата позволява много точно позициониране на всеки следващ отвор, за известно подсигуряване се прилага следната техника – двойката срещуположни отвори за първата дибла в реда се издълбава точно според широчината ù, а всяка следваща двойка отвори – с малко по-голяма дължина. Така първата фиксира сигурно детайлите и не позволява каквото и да било изместване, докато при следващите отвори е възможно известно странично изместване за компенсиране на допусната неточност.

Благодарение на своята плоска форма и специално оребрена повърхност, диблите DOMINO задържат повече лепило, което прави сглобката още по-здрава. Иначе казано, тя имитира и напълно замества класическата сглобка на длаб и чеп, има нейната здравина, но се изработва неизмеримо по-лесно, по-бързо и по-качествено. В лабораторни условия е доказано, че при съединяване на фризове в рамки с дибли DOMINO се постига здравина на сглобката, аналогична на класическото съединение на длаб и чеп.

Използването на новите дибли е толкова ефективно, че мнението на специалистите е еднозначно – въпрос на време е, кога новата система окончателно ще измести досега използваните дибли в производството на мебели и други изделия от дърво. DOMINO са еднакво подходящи за съединяване на мебелни плочи, за сглобяване на фризове в рамки или за сглобка между краката и царгите при столове и маси. Поради значително по-голямото напречно сечение и по-голямата контактна повърхност на диблите, сглобките по тази система са значително по-здрави и гарантират голяма дълготрайност на съединените детайли.

В зависимост от дебелината на детайлите се подбира и големината на диблите. За максимално удобство по време на работа Festool предлага набори от дибли със съответните за всяка големина фрезери (4 броя). В зависимост от големината им, те са маркирани с различно оцветен пръстен, така че се разпознават отчетливо и безпроблемно.

Фрезата за DF 500 на външен вид наподобява тази за плоски дибли, като уникалното при нея е начинът на движение на работния инструмент. Фрезерът, който се върти с честота 23 400 min–1 (близо два пъти по-висока от обикновените ръчни фрези), едновременно извършва и странично пенделообразно движение. Главата на машината се придържа неподвижно притисната към детайла и чрез избутване на тялото ù напред се издълбава отвора. Получава се глух отвор със съвсем точна форма и големина, с напълно успоредни и гладки стени. Високата честота на въртене отстранява вероятността от поява на обратен удар при започване на фрезоването и съответно опасност за работещия.

Машината има редица регулировки, които улесняват и ускоряват работата и най-важното – гарантират висока точност и повторяемост на резултатите. Дълбочината на фрезоване се подбира според дължината на диблите и се рeгулира стъпаловидно на 12, 15, 20, 25 и 28 mm. Местоположението на фрезера спрямо обработвания детайл (разстоянието между повърхността на плочата и отвора за диблата) също може да се регулира стъпаловидно според дебелината на плочата (16, 20, 22, 25, 28, 36 и 40 mm), така че надлъжните оси на отворите и канта да съвпаднат. Възможно е и безстепенно регулиране по височина в границите от 4 до 30 mm. Подвижната опора в челото на машината може да се накланя плавно и фиксира неподвижно в границите 0–90o или стъпаловидно на 0°; 22,5o; 45o; 67,5o и 90o, което позволява сглобяване на различни по форма рамки.

Широчината на отвора се задава с три големини. Междуосовото разстояние на закръгленията на отворите може да се избира между 13, 19 и 23 mm, като пълната широчина на отвора се получава чрез добавяне на диаметъра на фрезера. По този начин могат да се получат три различно широки отвора. В първия диблата влиза плътно, а в другите два има възможност за странично преместване с цел компенсиране на несъвпадение между срещулежащите отвори. За постигане на максимална точност при определяне местоположението на всеки от отворите в подвижната опора на машината има вградена гравирана скала от плексиглас. Освен това в челото на главата, от двете страни на фрезера, се намират два потъващи навътре (опрени върху спирални пружини) щифта, с които лесно и точно се определя местоположението на първия, а и на всеки следващ в реда отвор. За целта машината се поставя така, че съответният щифт да опре плътно в страничния кант на единия детайл, след което отворът се издълбава. По същия начин се пробива и този за първата дибла и в другия детайл, с което се гарантира напълно точното им напасване един спрямо друг. Тази техника може да се приложи и при следващите отвори, като съответният щифт опре в стената на предния отвор. При най-малкия фрезер с диаметър 5 mm измерихме, че така могат да се направят отвори със стъпка от 23 mm между тях.

Комплектът на машината съдържа и допълнителна опора, която придава по-голяма стабилност при издълбаване на отвори напречно на повърхността на плочата и в близост до нейния кант (при ъглова сглобка). Фрезерът се сменя буквално за секунди чрез развиване с гаечно ключе при застопорен шпиндел.

В заключение ще кажем, че с фрезата се работи изключително удобно и приятно, като първите впечатления са направо зашеметяващи. Те са породени от лекотата, с която се постигат изключително точни сглобки. Работи се практически безпрашно, защото конструкцията на машината позволява над 95% от отделените стружки и прах да бъдат засмукани от прахосмукачката. Всъщност използването на прахосмукачка е задължително, защото в противен случай след издълбаване на няколко отвора пространството около фрезера ще се задръсти със стърготини и това ще пречи на свободното му движение.

 

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото