В категории: Брой 1-2/2005, Икономия на енергия, Отопление, Ремонти, Строителство

Съвременен поглед към темата „Камини и печки“ с дърва

Прегледът на няколко от най-сполучливите оригинални конструкции на различни видове камини, публикувани в „Направи сам“, ни провокира да направим кратък преглед върху тяхното развитие с оглед на днешното състояние на пазара у нас. Днес разполагаме с възможности за избор, за които едва ли някой е смеел и да мечтае преди 20 години. Кой е предполагал, че търговски вериги от световна величина, като „Практикер” например, ще се съревновават в привличането на Негово Величество купувача, като се стремят да му предлагат и от „пиле мляко“. Българските производители бяха принудени да започнат да произвеждат продукти на ниво, близко до западните образци, защото в противен случай, колкото и по-ниски да са техните цени, конкуренцията с по-високото си качество ще ги „измете“ от пазара. Всичко това значително промени представите за майсторене на принципа „направи сам“, чиято основна цел преди години бе да компенсира отчасти тоталния дефицит на пазара.

По отношение на отоплението сега живеем в един напълно нов свят, което в голяма степен се дължи и на силно променените цени на енергийните източници. В добавка нараснаха изискванията към безопасността при експлоатацията на отоплителните прибори, а и хората вече привикнаха към удобствата и търсят по-висок комфорт. Нафтовите печки изчезнаха от пазара, много трудно е да се намери и свястна печка за въглища с горно горене тип „пернишка“. За сметка на това вече не са рядкост автономните отоплителни инсталации с автоматично управляван котел на нафта или газ, все по-често в жилищата и особено в баните се монтират подови отоплителни инсталации и т.н.

Когато се разглеждат видовете камини и се дават препоръки за тяхното изграждане, би трябвало по-напред да се направи разграничение за какво точно става дума.

<Ако става дума за камина-грил, тя най-често се изгражда покрай някоя от външните стени на къщата или самостоятелно в градината. Както подсказва наименованието ù, тя служи основно за кулинарни цели, а с външния си вид краси изградения около нея кът за отдих и хранене. Огнището е открито, като изискването е камината да тегли добре и да не връща пушека от огъня и изгорялата мазнина. Диапазонът от конструкции е твърде широк – от готовите сглобяеми камини, които се предлагат на пазара, до елегантна зидана камина като публикуваната в НС 7-8/2004.

Като преходно звено към интериорните камини може да отнесем описаните тук конструкции на камина-пещ. Нейното предназначение е съчетание между уюта, който създава откритият огън, и възможността едновременно да се използва за приготвяне на ястия по начин и с вкусови качества, които не могат да се постигнат в електрическата фурна или микровълновата печка. Такава камина е подходяща за изграждане в специализирани помещения за посрещане на гости в приземния етаж на къщата, наричани още „механи“, в пристройки със същото предназначение край къщата и т.н. Това са камини за спорадично използване при празнично събиране на гости около трапезата, за създаване на настроение и кулинарни специалитети. Към тази група бихме отнесли и всички вътрешни камини със зидана конструкция и открито огнище. Това са камини за удоволствие, но на тях не може да се разчита като основно средство за отопление поради малката им топлинна ефективност.

Когато на камината с дърва се разчита да отоплява едно или повече помещения, тук нещата вече са коренно променени, а възможностите за изява на домашния майстор за построяване на собствена камина се свеждат повече до избора на метално тяло, неговото правилно монтиране и свързване с комина и най-вече построяване на ограждащата тялото конструкция. За това има широки възможности, изборът на модели е много голям, изборът на облицовъчни материали – каменни плочи, специални огнеупорни и декоративни тухли – също.

По-напред няколко думи за дървата като горивен материал. Представата, че те са несравнимо по-ниско калорични от въглищата например, не е вярна. Тяхната топлинна калоричност е около 2600 kcal/kg, което е по-висока стойност от калоричността на въглищните брикети – 2050 kcal/kg. За сравнение калоричността на кафявите каменни въглища е 3500 kcal/kg, а най-качествените и съответно най-скъпи въглища, черните, имат калоричност 4240 kcal/kg. Ако обаче се използват не дърва, а брикети, приготвени от отпадъчна дървесина, везните още повече се наклоняват към дървесината като енергиен източник, защото тяхната топлинна калоричност е цели 4240 kcal/kg. Другото много съществено предимство на дървата и дървесните брикети пред въглищата е, че при изгарянето си те на практика не замърсяват природната среда. Почти не отделят вредни газове, а нищожното количество пепел дори е полезно за наторяване на градината. За разлика от дървесината, изгарянето на въглищата е свързано с голямо количество сгурия, която трябва да се изхвърля, и значително замърсяване на околната среда със серен и въглероден диоксид и азотни оксиди. Това не са абстрактни понятия, защото тези газове изпълват въздуха, който дишаме.

За да бъде ефективно отоплението с дърва, важно изискване е те да бъдат сухи. За тази цел дървата трябва да се купуват с оглед престояването им на открито, добре проветряемо и покрито място поне една година за иглолистните видови е две години за широколистните. Затворените помещения не са подходящи за съхраняване, защото в тях се поддържа висока относителна влажност на въздуха и дървата не могат да изсъхнат достатъчно. За сухи се смятат дърва с остатъчна влажност 18–20%. Току-що купените дърва за огрев са сурови и влажни, в резултат на което топлинната им ефективност пада с поне 50%, горят лошо, отделят много пушек, сажди и катран, които се отлагат по стените на комина. Затова си струва човек да даде около 20 лв., за да си купи електронен влагомер.

По данни на немски производители на камини за отопление топлинната ефективност на 1 kg сухи дърва е равностойна на около 0,5 l нафта или пресметнато в пари, отоплението с дърва излиза около два пъти по-евтино в сравнение с нафтата. Според изследване на фирма „Ерато“, специализирана в производството на отоплителни котли, месечният разход за отопляване на жилище с площ около 80 m² с дърва е около 113 лв, с кафяви въглища – 160 лв., а с нафта – 424 лв.

Ако към отоплителната ефективност на камините прибавим удоволствието, което носи зрителното възприятие на играта на пламъците и осезаемото топлинно излъчване, това напълно обяснява защо складовете за продажба на дърва за отопление изникнаха като гъби след дъжд, а бизнесът с камини, вносни или родно производство, процъфтява.

Когато на камината се разчита като средство за отопление, забравете всякакви препоръки за зидани конструкции с открито огнище. Камината задължително трябва има добре затворено отвсякъде метално тяло с плътно прилепваща остъклена врата, което гарантира точно регулиране на процеса на горене и висока топлинна ефективност. По данни на водещи немски и френски производители техните камини достигат коефициент на топлинна ефективност до около 87%, срещу 10–15% при камините с открито огнище.

При избора на метално тяло възможностите са две. Да се избере български производител, чиито камини най-често са от стоманена ламарина с дебелина 4–6 mm, със или без водна риза за свързване с отоплителен радиатор. В зависимост от големината и мощността на камината, а и от изпълнението, цените на такова метално тяло варират в доста широки граници, като може да се намери добро тяло за 800–1000 лв. Като се има предвид, че само цената на отделно поръчана остъклена врата за камина с открито огнище е около 400 лв., това вече дава отговор и на въпроса струва ли си в днешно време човек сам да извършва разкройката и заваряването на металното тяло. Отговорът е очевиден.

Втората възможност е да се доверите на световно утвърдена фирма, при която каквито и да било съмнения за качеството са изключени. Тук цените са по-високи, но пък и камина се прави веднъж в живота. По правило вносните метални тела за камини са изработени от чугунени отливки, различните модели покриват диапазон от отоплителна мощност най-често в границите 15–25 kW и което е особено важно – позволяват прецизно регулиране на дебита на постъпващия в горивната камера въздух. Повече от желателно е за горенето да се осигури достъп до горивната камера на външен въздух. При някои модели той предварително се затопля, което допълнително повишава коефициента на топлинна ефективност. Като база за сравнение ще посочим, че според немски източници при добре топлоизолирано жилище 1 kW отоплителна мощност е достатъчна за отопляване на 10–15 m² площ. Български източници сочат, че за отопление на площ от около 80 m² (среден обем 200 m³) са необходими 10 kW отоплителна мощност. Разликата навярно се дължи на ефективността на топлоизолацията, но тези данни позволяват човек да се ориентира за порядъка на необходимата отоплителна мощност.

Освен по мощност и големина, другият фактор, който трябва да се има предвид при избора на тялото, е видът на вратата. Решенията са две. В единия вариант вратата се отваря настрани, като лагерува на панти. Този вариант е по-евтин, според специалисти вратата прилепва по-добре и затваря по-плътно. Недостатъкът е, че в отворено положение заема място в помещението, ако е нагрята, може да причини изгаряне при неволен допир до нея. Това създава известни трудности при желание камината да се ползва като открито огнище, без стъклена преграда между огъня и хората пред нея.

При втория вариант остъклената врата се повдига нагоре с помощта на противотежести или пружинен механизъм и почти изцяло се скрива под обшивката над металното тяло. По-елегантно и функционално решение, което обаче оскъпява тялото с около 1000 лв.

С две думи, покупката на металното тяло е въпрос на избор, на заплащане и транспорт до дома. Оттук нататък вече се откриват широки възможности за проява на майсторско творчество. Ограждащата металното тяло конструкция изпълнява две функции. От една страна, придава завършен, съобразен с интериора, външен вид на камината, а от друга, се създават условия за най-ефективно използване на отделената при горенето топлинна енергия. За целта около металното тяло се оформя въздушна риза, в която постъпва по-хладен въздух в близост до пода, загрява се и обратно се връща в помещението. Конструкцията може да се раздели на две части. Долна, иззидана от тухли, блокчета YTONG или отлята от бетон с облицовка от каменни плочи или декоративни тънки тухли, и горна, през която преминава свързващата камината с комина тръба. Много удобно решение са гофрираните тръби от неръждаема ламарина. Най-често се изпълнява сглобяема рамкова конструкция, покрита с плочи гипсокартон, облицована отвътре с плочи минерална вата, каширани с алуминиево фолио.

Предлагат се в ограничен избор и цялостни готови комплекти с материали за монтиране на облицовката, които струват горе-долу колкото самото метално тяло. Най-често конструкцията се изработва по поръчка в специализирани работилници и по проект, посочен от клиента. Затова може да се ползват различни фирмени каталози, съдържащи неизброимо количество мостри за избор.

Самото сглобяване на конструкцията може да се възложи на същата фирма или пък да се извърши със собствени сили. Тук също има немалко тънкости, с които ще ви запознаем в следващ брой.

Към камините за отопление с дърва трябва да се отнесат и множеството модели, наподобяващи обикновени печки, които напоследък се предлагат в изобилие на пазара. Те притежават почти всички топлотехнически предимства на фабричните метални тела за камини и се поставят свободно върху пода като обикновена печка. За поддържане на процеса на горене се използва въздух от помещението, имат чекмедже за събиране на пепелта и обикновени ламаринени кюнци се свързват към розетката на комина. Отоплителната им мощност е от 8 до 14 kW, има и модели с водна риза за захранване с топла вода на 2–3 радиатора. В този случай навярно ще се наложи и монтиране на малка електрическа циркулационна помпа. Печките имат ламаринена конструкция и отвътре са облицовани с огнеупорни тухли. Остъклената вратичка е задължителен елемент, като тук бихме подсказали една препоръка, прошепната ни на ухо от добре разположен към списанието едър търговец: „При покупката искайте гаранция за стъклото.“

За да обхванем още по-пълно темата за отопление с дърва, само ще маркираме един бързо набиращ популярност и у нас горивен материал – пелетите. Това са пръчици с големина 6–12 mm, получени чрез пресоване на дървесни частици. Те имат висока топлинна калоричност (4300–4700 kcal/kg), а най-същественото им предимство е малката големина, поради което те образуват хомогенна смес, която може да „тече“ по тръбопровод и да се подава механично и дори автоматизирано в горивната камера. За тяхното изгаряне се произвеждат специални печки или нагревателни котли с горелка, а горивото се насипва в бункер. По този начин с едно зареждане може да се осигури автономен режим на работа в продължение на 8–10 дни.

Bikol-baner

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото