Издател на списанието

Ню Текник Пъблишинг ООД
Издател и притежател на авторските права на списание „Направи сам“ и на сайта https://napravisam.net e издателство „Ню Текник Пъблишинг“ ООД. То е измежду издателствата у нас с най-продължителни традиции в издаването на техническа литература. Фирмата е притежател и на запазените марки „Направи сам“ и „Домашен майстор“.
Управител и главен редактор на издателството е инж. Георги Балански.
Издателство „Ню Текник Пъблишинг“ ООД е основано през 1991 г. с участието на най-големия немскоезичен издател на компютърна литература Markt und Technik Verlag, фондация „Еврика“ и физически лица. Екипът му продължава издателската дейност, която извършва от 1980 г. до промяната през 1989 г., като я развива и обогатява с нови периодични издания и книгоиздаване.
Издателска дейност:
– Списание „Направи сам“, наследник и правоприемник на изключително популярния в страната вестник „Направи сам“, чийто първи брой излиза през 1980 г.;
– Списание „Домашен майстор“ – излиза от 1990 г. до 1992 г., след което се слива със списание „Направи сам“;
– Списание Computer, продължител и правоприемник на първото в България и сред държавите от СИВ компютърно списание „Компютър за вас“, което излиза от 1984 г. до 1990 г.;
– Библиотека за компютърна литература „PC справочник“ – първата след промяната през 1989 г. в България ;
– Каталог на фирмите от бранша на информационните технологии Who is Who on the Bulgarian Computer Market – хардуер, софтуер, офис оборудване, електроника, мрежи, телекомуникации, Интернет услуги и др. Първият и най-авторитетен справочник за фирмите от този бранш. Излиза от март 1993 г. без прекъсване.
– Списание за фотография и видеофилми Digital Photo-Video, излиза от 2006 г. до 2009 г.
– Каталози, дипляни и други печатни и мултимедийни издания.

От 1 юли 2010 г. издателските права и издаването на сп. Computer и на каталога Who is Who on the Bulgarian Computer Market са поети от фирма „Принт енд Пъблишинг“ ООД.
Същата година правата за издаване на списание Digital Photo-Video стават собственост на PhotoMoment Group.
От 2011 г. списание „Направи сам“ се разпространява изцяло онлайн чрез сайта https://napravisam.net.


към началото