В категории: Брой 9-10/2004, Декорация и защита, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Металообработване, Ремонти

Шлайфмашина ROTEX RO 125

Ексцентършлайфмашините са най-разпространеният вид шлифовъчни машини, защото са универсални и съответно имат най-широк диапазон на приложение. По производителност при шлифоване те значително отстъпват на лентовите шлайфмашини, но пък по качество на обработената повърхност далеч ги надминават. Спрямо вибрационните плоскошлифовъчни машини те са доста по-производителни, но, макар и малко, отстъпват по качество на шлифованата повърхност. Тези общовалидни правила за ексцентършлайфмашините обаче не важат за една тяхна разновидност – машините на Festool от серията ROTEX. Този вид машини е създаден и от години се развива успешно от Festool, като за тях уверено може да се каже, че съчетават в едно три пълноценни машини за:

» Грубо, енергично шлифоване

» Фино завършващо шлифоване

» Полиране на лакови и други покрития

Най-новият модел от тази серия е ROTEX RO 125, който е развитие на изключително успешната шлайфмашина ROTEX RO 150. Целта на конструкторите е била да създадат по-компактна и по-лека машина, с която да се обработват не само хоризонтални, но също така и вертикални повърхности, както и да се шлифоват повърхности, намиращи се над главата. За обработване на такива по-трудно достъпни места моделът RO 150 с тегло 2,3 kg е доста тежък и човек бързо се уморява. Затова, особено професионалистите, предпочитат по-леките машини. Тук обаче изниква сериозно противоречие между масата на машината и нейната изходяща мощност, от която пък зависи производителността при шлифоване. Преобладаващата част от обикновените ексцентършлайфмашини са с директно предаване на въртеливото движение от двигателя на шлифовъчния диск. Това наистина води до значително олекотяване на конструкцията, но машината става твърде чувствителна към натоварване. Честотата на трептене и на въртене на диска силно пада при оказване на малко по-голям натиск върху нея. Оттук и производителността при шлифоване е ниска. Конструкторите на ROTEX RO 125 са съумели да намалят теглото на машината с 400 g, като при това са запазили редукторната кутия. В резултат на това машината има голяма изходяща мощност, а честотата на движение на шлифоващия диск не се влияе от натоварването. С тестове е доказано, че ROTEX RO 125 има над три пъти по-голяма производителност (отнемаща способност) в режим на грубо шлифоване в сравнение с обикновените ексцентършлайфмашини със същата големина на диска. По този показател машината е световен рекордьор към момента.

По-малкият диаметър на диска на RO 125 в редица случаи също е предимство, защото позволява шлифоване и на повърхности с вдлъбната или изпъкнала форма. Следователно при разнообразни условия на работа, включително шлифоване на вертикални повърхности и в положение над главата, както и на овални форми, RO 125 е по-подходящата машина. За обработване на големи по площ повърхнини предимството е на страната на RO 150.

Принципът ROTEX съчетава два режима на движение на шлифовъчния диск, всяко от които е сложно и е съставено от две движения. Едното е вибрация на шлифовъчния диск с ексцентрицитет 3,6 mm и честота 3000–6000 min–1, а другото представлява въртеливо движение на диска. Режимът на шлифоване се превключва с превключвател, разположен върху главата на машината.

В режим на грубо шлифоване вибриращото движение е съчетано с енергично въртене на диска с честота 300–600 min–1. Честотата на въртене на диска и на трептенето му може да се регулира в посочените граници, а зададените стойности се запазват без промяна, независимо от натоварването на машината. Тук и ще добавим собствените си впечатления, че в този режим машината удивително бързо и енергично отнема материал от обработваната повърхност, нещо, което веднага и отчетливо се забелязва. Комбинацията от двете движения има още едно съществено предимство, което се проявява най-вече при снемане на стари лакови покрития, при шлифоване на пластмаси и други термонеусточиви материали – повърхността много малко се нагрява.

Вторият режим е предназначен за фино завършващо шлифоване. При него основното работно движение на диска е вибриращото, съчетано с бавно въртене, а качеството на шлифоване не отстъпва на „майсторите“ в тази област – вибрационните плоскошлифовъчни машини. Въртеливото движение се поражда от вибрациите, а не чрез механична предавка от двигателя. Неговата роля е да осигурява по-равномерно шлифоване и да улеснява изсмукването на отделената прах. Машината има специална спирачна система, която обхваща шлифовъчния диск и намалява честотата на въртене. Това е необходимо, защото, когато не е под товар, той започва да се върти бързо и може да нарани лаковата повърхност при първоначалния си досег с нея в началния момент на шлифоване.

Когато машината се използва за полиране, тя се превключва в режим на грубо шлифоване, като се поставят диск и шайба за полиране.

Машината има отличен дизайн, при това напълно подчинен на изискванията за ергономия. Ръкохватката е оформена, като тялото на машината е отделено от смукателния канал на системата за отвеждане на прахта. Така то лесно и удобно се обхваща, включително и от по-малка ръка, а тя, от своя страна, се намира в отвор, което значително улеснява държането на машината при работа над главата. По време на работа машината най-често се държи с две ръце, като разположената отпред оказва умерен натиск. За тази цел в предната част е оформена удобна за държане, покрита с еластичен материал ръкохватка със заоблена форма. Тук се намират и бутоните за пускане на машината и за превключване на режима на работа.

Друг фактор, който има непосредствено влияние върху процеса на шлифоване, е начинът на засмукване и отвеждане на прахта. Характерна за шлайфмашините на Festool е патентованата система на засмукване Jetstream. При нея в центъра на шлифовъчния диск и на всеки от листовете има допълнителен отвор, през който се подава въздух в зоната на шлифоване, след което той, заедно с прахта, се засмуква през 8 (вместо обичайните 6) радиално разположени по периферията отвора. По този начин се избягва образуването на вакуум под диска, процесът на шлифоване се подобрява, намалява се нагряването на повърхността, а прахта се изсмуква още по-пълно. Специално за RO 125 са разработени нови абразивни листове, при които диаметърът на окръжността, върху която лежат центровете на смукателните отвори, е увеличен от 65 mm на 90 mm. По този начин допълнително се подобрява засмукването на прахта, която, особено в режим на грубо шлифоване, се отделя най-много в периферната част на диска. Тук процесът на шлифоване е най-интензивен, защото линейната скорост на абразивните частички е по-висока, отколкото в централната част на диска.

В резултат на всичко това дълготрайността на абразивните листове, особено на дребнозърнестите, се увеличава с около 30%, защото се намалява запълването на пространството между абразивните зърна с частички от шлифования материал.

Като „световна новост“ специалистите определят системата на закрепване на шлифовъчния диск, въведена при RO 125. Дискът се отвива и завива съвсем лесно на ръка без помощта на какъвто и да било инструмент. За целта с натискане на бутона в задния край на тялото на машината въртенето на вала се блокира. Лесната смяна на инструмента не е ексцентрична приумица, а е логично следствие от универсалното приложение на шлайфмашината. По тази причина за всеки вид шлифоване се използват и различни по твърдост дискове (твърд, еластичен и силно еластичен). За полиране и закрепване на полиращите шайби също има отделен диск.

Шлифовъчните листове се закрепват към диска посредством системата stickfix, позната у нас още като „велкро“ или според майсторската терминология – „котешко езиче“. Това, което не се вижда отвън, но е жизнено важно за този вид машини, е системата за уплътняване срещу проникването на прах във вътрешността. За предотвратяване проникването на прах покрай шлифовъчния диск има специално разработена за този модел двустепенна уплътнителна система, специални уплътнители са поставени и на двата превключвателя.

Взети са и мерки за допълнително по-интензивно охлаждане на редуктора, който се нагрява най-силно по време на работа. За целта освен въздушния поток, който минава през двигателя, се засмуква и допълнителен въздух през вентилационните отвори в главата на машината. Всичко това гарантира висока дълготрайност на двигателя и редуктора. Не случайно RO 125, както и останалите машини на Festool се продава с 3 години гаранция.

Накрая ще споменем и едно ограничение. Шлайфмашината RO 125, както и всички електрически машини от този вид, не е подходяща за мокро шлифоване, което често се прилага при обработване на автомобилни купета. За такива условия на работа се използват пневматично задвижвани ексцентършлайфмашини на Festool LEX 2 185/7, LEX 150/7, LEX 2 150, LEX 2 125/7 и LEX 2 125/3 или новата плоскошлифовъчна вибрационна машина LRS 400.

Шлифовъчни листове

Колкото и добра да е една машина, ефективната работа с нея в не по-малка степен зависи от качеството на самия инструмент, често наричан консуматив, или в случая – от шлифовъчните листове. Обръщаме внимание, че разположението на отворите за засмукване на прахта при листовете за шлайфмашината RO 125 се различава от произвежданите за други марки. Затова трябва да се работи с оригинални шлифовъчни листове. За своите машини Festool предлага гама от шест вида шлифовъчни листове, чиято форма (кръгла или правоъгълна) зависи от машината, за която са предназначени. Отделните групи имат следните наименования и предназначения:

Brilliant. Висококачествени шлифовъчни листове за подготовка на повърхности преди тяхното лакиране или боядисване. Използват се за първоначално, междинно и завършващо шлифоване на различни декоративни покрития върху дърво, метали или пластмаси. С тях се шлифоват покрития от лакове и бои, различни полиестерни и други видове китове, грундирани повърхности и т.н. Произвеждат се с едрина на абразивните зърна от P 60 до P 320.

Rubin. Листовете са специализирани за шлифоване на предмети от дърво и дървесни материали. Използват се за повърхностна обработка преди лакиране или боядисване на твърда и мека дървесина, а така също за шлифоване на лакови покрития и бои, както и за отстраняването им. Едрина на зърното от P 50 до P 120.

Titan 2. Тази група е специализирана за подготовка на автомобилното купе при боядисване – предварително, междинно и крайно шлифоване на китове, включително на полиестерни и шприцкитове, на лакови покрития, матиране повърхността на стари лакови покрития преди ново лакиране. Произвеждат се с едрина на зърното от P 80 до P 3000.

Saphir. Високопроизводителни шлифовъчни листове, подходящи за работа при екстремни условия, като например премахване на стари дебели лакови и други покрития върху твърди основи (бетон, стомана, фасади на сгради и др.), шлифоване на усилени със стъкловлакна материали от изкуствени смоли, шлифоване на особено твърди китове, изглаждане и шлифоване на силно износени стъпала на дървени стълбища, шлифоване на грапави, силно кородирали метални повърхности и др. Произвеждат се с едрина на зърното от P 24 до P 80.

Vlies. Високопроизводителни листове за шлифоване на повърхности от цветни и черни метали, за почистване на оксидирали повърхности при леки метали, почистване до метален блясък преди спояване с припой, заглаждане на заваръчни шевове, подготовка на стари лакови покрития върху дърво преди нанасяне на нов лак и др. Предлагат се два вида листове с едрина на зърното от A 120 до A 280.

Platin 2. Специални листове за завършваща обработка на различни полимерни материали, детайли от пластмаса, плексиглас и лакови повърхнини с висок гланц. Произвеждат се с едрина на зърното от S 400 до S 4000.

За полиране на лакови покрития се използва специален диск с набор полиращи шайби от филц, специална гъба или овча кожа.

Постигането на високо качество при лаковите покрития и особено при боядисване на автомобилни купета в най-голяма степен зависи от добрата подготовка на основата преди боядисване. А това пък се постига не само с умение и подходяща машина, но и с правилен подбор на шлифовъчните листове. Затова публикуваме таблица за съответствието между шлифовъчните листове на Festool и материалите на един от най-големите производители на лако-бояджийски материали в света Sikkens.

 

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.

Коментирайте или задайте въпрос









Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 




към началото