В категории: Брой 9-10/2004, Материали, Строителство, Топлоизолация

Всичко за YTONG

„Строителство с YTONG“ – така е наречен компактдискът, създаден по поръчка на „Ксела Газобетон България“ ЕООД. Той представлява отлично справочно средство и ръководство за всичко, което се отнася до строителството с блокчета и други изделия от газобетон. Компактдискът съдържа добре структурирана и много удобна за ползване информация в няколко раздела.

* Състав и качества на изделията от газобетон – якостни, топлоизолационни, шумоизолационни, хидрофизични свойства, мразоустойчивост, пожароустойчивост и други характеристики.

* Строителна физика с основни параметри на различни изпълнени с блокчета YTONG конструкции.

* Подробни архитектурно-строителни детайли, включително в предназначените за работа с CAD/CAM продукти векторни графични формати DWG и DXF. Тук ще добавим, че с тези детайли може да се работи безпроблемно и в по-широко разпространените продукти за векторна графика CorelDraw и Adobe Illustrator.

* Пълен каталог на изделията от газобетон и лепилните разтвори.

* Каталог на необходимите инструменти.

* Подробно описание на всички технологични операции при зидане с блокчета YTONG – от подготовката на лепилото до завършващата шпакловка, като не липсват и подробни разходни норми. Всичко това е онагледено и с добре направен филм.

* Пълен набор от актуалните към момента проспекти на фирмата, които са записани в pdf формат и може да се четат на екрана на монитора или да се отпечатват с качеството, което позволява принтерът.

За накрая оставихме това, което най-силно привлече вниманието и заслужава висока оценка – заедно с диска безплатно се разпространява и програмният продукт за топлотехническо изчисляване на строителни елементи и сгради

YTONG Thermo Wizard

Продуктът е създаден по поръчка на „Ксела Газобен България“ от колектив от Университета по архитектура, строителство и геодезия под ръководството на инж. Пламен Чобанов. Трябва да се отбележи, че този колектив е създал и български CAD/CAM продукт за конструктивно проектиране в строителството „PC Проектант“ (https://www.pcp.hit.bg/).

YTONG Thermo Wizard представлява удобна за работа програма, с която всеки, при това на съвсем професионално ниво, да изчисли основните топлотехнически параметри на строителната конструкция – коефициентът на топлопреминаване, респективно на съпротивлението на топлопреминаване в зависимост от вида и дебелината на използваните материали от температурно-влажностните условия вън и във вътрешността на сградата. Продуктът съдържа база данни с 202 материала, които се използват в строителството с техните коефициенти на топлопроводност и което е също важно – има възможност потребителят да добавя и така да актуализира информацията за нови и реално използвани сега топлоизолационни материали.

За определяне коефициента на топлопреминаване, примерно на една външна стена, е необходимо да се зададат вътрешната и външната изчислителни температури на въздуха (съответно +20 ОС и –15 ОС), да се посочат видът и дебелината на материалите, от които е изграден зидът – гипсова шпакловка, керамични тухли, блокчета YTONG, бетон, външна мазилка и т.н. Така например, ако се избере външен зид от блокчета YTONG с дебелина 30 cm, външна варо-пясъчна мазилка с дебелина 15 mm и гипсова шпакловка с дебелина 5 mm от вътрешната страна, програмата изчислява, че коефициентът на топлопреминаване на стената е 0,482 W/m2K, т.е. тя напълно отговаря на нормите за проектиране на топлоизолацията на сгради у нас (k=0,5 W/m2K) и не се нуждае от допълнително поставена топлоизолация. Едновременно с числените стойности програмата изчертава разрез на стената и показва температурната крива – местоположението на точката на замръзване и повърхностната температура на вътрешните стени.

С помощта на тази програма всеки лесно и най-важното достатъчно точно може да пресметне топлотехническите характеристики на отделни детайли от строителната конструкция и да вземе необходимите мерки за икономия на енергия.

Читателите на „Направи сам“ могат да получат компактдиска и от редакцията на списанието.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото