В категории: автомобили, Брой 7-8/2004, Декорация и защита, Инструменти, Ремонти

Бояджийски пистолети и пневматични инструменти

Покупката на въздушен компресор за домашната работилница е напълно оправдана, защото цените на тези машини вече ги правят напълно достъпни. Ограничението се налага от съдържанието, което се влага в понятието „домашна работилница“ – гараж или пристройка в собствения двор, или ъгълче в мазето. Компресорът е особено необходим при поддръжка на автомобила, което се налага на мнозина поради 19-годишната средна възраст на автомобилния парк у нас.

Сам по себе си компресорът е източник на сгъстен въздух за най-различни инструменти и приспособления. Масово продаваните компресори осигуряват налягане на въздуха до около 8 bar, което може да се регулира. Те имат пресостат, който изключва машината при достигане на зададеното налягане и отново я включва при падане на налягането под определена граница. При избора на компресор трябва да се вземе предвид и големината на ресивера (въздушния резервоар), който изпълнява ролята на акумулатор за сгъстения въздух. Колкото обемът му е по-голям, толкова по-слабо се усещат пулсациите, причинени от буталото на компресора, и толкова въздушната струя е по-спокойна и равномерна. Това е от съществено значение, когато се цели боядисване с високо качество на покритието. Компресорите от по-ниския ценови клас имат резервоари от 12, 24 или 40 l, като последните определено са за предпочитане. По-големият обем на резервоара обаче прави машината по-трудно преносима. Друг проблем при масово продаваните у нас компресори е липсата (при повечето от тях) на водо- и маслоотделител. Поради това влагата от въздуха кондензира във водни капки, които се изхвърлят заедно с въздушния поток. Такъв компресор не е подходящ за качествено боядисване, защото, попаднали върху съвсем пресния слой боя, водните капки се стичат и повреждат покритието. Този проблем може да бъде решен, като на изходящия щуцер на компресора се монтира водо- и маслоотделител, който се продава отделно. От долната страна на резервоара има изпускателен клапан, който от време на време трябва да се отвива за изпускане на насъбралата се вода.

 

Пистолети за боядисване

„Евромастер Импорт Експорт“ ООД предлага, така да се каже, пълна гама бояджийски пистолети и други пневматични инструменти. Най-често използваните инструменти, предимно за поддръжка на автомобила, се предлагат в два комплекта.

Разликата между тях е само във вида на пистолета за боядисване. На единия резервоарът за боята е разположен отдолу, а на другия – над пистолета. Всеки от комплектите съдържа:

Гъвкав спираловидно навит пластмасов маркуч за свързване на всеки от инструментите с компресора. При пълно разтягане дължината му достига 5 m. Двата края на маркуча завършват със стандартен куплунг, като единият (женският) има вграден спирателен клапан, който предотвратява изтичането на въздуха, когато към маркуча няма свързан инструмент.

Пистолет за продухване с въздух. Изключително полезен инструмент, който няма алтернатива, когато се налага почистване със сгъстен въздух – например някоя електрическа машина от загнездилата се във вътрешността ù прах, почистване на двигателя на автомобила, за подсушаване на повърхности и особено на кухини преди тяхното боядисване и др.

Ръкохватка с манометър за напомпване на автомобилни гуми. Има гъвкав накрайник с куплунг за свързване към вентила на гумата и бутон за изпускане на въздуха, когато налягането превишава определената норма.

Пистолет за разпръскване на средно вискозни течности. С него може да се разпръскват течности с по-голям вискозитет, с които обикновените бояджийски пистолети не могат да се справят. Течността се разпръсква с минимално разпрашаване, което пък води до икономия на материал. Има дълъг струйник (разпръсквател), който позволява по-лесно достигане до трудно достъпни места – например двигателя, в кухините на праговете или под калниците на автомобила и др. Това е идеалният инструмент за измиване на двигателя, както и за нанасяне на различни препарати за защита от корозия на долната страна на купето на автомобила и в кухините по него. Пистолетът е много подходящ и при нанасяне на различни препарати за защита на дървесината срещу загниване и дървояди при саниране на дървени покривни и подови конструкции. В този случай задължително се работи с ефективно действащ противогаз, а не само с хартиена дихателна маска. Обемът на резервоара е 0,8 l. Количеството на разпръсквания разтвор се регулира в зависимост от неговата вискозност и налягането на въздуха чрез завъртане на специалната гайка в края на разпръсквателя.

Пистолет за боядисване. И двата комплекта имат достатъчно добри за повечето приложения пистолети за боядисване, които по външен вид и възможности за регулиране не се различават видимо от професионалните си многократно по-скъпи „събратя“. Пистолетите имат по два регулировъчни винта. Единият регулира количеството на подаваната през дюзата боя, а другият – дебита на въздушния поток. Спусъкът е „мек“, като позволява плавно и точно дозиране на количеството разпръсквана боя. В предната част на пистолета има въртяща се глава с две срещуположни рогчета с отвори за изтичане на тънки струи въздух. Чрез завъртане на главата се променя формата на струята фино разпрашена боя – факела. Когато двете рогчета се намират в хоризонтално положение, формата на факела е плоска и вертикална, наподобяваща широка четка. При вертикално разположени рогчета струята наподобява хоризонтално разположена четка. Когато двете рогчета са диагонално разположени, се получава кръгла форма на струята. Пистолетът се доставя с една-единствена дюза с диаметър 1,4 mm, което го прави подходящ за боядисване с обичайните лакобояджийски материали.

Пистолетът с разположен отгоре резервоар побира 400 ml боя, докато резервоарът на другия пистолет е значително по-голям – обемът му е 1000 ml. При първия модел боята се стича към разпръсквателната дюза под действие на земната гравитация. При втория тя се засмуква през тръбичка, вследствие на създаденото от въздушната струя под налягане.

Пистолетът с горен резервоар е по-подходящ за нанасяне на бои с по-голям вискозитет, при него дебитът на разпръскваната боя е малко по-голям, по-широка е и „четката“ при плоска форма на факела. Друго предимство на този тип пистолети е, че се почистват по-лесно. Единствените предимства на пистолета с долно разположен резервоар са по-големият му обем и възможността за боядисване на по-силно наклонени плоскости, без боята да прокапе от резервоара.

Освен в комплект отделните елементи във всеки от комплектите се продава и поотделно.

„Евромастер“ ООД предлага още няколко пистолета за боядисване, които се продават като отделни инструменти и по наше мнение се намират по-близо до професионалния клас. Тук ще разгледаме моделите RD-PG02 и RD-PG03. И при двата резервоарът за боята се намира над пистолета, като особеното тук е подвижната връзка, която позволява той да се завърта така, че, независимо от наклона на пистолета, резервоарът да бъде във вертикално или близко до него положение. Така например при боядисване с вертикално насочена надолу дюза резервоарът може да се завърти и да остане във вертикално положение, за да не се излее боята. Моделът RD-PG02 има регулировъчни винтове за дебита на въздуха и на боята. Освен двата отвора за оформяне на факела пистолетът има и две двойки фини отворчета, радиално разположени спрямо дюзата, които допълнително хомогенизират струята. Пистолетът се доставя с различни по големина дюзи – с диаметър от 1 до 1,8 mm. Това позволява по-широк диапазон във вискозитета на разпръскваната боя, а количеството ù се променя от около 95 ml/min при диаметър на дюзата Ø1,0 до около 200 ml/min при диаметър 1,8 mm. Съответно широчината на плоския факел е в границите от 100 до 190 mm, а диаметърът на факела с кръгла форма – от Ø30 до Ø50.

Моделът RD-PG03 е доста по-малък по големина, обемът на резервоара му също (100 ml). Той е предназначен очевидно за боядисване на малки по площ повърхности, на дребни детайли със сложна форма, както и за прецизно боядисване при възстановяване на повредени участъци от стари покрития. Няма глава със странично разположени отвори за формиране на факела, поради което формата му е само кръгла. Количеството на разпръскваната боя се регулира чрез отвиване или завиване на капачката, която покрива дюзата. Тя е с диаметър само 0,5 mm.

Бояджийският пистолет има един сериозен недостатък – обемът на резервоара му е сравнително малък, поради което се налага често прекъсване на работата за доливане на боя. Този проблем се решава с използване на едната от показаните тук системи за боядисване, при които боята се налива в специален подходящ за работа под налягане съд. Обемът му при по-малката система е 2 l, а при по-голямата – 9,5 l. Съдовете за боя имат манометри за отчитане на налягането и предпазни вентили. Те се свързват към компресора с маркуч посредством вентил за регулиране на налягането. Бояджийският пистолет се свързва само към съда с боя с два маркуча. По единия под налягане се подава боята, а по другия – сгъстеният въздух. Освен възможността за продължителна работа без прекъсване този начин на работа има и предимството, че може да се боядисва без ограничение във всяко пространствено положение без опасност боята от резервоара на пистолета да се излее. Голямо предимство при по-продължителна работа е и значително олекотеният пистолет, поради липсата на резервоар. Системите за боядисване с отделен резервоар за боята са предназначени очевидно за професионални цели, макар че ниската им цена ги прави напълно приемливи и за домашно използване. Личните ни предпочитания са към системата с по-малък резервоар, чийто обем може да намери редица приложения при ремонт на къщата или в градината, а и лесно се пренася. По-важното е, че след като самият производител е дал професионална насоченост на продукта си, това вече е сериозно основание да приемем, че и качеството на пистолета също е по-добро и по-близо до професионалните инструменти, отколкото пистолетите от любителските комплекти.

 

Пневматични инструменти

Понеже сме подхванали темата за пневматичните инструменти, ни се иска да опишем накратко още три, които се задвижват със сгъстен въздух. За разлика от сходните по предназначение електрически машини, пневматичните предполагат работа при стационарни условия в работилница с осигурен приток на сгъстен въздух. При това, когато се налага честото им използване, е желателно шумният компресор да бъде изнесен извън помещението. Пневматичните инструменти имат редица предимства пред електрическите. Така например липсата на електрическо захранване под високо напрежение прави работата по-безопасна особено във влажна среда, като мокрото шлифоване на автомобилни купета, например. Освен това те са по-просто устроени и поне на теория би трябвало да са значително по-дълготрайни. Започваме с пневматичния телбод за коване на кламери (RD-AM01). Той има плавен, мек спусък и същевременно достатъчно силен удар за забиване докрай на кламери с дължина до 16 mm в дъска от твърда дървесина. Магазинът му побира пачки с по 100 кламери всяка. Отварянето му става чрез освобождаване на куката в задния край. Вторият орган за управление на телбода е самият спусък, други няма. Това, което трябва да се има предвид при работа, е, че пневматичният телбод няма предпазващ механизъм, който да позволява включване на ударния механизъм, само когато пистолетът е притиснат към детайла, в който се заковават кламерите. Неволното натискане на спусъка може да причини нараняване от „изстреляния“ кламер. Оптималното работно налягане на въздуха е 4–7 bar, а максималното – 8,4 bar.

Телбодът работи с кламери с широчина (външна) 12,8 mm и дължини от 6 до 16 mm. Това, което твърде приятно ни изненада, е, че те стават и за други елекрически телбоди, чиито кламери имат широчина 12,9 mm. „Евромастер Импорт Експорт“ ООД предлага кламери с дължини от 8 до 16 mm.

Другият пневматичен инструмент, RD-AC10, работи подобно на малките ъглошлифовъчни машини, като тук електродвигателят и редукторът са заменени с високооборотна турбинка. Режещият инструмент е тънък диск с външен диаметър Ø75 и вътрешен – Ø10, наподобяващ обикновените тънки дискове за рязане. Инструментът с успех може да се използва при автотенекеджийски работи за рязане и изпиляване на ламарина и други метални предмети. При спиране на потока въздух въртенето на диска се преустановява изключително бързо, за около секунда-две, което допълнително допринася за безопасността при работа.

Третият инструмент, RD-AS02, е пневматична версия на най-масово използваната шлайфмашина – ексцентършлайфмашината. Работната ù плоча има формата на диск с диаметър 145 mm, като извършва сложното движение, характерно за този тип машини – едновременно кръгообразно и постъпателно. Така се постига оптимална отнемаща способност при максимално високо качество на шлифованата повърхност. Има регулатор на честотата на въртене и трептене на плочата. Отново много подходящ за автомобилната работилница инструмент.

Накрая да не пропуснем една дреболия, която често се оказва безценна. При повечето пневматични инструменти и някои от пистолетите присъединителният шуцер за свързване с маркуча завършва с външна или вътрешна резба. Други пистолети, както и накрайниците на маркуча от двата комплекта, завършват със специални присъединителни куплунги. За справяне с цялата тази бъркотия служи показаният набор от пет присъединителни преходника. Даже и само един от тях да потрябва, вече си изплаща цената.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Бояджийски пистолети и пневматични инструменти”

Иван Вълканов | март 24th, 2012 at 9:33 am

Здравейте,
моля за съвет: харесал съм си компресор който ще ползвам за непрофесионално боядисване на ограда, мет.парапет, мет.гараж, неща на вилата които на всеки 2-3 год. трябва да освежавам.
Марка Metalbo classic 255 с параметри : Налягане 8 бара, вх.дебит 240л/мин, изх.дебит 120л/мин, мощност 1,5 кв, обороти 2850, маса 27 кг, цена 300лв.
Моля за предложение ако избора ми не е правилен!
Благодаря Ви предварително!
„Направи сам“: В редакцията не сме тествали този компресор, но по принцип Metabo е марка за професионални електроинструменти и машини, което е гаранция за високото качество на продуктите й. Освен това те се продават и с разширена гаранция 3 години (XXL). От техническите данни на компресора (дебит и налягане) със сигурност може да се заключи, че той е напълно подходящ за целите, за които ще го използвате.

Грозьо Грозев | ноември 22nd, 2017 at 4:35 pm

Моля за информация за марката на показаната по-горе система
за боядисване с вместимост 9,5 л. и откъде може да се закупи?
Благодаря Ви предварително.

„Направи сам“ В статията е посочено, че описаните в нея инструменти са на фирма „Евромастер Импорт Експорт„.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото