В категории: Брой 12/2009, Отопление, Представяме ви

Отоплителните прибори Junkers вече се предлагат с марката Bosch

В края на ноември т.г. направлението „Термотехника“ на „Роберт Бош“ ЕООД проведе семинар със своите търговски партньори в страната, за да представи новата маркетингова политика – от 1 януари 2010 г. вместо под познатата досега марка Junkers всички продукти за отопление и топла вода вече ще се предлагат с марката Bosch.

„Термотехника“ функционира в страната ни от 2007 г. и за изминалите две години успя в значителна степен да наложи висококачествените продукти на водещия немски производител и в България. Принос за този успех има също така добре изградената мрежа от дистрибутори, които са силно мотивирани да налагат на пазара тези високотехнологични продукти и притежават необходимата за това висока техническа компетентност.

Тази промяна засяга общо десет държави от Централна и Източна Европа, докато в самата Германия и други държави от Западна Европа, където марката Junkers има затвърдени от десетилетия лидерски позиции, нейните продукти и в бъдеще ще се предлагат така, както и досега.

Стъпката цели предимно маркетингов ефект, защото се отчита очевидният факт – марката Bosch е една от най-известните и разпознаваеми за практически 100% от населението. Наред с професионалните и любителски електроинструменти, градинската техника, системите, използвани в автомобилната индустрия, и бялата домакинска техника, сега и в България продуктите в направлението термотехника също ще носят основната марка на фирмата майка – Bosch. Това несъмнено ще даде допълнителен тласък за разширяване на пазарните позиции, защото клиентите още по-лесно ще разпознават тези продукти като носители на високотехнологични и интелигентни решения, ще ги свързват с иновативната мощ и водещите пазарни позиции на марката Bosch.

„Bosch Термодинамика“ има солидни позиции като водещ производител на енергоспестяващи решения и прибори за отопление и топла вода в Европа, като само през 2008 г. оборотът е надхвърлил 3 млрд. евро. Този успех сам по себе си говори за десетилетните традиции, които компанията има в това направление.

Те започват от създадената през 1895 г. фирма „Юнкерс и Ко“ в Дресау от проф. Хуго Юнкерс, патентовал три години по-рано първия в света калориметър, отличен със златен медал на Световното изложение в Чикаго през 1893 г. Благодарение на това изобретение през 1894 г. фирмата създава първия в света газов водонагревател за течаща вода (също патентован), при който количеството на подаваната в горелката газ се управлява автоматично в зависимост от дебита на протичащата вода.

„Юнкерс и Ко“ е фирма, която работи изключително успешно в развиване на високотехнологични производства, като световната ù слава и известност се дължат преди всичко на постиженията ù в авиацията. В периода 1915–1934 г. тя създава и серийно произвежда десетки модели транспортни, спортни и бойни самолети, от които навярно най-известен е пасажерският Ju 52 (1931 г.).

През 1932 г. „Юнкерс и Ко“ става собственост на Robert Bosch и продължава да се развива изключително в областта на термотехниката, като се запазва марката Junkers. С нея се свързват редица от световните новости в тази област – първото интегрирано пиезокристално запалване на пламъка, газови котли с автоматично запалване, въвеждането в Германия на стенните кондензни котли, внедряването на хидродинамичния генератор за запалване на горелката и др.

Постепенно към групата Bosch биват присъединени и водещи английски и френски фирми, а през 2004 г. се присъединява и немската фирма Buderus AG.

В резултат на всичко това направлението „Термотехника“ на Robert Bosch, създадено през 1995 г., а от 2004 г. обособено в самостоятелна компания. „Bosch Термотехника“, днес е водещият производител на стенни газови отоплителни котли и уреди за топла вода в Европа.

„Смяната на марката е стратегически проект за компанията и цели постигането на допълнителни пазарни дялове и продължаване на ръста, който „Bosch Термотехника“ има до момента. Въпреки настоящата икономическа обстановка сме убедени, че този стратегически ход ще даде дългосрочен и устойчив импулс на ръста и развитието на фирмата на регионалния пазар“, сподели по време на срещата г-н Йордан Дочев, търговски директор на направлението „Термотехника“ в „Роберт Бош“ ЕООД. „Причина за това е, че пазарът на отоплителна техника не само в Европа, но в частност и в България, ще расте. Особено в източноевропейските страни все още има значителна потребност от сградно саниране, а двигатели на растежа са текущи програми, както и тенденцията за инвестиране в модерни технологии за отопление и топла вода и комбинацията с екологичния и енергоспестяващ аспект на инвестицията в отопление. От друга страна, уредите и решенията, които предлагаме, са доказали своята надеждност, качество и енергийна ефективност“, допълни той.

На срещата бяха представени също така сервизната поддръжка, която в бъдеще ще се извършва и за носещите вече марката Bosch отоплителни прибори. Потребителите и занапред ще получават цялостна услуга – от проектирането на отоплителната система за дома им, нейното изграждане с качествени продукти и материали, до дългосрочния ангажимент за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Разгледани бяха и някои от най-актуалните за момента модели, които до изчерпване на наличните количества ще се продават под досегашната марка Junkers, а след това – с марката Bosch. Постепенно гамата от уреди и инсталации, работещи с твърдо гориво, природен газ и соларните системи ще се разширява основно в посока увеличаване на енергийната ефективност и екологичност.

Предлаганите у нас продукти формират няколко групи:

» Стенни газови отоплителни котли – конвенционални (Gaz 3000) и кондензни (Condens 3000 и 7000).

» Отоплителни котли с твърдо гориво – конвенционални (Solid 2000), горящи дърва и въглища и пиролизни за дърва (Solid 5000).

» Уреди за подгряване на топла вода – проточни газови бойлери от серията Therm 4000 и бойлери с индиректно загряване на водата.

» Слънчеви колектори Solar 5000 и Solar 7000 за инсталации с принудителна или гравитационна циркулация на водата.

» Различни терморегулатори, димоотводни системи и др.

Всеки от предлаганите прибори има изключително високи показатели по отношение на енергийната ефективност. Особено голям интерес представляват високоефективните слънчеви системи на Bosch, с които може да се постигне намаляване с до 70% на средногодишните разходи за топла вода. Те се изплащат сравнително бързо, а експлоатационната им дълготрайност надхвърля 20 години.

Друго интересно решение е комбинацията от кондензен газов котел и слънчева система – модерен и рентабилен избор при модернизация на съществуващи и нови инсталации. С патентования алгоритъм за оптимизация системата „Solar inside Control Unit“ Bosch представя единственото по рода си решение. Чрез него симбиозата между отделните компоненти на системата – кондензен котел, регулатор с патентована слънчева оптимизация, бойлер и слънчевите колектори на Bosch става още по-ефективна.

Благодарение на активната функция за слънчева оптимизация на новите регулатори се спестяват допълнително до 15% енергия при подгряването на вода за битови цели. Потенциал за икономия предлага и другата функция на „Solar inside Control Unit “ при инсталации, които допълнително подпомагат отоплението на помещенията – пасивната слънчева оптимизация. Тъй като регулаторът отчита затоплянето на помещенията от слънцето, годишната консумация на енергия за отопление може да се намали с още 10–30% в зависимост от степента на топлоизолация на сградата.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 12/2009, Отопление, Представяме ви

Ключови думи


 
към началото