В категории: Брой 11/2009, Градина, Отопление

Подготовка на дърва за огрев

Температурите навън вече клонят към зимните и отоплението става жизнена необходимост. За тези, чиито жилища по тяхна воля или по наследена от миналото принуда са свързани с градската или квартална топлофикационна мрежа, проблемът се свежда до безропотно плащане на сметките, без да има ясен и разбираем ценоразпис. Човек дори не може да се откаже изцяло от често натрапената му услуга и вместо топлофикацията да му плаща наем за преминаващите през жилището тръби, той се явява платец дори при свалени радиатори. Сметките ще тънат в неяснота, докато всяко жилище няма собствена, независима от сградната инсталация тръбна мрежа с индивидуален топломер. Извън централиризираното топлоснабдяване възможностите за автономно отопление са на електричество, газ, въглища или дърва.

Последният вид гориво рязко дръпна напред през последното десетилетие и това се забелязва отчетливо дори и в големите търговски вериги. Така например „Практикер“ прелива от всевъзможни печки и камини, пригодени за дърва. Те са елегантни, с остъклена врата, позволяващи точно регулиране на процеса на горене и лесни за монтиране, стига наблизо да има отвор на комин. Има и модели с водна риза, което при съвременните технически средства – циркулационна помпа, алуминиеви радиатори и лесни за прокарване и свързване тръби, значително разширява възможностите за отопление с една печка и на съседни помещения.

Дървата и дървесните материали (брикети и в по-малка степен пелетите) се превърнаха в предпочитан енергиен източник за отопление особено в по-малките къщи и вилните сгради. При тях почти винаги има двор, често и помощни постройки, така че лесно се създават условия за съхраняване и което е дори по-важно, за добро изсушаване, преди дървата да попаднат в горивната камера.

За разлика от „безличното“ предимно конвективно отопляване с радиатори (водни или електрически) отоплението с дърва е по-атрактивно, внася уют и специфична атмосфера в помещението. За това допринася силното лъчисто топлоотдаване, което се възприема като много приятно от кожата и истинска благодат за вече поизносените стави на възрастните хора. В добавка танцът на пламъците, видим през остъклената врата, създава празнично усещане.

Дървата за огрев имат и редица други предимства като източник на топлинна енергия, между които несъмнено е и цената на отоплението. Според приблизителни сметки отоплението с дърва и дървесни брикети излиза около два пъти по-евтино от газта. Тази сметка обаче е доста разтеглива, както и цените, на които може да се купят дървата – от бракониерите, шетащи безнаказано из националните гори вече две десетилетия, от многобройните складове, където дървата са нарязани на цепеници и подредени на палета или като опаковани в чували в големите магазини.

За преобладаващата част от хората най-изгодният вариант е да се поръча камион нарязани на по метър до два стъбла, които да бъдат доставени директно, без претоварване в склад. В случая за домашна работа остава нарязването на дървата на парчета, подходящи за големината на горивната камера. Също така евентуалното нацепване на по-дебелите и съхраняването им на проветриво място, докато изсъхнат. Всичко това може да се приеме и като част от съботно-неделните занимания в двора. При това за всяка операция вече има подходящите инструменти, които превръщат физическата работа в удоволствие.

Дървата за огрев имат средна топлотворна способност (топлина на изгаряне) 4,0–4,3 kWh/kg, която характеризира количеството топлина, което се отделя при изгаряне на 1 kg. Този показател варира в доста широки граници, защото зависи от вида на дървесината и особено силно от нейната влажност. Направо казано, току-що купените дърва не са подходящи за отопление. За това трябва да се изчакат близо две години при подходящо съхранение с добро проветряване. От един кубически метър сурова дървесина при сушенето се изпарят около 260 l вода.

За отопляване най-често се използват няколко дървесни вида.

Бук. Това заедно с дъба е най-често използваното гориво. При горенето си не изхвърля искри, което го прави подходящ както за камини с отворена отпред горивна камера, така и в затворени печки. Времето за съхнене е около 2 години. Топлотворната способност на бука е 2200 kWh/m3, или 4,1 kWh/kg. Един кубичен метър букова дървесина дава количество топлинна енергия, еквивалентно на около 210 l нафта!

Дъб. Тази дървесина също е особено предпочитана при камини с открита горивна камера, защото при горенето си не изхвърля искри. Тя съдържа значителни количества танинова киселина, което налага по-продължителното ù сушене – 2,5–3 години. Наличието на киселината изисква по-висока температура на горене, което се постига при по-суха дървесина. За горене на цепеници от дъб е необходимо по-голямо количество кислород, респективно пресен въздух, в сравнение с буковата дървесина. Топлотворната способност на дъба е 2100 kWh/m3, или 4,2 kWh/kg.

Бяла бреза. Дървото е подходящо за горене в открити камини, понеже в сухо състояние почти не се изхвърлят искри. При горене отделя специфичен приятен мирис, а пламъкът има леко синкав оттенък. Спрямо обема си тази дървесина има 85% от топлотворността на бука, ала отнесено към теглото – топлотворността ù и е по-висока – 105%. Времето за съхнене е 1,5 години. Топлотворната способност е 1900 kWh/m3 и 4,3 kWh/kg.

Бяла елша. Дървесината има сравнително по-ниска топлотворна способност – 1500 kWh/m3, или 4,1 kWh/kg. Гори добре и при по-висока влажност, което обаче не се препоръчва. Време на съхнене – 1,5 години.

Ясен. Наравно с бука и дъба, тази дървесина е много подходяща за горене, но това би трябвало да бъдат клони и отпадъчни части от стъблото, защото тя е ценен дървесен вид, подходящ за мебели и вътрешно обзавеждане. Дървесината е твърда и се цепи трудно. Времето за съхнене е 2 години. Има топлотворност 2100 kWh/m3, или 4,2 kWh/kg.

Иглолистните видове дървесина имат високо съдържание на смоли, поради което при горенето си изхвърлят искри. Поради това те са подходящи за горене в печки и камини със затворена горивна камера, най-често с остъклена врата.

Смърч. Лесно се запалва и гори добре. Лесен за нарязване и цепене. Много подходящ за подпалки. За печки и затворени камини цепениците от смърч са предпочитано гориво, защото отнесена към теглото им, те имат около 30% по-висока топлотворна способност в сравнение с твърдите широколистни дървесни видове. Освен това цепениците се подготвят по-лесно до подходяща за печката големина, а и съхнат по-бързо. Топлотворната способност на смърча е 1600 kWh/m3 и 4,4 kWh/kg.

Бял бор и Европейска лиственица. Казаното за смърча важи и за тези два дървесни вида. Дървата горят бързо и неравномерно. Топлотворната им способност е 1700 kWh/m3, или 4,4 kWh/kg.

Ела. Използва се предимно за подпалки, защото много лесно се запалва и гори интензивно. Топлотворната ù способност е 1500 kWh/m3, или 4,4 kWh/kg.

Много важно предимство на дървата пред каменните въглища е, че изгарят почти изцяло, като остава пепел, не повече от 2–5% от първоначалния обем. Освен това дървесната пепел не се изхвърля, а се оползотворява за наторяване в градината. При изгарянето си дървесината отделя също така многократно по-малко замърсяващи атмосферата вещества в сравнение с каменните въглища.

Както вече казахме, оптималното в ценово отношение решение е дървата да се купят директно от доставчик във вида, в който се получават от горските стопанства – нарязани на трупи с дължина около 1,5 m.

Суровата дървесина има много висока влажност (50–65%), поради което наскоро купените дърва още не са подходящи за горене. Не че не стават, но суровото дърво отделя значително по-малко топлина от сухото. Причина за това е, че голямо количество топлина се изразходва за изпаряване на влагата и съответно с толкова се увеличава разходът на дърва. Суровите дърва се запалват трудно и горят лошо, отделят много сажди, които се отлагат върху стените на комина. Димът им съдържа и киселинни съставки, които увреждат и съкращават дълготрайността на горивната камера и кюнците. Ето защо дървата за горене не бива да имат влажност, по-висока от 15–20%, което при съхранение под навес на проветриво място се постига за около 2–2,5 години. При това дългите трупи се подреждат по-лесно, отколкото накъсо нарязаните дърва, но пък съхнат по-бавно. Това налага да се създаде подходящо защитено от дъжд и сняг място за съхраняване и съхнене на дървата за огрев, т.е. под навес. В него трябва да се поддържа запас от дърва за горене за три години напред – вече изсъхнали за текущия отоплителен сезон и другите две трети за отлежаване за следващите два сезона. Още веднъж подчертаваме, че дърва с влажност над 20% не са подходящи за горене. Дори 30% влага вече води до 9% преразход на дърва. Затова си струва да се подхожда интелигентно, а не по интуиция при определяне влажността на дървата. За целта има електронни уреди, които точно измерват влажността на дървесината, а цената им ги прави приложими в домашни условия.

При покупката на дърва за горене цената на ефективно закупената дървесина става по-висока, колкото по на дребно са нарязани дървата. Това се дължи не само на цената на вложения труд, а и на многото „въздух“ между цепениците, прегледно подредени върху пале. Той може да достигне до около 40% от обема, а се плаща като дървесина. Несъмнено по-изгодно е дървата за огрев да се купуват на по-дълги и с по-голям диаметър дървесни трупи.

Нарязването им на парчета с дължина 28–33 cm всеки може и сам да извърши, като не е трудно да се пресметне с нарязването на колко кубически метра дърва за огрев покупката на верижен трион ще се изплати. За нарязване на дърва за огрев, а също и за всички останали дейности по рязане на дървета и клони в градината като най-подходящи се очертават електрическите верижни триони (като STIHL MSE 160 C-BQ) или моторните триони STIHL MS 211, или още по-добре с неговата усъвършенствана модификация STIHL MS 211 C-BE. При употреба в дома комфортът при работа с машината е от голямо значение. Затова бихме препоръчали втория модел, който в най-пълна степен удовлетворява тези изисквания. При него пускането на двигателя е силно улеснено благодарение на системата STIHL ErgoStart, а вероятността от натъртване на ръката при издърпване на въжето направо е изключена. Голямо удобство и гаранция за правилно изпънатата верига осигурява и специалната система за нейното бързо и повече от лесно опъване. Ако стандартната верига Picco Micro Comfort 3, 3/8″ се подмени с Picco Duro 3/8″, която има над четири пъти по-голяма дълготрайност, грижите по поддръжка на триона съвсем ще намалеят.

При доставката на дърва с по-голям диаметър на стъблата, което е оптималният от финансова гледна точка вариант, освен да се нарежат на посочените вече дължини, дървата трябва и да се нацепят. Времето на класическата брадва отдавна е отминало. Значително по-ефективните за цепене топори с оптимизирана форма на острието, голяма маса и дръжка от здрава жилава стъкловлакнеста материя бихме препоръчали на желаещите да натрупват мускулна маса, докато на не особено активните физически хора цепенето на дърва може да причини травми.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Подготовка на дърва за огрев”

hristo | януари 3rd, 2013 at 12:01 pm

Браво, много хубава статия .

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 11/2009, Градина, Отопление

Ключови думи


 
към началото