В категории: Бани и кухни, Брой 11/2009, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Диамантни инструменти за пробиване на керамични плочи Diamond for Hard Ceramics

Пробиването на отвори с голям диаметър е проблем, особено при твърди материали. На практика това не може да се направи без специален инструмент – боркорона, която се върти от бормашина с регулиране на честотата на въртене. Мощността на бормашината се подбира според натоварването, което пък зависи от диаметъра на отвора, който ще се пробива, и твърдостта на материала. Зависи още и от вида на боркороната. За всеки вид материали има подходяща боркорона. Те се различават по материала, от който са изработени, и най-вече по техните зъби. Различават се и по своята конструкция. Bosch от години предлага в своята програма различни боркорони, всяка от които е специализирана в пробиването на даден вид материали.

Особено голям интерес представлява пробиването на отвори в облицовъчни керамични плочи. Керамиката е твърд и същевременно крехък материал. Това е силно изразено при плочите от гранитогрес, които имат един и същ състав с постоянна плътност по цялото си напречно сечение. Плочите с повърхностна глазура също създават проблеми, защото този тънък слой със стъкловидна повърхност има много висока твърдост, а върхът на свредлото много трудно се задържа там, където е предвидено да пробива, и прави неколкократни опити да се отплесне встрани. Когато се пробиват отвори за дюбели със свредло, проблемът се решава чрез очукване на глазурата с върха на шлосерски център. По същия начин се постъпва и при пробиване на отвори с боркорона, която има центриращо свредло, което задържа боркороната и я води, докато прореже материала.

Облицовката с плочки, освен защитни, изпълнява основно декоративни функции. Това поставя високи изисквания за качеството на пробитите в нея отвори с по-голям диаметър – примерно за преминаване на водопроводни тръби и фитинги, за коляното, чрез което сифоните на санитарните прибори се свързват с канализационната система. Тези отвори се пробиват или по-точно изрязват с боркорони. Това трябва да се направи на точно определено място, а отворът да надвишава минимално диаметъра на тръбата или фитинга. Той трябва да има формата на окръжност, а ръбовете му да бъдат изрязани чисто без нащърбване. Особено трудно се пробиват отвори с голям диаметър в близост до краищата на плочата, защото прекомерният натиск върху боркороната може да причини счупване на плочата, а и най-малкото странично биене да разруши отънелите стени между отвора и краищата на плочата.

С други думи, пробиването на отвори в облицовъчни плочи е задача с повишена отговорност и трудност, което означава, че за да се работи бързо и качествено, трябва да се използват специализирани за тази цел инструменти.

Новост в програмата на Bosch са новото поколение оптимизирани боркорони Diamond for Hard Ceramics, които режат с диамантени зърна и затова по-нататък за краткост ще ги наричаме „диамантени“. Става дума за система, която прави пробиването значително по-лесно и бързо, по-точно, и с която се постига значително удължаване на експлоатационната дълготрайност на инструмента най-вече поради доброто му охлаждане с вода.

Тук ще споделим и личните си впечатления, придобити при тестване на предоставените ни от „Роберт Бош“ ЕООД два демонстрационни комплекта.

Новата серия диамантени инструменти на Bosch съдържа условно казано две групи – едната са боркорони, наподобяващи по-скоро кухи свредла за пробиване на отвори с малък диаметър – Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14. Затова те биват наричани още и „диамантени свредла“. Основното им предназначение е за пробиване на отвори за закрепвания с дюбели, за което най-често се използват свредлата Ø6, Ø7 и Ø8. Подобно на замбата, тези свредла имат страничен продълговат изрез, през който изрязаната при пробиването „ядка“ се изтласква навън с помощта на тънко метално острие.

Втората група инструменти обхваща боркорони с диаметър от 19 mm до 83 mm – общо 22 броя, което означава, че може да се подбере боркорона с точно необходимия размер. Така не се налага пробиване на излишно големи отвори в облицовката, което впоследствие може да породи затруднения при тяхното прикриване. Така например в обсега на размерите на кутиите (конзоли) за монтиране на електрически контакти се предлагат 6 размера боркорони (Ø60, Ø64, Ø65, Ø67, Ø68, Ø70), което позволява пробиване с точност до милиметър според големината на кутията.

С какво се различават новите диамантени свредла и боркорони на Bosch от досега произвежданите, както и от предлаганите от други фирми? На първо място това е значително намалената дебелина на режещия челен ръб. Това от своя страна води до значително намаляване на широчината на среза, респективно до намаляване на съпротивлението при рязане на материала. В резултат се получават отвори с по-чист контур и ръбове без характерното при други боркорони нащърбване по ръба на входящия и изходящия отвор. Също така скоростта на пробиване забележимо нараства, а износването на режещите ръбове намалява поради по-малко отделената топлина.

Така например при тестове, проведени с пробиване на отвори Ø8 в плочи от гранитогрес с дебелина 9 mm с диамантеното свредло на Bosch, са били пробити 31 отвора до износване на инструмента. Постижението на свредла, които се предлагат от конкурентни производители на електроинструменти, е било средно 21 отвора. Свредлото на Bosch е първенец и по скоростта на пробиване – 35 s на отвор срещу 45 s за конкурентните. Тези сравнителни тестове са показали още, че по производителност боркороните на Bosch заемат челното място в класацията, като при това се намират на приблизително едно ценово равнище спрямо едни от конкурентните и доста по-ниско спрямо други. Високата скорост на пробиване и дълготрайност на инструментите се дължи както на системата за водно охлаждане, също така и на висококачествените диамантени зърна и свързващия ги материал.

Поради по-тънкия режещ челен ръб на боркороната се намалява и натоварването на бормашината. Това от своя страна е особено важно при работа с акумулаторна бормашина. Тук трябва да подчертаем, че от Bosch категорично препоръчват при пробиване със свредлата и боркороните Diamond for Hard Ceramics да се използва именно акумулаторна бормашина. Причината за това е, че се пробива при обилно обтичане на инструмента с вода. Това би могло да породи опасността от водни пръски, а влажната среда може да причини поражение от електрически ток с високо напрежение.

Освен диамантени свредла и боркорони системата включва още специален адаптер за бърза смяна на инструмента, приспособления за тяхното центриране и водене в процеса на пробиване и съд за подаване на вода под налягане до отвора, който се пробива. Приспособленията са две. Едното се използва при пробиване със свредла, а другото – с боркорони. Те имат едно и също предназначение. От една страна, с тяхна помощ инструментът се центрира точно в определената за пробиване точка – центъра на отвора. Елиминира се възможността той да се отплесне встрани при започване на пробиването, придържа се странично и докато се пробива. Приспособлението за пробиване на отвори със свредло значително спомага и за воденето на свредлото под прав ъгъл спрямо пробиваната повърхност. Другото предназначение на всяко от приспособленията е да подава охлаждащата вода около инструмента и в отвора.

Всяко от приспособленията се закрепва към повърхността на пробиваната плоча с помощта на гумена вендуза. Тя го задържа здраво на мястото, при това без опасност от механична повреда на плочата. След пробиване на отвора вендузата се освобождава също така лесно с повдигане на лоста.

По-малкото приспособление се използва при пробиване със свредла. То има отвори, предназначени за свредла с диаметър от Ø5, Ø6, Ø8, Ø10 и Ø12. За водене на свредлото с диаметър 14 mm се използва клинообразният изрез, намиращ се срещуположно на отворите.

Второто приспособление е предназначено за пробиване с боркорони. Подвижното му рамо може да се обръща, като в едната си позиция се използва при пробиване с боркорони с диаметър до 35 mm, а в другата – от този до максималния 83 mm.

Във всяко от тези приспособления има кухини, по които водата достига до инструмента и пробивания отвор. Тя се подава по тънък пластмасов маркуч, който в единия си край се свързва към щуцера на приспособлението, а в другия към специален съд с вода. Съдът с вместимост 0,9 l, наподобяващ бутилка, има помпа, с която в него се нагнетява въздух. Така водата се изтласква на височина до 1,5 m. Това определя и обхвата, до който може да се пробива над височината, на която се намира бутилката. Три-четири напомпвания на буталото са достатъчни за пробиване на 1–2 отвора.

Диамантените свредла имат цилиндрична опашка и се закрепват директно в челюстния патронник на бормашината.

Боркороните по принцип използват различни адаптери за закрепване към бормашината. Всички от новата серия Diamond for Hard Ceramics работят съвместно със специалния и най-съвършен от предлаганите от Bosch към момента адаптер, наречен Power-Change. Веднъж поставен в патронника на бормашината (челюстен или SDS-plus), той силно улеснява поставянето и смяната на боркороните.

Всяка от тези боркорони има присъединителна шийка, която се поставя в отвора на адаптера и се притиска леко, докато заключващият механизъм я фиксира неподвижно – отчетливо се чува прещракване. Освобождаването на боркороната става чрез издърпване на пръстена върху адаптера назад. Това освобождава заключващия механизъм и пружина избутва боркороната напред. За отбелязване е също, че адаптерът Power-Change е универсален. Освен с описаните тук диамантени боркорони, той работи също така добре и с останалите видове боркорони, производство на Bosch.

Адаптерът се произвежда в две модификации – с цилиндрична опашка Ø8, по-точно с лек шестостен против превъртане и опашка за захващане в патронник SDS-plus.

Няколко думи за бормашините, подходящи за работа с боркорони. Вече стана дума, че поради работа в среда, където може да се очакват водни пръски и около инструмента се стича вода, трябва да се ползват акумулаторни бормашини в режим на изключено ударно действие.

При пробиване с тези, а и с всички останали боркорони е важно да се работи с оптималната за случая честота на въртене. Така например за пробиване с диамантени свредла подходящата честота на въртене е 1400 min-1. При работа с боркорони с диаметри Ø19–25 оптималната честота на въртене е 800–1200 min-1. В диапазона Ø29–44 съответно е 500–900 min-1 и т.н. За най-често използваните при прокарване на електроинсталации боркорони с диаметър Ø60–70 подходящата честота на въртене е 200–600 min-1.

В техническите ръководства на Bosch се препоръчва при пробиване с диамантени свредла да се работи с акумулаторна бормашина със захранване 14,4 V. При пробиване с боркорона натоварването върху машината рязко нараства, поради което като подходящи за тази работа се сочат бормашини със захранване 36 V.

Налягането на водата трябва да се поддържа постоянно чрез периодично напомпване. Това се следи лесно по количеството на изтичащата около инструмента вода. Когато плочките се пробиват, преди да са залепени, под тях се полага по-дебела дъска. Когато обаче се работи при вече залепени плочки, трябва да се внимава с диамантения инструмент да се пробива само плочата. Този е случаят, когато се пробиват отвори за поставяне в стената на дюбели. Щом плочката бъде пробита, останалата част от отвора в мазилката, тухла или още по-зле за диамантеното свредло – в бетон, се пробива с обикновено свредло с твърдосплавен връх при включено ударно действие на бормашината. Изискването за използване на акумулаторна бормашина вече отпада. Диамантените свредла не са подходящи за пробиване в изброените материали, защото диамантените зърна ще се изронят много бързо и свредлото се бракува.

С две думи, диамантените свредла и боркорони (Diamond for Hard Ceramics) са специализирани и пригодени само за пробиване на керамични, включително и най-твърди, облицовъчни плочи.

Възможностите на новите диамантени свредла и боркорони и на системата Diamond for Hard Ceramics като цяло изпробвахме с най-големите, включени в предоставения ни демонстрационен комплект – съответно Ø8 и Ø70 mm.

Първото нещо, което прави впечатление, е, че двете приспособления за центриране и водене на свредлото или боркороната захващат сигурно и здраво, включително и върху плочи с грапава повърхност, където не очаквахме, защото сме се убедили, че не задържат сапунерки и окачалки за пешкири с вендуза от мека пластмаса. Приспособленията прилепват също така сигурно към кухненски плотове и мебелни плочи, включително фурнировани.

Правилно поставеното и здраво прилепнало към плочата приспособление много улеснява работата и гарантира точното местоположение на отвора. За пробиване на отвори в керамична плоча с диамантено свредло Ø8 решихме да изпробваме как ще се справи със задачата една сравнително по-маломощна акумулаторна бормашина с напрежение 10,8 V. Справи се отлично без каквито и да било признаци за претоварване.

Когато става дума за пробиване на много и с различни диаметри отвори с боркорони, което е характерно за професионалната работа, е логично да се използват най-мощни акумулаторни бормашини с напрежение 36 V. Това са определено професионални инструменти, докато домашната работилница е най-вероятно да разполага с бормашини със захранващо напрежение 10,8 V и 14,4 V. С по-мощната от тези машини с лекота пробихме отвор Ø70 mm. Поради липса на по-голяма боркорона експериментът ни завърши при тази големина на отвора. Същата боркорона поставихме и на по-малката бормашина. Тя също се справи със задачата, макар че това очевидно е границата на допустимото натоварване. Но когато се налага пробиване на голямо количество отвори с голям диаметър, и тя върши работа.

Това само показва силно намаленото съпротивление, което режещият челен ръб на боркороната изпитва при врязване в плочата.

Голямото количество сегменти, покрити с диамантени зърна, способства за плавното, без каквито и да било тласъци въртене, а равномерното и постепенно рязане си личи и от чистотата на ръбовете на отвора. Той се получава с формата на правилна окръжност, без каквото и да било нащърбване – като очертана с пергел.

С две думи, комплектът Diamond for Hard Ceramics превръща пробиването на отвори в керамични облицовъчни плочи в лесна, бърза и с отлично качество операция.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото