В категории: Брой 7-8/2009, Градина

Водните помпи на Metabo

Къде поради юлските жеги, къде поради неугасващия стремеж да изнамираме и представяме в списанието все нови и нови машини, инструменти и материали, дойде времето да спрем вниманието на читателите и на едно по-малко познато у нас направление в производствената програма на немската фирма Metabo – водните помпи. Макар че марката е специализирана в производството на професионални ръчни електроинструменти и машини, оказа се, че нейните помпи са добре представени на пазара в Германия и успешно конкурират моделите на тясно специализираните в този сегмент производители. Нещо повече – помпите на Metabo и особено хидрофорните им уредби се продават добре и в България. Понеже водните помпи като че ли оставаха встрани от маркетинговите усилия и рекламни акции, успешните им продажби още веднъж доказват, че добрата стока често и сама, макар и доста по-бавно, може да си пробие път към успеха.

От помпа до помпа има разлика голяма, а от качеството зависят както експлоатационните характеристики и сфери на приложение, така и безотказната работа на помпите. Тук трябва да се търсят и причините за успеха на помпите на Metabo, компания, чието име е синоним на професионална техника.

Продуктовата палитра обхваща помпи за извличане на вода от кладенци и други водоеми за напояване на градината, включително и за захранване на автоматизирани поливни инсталации, помпи за запълване и изпразване на декоративни и плувни басейни, за отводняване на залети с вода помещения, хидрофорни уредби за водоснабдяване от собствен източник на жилищни и производствени сгради. Освен това помпите се делят на пригодени за засмукване на чисти или на замърсени води, а най-новите модели на Metabo са комбинирани, т.е. те са еднакво подходящи за двата вида води. Обособена група са помпите, предназначени за дълбоки сондажни кладенци.

Изборът на подходящата водна помпа зависи от редица фактори. Обикновените едно- или многостъпални центробежни помпи се монтират на сухо място над нивото на източника на вода. Посредством смукателна тръба, завършваща с клапан, възпрепятстващ връщането на водата, те я засмукват и изтласкват на определена височина (воден стълб, воден напор). Посочената в техническите характеристики на помпата максимална височина на водния стълб е измерена при вертикално поставена тръба или маркуч с вътрешен диаметър 1″. Известно е, че воден стълб с височина 10 m оказва налягане 1 bar. Ограничението при този вид помпи е, че максималната смукателна дълбочина (измерена между оста на помпата и нивото на водата) е 8-9 m при надморска височина 1000 m. При по-голяма дълбочина на засмукване на водата се използват потопяеми помпи.

Помпите се използват най-често за напояване на насаждения. Тъй като фокусът на статията е върху потопяемите помпи, тук ще се спрем само на една помпа, предназначена за поставяне на сухо – модела HWA 5500 M. Тя попада в една междинна категория, намираща се между обикновените центробежни помпи и хидрофорните уредби. Помпата HWA 5500 M представлява обикновена помпа (P 5500 M) с фабрично монтиран към нея пресостат (Hydromat HM 2), който я управлява автоматично – включва и изключва в зависимост от налягането във водопроводната мрежа. Това я прави подходяща за изпомпване и подаване под налягане на чиста вода не само за автоматизирано напояване (с до четири разпръсквача) на цветни, зеленчукови и други градини, но и за водоснабдяване на малки еднофамилни жилищни постройки, както и за производствени дейности. Помпата е много подходяща и за изпомпване на водата от подземни резервоари, в които се оттичат и събират подпочвените води от дренажа около сградата, когато не може да бъдат отведени в канализацията. Електродвигателят е с мощност 1500 W, а помпата е многостепенна центробежна. Поради това тя е способна да изпомпва воден стълб на височина до 55 m (налягане 5,5 bar), което я прави особено подходяща за напояване на терени с по-голяма денивелация или при отдалечен от сградата кладенец. Смукателната дълбочина е 9 m, а дебитът на водата – 5500 l/час. Помпата тежи 12,5 kg и има ръкохватка, която улеснява нейното пренасяне.

Значителен интерес представляват хидрофорните уредби, които позволяват автоматизирано управление на помпата в зависимост от консумацията на вода. Поради това помпа с хидрофор е подходящото решение за захранване на напоителни инсталации и най-вече за водоснабдяване на жилищни сгради или различни стопански обекти, защото осигурява непрекъснат поток вода при цикличен режим на работа на помпата. Освен това хидрофорната уредба изглажда неминуемите тласъци на водната струя при пускане и спиране на помпата.

Под хидрофор в разговорния език най-често се разбира цялата инсталация, която включва самия хидрофор, представляващ херметично затворен метален цилиндър, свързан към нагнетателния тръбопровод на помпата, самата помпа и механичен пресостат, който я включва и изключва в зависимост от налягането, на което е настроен.

В действителност хидрофорът представлява метален съд (ресивер) за високо налягане, изработен от стоманена ламарина, най-добре неръждаема, с отвори за свързване към водопроводната инсталация, за напомпване на въздух, за включване на управляваща и измервателна апаратура. Най-често се използват конструкции с вградена сменяема еластична мембрана (гума), която отделя пространството, запълнено с вода, от въздушното пространство. Това решение има предимството, че въздухът не се разтваря във водата и поради това напомпването на допълнителен въздух (с помпа за автомобилни гуми) се налага по-рядко, примерно веднъж на 6 месеца.

Работейки, помпата подава в тръбопровода вода с определено налягане, което започва да се повишава, когато количеството вода, което се черпи, стане по-малко от дебита на помпата или черпенето на вода се преустанови. Помпата продължава да работи още известно време, като обемът на водата в цилиндъра се увеличава, тя издува мембраната и сгъстява въздуха, който се намира от другата ù страна. При достигане на зададеното налягане на въздуха пресостатът изключва помпата и водата във водопровода остава под налягането на сгъстения въздух. При отваряне на някой кран водата потича първоначално под въздействие на това налягане. По тази причина колкото обемът на резервоара е по-голям, толкова по-плавно ще работи системата и по-рядко ще се включва помпата. При достигане на долната граница на зададеното на пресостата налягане той включва помпата и тя започва да подава вода в системата. Така подаването на вода се управлява автоматично, а сгъстеният въздух изпълнява и ролята на „амортисьор“, който смекчава водните удари в тръбопровода.

За да има съпоставимост, показваме хидрофора HWW 5500 M, който съчетава помпата HWA 5500 M с ресивер и пресостат. Техническите показатели на хидрофора са същите като на помпата, а обемът на ресивера е 24 l. Хидрофорът тежи 18,8 kg. Различието между този модел и HWA 5500 M се дължи на описаните предимства на хидрофорната уредба по отношение по-плавното регулиране на налягането на водата във водопровода и свързаното с това по-рядко включване на помпата. Тези, които търсят още по-мощна хидрофорна уредба, ще насочим към модела HV 1600/100 W. Той осигурява дебит 9000 l/час и максимална напорна височина 60 m. Обемът на ресивера е 100 l, а теглото на хидрофора е 48,5 kg.

Най-широкообхватна е гамата потопяеми помпи на Metabo. Те имат водоплътна конструкция и работят потопени в кладенец, басейн, декоративно езеро или резервоар за вода. Това решава проблема с ограничението за смукателната дълбочина. За предпазване на електродвигателя от прегряване и прегаряне при продължителна работа без вода, помпата има поплавък, който изключва електродвигателя, щом нивото на водата спадне под критично ниво.

При избор на потопяема помпа, освен нейните технически характеристики, трябва да се прецени още каква вода ще се изпомпва – чиста, без съдържание на твърди частици, или замърсена. Помпата за чиста вода е силно чувствителна към наличието на песъчинки и други твърди замърсявания във водата, поради което бързо се поврежда. Това обикновено се случва, когато бъде спусната в непосредствена близост до дъното на кладенеца, при неправилно изпълнение на неговото дъно или при проникване през отворите на бетонните пръстени или между тях на увлечени от водата песъчинки.

Много ценно свойство на помпата е да може да засмуква и събира водата от наводнени помещения – най-често подземни при проливни дъждове, а често и в помещения, наводнени поради пробив във водопровода, забравен отворен или дефектирал кран, протичане от перална машина и др. Специализираните за такава работа помпи са в състояние да засмукват вода при дебелина на водния пласт до около 1 mm.

Идеалният вариант са помпите, които съчетават тези три дейности – изпомпване на чисти и замърсени води, както и обезводняване на наводнени помещения.

Именно такива с универсално приложение са двата най-нови модела на Metabo TPS 1400 S Combi и TPS 1600 S Combi. Първият е с мощност на електродвигателя 770 W, а вторият с 970 W. Предназначени са за спускане на дълбочина до 7 m, като максималната височина на изпомпване на водата е 8,5 m за първата и 9,5 m при втората помпа. Дебитът на по-малкия модел е 14 000 l/час и 16 000 l/час за по-мощната помпа. Признаваме си, че бяхме удивени от посочените в техническата документация стойности за максималната едрина на твърдите частици, които помпата може да засмуква, без да се повреди – 20 mm при първата и 30 mm за втората. Тъй като тези големини са характерни за речния чакъл, това означава още, че всяка от двете помпи може да се справя безпроблемно с всякакви замърсявания от пясък или замътена с пръст и утайки вода. Помпите тежат съответно 7,7 kg и 7,8 kg.

Освен потопени изцяло във вода, тези две помпи могат да работят и извън нея. Поставени върху пода на наводнено помещение, те са способни да изсмучат и изхвърлят водата до достигане дебелина на пласта 1 mm. Съвкупността от тези възможности обяснява защо тези два модела се сочат като върхово иновационно постижение в производството на водни помпи.

Тялото им е изработено от устойчива на удар пластмаса, имат и ръкохватки за удобното носене и държане на помпата. За предпазване на електродвигателя при спадане на нивото на водата под определена граница те имат плуващ във водата поплавък. Нивото, при което той ще изключи, също подлежи на настройване.

Настройката на помпата според режима на работа се извършва чрез регулировка в нейната основа. При избрана първа степен помпата е пригодена за засмукване на чиста или замърсена вода при максимален дебит и налягане на водния поток. Втората степен е предназначена за засмукване на чиста вода, а също така и за повърхностно събиране на вода от пода на помещение. При втория случай електрическата връзка с поплавъка се изключва и управлението на помпата става ръчно. Превключвателят за избор на автоматично или ръчно управление на помпата е вграден в щепсела, който свързва кабела на помпата с електрическия контакт.

Щуцерът за свързване с маркуча се намира отстрани на помпата и сочи вертикално нагоре, което не му позволява да се огъне и пречупи. Освен това помпите имат адаптер, който позволява свързване към маркучи с различно голям диаметър – 1″, 1 1/4″ и 1 1/2″.

За по-голяма пълнота представяме по един представител от отделните групи потопяеми помпи на Metabo. Всички те са нови модели, пуснати на пазара през април т.г.

 

За допълнителна актуална информация вижте сайта на Metabo за България.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Водните помпи на Metabo”

Елиан Стамболийски | април 10th, 2012 at 2:45 pm

Здравейте,

Как мога да регистрирам закупен от вас продукт – хидрофор Metabo модел HWW 4000/20S.
„Направи сам“: За получаване на удължената гаранция XXL машините на Metabo се регистрират на сайта на компанията.

Cvetan Sokolov | септември 4th, 2012 at 9:46 pm

V koi magazin moga da zakypia[ kesch] pompa za voda ;METABO v Sofia
„Направи сам“: Писмото Ви е препратено на фирмата вносители те ще се свържат с Вас.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 7-8/2009, Градина

Ключови думи


 
към началото