В категории: Брой 3-4/2004, Инструменти, Строителство, Хоби

Проектирай сам!

Признаваме си, че заглавието звучи доста самонадеяно и абсурдно, но е така само за хора, които не познават възможностите на компютърната техника. Колкото и да не достигат все пак, в България компютри има и достъпът до тях не представлява проблем. Въпросът е дали разполагаме с подходящ софтуер, с който да решаваме проблеми от всекидневието си, включително и продукти, които да разширяват познанията, уменията и възможностите на домашния майстор.

Според изследване, извършено от Националния статистически институт в края на 2003 г., само 6,8% (198 500) от домакинствата в България притежават компютър вкъщи, а само 5,2% (152 000) имат достъп до Интернет. При това 95% от „богопомазаните“, които имат достъп до тази жизненоважна световна информационна артерия, живеят в градовете. По броя на абонатите на Интернет на 1000 души от населението България със своите 17 абонати също е на края на опашката, и то в групата на аутсайдерите, обхващаща бивши социалистически държави. За сравнение Словения има 290 абоната, Чехия 191, а най-близо до нас по бедност и несрета е Словакия с 25 абонати.

В началото на 21 век по този показател, в голяма степен определящ равнището на образоване и подготовка на младите българи, готовността им да бъдат конкурентоспособни спрямо изискванията на съвременния свят, за съжаление, се намираме в най-забутания ъгъл на европейския заден двор. Още по-трагични данни могат да се извадят от справките на образователното ни министерство, защото в немалко училища „на въоръжение“ са зачислени даже 8-битови компютри! За това не бива да се учудваме, ако плановете на управляващите за изграждане на „електронна администрация“ (или за по-тежкарски – електронно правителство) едва ли достигат до съзнанието на редовия българин, когото трябва в крайна сметка да обслужва този иначе чудесен и скъп проект. Да не говорим за образователната ни система, която нито разполага с необходимата модерна компютърна техника, нито с виждане как да бъдат използвани компютрите освен като модерни пишещи машини. Липсват програмни продукти като пособие за изучаване на различните предмети, не достига педагогически персонал, способен да води, а не да се влачи зад децата, които по природна даденост много бързо и далеч изпреварват своите даскали.

Годишно за използване в дома у нас се купуват около 35–40 хил. компютри. Макар и капка в морето, в преобладаващия брой случаи те се използват крайно неефективно – като средство за игри, за връзка с Интернет и в най-добрия случай вместо пишеща машина. Причината за това е, че у нас пазарът на софтуерни продукти е твърде беден и ограничен основно до операционната система и офис пакетът на Microsoft, до графичните пакети на Adobe и Corel и малко антивирусен софтуер. Като бели лястовици може да определим енциклопедиите на България на „Сирма“, няколко продукта от серията Polyglot на „Перфект софтуер“ и, горе-долу, списъкът се изчерпва до около една дузина.

Ако се поинтересувате от софтуерни продукти за архитектурно, конструктивно и инженерно проектиране, ще ви насочат към последните версии на двата най-разпространени продукта AutoCAD на AutoDesk и ArchiCAD на унгарската фирма Graphisoft. Това са професионални продукти с непосилни и неоправдано високи за домашния бюджет цени. Така например само правото за едногодишно ползване на един от модулите на AutoCAD струва около 500 и повече долара, и то след като е закупен лиценз за последната версия, чиято цена се измерва с хиляди долари. Освен много скъпи, това са и сложни продукти, чието овладяване си е цяла наука, изисква съответната квалификация и доста време за учене.

Освен групата на професионалните продукти обаче съществуват и много програмни продукти, които, въпреки нищожната си цена, биха могли да вършат чудесна работа за домашни цели. Списъкът е дълъг и включва едва ли не всички области на човешкото познание и практика – от съставянето на астрологически предсказания, през софтуер с готварски рецепти и пропорции за забъркване на най-невероятни алкохолни и безалкохолни коктейли, през програми за композиране на музика, проектиране на електронни схеми, архитектурно проектиране на сгради и вътрешно обзавеждане, проектиране на мебели, подреждане на градината, засаждане и поддържане на растенията в нея, проектиране на слънчеви инсталации и т.н.

За илюстрация на удивителните възможности на такива програмни продукти ще разгледаме как с помощта на един от тях, ArCon Classic 3.1, и най-обикновен компютър всеки бързо и лесно може да се изяви като архитект на къщата си и на нейното обзавеждане. Цената на продукта в Германия е само 10 Евро и заедно с още много други подобни приложни програмни продукти се продава навсякъде, където се предлага компютърна техника и консумативи.

Като начало ще кажем, че работата с продукта се усвоява много лесно и интуитивно, даже без да е необходимо да се чете намиращото се на инсталационния диск ръководство от около 600 страници. Освен това и самата програма има подробен помощен файл, който винаги е на разположение, щом възникне затруднение.

С помощта на ArCon 3.1 може бързо да се проектира от мазето до комина едноетажна или многоетажна сграда и да се обзаведе стая по стая – от камината, през мебелите, килимите, осветителните тела до тапетите, а накрая около къщата да се засадят дръвчета, да се постави маса, пейки и т.н. Най-важното е, че всеки строителен елемент, всеки избран мебел веднага се визуализира в двумерна и тримерна графика, може произволен брой пъти да се върти, премества, уголемява или намалява, да се премахва и заменя с друг. Къщата като цяло, всеки етаж поотделно, стая по стая – всичко, проектирано до момента, може да се оглежда от всички пространствени посоки, да се прецени начинът на осветяване в зависимост от местоположението на избраните осветителни тела или от слънчевата светлина. Продуктът съдържа библиотека с над 3000 готови предмета за обзавеждане и текстури за оцветяване на стени, подове, тавани или врати, което дава голяма свобода на избор и многовариантност, докато накрая пъзелът окончателно се сглоби и проектът на къщата заедно с вътрешното обзавеждане стане готов.

Освен на собствените си очи, подпомогнати от възможността за многократен оглед от всички посоки, човек може да разчита и на самия програмен продукт, който в редица случаи издава предупредителни съобщения или даже отказва да изпълни действия, които от конструктивна гледна точка са недопустими – например вратата е прекалено широка за наличното място или пък прозорците от подпокривния етаж са прекомерно високи и ще стърчат над керемидите. Всяка стъпка, всеки нов елемент може старателно да се огледа от всички страни чрез въртене на обекта, да се прецени доколко хармонира на останалите и при необходимост безпроблемно да се премества, завърта, премахва и заменя с друг. Така стъпка по стъпка, по добре познатия от практиката метод на пробите и грешките, се достига до желания резултат, като във всеки момент има отличен визуален контрол на извършеното до момента.

Най-накрая сградата се оразмерява, което става изключително лесно – достатъчно е да се посочат двете крайни точки. Като капак на всичко ArCon 3.1 дава и някаква приблизителна оценка на стойността на строителните работи. За целта той пресмята обемите на отделните строителни елементи и на сградата като цяло, като ползва усреднени по DIN себестойности за различни класове грубо строителство заедно с вътрешните инсталации. Отделно се добавят цената на парцела, на различни съпътстващи строителни работи и други разходи.

При цена от 10 евро ArCon 3.1, естествено, няма и не може да има каквито и да било претенции да се конкурира с професионалните програмни продукти. За домашни цели обаче, той върши добра работа, защото с негова помощ всеки лесно може да изработи задание за това как би желал да изглежда неговата вила или къща и след това вече да възложи на професионално ателие цялостното проектиране. Колкото до вътрешното обзавеждане, продуктът е много добър помощник, за да може човек сам да се справи с тази задача.

За илюстрация на възможностите на ArCon 3.1 ще разгледаме стъпка по стъпка как човек, без да бъде архитект и без подготовка по компютърен дизайн, може за няколко часа да проектира на домашния си компютър една двуетажна къща и да я обзаведе по свой вкус.

Възможни са два подхода на работа. Първият е да се проектира сградата и да се направи вътрешното разпределение на помещенията в нея. След това да се обзаведе според функционалното предназначение, големината и формата на всяко помещение поотделно. При това неминуемо ще се окаже, че или някоя врата не е на мястото си, или трябва да се обърне посоката на отваряне, или за пианото са необходими още няколко сантиметра, поради което прозорецът трябва да се стесни, или някой комин да се попремести и т.н. Все неща, които лесно може да се коригират конструктивно и така чрез много опити и внимателно оглеждане да се стигне до оптималния проект.

При втория може да се подходи по обратния път. Първо, да се определят най-общо броят, функционалното предназначение на помещенията и формата им с оглед някаква първоначална представа за силуета на сградата. След това всяко от помещенията да се обзаведе кът по кът, което неминуемо ще наложи и корекции в размерите, а може и на формата при търсене на по-нестандартни решения. От оформянето на обособени кътове за различни дейности и избраните за целта мебели в голяма степен ще зависят и местоположението, и големината на прозорците, донякъде и на вратите.

Вживявайки се в ролята на току-що прохождащи архитекти и без все още да познаваме тънкостите при работата с продукта, ние избрахме първия подход. Решихме да създадем двуетажна еднофамилна сграда, като вероятно по навик, придобит от минали години, тя се оказа с площ 65 m² – толкова, колкото законът тогава благоволяваше да отпусне на простосмъртните граждани.

Продуктът има два основни режима на изобразяване – конструктивен, при който всички строителни детайли и оразмеряването са като при обикновен чертеж, и дизайнерски, при който изображението е двумерно или тримерно – тук то може да се завърта и оглежда в произволно пространствено положение.

Проектирането се извършва етаж по етаж, като във всеки момент може да се добави нов, включително и основи с мазета или покрив, както и да се изтрие някой от вече проектираните етажи. Логично е да се започне с първия етаж, като предварително се задава височината му. Външните, да ги приемем за носещи, стени се изчертават с дебелина тухла и половина, т.е. 38 cm или една тухла (25 cm). Следва ограждане на помещенията с вътрешни стени с дебелина 12,5 cm – единична тухла, иззидана надлъжно. Продуктът предлага пет предварително определени дебелини на стените или желаната дебелина се задава. Едновременно с това може да се зададе и оцветяване (или текстура) поотделно на всяка от страните им.

Следващата стъпка е да се поставят прозорци на помещенията. Те се избират според конструкцията им –еднокрилни, двукрилни и т.н., широчина, височина, височина от готовия под, широчина и материал на подпрозоречната дъска от вътрешната и външната страни. Прозорците се разполагат в средата на стената, на точно зададено разстояние от края ù или на произволно отдалечено от стените място. Докато се задават размерите, определящи големината и формата на прозореца, както и начинът на отваряне на крилата, той се изобразява в специален екран, като може да се върти и оглежда от всички посоки.

Изборът на врати е също доста голям – общо 35 конструкции: вътрешни плътни или с остъкляване, външни, балконски, плъзгащи се за тераси и др. За всеки избран вид врата се задават нейните размери, широчина на касата и посока на отваряне.

Важен елемент на сградата е стълбището към мазето, втория етаж и тавана. Според случая може да се избере едно- или двураменна права стълба, вита стълба, да се зададат широчината и дължината на стъпалата, стъпката между две съседни стъпала, видът и височината на парапета и т.н. Продуктът предлага оптималното съотношение – стъпка 16 cm и дълбочина на стъпалото 28 cm, но окончателният избор ще зависи в крайна сметка от наличното място.

Към строителната конструкция спадат и комините. Те се поставят на подходящи за целта места, близо до ъгли, да не пречат на врати и прозорци и да се намират в близост до билото на покрива. Допълнително, ако се постави камина например, може да се прокара допълнителен комин или да се премести съществуващ. Това почти сигурно ще се наложи, когато се постави покривът и се види, че носещи греди преминават през комина. От противопопожарна гледна точка между комина и дървени елементи на покривната конструкция трябва да има разстояние 5–10 cm. Затова е най-лесно коминът да се премести малко встрани.

Подовото покритие се подбира за всяко помещение и съответно на това получава специфично оцветяване. Избира се и цветът на таваните.

Така изграденият етаж се изобразява в двумерна и тримерна графика и внимателно се оглежда от всички страни за откриване на допуснати грешки.

Добре би било още на този етап да се обмисли и извърши подредба на стаите, защото може да се наложат корекции във вътрешното разпределение или даже да се промени външният контур на сградата. ArCon 3.1 разполага с доста голям набор от готови елементи за обзавеждане на бани, кухни, спални, всекидневни, кабинети и дуги помещения, включително и работилницата в мазето. Библиотеката на продукта включва готови изображения на всичко, което може да му хрумне на човек да постави в дома си: гардероби, шкафове, бюра, маси, легла, дивани и столове, всевъзможни кухненски прибори и шкафове, перални и миялни машини, осветителни тела, телевизори, компютри, пиана и озвучителни уредби, камини и други отоплителни прибори, умивалници, вани, тоалетни чинии и т.н. Не липсват и декоративни елементи, като пердета, килими, картини и цветя. Всеки от избраните предмети може да се редактира, като големината му се променя с точно зададен размер. Може произволно да се завърта, повдига или снишава, да се мести и т.н., докато се получи оптимално подреждане.

Следващата стъпка е изграждането на втория етаж. Първо се задава височината му, след което се избира дали да се повтори контурът на долния етаж, или не. В първия случай се определя още кои от елементите на долния етаж да бъдат повторени и на горния: вътрешни стени, врати, прозорци, стълбища, комини и т.н. Желателно е печките от два етажа да не се включват в общи комини, а всеки етаж да има собствени комини, които започват от него. Така се получава по-добра тяга. Желателно е комините да се групират в блок, защото така по-малко пречат в помещенията, по-лесно се иззиждат и топлинните загуби са по-малки.

Тук е мястото да се предвидят и балкони, хем за удобство, хем да разнообразят и разчупят фасадата. Предлагат се няколко готови конструкции на балкони и в допълнение доста широк набор от перила – метални или дървени. Не бива да се забравя да се проектира и врата за балкона. Тя най-често се прилепва към прозореца, а строителната ù широчина е 75 cm.

Като се постави балкон на втория етаж, току-виж хрумне идея, че било добре да има аналогичен балкон и на долния етаж. Няма проблем. Активира се изобразяването на долния етаж и балконът се поставя на мястото си. Веднага обаче трябва да се предвиди врата за него, навярно и да се поразместят прозорецът и вече поставените мебели. Всички корекции се правят лесно и бързо.

След като вторият етаж бъде напълно завършен и обзаведен, може да се премине към покрива. За да прихлупят стрехите му позорците под него, над втория етаж се надзижда нисък зид с височина 40–60 cm. Колкото този зид е по-висок, толкова се увеличава полезната използваема площ на тавана. От друга страна, къщата става неестетично висока и заприличва на трафопост.

ArCon 3.1 проектира четири- или многоскатни покриви с дървена носеща конструкция. Легналите на сърцето на българския строител двускатни покриви продуктът не признава и не поддържа. Покривът може да се зададе да следва контура на сградата, да има правоъгълен силует или да му се избере друга, по-сложна форма. Най-естественото решение е той да следва контура на сградата. Предварително се избират наклонът му, височината на билото, широчината на стрехите, големината на улуците, видът на покритието и др. За да стане покривът перфектен, може да се зададат още дузина параметри за напречното сечение на гредите, разстоянието помежду им и др. Допълнително може да се предвидят и капандури. Покривът може да се изобразява с покритието от керемиди или без него, при което ясно се вижда скелетът на носещата конструкция. След поставяне на покрива най-вероятно няма да се види нито един от комините. Причината е, че не им е зададена необходимата височина. Тя се определя в зависимост от местоположението на комина спрямо билото на покрива. Когато се намира в близост до него, коминът трябва да стърчи около 40 cm над билото. Комините в близост до стрехата се издигат на около 1,40 m над керемидите.

Сега остава да се проектира и сутеренът, който оформя и основите на сградата. Той повтаря контура и разположението на носещите стени на първия етаж – за материал се избира бетон с дебелина 35 cm.

Височината на сутерена се предвижда така, че след като се определи дълбочината под равнището на почвата, плочата на първия етаж да се намира на височина около 50 cm над терена. Така около сградата се оформя цокъл и по-добре се решават проблемите с хидроизолацията.

Всеки от етажите може да бъде скриван или изобразяван поотделно или в комбинация с останалите. Това помага да се види дали разположените един над друг прозорци например са съосни.

Остава да се определи прилежащата около сградата територия, да се „засадят“ храсти и дръвчета, да се оформи кът с маса, детска люлка, че и пощенска кутия даже. А накрая, за да си е всичко по нашенски, може да издигнем около двора плътен двуметров зид, за да не си пъхат любопитните носа, където не им е работа.

За по-романтичните души е предвидено визуализиране и на режима на осветяване на сградата от слънцето и луната в зависимост от местоположението ù, определено с географските координати, датата и часа.

С написаното дотук представихме в общи линии възможностите на ArCon 3.1 – съвсем евтин и непретенциозен програмен продукт, който позволява и на любителите да се изживяват като архитекти. Справката в Интернет показа, че тази версия е от далечната 1998 г., което за темповете на развитие на софтуера означава преклонна възраст. На пазара вече е значително по-съвършената версия 6.1 с цена 356 евро, с която за съжаление не разполагаме.

С тази статия целим да повдигнем за читателите ни завесата, която все още скрива многобройните възможностите за използване на домашните компютри. Надяваме се да привлечем вниманието и на по-схватливите и чевръсти търговци, че у нас тази пазарна ниша необяснимо е крещящо празна. Пък дано и прехвалените български програмисти, вместо все навън да гледат за работа, се запретнат да създават приложни програмни продукти и за домашно потребление.

Освен че определено върши работа, продуктът може да се възприема и като строителен конструктор, с който децата да градят сгради, да творят, вместо да блъскат до полуда клавишите, отстрелвайки поредното ненадейно изскочило пред мушката извънгалактично чудовище.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Проектирай сам!”

Simeon Simeonov | октомври 5th, 2013 at 3:58 pm

Мога ли да закупя, и откъде програмния продукт ArCon Classic 3.1, и на каква цена . Студент съм първи курс във ВИАС и много бавно изучаваме AUTOCAD. Освен това на този етап аз и родителите ми не можем да отделим голямата сума, за да си закупя лицензиран софтуер AUTOCAD.
Поздрави
Симеон

„Направи сам“:
Статията е от брой на „Направи сам“, излязъл през 2004 г. Оттогава възможностите на компютрите и софтуера за тях са променени драстично.
Актуална информация за новите версии на описаните продукти за любителско проектиране може да намерите тук:
Все пак трябва да се има предвид, че това са любителски продукти, които в никакъв случай не може да заменят професионалните CAD/CAM продукти.

ангел | юли 5th, 2018 at 6:02 pm

Здравейте моля да ми съдействате за един проект на покрив на тераса.Педставлява правоъгълник с размери 5 м. на 2,90м.Кструкцията ще е дървена трапецовиден голям скат челен и 2 странични триъгълни като билото ще е 1 метър с основни греди към ниските 2 ъгъла към 5-те метра ширина. материяла е набавен но несмея да го започна за да не объркам нещо.Незнам как точно се захващат гредите на ъглите и от билото към ниската хоризонтална рамка , и как да го укрепя без захващане към зградата.Благодаря предварително!!!

„Направи сам“: Здравейте,
Понеже става дума за носеща конструкция, верен съвет, без точен чертеж, данни за напречното сечение на гредите и натоварването на покрива, не може да се даде.
За свързване на гредите се продават специални метални планки, като продаваните от „Ташев-Галвинг“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2004, Инструменти, Строителство, Хоби

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото