В категории: Брой 1-2/2004, Декорация и защита, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Хоби

Лепене с твърди лепила

В редица случаи вместо с класически течни лепила за слепване може да се използват твърди лепила, които се стопяват непосредствено преди процеса на залепване. За тази цел се използват специални пистолети за лепене с термолепило. Лепило, оформено като кръгла пръчка, се напъхва в отвора, намиращ се в задния край на пистолета, докато началото ù влезе в нагревателния елемент. Тук лепилото се нагрява до 150–200 °С и се разтопява. При натиск върху пръчката втечненото лепило се изтласква през дюзата на пистолета и се нанася върху слепваните детайли. При по-опростените и евтини пистолети лепилото се изтласква, като краят на пръчката се притиска с палеца на ръката. Тези пистолети използват пръчки лепило с дължина 10 cm. По-качествените модели имат специален механизъм, който захваща твърдата част на пръчката и с натискане на спусъка я избутва напред. Тези пистолети са по-удобни при работа, а количеството изтласкано лепило се регулира по-точно. Стандартната големина на пръчката лепило за тези пистолети е диаметър 11 mm и дължина 20 cm.

Залепването с твърдо лепило има някои съществени предимства пред лепенето с класическите течни лепила. Те не съдържат разтворител, който при някои течни лепила е повече или по-малко вреден за здравето. Друго предимство е, че съединенията с твърди лепила са практически веднага годни за употреба. Достатъчно е втечненото лепило да се втвърди, за което са необходими няколко минути.

От друга страна, преди да се започне лепенето, е необходимо лепилото да се стопи, за което са необходими до около 10 min за загряване.

При слепване на детайли с твърдо лепило в повечето случаи не е необходимо тяхното фиксиране, защото лепилото започва бързо да стяга още преди да е изстинало напълно. В редица случаи бързото втвърдяване на лепилото може да се окаже недостатък, включително слепването да стане недостатъчно здраво. Това най-често се случва при масивни детайли, способни да отнемат бързо топлината – камък, керамика или метали. В такива случаи се препоръчва предварително загряване на слепваните детайли до около 50 оС с пистолет за горещ въздух. Чрез нагряване с такъв пистолет втвърденият лепилен шев лесно може да омекне и слепените детайли да се разделят.

С твърди лепила може да се слепват помежду си или едни с други различни материали, като: дърво, пластмаси, керамика, стъкло, текстил, бетон, камък, метали и др. За успешното залепване много важна е предварителната подготовка на контактните повърхности. Те трябва да бъдат добре почистени от прах, омасляване и да бъдат напълно сухи. При гладки повърхнини се препоръчва надиране с абразивен лист.

Освен за залепване твърдите лепила може да се използват и като уплътняващ материал за запълване на фуги и пролуки.

Качеството на залепването зависи и от избора на лепилото. Повечето производители предлагат универсални лепила – най-често безцветни (пръчките са млечнобели на цвят). Освен това се предлагат и лепила, специално пригодени за едни или други материали. Най-често лепилата имат различно оцветяване, като например:

» Прозрачни (универсални) за лепене на стъкло, керамика, пластмаси и метали.

» Светложълти за дърво, картон и хартия.

» Черни за различни уплътнения, подови настилки, кожа, кабели.

» Сиви за електроинсталации и тръби за прокарване на кабели, тръби и фитинги от PVC за канализация и др.

Областите на приложение на лепилото са посочени върху опаковката му и това е най-достоверният източник на информация при покупката на едно или друго лепило.

Същевременно при избор на начина на залепване трябва да се има предвид, че стопеното горещо лепило не е подходящо за залепване на предмети от силно чувствителни към нагряване материали, като тънък полиетилен или стиропор, например.

За да стане пистолетът готов за работа, са потребни 6–10 min, докато загрее и лепилото се стопи. Дюзата, през която лепилото изтича, е поставена в защитен кожух, така че само връхчето ù да се подава навън. Това е направено за предпазване от изгаряне при неволен допир до нея. Тази защита обаче в никакъв случай не бива да внася успокоение и пренебрегване на правилата за безопасна работа. Затова, когато не се използва, пистолетът се поставя на стойката си, така че дюзата да се намира на безопасно от околните предмети разстояние. Ако пистолетът няма специална поставка, под дюзата трябва да се постави парченце картон или друг материал, защото, макар и съвсем бавно, от нея постепенно се отцежда някоя и друга капчица лепило, която може да капне, където не трябва. По-качествените модели пистолети имат специален клапан на дюзата си, който напълно прекратява изтичането на лепило.

По време на работа трябва да се внимава лепилото да не попадне върху някой от пръстите на ръката, с които се придържат залепваните детайли. Изгарянето е сериозно и болезнено, а при отлепване на парченцето лепило върху него може да остане и парченце от кожата.

Тук сме подбрали два модела пистолети за лепене на Metabo, които са безспорен еталон за най-високо качество. Моделът

 

KE 3000

използва стандартни пръчки твърдо лепило с диаметър 11 mm и дължина 20 cm. Има електронно управление, което поддържа постоянна температурата на нагревателя и стопеното лепило – около 200 °С. Времето на загряване и привеждане на пистолета в готовност за работа е 6 min. Количеството стопено лепило, което се изтласква през дюзата, е 18 g/min. За този пистолет трябва да се отбележи още, че в дюзата му има специален сферичен затвор, който не позволява прокапването на течно лепило, когато пистолетът не се използва.

Времето, през което нанесеното универсално лепило (върху дърво с температура 20 °С) запазва течното си състояние, е около 30–40 s. Това е и интервалът, в който все още може да се правят корекции в местоположението на слепваните детайли. Metabo предлага два вида твърди лепила за този пистолет, които се отличават по оцветяването си:

» Светложълто – за лепене на дърво, картон, кожа. Характерно при него е по-краткото време за втвърдяване (20–30 s), през което детайлите трябва да бъдат притиснати един към друг.

» Прозрачно (универсално) – с време на втвърдяване 30–40 s. С него може също така да се лепят и различни видове пластмаси, като полистирол, полиестер, полиамид и др., като лепилният шев запазва известна еластичност и жилавост, т.е. понася огъване.

По време на работа пистолетът трябва да бъде непрекъснато включен към електрическата мрежа, което може да затрудни използването му за професионални цели.

За такива случаи е по-подходящ моделът

 

PK 14-4 „Power Glue“

който има редица предимства и не случайно се обозначава като професионален инструмент. Той се състои от два модула: пистолет за лепене и подгряваща станция, свързана с електрическата мрежа. Поставен в подгряващата станция за около 10–13 min, пистолетът достига необходимата за стапяне на лепилото температура 100–140 °С. За това време той акумулира достатъчно количество топлина, за да може да се използва без връзка с електрическата мрежа. В автономен режим с него може да се лепи до около 20 min, след което пистолетът отново се поставя в подгряващата станция. Така той може да се използва и на места, където наблизо няма електрически контакт или дългият електрически кабел ще създава затруднения, например при работа на покрива.

Другата особеност на този пистолет на Metabo е, че работи със специално полиуретаново (PUR) твърдо лепило. Справката в Интернет показа, че единствено Metabo предлага пистолет с такова лепило. То се топи при температура с около 60–100 °С по-ниска от температурата на топене на обикновеното лепило. Полиуретановото лепило започва да се втвърдява след около 60 s, а пълната здравина на съединението се достига след 1–5 дни в зависимост от вида на слепваните материали.

Полиуретановото лепило е особено подходящо за лепене на силно натоварени съединения. Характерно за него е бързото достигане на добра първоначална якост и висока крайна якост на съединението, добрата му температурна стабилност в границите от –40 °С до +100 °С, както и устойчивостта му на атмосферни влияния. Поради това полиуретановото лепило е еднакво подходящо за лепени съединения както във вътрешността на сградите, така и на открито.

С него може да се лепят керамика, стъкло, метали, мрамор, дърво, кожа, текстил и различни пластмаси (без стиропор, полипропилен и полиетилен).

 

За допълнителна актуална информация вижте сайта на Metabo за България.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото