В категории: Брой 1-2/2004, Електроинсталация, Инструменти, Ремонти

Електрически контакти и ключове

Във всекидневието на домашния майстор най-често се налага подмяна на повреден контакт или електрически ключ с нов или пък замяната му с по-съвършен – най-често при монтиране на нови осветителни тела. Това, общо взето, е елементарна работа, стига да се разполага с най-елементарни инструменти и задължително – електрическото захранване да бъде изключено.

За демонстрация в статията сме използвали контакти и ключове с марката „Макалон“ (Makalon). Търговската марка е собственост на фирма „Евромастер Импорт Експорт“ и е защитена със свидетелство на Патентното ведомство на Република България. Контактите и ключовете с марката „Макалон“ отговарят на международния стандарт за качество ISO 9001:2000, на европейския хармонизиран стандарт EN 60669-1:1997 и предписанията на директивите на Европейския съюз 89/336/ ЕЕС. Те се продават чрез дистрибуторите на фирмата в страната и в големи търговски вериги.

Колекцията включва всички използвани в електроинсталациите силови контакти (единични, двойни, влагозащитени), контакти с розетка за включване на телефонен апарат или коаксиален кабел за телевизор, единични и серийни ключове за осветление със и без индикатор, бутони за стълбищно осветление, ключ за осветление с плавно регулиране на мощността и др.

 

Електрически контакти

Контактите се монтират на височина от 0,3 до 1,5 m от готовия под. Първата височина е характерна за контакти, чиито проводници преминават по пода или в первазна лайсна. Те се поставят в кутии (наричани още конзоли) от пластмаса с външен диаметър 70 mm и дълбочина 35 mm. При прокарване на нова инсталация или промяна в съществуващата в стената трябва да се издълбае отвор за монтиране на кутията. Желателно е това да се направи точно по контура на кутията, като отстрани се остави пролука от около 5 mm за гипсовия разтвор, с който се фиксира в тухления зид. С чук и длето такава прецизност не може да се постигне, а когато пък стената е от тухли четворки с тънки и крехки стени, това направо е невъзможно. За целта на помощ идва специализираният инструмент – боркорона с карборундови зърна и мощна бормашина. Показаната тук боркорона е предназначена за пробиване, по-точно изрязване на отвори с диаметър до 83 mm в тухлени зидове, плочи от гипсокартон, гипсофазер или клетъчен газобетон. Има и боркорони с диамантни зърна и съответно доста по-скъпи, предназначени за пробиване на отвори и в бетон.

За монтиране на електрически контакти и ключове в леки преградни стени от плочи гипсокартон (гипсофазер) се използват специални кутии, като показаната тук. Те имат две притискащи лапи, които се изтеглят чрез завиване на два дълги винта. В долно крайно положение двете лапи се прибират към вътрешността на кутията и не пречат при напъхването ù в точно изрязания по контура ù отвор. С навиване на винтовете лапите се изнасят (разперват) встрани и същевременно се изтеглят напред, докато опрат в гърба на плочата, и така кутията се закрепва в гнезното.

В домашната електроинсталация най-често се използват единични контакти, предназначени за сила на тока 10 А и максимална стойност до 16 А. Това означава, че в тях може безпроблемно да се включват електрически уреди с мощност до около 3000 W. Тази граница обаче често се надхвърля и особено при по-продължително натоварване контактът започва да се нагрява, капачката около отворите на щифтовете на щепсела първо пожълтява, а след време започва да се деформира и прегаря. Този процес става все по-интензивен, защото електрическият контакт между щифтовете на щепсела и пружиниращите пластини на контакта се влошава и отделянето на топлина става още по-силно. Едновременно с това краищата на изолацията на проводниците също започва да прегаря и ако няма резерв от дължина, може да се наложи смяна на проводниците от контакта до разклонителната кутия. Това обаче е възможно, когато проводниците са поставени в тръби. Ако за по-лесно и бързо са използвани мостови кабели, зазидани направо в мазилката, ремонтът няма да се размине без къртене, защото изрично се забранява съединяването на такива проводници под мазилка. Това трябва да става само в разклонителна кутия.

Контактите често се повреждат поради възникнало късо съединение или когато щепселът прегори и започне да отделя топлина. Щом около отворите за щифтовете на щепсела се появи жълтокафяво оцветяване, това е сигнал, че контактът трябва да се смени с нов. След развиване на винтчето, намиращо се между отворите за щепсела, капакът се сваля и се открива достъп до вътрешността на контакта. Чрез въртене на винтовете законтрящите лапи се прибират към контакта и той се изважда от кутията. Развиват се винтовете, които притягат проводниците, и в обратния ред се монтира новият контакт.

При правилно изградена и функционираща електрическа инсталация всички нагревателни уреди трябва да бъдат заземени или занулени за защита срещу токов удар. За тази цел у нас се използват контакти и щепселите тип „шуко“ (от немската дума Schutzkontaktsteckdosen – защитен контакт), които имат специални контактни пластини за осъществяване на електрическа връзка помежду им. Контактът има специална (трета) клема за свързване със заземяващия проводник. Понеже у нас трипроводни инсталации все още рядко се срещат, тази клема се свързва с къс кабел към клемата, която е свързана с нулевия проводник, т.е. заземяването се заменя с зануляване. Важното тук е предварително да се провери с фазомер кой от проводниците е свързан с фазата и кой – с нулата на мрежата, за да не се получи погрешно свързване и така тялото на електрическия уред да се окаже под опасно за живота напрежение.

В редица случаи е много удобно вместо единични да се монтират двойни контакти. Тази предвидливост може да спести в бъдеще немалко неудобства при честа смяна на един с друг щепсел.

Продават се и контакти за открита инсталация, които са монтирани в специални кутии. Тук е показан и специален влагозащитен контакт за открита инсталация, подходящ за монтиране на открито или във влажни помещения.

 

Електрически ключове

Електрическите ключове служат за включване и изключване на осветлението. Тук разнообразието е по-голямо, като основните видове са:

» Единичен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло, независимо от броя на лампите. Всички се включват и изключват едновременно.

» Сериен ключ – представлява два ключа, монтирани в общо тяло. Всеки от тях управлява самостоятелен токов кръг и това позволява по-голяма гъвкавост при управление на осветлението – може да се включват поотделно или едновременно две групи осветителни лампи.

» Девиаторен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло от две места. Този вид ключове са много полезни при дълги коридори или стълбища, като във всеки край се поставя по един девиаторен ключ. Има и специални ключове, които позволяват включване и изключване на едно осветително тяло от три и повече места.

По-модерно алтернативно решение на проблема при дългите коридори е монтиране на електрически ключове с вграден инфрачервен сензор. При тях ключът се задейства и включва осветлението щом в зоната „на видимост“ на сензора попадне движещ се човек. Ключът има реле за време и след изтичане на зададения период се самоизключва.

Електрическият ключ се монтира в кръгла кутия (конзола), която при скритата инсталация се вкопава в стената. Демонтирането на контакта най-често става след изваждане на превключващата плочка. За целта в процепа отстрани се подпъхва тънка отвертка и плочката се избутва навън. Така се открива достъп до двата винта за разперване или прибиране на двете лапи, с които тялото на контакта се фиксира в кутията. Съществуват различни системи за захващане на проводника. Най-често закрепването става чрез притягане с винт в клема или с плоска гайка. При други контакти закрепването на медния проводник става, като краят му се напъхва в отвор, в който се намира напречно разположена пружинираща пластина. Тя притиска проводника и осигурява необходимия електрически контакт. За освобождаване и изваждане на проводника с върха на отвертката се притиска другият край на пластината. При тази система е необходимо да се оголи от изолацията по-дълго парче от проводника – около 12 mm.

Начинът за свързване на трите вида ключове е показан на схемите, като трябва да се обърне повече внимание върху начина на свързване при девиаторните ключове. Особеното тук е, че двата ключа са свързани помежду си чрез два проводника.

При изграждане на нова инсталация препоръчителната височина за монтиране на електрическите ключове е 1,1 до 1,3 m от пода. Поставят се близо до входа за помещението по възможност откъм страна на дръжката на вратата.

 

Димер

Димерът представлява електронно устройство с двуполупериодно тиристорно управление, което позволява плавно регулиране на мощността на включени към него електрически уреди: осветителни лампи, нагревателни уреди, електродвигатели в интервала от нула до максимална мощност. Показаният на снимката димер е оформен като електрически ключ и се монтира по същия начин. Чрез завъртане на копчето силата на осветлението може да се регулира безстепенно от напълно загасена лампа до светеща с максимална яркост. В крайно ляво положение регулаторът задейства прекъсвач, който прекъсва електрическата верига. Той е предназначен за управляване на една или повече осветителни лампи с нагревателна спирала (обикновени или халогенни) и обща мощност до 600 W при захранващо напрежение 230 V. Двуполупериодната схема на регулиране гарантира липсата на каквито и да било пулсации на светлинния поток, които уморяват зрението. Освен че позволява точно регулиране на изкуственото осветление в помещенията, димерът позволява и икономия на енергия, пропорционална на намаляването на яркостта на осветлението. Икономията от използване на димер вместо на обикновен ключ е още по-голяма, защото работата при по-ниско напрежение удължава живота на електрическите крушки. Установено е, че намаляване на работното напрежение с 5% спрямо номиналното увеличава дълготрайността на крушката два пъти. Този ефект би бил още по-значим при скъпи крушки със специално изпълнение, например с огледален рефлектор или при осветителни тела, при които смяната на крушките става трудно.

Димерът се поставя в стандартна конзолна кутия с диаметър 58 mm, монтирана в стената така, както всеки обикновен ключ или контакт за скрита инсталация. Все пак трябва да се има предвид, че приборът съдържа чувствителни на удар, натиск, огъване или влага електронни компоненти, а освен това е и по-скъп от обикновения електрически ключ. Поради това при монтажа трябва да се работи по-внимателно.

Димерът се разглобява, като се изтегли копчето за въртене, гайката под него се развива и челният капак се сваля. Така се открива достъп до винтовете за притягане на двете лапи, с които ключът се фиксира неподвижно в кутията. На снимката се виждат и клемите за притягане на електрическите проводници с помощта на два винта. На схемите е показано включване на едно или две осветителни тела през димер.

 

Очила за електричари

В повечето случаи ремонтът на трудно преносим електрически уред или работата по електрическото табло изискват допълнителна силна светлина, за да може да се виждат и най-дребните винтчета и други детайли. А когато се ремонтират контакт или ключ в затъмнено помещение при изключено от таблото напрежение, наличието на електрическо фенерче е повече от необходимо. То обаче трябва да се държи с ръка, а както се знае, засега хората се раждат със само две, а не с три ръце. За да не търсите помощник, отличното решение са показаните тук светещи очила. Те представляват две миниатюрни осветителни тела, монтирани в рамка на очила. Тази рамка е така проектирана, че да може да се използва и заедно с истински оптични очила. Двете фенерчета се захранват с общо 4 батерии тип ААА, монтирани две по две в рамената.

Коментари и въпроси

8 Коментари към “Електрически контакти и ключове”

Емил Гюров | август 29th, 2011 at 7:50 am

Моля Ви покажете ни със проста схема как се свързва готварската печка към постоянен контакт в стената с трижичен кабел, къде се занулява.
Благодаря Ви.
Най-добри пожелания.
„Направи сам“: Повече информация за домашната електроинсталация може да намерите в тази статия. Съвременните сградни електроинсталации са изпълнени по трипроводна схема TN-S, при която по цялата дължина на мрежата защитният и неутралният проводник са разделени. Това изискване е въведено и в нашата страна едва през 2004 г. По-старите електроинсталации са двупроводни (по схемата TN-C), като функциите на защитния и на неутралния проводник са обединени в един проводник.

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА | октомври 4th, 2011 at 3:53 pm

Здравейте, предстои ми подмяна на два девиаторни ключове и един кръстат ключ.
В магазините се предлага сериен ключ.
Бихте ли ми обяснили кръстат и сериен ключ едно и също ли е ?
Поздрави!

„Направи сам“: Здравейте, това са различни електрически ключове. Серийният ключ представлява два самостоятелни превключвателя, обединени в един общ ключ. Всеки от тях управлява една или група от осветителни лампи. Девиаторните ключове се използват за управляване на едно и също осветително тяло от две различни места – най-често в двата края на коридор или стълбище. Кръстатият ключ позволява управлението на едно осветително тяло от три места.
Всеки реномиран производител окомплектова своите електрически ключове със схема за свързването им в електрическата инсталация.

Слави Асенов | октомври 22nd, 2011 at 10:33 pm

С кръстатия ключ може да се управлява и от повече от 3 места ;)

Ирина Димова | декември 1st, 2012 at 2:49 am

Здравейте! Интересуваме, как се преминава от единичен към сериен ключ. Благодаря предварително за отговора!

„Направи сам“: За да може да включвате поотделно лампи или групи от лампи, всяка от тях трябва да се захранва със самостоятелен фазов проводник и общ нулев.

Емилия | август 25th, 2014 at 11:44 pm

Бихте ли ме посъветвали какво да правя, ако контактен ключ за осветление загрява?
Благодаря предварително.
„Направи сам“:Най-вероятно контактът между кабела и клемата не е добър или пък поради прегряване пластмасата е започнала да се овъглява и да провежда електрически ток. Проверете и притегнете винтчетата на клемите или сменете ключа.

Иван | ноември 24th, 2014 at 6:10 pm

Може ли да подменя контакта без да спирам захранването?
„Направи сам“ По принцип всяка ремонтна дейност в електроинсталацията трябва да се извършва при изключен предпазител и да сте проверили с фазомер, че това е така.
Иначе рискувате да бъдете ударен от електрическия ток.

Иво | март 25th, 2015 at 5:10 pm

Много благодаря за полезната информация! СУПЕР СТЕ! МНОГО Ми помогнахте!

stefko nikolov | юли 1st, 2015 at 10:11 pm

След поставяне на тапетите,преди да се монтира ключа за осветлението се поставят едни пластмасови плочки за да не се цапат тапетите.От много години питам за такива по ел. магазините и няма и няма.Къде мога да намеря и да си купя няколко броя.От Русе съм.
„Направи сам“: Протектори от тънък лист прозрачна или оцветена пластмаса, които ефективно защитават тапета от замърсяване в близост до електрическия ключ или контакт, се продават в търговската верига Mr. Bricolage. Размерите им са 130 х 130 mm.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото