В категории: Брой 5-6/2009, Декорация и защита, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Мазилки и бои, Ремонти, Хоби

Пистолет за боядисване с ниско налягане на въздуха RD-SGE01

След като Bosch в началото на тази година първи пуснаха на пазара своята нова серия от три пистолета за боядисване с ниско налягане (виж НС 1-2/2009) и проведоха активна маркетингова кампания за налагане на любителския пазар на този доскоро слабо познат у нас инструмент, сега и „Евромастер“ се намесва в борбата за разпределение на този явно перспективен пазарен сегмент, като пуска своя пистолет за боядисване с ниско налягане на въздуха RD-SGE01 на силно атрактивната цена от 99 лв. За да бъдем максимално обективни, трябва да кажем, че този вид пистолети за боядисване се предлагат от година и повече на европейския пазар от немската фирма Wagner, която е тясно специализирана в производството на широка гама любителски, професионални и промишлени устройства и системи за боядисване, но особено първите са почти непознати у нас.

Появата на инструмент, който представлява масов интерес и може да намери отлично приложение едва ли не във всеки български дом, и още повече в поддръжката на вилата и градината ни подтикна да заделим внимание и да представим новия модел от серията Raider на „Евромастер“, като ще се стремим да не преповтаряме вече казаното в по-предния брой на списанието по темата „боядисване с пневматичен пистолет“.

Боядисването е дейност, която периодично се извършва във всеки дом и градина, било за обновяване на външния вид на мебели и други предмети, било за защита на дървесината от дървоядни насекоми и загниване, а на предметите от черни метали – от корозия. Използването на пневматични пистолети винаги е било предпочитаният метод за боядисване пред класическата четка или по-модерните бояджийски валяци, поради редица съществени предимства: многократно по-голяма бързина и производителност при боядисване, получаване на непостижимо с други средства качество на покритието, лесно боядисване при трудни условия, например над главата или на предмети със сложна форма. Единствената, и то съществена пречка досега за масовото използване на пневматичните пистолети в домашни условия, бе необходимостта от скъпа, обемиста, с ограничени възможности за пренасяне, доста шумна и не особено икономично разходваща електроенергията техника – въздушен компресор, способен да осигурява налягане на въздуха до около 8 bar, снабден със задължителен водо- и маслоотделител, гумен маркуч и пистолет. Не само високата цена на целия този комплект го прави почти неприложим в обикновената домашна работилница, но и големите габарити на компресора създават сериозен проблем за неговото целогодишно съхраняване.

Е, сега всичко това може да бъде оставено спокойно на професионалните майстори, които ремонтират и боядисват автомобилни купета например или други предмети, при които се изисква постигане на абсолютно гладка лакова повърхност. За целите на домашния майстор е напълно достатъчен пневматичен пистолет, работещ с ниско налягане на въздуха като показания на снимката RD-SGE01. Неговият компресор е компактен, няма ресивер и тежи само 1,6 kg. Той може да се носи с лекота, окачен с каишка на рамото, което прави системата за боядисване изключително мобилна и единственото, макар и частично неудобство, е необходимостта от провлачване на дълъг електрически кабел. Така с компресор на рамо и пистолет в ръката боядисването на дървената ограда или на каквото и да било в отдалечен край на градината, вече не представлява проблем. А когато става дума за дъсчената обшивка на фасадата на къщата или на стрехите, за челните дъски на покрива или друго достъпно единствено с висока стълба или скеле място на покрива, пистолет като този е незаменим. Това веднага би проумял всеки, боядисвал стрехите на къщата с четка, от която боята се стича неумолимо по ръката, а пръските боя обилно покриват лицето и косата. За още по-удобно носене стойката към компресора за поставяне на пистолета може да се демонтира лесно.

Въпреки малките си размери и тегло, центробежният компресор с мощност на електродвигателя 500 W осигурява дебит на въздуха 1000 l/min при максимално налягане 0,1–0,2 bar. Именно възможността да разпрашава боята при ниско налягане и голям дебит на въздушната струя е секретът при този тип пистолети за боядисване. Въздухът се засмуква през филтър от дунапрен и за да не се задръсти бързо от разпрашената във въздуха боя, трябва да се държи възможно по-далеч от зоната на боядисване. Филтърът се сменя лесно, а при липса на оригинален съвсем успешно може да се замени със собственоръчно изрязан диск от лист дунапрен с необходимата дебелина. Преди да приключим с описанието на компресора, трябва да отбележим, че производителят се е сетил за още едно ценно негово приложение – почистване с въздушна струя от прах и други подобни замърсявания на уреди и предмети, където това периодично се налага, например нагълталия се с прахоляк компютър. За целта в комплекта на пистолета е добавена дюза с малък отвор, който осигурява доста силна въздушна струя. Пистолетът се свързва с компресора посредством гъвкав пластмасов маркуч.

На външен вид и като конструкция пистолетът RD-SGE01 почти не се различава от класическите пистолети за боядисване с високо налягане на въздуха. Степента на отваряне на дюзата чрез издърпване на иглата, оттук и на дебита на боята, се регулира с винт. С неговото отвиване или завиване се увеличава или намалява ходът на иглата, съответно количеството подадена и разпрашена боя. В зависимост от зададената с винта регулировка и степента на натискане на спусъка количеството на боята може да се променя от съвсем фина до мощна струя, която нанася значително количество боя – в случая максималното е 60 g/min.

Боята излиза от централно разположената дюза, а въздушната струя се оформя от два срещуположни един на друг отвора в рогчетата на главата на пистолета. Когато те лежат в хоризонтална или близка до нея равнина, формата на боядисващия факел е като „вертикална четка“. Завъртени под ъгъл 45°, те формират факел с кръгла форма, а когато са разположени вертикално, се получава факел с формата на разположена хоризонтално четка.

Формата на факела се избира според боядисваната повърхност и последователността при движение на пистолета. При големи равни повърхности се предпочита работа с плосък факел, който е вертикален, когато боядисването се извършва на успоредни хоризонтални ивици, или хоризонтален при боядисване на вертикално разположени ивици. Във всички случаи схемата на боядисване трябва предварително да се обмисли. При боядисване на по-малки детайли се предпочита работа с кръгла струя.

Пистолетът е с долно разположение на резервоара за боя, което в случая е по-доброто решение, защото позволява по-голяма свобода при боядисване над главата или на хоризонтални повърхнини, което изисква неговото силно наклоняване, за да бъде струята боя перпендикулярна на боядисваната повърхност. За да не засмуче въздух поради силния наклон на пистолета, тръбичката, по която се засмуква боята, е закривена в долната си част напред. Това прави възможно засмукване на боята до почти пълното изпразване на резервоара, когато се работи с наклонен надолу пистолет.

Съществената отлика на този пистолет, работещ с високо налягане на въздуха, е значително по-големият диаметър на отворите в рогчетата на главата, през които излиза въздухът. Това е направено, за да се получи достатъчно мощна въздушна струя, въпреки ниското налягане. Въздушната струя не само увлича и разпрашава боята, но и образува около нея нещо като защитна обвивка, която формира факела и същевременно значително ограничава разпиляването на боята в околното пространство. Така, от една страна, се икономисва боя, а от друга, тя попада там, където е необходимо, без да се зацапват околните предмети. Все пак е добре да се подчертае, че при боядисване с пневматичен (или електрически) пистолет трябва да се работи на открито или в добре вентилирано помещение, в което няма какво да се повреди поради зацапване с боя. Колкото и да е малко, известно количество боя неминуемо се разпрашава под формата на фина мъгла и носено от въздушното течение, се отлага на места, които след това никога не могат да бъдат почистени докрай.

Диаметърът на дюзата за боя на пистолета RD-SGE01 е 0,9–1 mm, колкото е големината ù при пистолетите с високо налягане, предназначени за боядисване с алкидни и други лакове (0,8–1,2 mm). Това на практика означава, че с този пистолет може да се боядисва с всички видове лакове и бои с вискозитет до 40 DIN s, независимо дали са с органичен разтворител или водоразтворими, грундове, байцове, препарати за защита на дървесината и т.н. Той не е пригоден за боядисване с гъсти алкидни, блажни или латексови бои.

Тъй като вискозитетът на боята е от основно значение за качеството на полученото лаково покритие, ще кажем няколко думи по въпроса. Когато вискозитетът е прекалено нисък, т.е. лакът е рядък, покривната му способност е ниска. Освен това той по-лесно се стича при боядисване на вертикални повърхности. При работа с лакове с голям вискозитет въздушната струя не може да ги разпраши на достатъчно фини капчици, покритието става матово, със забележима повърхностна грапавост, а често се получава и на пръски. Вместо да се разчита на поредица от пробни опити, има лесен, бърз и достатъчно точен начин за измерване на вискозитета. Комплектът на пистолета съдържа вискозиметър, който представлява пластмасова чашка с обем 100 cm³. Долната ù част е оформена като пресечен конус и завършва с калибриран отвор. Той има дръжка за по-удобно държане и за да не се зацапва ръката с боя. С вискозиметъра се работи по следния начин. Той се държи с едната ръка над чист съд, който да поеме изтеклата боя. Отворът му се запушва с пръст или по друг начин и в него се налива боя, докато нивото ù се изравни с горния ръб на чашката. След това отворът се освобождава и със секундомер се измерва времето, необходимо за изтичане на боята до първото прекъсване на струята. Времето за оттичане на капки на останалата по стените на вискозиметъра боя не се брои. Измереното време в секунди определя вискозитета на боята. Измерването на вискозитета по този начин е достоверно при температура на боята 20 °С, което ще рече, че при необходимост тя трябва предварително да се темперира.

За постигане на оптимално качество на покритието за различите видове лакове и бои се препоръчват различни стойности на вискозитета. За алкидни емайллакове с органичен разтворител се препоръчва боядисване при вискозитет 20–40 s, за алкидните грундове 25–40 s, за водоразтворими лакове 20–30 s, за нитроцелулозните лакове – 20–25 s, лазурните лакове и препарати за защита на дървесината не се разреждат. При необходимост лакът се разрежда с предписания от производителя разредител. Редица производители на лакове и бои посочват препоръчителния вискозитет при боядисване с пневматичен пистолет. Все пак не бива да се подценява и практическият опит. Затова винаги преди да се пристъпи към боядисване на отговорни повърхности, се препоръчва пробно пръскане върху сходна по вид повърхност. Преди да се сипе в резервоара на пистолета, лакът задължително се прецежда – най-добре през два ката дамски чорапогащник.

Накрая да споделим и собствения си опит. Изпробвахме пистолета при боядисване на добре китвана и шлифована врата. Скоростта на боядисване е еднаква с тази, постигната с класически пистолет с високо налягане, а полученото с пистолета RD-SGE01 качество на боядисаната повърхност е многократно по-добро, отколкото боядисването с четка или дунапренено мече. Колкото до бързината и удобството при работа, място за сравнение между пистолета с ниско налягане и четката изобщо няма.

Естествено, чудеса на този свят не стават и поради по-ниското налягане на въздуха капчиците боя са видимо по-едри, което обаче не се отразява на качеството на покритието, защото боята бързо се разлива и повърхността в крайна сметка става достатъчно гладка. Все пак от домашния майстор не се очаква да боядисва сам автомобила си, а за останалите бояджийски дейности в дома (без боядисването с латексни бои) пистолетът RD-SGE01 върши много добра работа, при това на съвсем приемлива цена.

За допълнителна информация посетете сайта на Raider.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото