В категории: Брой 3-4/2011, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Металообработване

Битове на WERA за отвертки с ударно/импулсно действие

Стремителното развитие на захранваните с акумулаторна батерия инструменти се откроява най-ярко при електрическите отвертки, които все повече, а при някои дейности и изцяло, изместиха класическата ръчна отвертка – от завиването на деликатни винтчета в електронни апарати и електротехнически изделия до силно притегнати винтове в автомобила или дългите винтове, характерни за дървените строителни конструкции. Настъплението на електрическите отвертки от своя страна породи също така бързото развитие на сменяемите накрайници, с които те работят, наложи и в българския технически речник тяхното англоезично наименование – битове. Скрито от погледа на потребителя, съвременното производство на битове е резултат на непрестанна изследователска дейност. В резултат на това на пазара непрестанно се появяват все по-съвършени от гледна точка на якост, износоустойчивост, сигурност и удобство при работа битове. За преобладаващата част от майсторите битовете се различават единствено според формата на върха – прави, Phillips, Pozidriv, TORX, TORX PLUS, TORQ-SET, TRI-WING, XZN, шестостенни и др. Както при всеки друг инструмент обаче, и при тях качеството варира в широки граници, защото зависи от материала и повърхностна твърдост на бита, наличието на специални покрития, включително и антифрикционни, от неговата жилавост и геометрия, т.е. от обособяването на зони с повишена способност на усукване и т.н. С две думи от бит до бит има огромна разлика, която най-често е значително по-голяма от разликата в цената им. Подценяването на произхода, оттук и на качеството при покупката на битове, неизбежно води до негативни резултати. Върхът на некачествените битове много бързо се поврежда и те вече не могат да задържат в шлица на винта – вместо да го завъртят те лесно се измъкват от него. Още по-лошото е, че деформираният бит разрушава профила на шлица в главата на винта, поради което неговото отвиване може да се превърне в голям проблем. Битовете от прекалено крехка стомана пък имат способността да се късат.

С две думи изборът на подходящите като вид и качество битове е не по малко важен от избора на електрическата отвертка, а понякога има дори по-голямо значение за ефективната и безпроблемна работа. Универсално и безгрешно действащата рецепта е, че гаранция за качеството на едни или други битове на първо място е реномето на техния производител, т.е. неговата утвърдена с години марка.

Развитието на битовете може да се проследи отчетливо в производствената програма на немската фирма Wera. Тя е тясно специализирана и е световен лидер в производството на битове, отвертки и ключове за гайки и винтове. Последните новости в нейната производствена програма бележат и поредното най-високо ниво на качество при тези инструменти.

Така например през 1989 г. фирмата пуска на пазара едни от първите торсионни битове (НС 5-6/2007). Тялото им има специално оформена зона с по-малък диаметър, която позволява известно усукване. Това позволява тези битове да предават значително по-голям въртящ момент върху главата на винта, без това да причинява неговото или на бита повреждане. През 1992 г. се появяват битовете с диамантни зрънца по повърхността им, което покритие значително повишава силата на триене и не позволява битът да бъде изхвърлен от шлица при завиване на винта. През 1998 г. поредната новост са биторсионните системи – биторсионен преходник и биторсионен бит. При тях част от пиковото нарастване на въртящия момент се поема не само от торсионната зона на бита, но и от аналогична по предназначение зона в преходника, в който е поставен битът. Използването на биторсионна система удължава около 5 пъти дълготрайността на биторсионните битовете в сравнение с обикновен бит поставен в също така обикновен преходник. През 2006 г. Wera пуска на пазара и битовете от неръждаема стомана.

Последната новост са битовете и преходниците от серията Impaktor, които Wera обяви в началото на април т.г. Както личи от наименованието им, те са разработени специално за работа с електрически отвертки, предимно с акумулаторно захранване, с ударно или импулсно действие. Отвертките с такова действие се справят значително по-успешно от обикновените при отвиване на „проблемни винтове“ – силно притегнати, ръждясали или клеясали, дори и когато шлицът в главата е частично повреден. Същото се отнася и за завиване на по-големи винтове, особено в твърда дървесина, за което е необходимо прилагане на по-голям въртящ момент. При този вид отвертки въртящият момент, прилаган върху главата на винта, има импулсен характер, породен от удари с голяма честота, насочени тангенциално спрямо оста на въртене, а не плавно нарастваща големина в зависимост от съпротивлението, което оказва материалът, в който се завива винтът. Има различни механизми и конструкции, за създаване на ударното действие. Затова едни производители наричат отвертките (или гайковертите) си ударни, а други – с импулсно действие. Типичен пример за акумулаторни отвертки с импулсно действие са Metabo SBZ 14,4 Impuls и Metabo SBZ 18 Impuls или BS 14,4 LT Impuls и BS 18 LT Impuls.

Поради начина си на действие тези отвертки и гайковерти се нуждаят от издържащи ударното натоварване битове. Освен за този вид отвертки и гайковерти, битовете Impaktor са също така много подходящи за използване и с обикновени електрически отвертки, защото в случаите на т.нар. твърдо завиване (НС 5-6/2007) въртящият момент в края нараства рязко. При тези условия обикновените битове много бързо излизат от строя и стават негодни за употреба.

Новото семейство Impaktor е система – бит и преходник, която представлява по-нататъшно развитие на от години наложилата се биторсионна система. Всъщност система Impaktor може да бъде наречена още триторсионна, защото има оформени три торсионни зони – една в самия бит и две в преходника. Както вече споменахме, торсионните зони представляват участъци с по-малък диаметър, които съответно имат и по-малка якост на усукване от останалата част на бита или преходника. Всяка от тези зони се усуква в различна степен, като по този начин поема и смекчава пиковите натоварвания вместо върхът на бита да ги предава изцяло на главата на винта. Нещо повече – всяка от трите торсионни зони е с различен диаметър и дължина, съответно се усуква на различно голям ъгъл. При по-малък въртящ момент се усукват две от торсионните зони, намиращи се в стъблото на бита и в предния край на преходника. Те поемат пиковите стойности на въртящия момент с големина, характерни за винтове с шлиц PH 2, PS 2, TX 25, SW 4, т.е. това са винтове с по-малък диаметър, които се завиват и отвиват с по-малко усилие. При по-големите винтовете (с шлиц PH 3, PS 3, TX 30/40, SW 5/6), при които се прилага по-голям въртящ момент, вече се усуква и третата торсионна зона, намираща се в опашката на преходника. Така трите зони се включват последователно в зависимост от големината на приложения въртящ момент. Крайният резултат от всичко това е, че дълготрайност на битовете Impaktor е цели 10 пъти по-голяма спрямо обикновените битове.

Това обаче не е всичко. Върховете на битовете Impaktor са покрити с микроскопични диамантни зърна с остри ръбове. Поради натиска, който оребреният връх на бита оказва върху стените на шлица, зрънцата буквално „захапват“ в стоманата. Триенето между бита и шлица рязко нараства, което осигурява по-сигурно задържане на бита и не му позволява да изскочи. Това е много съществено предимство при завиване на винтове с кръстообразна форма на шлица (Philips и Pozidriv), при които поради коничната форма на шлица и върха на бита се появява аксиална сила, която се стреми да го изхвърли назад. Този ефект е по-силно изразен при винтовете с шлиц Philips. Неконтролируемо изскочилият бит може да повреди повърхността на детайла. Голяма е и вероятността да се повреди непоправимо шлица на винта. Върхът на въртящия се вече без товар бит, подобно на коничен зенкер, може да смачка и заобли ръбовете на шлица. Винтът става неизползваем и което е по-лошо – отвиването му става проблематично. При битовете с покритие от диамантни зърна силата, която се стреми да изхвърли бита, е намалена с около 70%. Поради това при работа с такъв бит вече не се налага и прилагане на силен натиск върху машината, който да противодейства на силата, стремяща се да го изхвърли.

В преходника Impaktor е поставен мощен пръстеновиден магнит, който задържа сигурно към бита дори дълги и тежки винтове. Това е голямо удобство при работа на трудно достъп ни места, включително над главата. Така грижата за придържане с ръка на винта отпада. Действието на магнита може да бъде преустановено чрез изтеглянето му назад.

Битовете и преходниците Impaktor се предлагат в комплекти с различен брой, форма и дължина битове.

За допълнителна информация и покупка на продукти на Wera посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото