В категории: Брой 3-4/2009, Декорация и защита, Материали, Ремонти, Строителство

Готови разтвори за шпакловане Ceresit CT 126 и CT 127

Шпакловането е задължителната операция, която придава гладкост и добър вид на повърхността на стените и тавана в помещенията. Често на нея се разчита и за коригиране в известни граници на неравностите върху основата. При класическите варови или варо – циментни мазилки, дори и след изпердашване с връхна фина мазилка, повърхността остава зърниста, което ясно личи под боята и загрозява стените. Грапавостта личи дори и след облепване на стените с тънки тапети. Шпакловането е задължителна операция при подготовка на таваните за боядисване, защото и най-малките неравности и грапавини отчетливо личат поради падащата косо светлина.

През годините гипсовата шпакловка постепенно започна да замества варовата мазилка, когато основата е сравнително равна – при отливане на междуетажните плочи върху качествен кофраж и особено след навлизането на газобетонните блокчета като материал за иззиждане на вътрешни стени.

Като всяка довършителна дейност, която придава крайния завършен вид на стените и тавана, шпакловането е тънка работа и изисква немалко майсторство, когато се работи по класическия и единствен допреди години начин – с обикновен гипсов разтвор. Неговото приготовляване изисква голям майсторлък, защото чрез различни техники трябва да се получи гъст пастообразен разтвор, който хем да се втвърдява бавно, хем след това да се получи достатъчно твърд и неронещ се пласт гипс. Техниката се свежда до получаване на т.нар. пресечен гипсов разтвор чрез неколкократното разбъркване със специална самоделно направена от арматурна пръчка бъркалка на още съвсем редкия разтвор, чрез добавяне към водата на лепило за тапети (КЦМ) или вездесъщото и единствено достъпно на времето на пазара поливинилацетатно лепило Ц 200. Гипсът трябва да се поръсва внимателно върху водата, за да не образува бучки, а след всяко забъркване се изчакват около десетина минути, докато разтворът се сгъсти и стане годен за шпакловане. Така, ако човек работи без помощник, половината от времето отива за подготовка на разтвора. Отгоре на всичко накрая немалка част от него се изхвърля, защото започне ли да стяга, става негоден за употреба. Това също представлява проблем, защото се увеличава купчината строителен отпадък. Краткото време, през което разтворът е годен за работа, налага припряно бързане, което пък се отразява на качеството на шпакловката и прави работата доста нервна.

Всичко това за щастие вече е минало и може да се възприеме като любопитен разказ за строителните технологии у нас отпреди падането на Берлинската стена.

Днес поради модерните материали за иззиждане на стени и по-качествени кофражи дебелите хастарни варови мазилки намират все по-рядко приложение за сметка на шпакловките и тънкослойните декоративни мазилки. При работа със съвременните готови материали за шпакловане всички описани неудобства и перипетии липсват. Те до такава степен улесняват работата, че почти се заличава дистанцията между професионалиста, през чиито ръце са минали тонове гипс, и майстора-любител, който за пръв път хваща стоманената маламашка. Най-важното е, че качеството на направената по този начин шпакловка до голяма степен е предварително гарантирано от качествата на самия материал.

Обширната продуктова палитра на Ceresit съдържа няколко материала за шпакловка, от които подбрахме да представим двата, които намират най-широко приложение – CT 126 и CT 127. Те са предназначени за тънкослойни висококачествени шпакловки на стени и тавани, намиращи се на закрито. Не са подходящи за приложение във влажни помещения. Представляват насипен материал, който се доставя в хартиени торби, защитени от вътрешната страна с тънко полиетиленово фолио срещу проникване на влага.

Първото голямо предимство на тези материали е опростеният начин на подготовка на разтвора, който изключва всякакви индивидуални „майсторски“ похвати и гарантира получаване на разтвор с оптимални за полагане на шпакловката качества. Той се подготвя така, както и останалите готови строителни разтвори на лепила, замазки и мазилки. Необходимото количество суха смес се изсипва в предписаното от производителя и посочено на всеки чувал количество студена и чиста (т.е. чешмяна) вода и се разбърква с миксер за строителни разтвори или бъркалка, закрепена в патронника на по-мощна бормашина, като честотата на въртене се регулира на 400–800 min-1. Разбърква се докато в кофата от мека пластмаса не останат следи от сухо вещество и разтворът стане хомогенен без бучки. След това сместа се оставя в покой около 5 min, за да „узрее“, както се казва на майсторски жаргон, след което се разбърква повторно и за кратко. С това разтворът е готов за работа. При спазване на предписаното съотношение между сухото вещество и водата се получава разтвор с оптимална консистенция, което допълнително улеснява полагането на шпакловката.

Споменахме, че кофата трябва да има еластични стени, защото това силно улеснява отлепването на втвърдените остатъци от разтвора. Тъй като след втвърдяване шпаклованата повърхност става напълно бяла, тя може да бъде оставена и без последващо боядисване. Работи се с инструменти от неръждаема стомана, защото иначе неминуемо ще се появят петна от ръжда.

Второто много голямо предимство при работа с тези шпакловки е продължителното време, през което готовият за полагане разтвор остава годен за употреба. При шпакловката CT 126 разтворът може да се използва в рамките до 40–60 min след разбъркването с вода. При CT 127 това време е удължено до цели 24 часа, което позволява прекъсване на работата, примерно за почивка, и продължаването ù със същия разтвор, стига да е бил съхраняван в плътно затворен съд. Използването на CT 126 и CT 127 позволява спокойна и без припряно бързане внимателна работа, което е предпоставка за получаване на качествена шпакловка. Освен това на практика материалът се изразходва напълно без опасност да се втвърди и да се наложи изхвърлянето му.

Това, което производителят не е посочил в техническата документация, е лекотата, с която се полага шпакловката, с който да било от тези два материала. За разлика от обикновения гипсов разтвор, готовата шпакловка е по-пластична и се полага и разнася значително „по-мазно“, а повърхността се изглажда лесно до степен, че да се получи съвсем гладка повърхност, без да остават следи от ръбовете на стоманената маламашка. За това спомага по-бавното и плавно втвърдяване на шпакловката, така че вече нанесеният и започнал леко да стяга пласт да може окончателно да се изглади с преминаване на маламашката. За целта се препоръчва използване на специални дълги маламашки или по-модерното решение – шпахтел с дължина 600 mm и леко огънати на ръка връхчета, за да не дерат. Това последно заглаждане се извършва с кръгообразни движения на маламашката или шпахтела.

Като следващо съществено предимство на шпакловането с тези материали е много доброто им сцепление към основата, стига тя да е правилно подготвена. Също така втвърдената шпаклова има доста висока твърдост (1,5 N/mm²), което е особено важно при стените, които често са подложени на удар или драскане. Много важно е също така, че и при по-дебели пластове шпакловката не се напуква.

И с двата материала се получава извънредно гладка повърхност с еднороден бял цвят (при CT 127 той е дори снежно-бял), което позволява да бъде оставена в своя естествен вид, без да се боядисва. Това е предимство и когато се използва бяла или оцветена в друг светъл нюанс латексова боя, защото не се налага полагането на повече слоеве за скриване на цветните петна върху основата.

Ако е необходимо, след втвърдяване на шпакловката повърхността може да бъде допълнително загладена с шлифовъчен лист. Освен листовете за шлифоване на дърво или метал, може да се използват специалните мрежести листове, които много лесно се почистват от отделената прах, вместо тя да ги задръства.

И двата материали, освен за шпакловка, се използват и за залепване на плочи от гипсокартон, както и на различни декоративни елементи (розетки, корнизи и др.) от гипс или порести материали.

Ceresit CT 126 и CT 127 са подходящи за шпакловане върху основи от бетон, варова и варо-циментна мазилка, зидария с равна повърхност, блокчета газобетон, плочи от гипсофазер и гипсокартон. Поради добавката на специални полимерни съставки CT 127 може да се използва за шпакловка и върху плочи от дървесни материали.

При всички случаи основата трябва да бъде механически здрава и с добра товароносимост. Ако има нестабилни покрития като постни бои, например, те се изстъргват след овлажняване, след което повърхността се измива с вода и гъба. Боядисаните със здраво захваната блажна боя повърхности може да бъдат основа под шпакловката, но гланцовата им повърхност предварително се матира чрез триене с шлифовъчен лист.

Всички основи с повишена попиваща влагата способност, трябва предварително да се грундират с Ceresit CT 17. Такива са различните варови мазилки, циментови замазки, газобетонните блокчета, керамични и силикатни тухли, плочите от дървесни материали, както и плочите от гипсофазер.

Ceresit CT 17 е дълбокопроникващ материал на основа на синтетични смоли, който има универсално приложение за подготовка на основата преди полагане на шпакловки и саморазливащи се замазки, лепила за плочки или при топлоизолационните системи Ceresit Ceretherm. Той едновременно заздравява основата, намалява и уеднаквява попивната ù способност по цялата повърхност, слепва и свързва прахта с основата, придава водоотблъскващи свойства. Грундът се доставя във вид на готов за употреба разтвор и се нанася с широка четка. Времето за втвърдяване е около 4 часа, след което работата може да продължи.

Двата материала CT 126 и CT 127 имат практически еднакво приложение. CT 126 е на гипсова основа и позволява полагане на шпакловки с по-голяма дебелина на еднократно нанесения слой – от 1 mm до 10 mm. За изсъхване и окончателно втвърдяване на пласт с дебелина 5 mm е необходимо едно денонощие.

CT 127 е произведен на циментова основа с полимерни добавки и се нанася на слоеве с дебелина от 0,2 mm до 2 mm всеки. Характерно за него е изключително дългото време, през което разбърканият с вода разтвор остава годен за употреба.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Готови разтвори за шпакловане Ceresit CT 126 и CT 127”

ЕВГЕНИЯ СТОЯНЧОВАА | август 2nd, 2015 at 8:19 pm

Външна стена измазана от вътрешната страна с хоросан и след това гипсова шпакловка на нивото на цокъла от към терасата има влага
и шпакловката е напукана. Как да се постъпи за ремонт.

„Направи сам“
За да отговорим най-вярно на запитването Ви, потърсихме консултация от специалистите на „Хенкел България“. Тяхната препоръка е да извършите ремонт на шпакловката с Ceresit СТ 126, СТ 127 и СТ 50, но преди това да бъде извършено хидроизолиране откъм терасата, например с Ceresit CR 166 или CR 90.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото