В категории: Брой 3-4/2009, Инструменти, Облицовки и настилки, Ремонти, Сухо строителство

Ръчни електроинструменти на KRESS

Електрически отвертки за серийно завиване на винтове

Бързото развитие и все по-широкото приложение на сухото строителство отваря обширен пазар за електрическите отвертки, специализирани за серийно завиване на винтове, с които облицовъчните плочи се закрепват към носещата метална или дървена конструкция.

Всички водещи производители на ръчни електроинструменти предлагат такива модели. KRESS също не прави изключение, като предлага няколко модела, между които ще се спрем на 650 TBS 4500, 650 TBS 6000 и 650 TBS 2500. Отвертките за серийно завиване на винтове се отличават от обикновените електрически отвертки по наличието на механизъм за автоматично преустановяване на завиването на винта, щом достигне предварително зададената дълбочина. Когато става дума за няколко квадратни метра обшивка, проблеми с избора на отвертката няма. При повече внимание и без да се бърза, винтовете може да бъдат завити и с обикновена акумулаторна отвертка. Така например плоча с големина 2х1 m се монтира с около 40 самопробиващи винта. Всеки от тях трябва да бъде завит на точно определена дълбочина, за да може главата му да потъне на около милиметър разстояние под повърхността на плочата, и след това се покрива с шпакловка. Ако завиването продължи с два -три оборота повече от необходимото, главата може да пробие плочата и да разруши отвора. Винтът няма да държи и трябва да се завие нов на друго място.

Ето защо за монтиране на по-големи по площ облицовки, когато трябва да бъдат завивани стотици винтове на ден, вече става задължително използването на специализиран инструмент –

отвертката за серийно завиване на винтове, която по правило се захранва с мрежово напрежение. Тя има специална ограничаваща втулка, надяната на шийката на машината, и механичен съединител, който включва и изключва предаваното върху шпиндела въртеливо движение в зависимост от оказвания върху машината натиск. При достигане на зададената с ограничителната втулка дълбочина на завиване и допирането ù до повърхността на предмета, натискът върху бита рязко намалява и съединителят изключва въртенето на шпиндела, независимо че електродвигателят продължава да работи.

От трите модела електрически отвертки на KRESS два са предназначени за дейности, изискващи по-малък въртящ момент, и когато се цели по-висока скорост на завиване. Това са моделите 650 TBS 4500 и 650 TBS 6000 с максимална големина на въртящия момент съответно 12 Nm и 10 Nm. Предназначени са за завиване на винтове с диаметър до 5 mm. Честотата на въртене се регулира плавно в границите 0–4500 min-1 за първия и 0–6000 min-1 за втория модел. Двете машини са предназначени основно за вътрешно строителство – монтиране на облицовки от плочи гипскартон и гипсофазер, както и на различни плочи от дървесни материали.

Третата машина, моделът 650 TBS 2500, се отличава с по-ниска честотата на въртене (0–2500 min-1), максималният въртящ момент достига 20 Nm, а максималният размер на завиваните с нея винтове е 6 mm. Това я прави по-подходяща за монтиране на фасадни облицовки от различни, включително по-твърди материали като плочите AQUAPANELL например, а така също и при вътрешни работи, свързани със закрепвания върху метални конструкции с дебелостенни профили и други трудни за пробиване материали.

Трите машини имат еднакви по мощност електродвигатели (650 W), еднакво е и теглото им – 1,5 kg. Ръкохватките им имат еластично, удобно за държане, покритие, дори и пусковият бутон е с гумирана повърхност за по-удобно и сигурно притискане.

С оглед осигуряване на по-голям пространствен работен диапазон отвертките се доставят с кабел, дълъг 6 m, чийто край завършва със специален куплунг, чрез който се свързва машината.

Приставка за серийно завиване на винтове SMV

Работата по завиване на множеството винтове, необходими за закрепване на облицовките с плочи, може още да се улесни и ускори, и то значително, ако към електрическата отвертка се монтира приставката за автоматизирано подаване на винтовете SMV, също производство на KRESS.

Тя работи с лента от гъвката пластмаса, в която фабрично са втъкнати винтовете – в случая до 50 броя на лента. Така вместо всеки винт да се поставя на мястото си на ръка и да се придържа, докато „захапе“ в плочата, краят на приставката се допира до необходимото място и машината се притиска напред. Винтът се завива до предварително зададената дълбочина, след което бормашината се издърпва назад. При всяко притискане на бормашината механизъм в приставката избутва лентата една стъпка напред и поредният винт се придвижва на позиция готов да бъде завит.

Освен че се постига значителна бързина, отвертката заедно с приставката осигурява висока точност и повторяемост на дълбочината на завиване. Приставката е пригодена за завиване на винтове с диаметър 3,5–4,2 mm и дължина 25–55 mm. За по-сигурно държане и по-удобна работа приставката има собствена ръкохватка.

KRESS предлага няколко ленти с винтове с диаметър 3,9 mm и дължини 25 mm, 35 mm и 45 mm, с по-ситна и по-едра резба. Шлицът в главата им е PH 2.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото