В категории: Брой 1-2/2009, Звукоизолация, Облицовки и настилки, Строителство, Сухо строителство, Топлоизолация

Сухи подови настилки с плочи Knauf Vidifloor Solo

За преобладаващата част от хората, дори и за много строители понятията „сухо строителство“, гипсокартон и гипсофазер почти еднозначно се свързват с изграждане на леки преградни стени, на предстенни обшивки, включително замяна на класическата мазилка с директно залепена върху зида облицовка от гипсокартон, с обшивка на тавана в и различни конструкции на окачени тавани. В действителност „сухото строителство“ намира приложение и при подовите конструкции, за които Knauf от години предлага специално разработени подови елементи, с които, подобно на стенните облицовки, подовата конструкция се прави бързо и лесно до етап на готовност за поставяне на връхното покритие – паркетни дъски, меки настилки или керамични плочки. Това са подовите елементи Vidifloor, които се състоят от две залепени една към друга плочи гипсофазер с дебелина 10 mm или 12,5 mm, което дава обща дебелина на подовите плочи 20 mm или 25 mm. Тези плочи и технологията за работа с тях бяха описани в „Направи сам“ още през доста отдалечената от днешния ден 2005 г.

Затова сега с професионално удовлетворение използваме възможността в първия брой на списанието за тази година първи да представим един съвсем нов продукт на Knauf – подовите плочи Vidifloor Solo. Дори и във всезнаещия Интернет все още няма и ред информация за тези плочи. С тях бързо, лесно и чисто се замества класическата технология за отливане на място на дебела армирана циментова замазка, която да служи за основа на връхното подово покритие. Направата на такава циментова замазка е трудоемка, силно замърсяваща и внасяща в сградата голямо количество влага операция. При това изискването за 28-дневния срок, необходим за пълното втвърдяване на циментовия разтвор, в едни случаи представлява досадно прекъсване на работата, а в други, особено при вече обитавани сгради, често е направо неприемливо. Дебелата (около 40 mm) т.нар. плаваща циментова замазка се полага най-често над подова топло- и звукоизолация, за да разпределя равномерно натоварването и да я предпазва механически. Същото се отнася и при замазката над вградена в пода отоплителна система, изпълнена с тръби или дебел нагревателен кабел deviflex.

Всеки правил такава замазка бързо ще оцени невероятното удобство да застеле пода с готови плочи, вместо да бърка, излива и подравнява циментов разтвор. При това още на следващия ден работата може да бъде завършена с полагане на връхното покритие. И още нещо – за разлика от класическата циментова замазка, настилката от плочи Vidifloor Solo е два пъти по-тънка и съответно по-лека, което при вече готови помещения може да се окаже с решаваща важност. Използването на тези плочи открива редица нови възможности. Така например с лекота се решават проблемите при ремонт на стар дъсчен под, за да може върху него да се настеле модерно и качествено връхно покритие. В този случай настилката с плочи подобрява и пожарозащитата на дървената подова конструкция.

Настилката с плочи Vidifloor Solo е добро решение и при монтиране над подови отоплителни системи.

Новите Vidifloor Solo представляват хомогенни еднослойни гипсофазерни плочи с дебелина 18 mm. Размерите им са 900х600 mm и тежат по 13 kg (24 kg/m²). Умереното тегло и големина ги правят лесни за пренасяне и монтиране. Същевременно благодарение на сравнително голямата площ на плочите (0,54 m²) настилката се прави бързо и с добра равнинност. Важно качество на плочите е тяхната здравина и повърхностна твърдост, която позволява точково натоварване от колелцата на подвижен стол. С две думи се получава настилка практически готова за полагане на връхното покритие.

По периферията на плочите е фрезован широк фалц. Посредством него те се съединяват плътно и здраво една с друга. На едната дълга и прилежащата ù къса страна на плочата фалцът е откъм горната страна, а по другите две страни – от долната.

Настилката с плочи Vidifloor Solo осигурява необходимата механична устойчивост на пода, прави го равен и с гладка повърхност – подходяща основа за полагане на връхното покритие било то меко (PVC или килимен тип) или твърдо (плочки или паркет). Плочите имат доста висок коефициент на топлопроводност λ=0,30–0,38 W/mK, което ги прави подходящи за настилане над подови отоплителни системи. Това им качество обаче не способства за решаване нито на проблема с шумоизолацията срещу ударен шум, нито удовлетворява изискванията за топлинно изолиране.

За намаляване на топлинните загуби под настилката от плочи Vidifloor Solo се прави топлоизолация с плочи от минерална вата (твърди) или XPS, който е по-твърд и по-устойчив на натиск материал от стиропора. Дебелината им се пресмята в зависимост от желаното термично съпротивление на подовата конструкция и нивото, до което може да се повдигне готовият под. Според сега действащите норми в България при подове, разположени над неотопляеми помещения, коефициентът на топлопреминаване на подовата конструкция трябва да бъде ≤0,55 W/m²K. Това се постига при дебелина на топлоизолационния пласт поне 50 mm и зависи също от вида на изолационния материал.

При подове върху междуетажни плочи, когато няма съществена разлика в температурите на въздуха в намиращите се едно над друго помещения, на преден план излиза необходимостта от добра звукоизолация срещу преминаване на ударен шум от ходене или при падане на твърди предмети. Според приетите у нас норми индексът на звукоизолация срещу ударен шум на подовете над обитаеми помещения в жилищни сгради и хотели трябва да бъде 53 dB. При ниво 53 dB шумът от ходене се чуват трудно, но причиненият от преместването на мебели е ясно доловим на долния етаж. Едва при ниво под 43 dB местенето на мебели се долавя едва едва. За изпълнение на тези изисквания се използват специални звукоизолационни плочи от минерална вата с различна плътност и съответно товароносимост. Така например за жилищни помещения може да се използват плочите Tango с размери 1200х600 mm и дебелина от 20 до 50 mm. При дебелина на плочата 50 mm (в натоварено състояние с няколко милиметра по-малко) индексът на звукоизолация срещу ударен шум (Lnw) е 34 dB, което е добро постижение. За по-ясна представа ще посочим само, че тази величина е логаритмична. Затова снижаването на нивото на шума с 10 dB означава намаляването му наполовина, а снижаване с 20 dB вече 100 кратно отслабва силата на звука, преминал през пода.

При по-силно натоварени подови конструкции, включително и при жилищното строителство, се използват плочи като TDPT (Trittschall-Dämmplatten T), които имат същите размери като предишните, а дебелините им са между 15 mm и 80 mm. Звукоизолация, изпълнена с такива плочи при дебелина 45 mm, положени върху масивна стоманобетонна междуетажна плоча (530 kg/m²) намалява нивото на преминалия шум с 44 dB. Това е по-добро от нормативно предписаната в България звукоизолация. Най-често се използват плочи с дебелина 35–40 mm. Необходимо е да се знае още, че тези плочи с основно предназначение за звукоизолация имат и много нисък коефициент на топлопроводност (λ=0,033 W/mK), което ги нарежда сред най-добрите топлоизолационни материали. С две думи такава плоча изпълнява едновременно и двете задачи.

Възможни са различни варианти на подови конструкции, изпълнени с плочи Vidifloor Solo. Тук ще разгледаме най-често изпълняваните в практиката. При всички случаи основата трябва да има необходимата товароносимост, като особено трябва да се внимава при стари дървени подове, още повече когато са положени върху гредоред. Освен това основата трябва да бъде плътна, без пролуки, така че елементите Vidifloor Solo да лежат върху цялата си повърхност. Те не са подходящи за полагане върху скара от греди или бичмета.

Основата най-често е междуетажна стоманобетонна плоча, чиято повърхност обикновено не е нито достатъчно равна, нито добре нивелирана. Проверката се извършва с дълъг 2–3 m алуминиев мастар и нивелир (за предпочитане с електронно отчитане). Пролуката под мастара не бива да бъде по-голяма от 3 mm. За подравняване на пода и изглаждане на повърхността му се използват саморазливащи се замазки, като видът на материала се подбира според дебелината на коригиращия слой.

При по-големи неравности вместо замазка, може да се използва специална посипка, която представлява насипен гранулиран материал с едрина на зърната 1–6 mm, наподобяващ нашия перлит, но по-едър и със значително по-голяма здравина. Материалът е лек – пласт с дебелина 1 cm тежи около 5,15 kg/m² и с него се работи изключително лесно. Съдържанието на торбата се изсипва върху пода и с помощта на мастар се разнася и подравнява. Минималната дебелина на пласта е 20 mm, като при дебелина над 50 mm той задължително се уплътнява. Максималната дебелина на пласта е 100 mm. Този метод на работа има и предимството, че позволява лесно скриване под подовата настилка на минаващи по повърхността тръби, както и други неравности. За получаване на равна повърхност по успоредна на избрана двойка срещуположни стени се закрепват два или повече в зависимост от широчината на помещението метални профили, които се нивелират по височина и в хоризонтална равнина. По тях се води мастарът, с който се разнася и подравнява сухата посипка. След това върху нея вече не бива да се стъпва. Това неудобство се преодолява, като върху подравнения пласт посипка се застилат плътно една до друга обикновени плочи гипсофазер Vidiwall и върху тях вече да се поставят плочите Vidifloor Solo. Това решение значително улеснява по-нататъшната работа по изпълнение на същинската настилка. Също така се постига по-равномерно разпределяне на налягането от подовата конструкция и се намалява натоварването върху единица площ. Става възможно полагането на плочите Vidifloor Solo да започне от срещуположната на вратата стена, което също улеснява работата.

За същата цел и по същият начин може да се използва и ситнозърнеста фракция шистопорит, който подобно на перлита има и топлоизолационни свойства.

Върху добре подготвената стоманобетонна плоча е желателно да се разстеле подложен слой от полиетиленово фолио с дебелина 0,2 mm (сн. 1), а когато бетонът е още сравнително пресен, покриването му с фолио е задължително. То изпълнява ролята на хидроизолация, която не позволява на съдържащата се в плочата остатъчна влага да стигне до плочите Vidifloor Solo. Фолиото се нарязва на платна, които се застилат едно до друго с припокриване на ивица, широка 20 cm. Краищата им се повдигат нагоре по стената на височина около 10–15 cm. В случай, че за подложен пласт се използва суха посипка, материалът се насипва над полиетиленовото фолио.

Когато бетонната плоча е разположена непосредствено върху почвата, предварително трябва да се направи добра хидроизолация чрез залепване върху пода на платна хидроизолационна мушама – най-добре самозалепваща се, за да се избегне нагряването с горелка. Всеки две ивици платно се залепват с припокриване на широчина 10 cm, а в краищата платната се повдигат по стените на височина, малко по-голяма от нивото на завършения под. В случай, че се налага преди залепване на мушамата основата се подравнява със саморазливаща се замазка или още по-добре с материали за шпакловка, които имат и хидроизолиращи свойства. За предпазване на хидроизолационната мушама върху нея може да се застелят дървесновлакнести плочи с дебелина 8–10 mm, като плочите Vidifloor Solo се полагат върху тях.

Често срещано решение е първо върху пода да се застелят плочи от минерална вата (сн. 2) с подходяща за целта плътност, а плочите Vidifloor Solo се редят и монтират върху тях.

Когато основата е старо дюшеме, дъските се проверяват и ако има разхлабени, те се фиксират здраво към бичметата, както и една към друга с помощта на винтове, а не с пирони. Малките неравности вследствие изкорубване на дървесината лесно се компенсират, като върху пода се разстеле пласт от велпапе.

При по-голямо измятане на дъските или необходимост от нивелиране на пода отново може да се прибегне към суха посипка като най-лесно за изпълнение решение. В този случай подът предварително се застила със специална натронова хартия, двустранно покрита с полиетилен. Широчината на застъпване на съседните ивици е 8 cm. При дървени подове не бива да се използва плътно подложно полиетиленово фолио.

Последната операция по подготовка на основата е околовръст на пода по стените да се поставят ивици минерална вата (сн. 1). Те осигуряват възможност на подовото покритие да се разширява и свива, като същевременно се прекъсва твърдата връзка (звуков мост) между твърдото подово покритие и стените. По този начин се ограничава преминаването на ударен шум към съседните помещения.

След като основата бъде подготвена по един от описаните начини може да се пристъпи към полагане и монтиране на подовите плочи Vidifloor Solo. Полагането на плочите започва от срещуположната на вратата стена, като се препоръчват две схеми в зависимост от вида на основата – стабилна, позволяваща свободно стъпване, или от суха посипка, върху която не се стъпва.

Фалцовете откъм стената на плочите в крайните редове предварително се изрязват (сн. 3) и първата плоча се поставя на мястото си (сн. 4). Плочите Vidifloor Solo се режат лесно с прободен или ръчен циркулярен трион. Всяка следваща плоча се поставя и намества така, че фалцовете на двете да прилягат плътно. Последната в реда плоча се прерязва според наличното място, а оставащото парче, стига да е по-дълго от 20 cm, се използва за започване на следващия ред. Фугите между плочите в един ред трябва да се разминават на разстояние поне 20 cm с фугите между плочите в съседния ред. По този начин се осигурява необходимата здравина на подовата настилка.

Съединението между плочите става едновременно чрез залепване и механично чрез завиване на специални самопробиващи винтове дълги 17 mm.

Използва се лепило Knauf Falzkleber, което се полага на две успоредни ивици по продължение на фалца на вече поставената плоча (сн. 5). Веднага след нанасяне на лепилото и наместване на плочата (сн. 6), така че възможно най-плътно да прилегне към предната, върху нея се стъпва, за да прилегнат фалцовете плътно един към друг. При това положение се завиват винтовете през не повече от 30 cm един от друг (сн. 7). Винтовете са самопробиващи и поради това не се налага предварително пробиване на отвор за всеки от тях. Освен с винтове, плочите може да се закрепват и чрез приковаване с дълги стоманени кламери. Избилото от фугата лепило се обира с шпахтел (сн. 8) докато не се е втвърдило. След завършване на настилката върху нея не бива да се стъпва поне 4 часа. След 24 часа работата може да продължи с полагане на връхното покритие.

Плочите Vidifloor Solo може да се използват и за настилане на влажни помещения, в които няма течаща по пода вода и съответно той е хоризонтален, няма и сифон. Изискването в този случай е настилката да бъде сигурно защитена по метода на т.нар. течна хидроизолация. Съответният материал се нанася с четка на два или три слоя, като ивиците при всеки следващ слой са перпендикулярни спрямо предишния. Ъглите между пода и стените се изолират допълнително със специални хидроизолационни ленти, които потъват в първия слой хидроизолационна паста и биват плътно покрити с втория пласт.

В такива случаи се препоръчва използване на материали, които образуват система от един и същ производител – грунд, хидроизолационен материал, изолационни ленти.

Плочите Vidifloor Solo се доставят с фабрично грундирана повърхност. Въпреки това се препоръчва преди полагане на връхното покритие основата да бъде грундирана с Knauf Estrichgrund, разреден в съотношение 1:1 с вода. Грундирането е задължително преди полагане на шпакловка.

При силно натоварени помещения подовата настилка може да се направи от два пласта плочи Vidifloor Solo, които се подреждат по точно определена схема.

На сн. 10 и 11 е показано разстилането и подравняването на пласта суха посипка и поставянето отгоре му на предварителна настилка от обикновени плочи гипсофазер.

Довършителната подготовка на основата от плочи Vidifloor Solo зависи от вида на връхното покритие.

Текстилни килимени настилки. Фугите между плочите са запълват чрез шпакловане с Knauf Uniflot и след втвърдяването му цялата повърхност се грундира с Knauf Estrichgrund. След изсъхване на грунда, без да се прави цялостна шпакловка, може да се пристъпи към залепване на настилката.

Еластични плътни настилки – линолеум, PVC, коркови плочи. Фугите между плочите се запълват и цялата основа се грундира, както в предния случай. След 24 часа основата се шпаклова по цялата повърхност с Knauf Nivellierspachtel при дебелина на пласта около 2 mm. За изсъхване на шпакловката се изчаква още едно денонощие, след което може да се пристъпи към залепване на настилката.

Покритие с керамични плочки. Основата само се грундира. Плочките се залепват с лепило с повишена остатъчна еластичност след втвърдяване. Максимално допустимата големина на плочките е 33х33 cm.

Паркетна настилка. Основата само се грундира. В зависимост от паркета дъските се лепят само по продължение на съединението на нут и перо (сн. 12) или по цялата си долна повърхност.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Сухи подови настилки с плочи Knauf Vidifloor Solo”

Сабин | ноември 30th, 2016 at 9:17 pm

Здравейте,
Мога ли да поставя Vidifloor Solo директно върху Isover TDPT 40mm,според статията да,но според технически проспект F13 на Кнауф минералната вата отдолу може да е до 10мм дебелина.
„Направи сам“:
В отговор на това читателско писмо от „Кнауф България“ получихме следното пояснение:
В техническият ни проспект е посочено до 10 mm, защото след проведени тестове се установи, че не можем да гарантираме за слягането на минералната вата след тази дебелина. Не, че не е възможно, но няма как да се гарантира за правилното поведение на нашата система над ватата.
Ако клиентът държи на тази дебелина, то нашата препоръка е да избере продукт с плътност над 180 кg/m3 и възможно най-висока товароносимост.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото