В категории: Брой 1-2/2009, Представяме ви

„Българска строителна седмица“и „Техномебел“

По установена от години традиция може да се каже, че активният строителен сезон започва с поредното специализирано строително изложение „Българска строителна седмица“. Това утвърдило се като най-професионално организираното и най-представително за бранша столично изложение доби такова бързо развитие, че дори в условията на световна финансова и икономическа криза, вместо да се „сниши“ докато отмине бурята, то продължава да се разширява. Тази година изложението бележи нов етап от развитието си, като се клонира в две обособени изложби – едната през март, а втората през април.

През март се провежда и поредното изложение „Техномебел“ – непосредствено свързано с един от най-бързо развиващите се доскоро у нас отрасли – производството на мебели. Затова в този първи за годината брой на списанието отново гостуваме на инж. Иван Иванов, управител на агенция „Булгарреклама“, организатор на тези две и още 36 други специализирани изложения. Ето какво сподели той за читателите на „Направи сам“.

„Направи сам“: Намираме се в началото на новия изложбен сезон. Чувства ли се влиянието на световната криза?

Иван Иванов: За бизнеса в страната ни и по света 2009-а се очертава като година на предизвикателствата. За едни отрасли те ще са по-сериозни, за други – по-лесно преодолими. Между засегнатите отрасли несъмнено е строителството. Динамичен и много силен за страната ни отрасъл, който особено през последните години се развиваше с непознати досега темпове, сега е изправен основно пред финансови проблеми, с които съм убеден, че браншът като цяло ще се справи.

Всяка подобна криза има оздравителен характер и въздействие, защото малко или повече очиства пазара от недостатъчно жизнеспособните. След отшумяването ù на него ще останат най-добрите, тези, които правилно са планирали и разпределили своите възможности, които дългосрочно са инвестирали в нова техника и технологии, които далновидно са развивали кадровия си потенциал. Ще преуспеят фирмите, които са най-гъвкави, бързи и приспособяващи се към променящите се условия. Тези фирми ще излязат от кризата още по-силни и по-конкурентоспособни, защото да не забравяме, че строителният пазар вече е отворен и за чуждестранните компании.

НС: А в строителния бизнес по-конкретно?

И.И.: Че строителният бизнес ще трябва бързо да се преструктурира, това е ясно. Но че обекти и работа ще има, това също не подлежи на съмнение, защото най-малкото изграждането на съвременна инфраструктура в България тепърва предстои. А това са все мащабни проекти – новите магистрали и привеждането на първокласната пътна мрежа в европейски вид, изграждането на сметища и пречиствателни станции за отпадни води. Мащабно строителство предстои и на ниво общини – основно на стопанисваната от тях пътна мрежа. У нас все още има дефицит от модерни складове, не достигат площите за индустриални цели. Само през тази година се планира изграждането на десетки индустриални зони и бизнеспаркове в страната и съпътстващата ги инфраструктура. Да не говорим за неизбежното саниране на строения в условията на евтини горива жилищен сграден фонд.

Новите условия изискват бързо внедряване на иновативни решения в строителните технологии и практика – въвеждане на чисти технологии в строителството, иновационни решения за намаляване на енергийната консумация, повишаване на качеството на строителния продукт, подобряване на бизнес средата и др.

Кризата на пазара ще изостря чувствителността на клиентите и ще засилва тенденцията да бъдат търсени компании, способни да гарантират качество, безопасност и други параметри, отговарящи на европейските стандарти в бранша. Компаниите ще бъдат принудени да оптимизират работата и да подобрят производителността си, като инвестират все повече в уникална, икономична и гарантираща високо качество на продуктите и услугите техника, технологии и оборудване за строителните дейности.

Тази осъзната необходимост още по-силно мотивира фирмите, предлагащи техника, технологични решения и материали за строителството, да участват в организираното от нас международно изложение „Българска строителна седмица“. Същото се отнася и за откриващото се две седмици по-късно изложение „Техномебел“, както и за останалите специализирани изложби през годината, които организираме по успешно наложилия се по света модел „бизнес към бизнес“.

„Българска строителна седмица“

НС: Какво наложи разделяне на „Българска строителна седмица“ на две обособени изложби?

И.И.: Устремното развитие през изминалите осем години на това безспорно най-професионално изложение, провеждано в столицата, естествено създаде необходимостта то да се рои в две изложения, всяко със своята специфика. Ето защо тази пролет в залите на „Интер Експо център“ ни очакват две издания на „Българска строителна седмица“.

Първото от тях, което ще се проведе от 10 до 14 март, ще бъде специализирано за „Строителни материали, машини и технологии“, докато второто, от 24 до 28 април, ще бъде посветено на „Довършителни работи и интериорно оформление на строителни обекти“.

Тази специализация в рамките на „Българска строителна седмица“ цели да създаде нови възможности за още по-мащабно и професионално представяне на водещите на пазара фирми, да осигури повече възможности за делови контакти и развитие на строителния бизнес в страната.

„Строителни материали, машини и технологии“

НС: По какво ще се различават двете изложби една от друга?

И.И.: На изложението през месец март т.г. в четири изложбени павилиона и на открити площи ще може да се види всичко необходимо за модерното строителство. Съвременни и високо ефективни решения ще предложат близо 500 компании изложители и подизложители. Своите продукти и решения ще представят фирми от над 20 страни – Австрия, Германия, Турция, Румъния, Гърция, Полша, Македония, Швейцария, България и други.

Баварското министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите и „Байерн Интернационал“ организират поредното колективно участие на фирми от провинция Бавария, Германия. Колективно участие на фирми ще има и от Хърватия, организирано от тяхната стопанска камара. Традиционно национално участие ще има Република Турция.

На изложението ще бъдат представени най-нова строителна техника, технологии и материали за основните строителни дейности – миксери, телфери, модерни кофражни системи и скелета, машини за най-различни строителни операции, инструменти, оборудване и материали за модерно строителство. Строителните предприемачи и специалисти ще могат да се запознаят още с различни машини за подготовка на арматура, за рязане на камък и нанасяне на мазилка, за механично подравняване на циментови замазки, изглаждане на шпакловки и др. Ще бъдат показани също така различни пробивни машини, верижни товарни съоръжения, инструменти и оборудване за полагане и обработка на бетон, за саниране на бетонни конструкции и др.

„Довършителни работи и интериорно оформление на строителни обекти“

НС: А кои ще бъдат тематичните акценти в изложбата през април?

И.И.: Както подсказва наименованието, на изложбата през април акцентът ще бъде поставен върху най-новите и оригинални решения за вътрешен и външен интериор – дограми, врати, прозорци, стълби, щори, преградни конструкции, системи за покриви, зимни градини и остъкляване, материали за различни подови настилки, санитарна техника, материали и системи за водопроводни и канализационни системи, електро- и отоплителни инсталации. Особено силно ще бъдат представени продуктите на строителната химия – лепила, лакове, хидроизолационни материали, защитни и декоративни бои и др. Освен за специалистите – архитекти, дизайнери и предприемачи, изложението ще представлява интерес и за многолюдната армия от домашни майстори, за всеки, комуто предстои ремонт, саниране или други довършителни работи и обновяване в дома, офиса, хотела или мястото за отдих и почивка.

„Техномебел“

НС: „Техномебел“ също е измежду утвърдените прояви, чието провеждане е събитие за този бранш.

И.И.: В края на март (25–29.03.2009 г.) „Интер Експо център“ ще отвори врати и за осмото издание на международната специализирана изложба „Техномебел“.

Тази изложба също се радва на все по-засилващ се интерес и става все по-атрактивна. През миналата година тя е била посетена от над 7500 българи и чужденци, основно специалисти и хора на бизнеса.

Тази година в нея ще вземат участие около 400 фирми изложители и подизложители от над 20 държави. За втора поредна година национално представяне ще имат компании от Турция.

Интересът на специалистите е привлечен от възможността на едно място да се запознаят с всичко необходимо и свързано с производството на мебели – материали и обков, машини за разбичване на дървесни трупи, компютърно управлявани многофункционални центрове за разкрояване на мебелни плочи и подготовка на детайлите за сглобяване, машини за кантиране и опаковане, инструменти за всевъзможни дърводелски операции. Списъкът включва още всевъзможни материали като лепила и лакове, тапицерски материали, специализиран обков за кухненски мебели и др.

Паралелно с „Техномебел“ тази година ще се проведе и новото международно изложение „Технофорест 2009“ – първата в страната изложба за лесовъдство, горска техника и технологии. Тя се организира със съдействието на Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България (БУЛПРОФОР). Целта на организаторите е изложението да се утвърди като проява, подпомагаща рационалното използване на горските ресурси и развитието на лесовъдството в страната, по-бързото навлизане на водещите европейски практики в горския ни сектор. На него ще бъдат демонстрирани най-модерна техника, оборудване и технологии за дърводобив, прогресивни практики за управление на горския фонд, за модернизиране на дървопроизводството, за опазването и възпроизводството на горите, логистиката и маркетинга на продуктите и услугите, свързани с горите.

В изложението ще вземат участие утвърдени производители, търговци и предприемачи от страната и чужбина, както и представители на индустриите, които преработват горски суровини и ресурси. Предвидена е и обширна програма за презентации, делови срещи и семинари.

Накрая г-н Иван Иванов подчерта: „В дейността на центъра все повече налагаме една очевидно ефективна схема – провеждане по едно и също време на „бизнес към бизнес“ изложения, които имат допирни точки и припокриваща се целева аудитория. Практиката доказа, че паралелното провеждане на такива изложения повишава коефициента на полезност от участие във всяко от тези изложения. С други думи, разширяваме възможностите, които крият бизнес ориентираните изложения и в чиято основа е договарянето с възможно повече корпоративни клиенти в модерните европейски условия, които предлага изложбеният комплекс на София.

В условия на криза участието в специализирани бизнес ориентирани изложения като „Българска строителна седмица“, „Техномебел“ и „Технофорест“ става още по-задължително, защото формира доверие сред партньори и клиенти, действа мобилизиращо всяка една от фирмите участници да демонстрира своите възможности, стимулира се внедряването на нови технологии и иновативни материали и решения.“

За много фирми пътят за излизане от кризата минава и през „Интер Експо Център“, защото участието в утвърдени и авторитетни специализирани изложения ги прави по-конкурентни и засилва пазарните им позиции. Това обяснява защо към момента не се наблюдава отлив на фирми-участници, а желаещите тази година ще изпълнят не едно, а две строителни изложения.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 1-2/2009, Представяме ви

Ключови думи


 
към началото