В категории: Брой 5-6/2003, Дърводелство и обзавеждане

Автоматизирано проектиране на мебели у дома

Всеки, който е майсторил някаква мебел, знае, че половината от работата е свършена, щом въображението му избистри окончателно оптималната конструкция и всичко бъде точно начертано и оразмерено на технологичен чертеж. Предварително трябва внимателно да се обмислят местоположението и околните мебели, видът, функционалното предназначение и големината, удобството при ползване, подходящите градивни материали и обков, наличните машини и инструменти и др. Не на последно място роля играе и изборът на цвета на мебелните плочи. Когато проектантската работа е добре свършена – всички детайли са точно оразмерени, включително отворите за винтовете за пантите, дръжките, плъзгачите за чекмеджета и др., разкрояването и сглобяването им става значително по-лесно, а крайният успех е предварително гарантиран.

Все пак малцина са тези, които имат квалификацията и уменията на конструктори по проектиране на мебели. Затова на практика домашният майстор пък и повечето от професионалистите работят по метода на импровизацията: скицира се някакво приблизително подобие на желания мебел, а много от размерите се донатъкмяват в процеса на работа. Често пъти крайните размери на един детайл влекат след себе си промяна в предварително определената големина на съседния и т.н. Този „творчески” подход силно бави и затруднява работата, не позволява оптимизиране на технологичните операции и неминуемо води до грешки, които трудно се отстраняват. В резултат на това се похабяват материали и труд, а резултатите обикновено са доста далеч от желаните.

Проблемът може да бъде решен невероятно лесно с помощта на компютър и подходящия софтуерен продукт, за който вече споменахме в НС 1-2/2003. Това е програмният продукт Selection на немската фирма Hettich. След като тествахме в редакцията неговата все още актуална към момента версия 1.3, сме в състояние да го представим и по-подробно. Правим тази уговорка, защото в края на май т.г. на специализираното изложение за инструменти в Кьолн, Германия, бе демонстрирана по-новата версия 1.4.

У нас продуктът се разпространява от фирма КИРОВ, официален дистрибутор на Hettich за България. Има два инсталационни компактдиска, като изискванията към компютърната конфигурация са минимални. Когато се инсталира заедно с цялата база от данни за мебелния обков, заема около 930 Мбайта място на твърдия диск. За сметка на това обаче се работи много по-бързо.

Selection е специализиран продукт (CAD/CAM) за автоматизирано проектиране, създаден за конструиране на корпусни мебели или, иначе казано, на шкафове. Той е съвместна разработка на световния лидер в областта на софтуера за проектиране Autodesc заедно с imos AG и лидера в производството на мебелен обков Hettich.

Работата със Selection се усвоява за броени минути, стига човек да има поне бегла представа какво иска да конструира, а резултатите са направо удивителни. В програмата са заложени практически всички видове конструкции на най-различни шкафове – стоящи, висящи, със или без цокъл, със или без чекмеджета, с прегради и рафтове, с различни по вид и начин на отваряне врати (включително и сгъващи се), на контейнери за документи и т.н. След като корпусът на шкафа бъде оразмерен и конструкцията му уточнена, се подбират вратичките и се поставят чекмеджетата. Продуктът определя какъв обков е необходим и предлага огромен избор. Целият продуктов каталог на Hettich се съдържа в заредената на компютъра база от данни, като е възможно инсталиране и на други бази от данни. Всеки детайл се избира до най-малките подробности. Така например, щом шкафът има вратичка, се появява запитване за избор на вида на пантата, като продуктът предлага избор измежду всички подходящи за дадената конструкция панти. Щом се избере видът на пантите, следва уточняване на допълнителните подробности – вид на декоративното им защитно покритие или материал, наличие или не на притварящ вратата механизъм (шнапер), избор на подложката за монтиране на рамото на пантата и така целият комплект се уточнява до най-малки подробности. По същия начин се избират видът и местоположението на дръжките, на водачите за чекмеджетата (включително и на винтовете за тяхното закрепване), на рафтоносачите и т.н.

След като бъдат уточнени всички детайли, Selection изчертава на екрана пълен аксонометричен чертеж на шкафа. Той може да бъде въртян и оглеждан под различен ъгъл, както и да се изобразят основните проекции – фронтална, отстрани и отгоре, напречен разрез – най-често през панта. Естествено всичко изобразено на екрана може да се съхрани в подходящ за последваща обработка с CAD/CAM продукт графичен формат, както и да се отпечата на плотер или принтер. При избиране на всеки отделен детайл на екрана се изобразява неговият чертеж с пълно оразмеряване, включително на отворите за всички винтове. Сборният чертеж също може да се оразмери, като се посочва кои размери да се поставят. Избират се крайните точки, а продуктът пресмята разстоянието помежду им с точност до 1 mm.

Програмният продукт генерира пълен списък с всички детайли с техните размери, брой и вид на материала. Определя се и площта на всеки от тях. Отделно се извежда списък на елементите на обкова и списък с детайлите от мебелни плочи по фирмен каталог.

За получаване на вярна представа за така конструирания шкаф се избират видът и оцветяването на покритието за всеки от детайлите – врати, страници и т.н. Изборът е много голям – по вид на материала (имитация на благородна дървесина) или цвят по мострена скала. За всеки избран цвят се предлага точно определен продукт с каталожен номер, по който да бъде поръчан. В крайна сметка на екрана се получава цветно изображение на шкафа.

Изключителната лекота и бързина при конструиране на шкафовете позволява експериментиране с различни варианти, докато се стигне до оптималната конфигурация. Работата се улеснява и от това, че за всеки избран вид шкаф са заложени стандартните размери и те първи се предлагат. Освен това не е възможно задаване на погрешен размер – например височина на челото на чекмедже, която не съответства на наличното място, избиране на неподходящ обков, на недопустимо широка врата и т.н.

Професионално подготвените конструктивни чертежи имат и друго, изключително съществено за домашния майстор предимство. Достатъчно е да предадете отпечатаните със Selection чертежи в ателие за дърводелски услуги. Там разполагат със специализирани професионални машини за разкрояване, които работят с изключителна прецизност и чистота на рязане. Събраните накуп детайли вече лесно се транспортират и за домашна работа остава само пробиването на отворите (което навярно не всяка работилница за такива масови услуги би извършвала) и сглобяването на шкафовете. Отличният краен резултат е гарантиран стига да са спазени дадените на чертежите размери. Идеалният вариант е магазинът за продажба на плочите и ателието за разкрояване на детайлите да бъдат на едно и също място.

След толкова много съвършенства, събрани на едно място, е логично човек да започне вътрешно да изтръпва при мисълта за цената на Selection, още повече че CAD/CAM продуктите по начало са измежду най-скъпите. Тук обаче всеки би сгрешил, защото цената на Selection v. 1.3 е само 232 лв. – пренебрежимо ниска за работата, която върши.

Освен продукт за автоматизирано проектиране Selection представлява и пълноценен електронен каталог на всички продукти на Hettich за производство на мебели. Така той пълноценно замества тежащото 3,9 kg печатно издание, а информацията се намира много по-лесно и бързо.

Единственото, което можахме да си пожелаем, е да видим на екрана не само отделните мебели, а как би изглеждало обзаведеното с тях помещение във вид на тримерна графика. Това вече е възможно при новата версия 1.4 на Selection с допълнителните пакети Document Manager и „Обемно планиране”. Тя представлява пълноценен продукт за автоматизирано проектиране на цялостното вътрешно обзавеждане на помещенията. Щом имаме възможност лично да тестваме новата версия, няма да устоим на изкушението да споделим удоволствието, изпитано при работата с нея.

За допълнителна информация потърсете фирма „Киров“.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Автоматизирано проектиране на мебели у дома”

николай | август 21st, 2011 at 10:55 am

Повече информация за автоматизирано проектиране на мебели и цена
„Направи сам“: Актуалната към момента версия на продукта е Selection Professional 2.0. От представителството на фирмата в България обещаха да ни предоставят за тестване последната версия и ако това стане, ще публикуваме статия за нея. Представителството не извършва търговска дейност. Затова бихме Ви препоръчали да се обърнете към основния вносител на продуктите на Hettich – фирма „Киров“, на телефон 9330863 или най-добре да посетите централния магазин в София, бул. Царица Йоана 49.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 5-6/2003, Дърводелство и обзавеждане

Ключови думи


 
към началото