В категории: Брой 7-8/2011, Мазилки и бои, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Автоматизирани миксери Collomix за строителни разтвори

В НС 5-6/2011 представихме ръчните електрически миксери на един от специализираните и водещи в този сектор производители – немската компания Collomix, а в този брой на списанието описахме избирането на най-подходящата за даден вид разтвори бъркалка. Сега правим поредната стъпка, като представяме машините, заемащи следващото значително по-високо стъпало в производствената програма на Collomix – автоматизираните миксери, които са предназначени за строителна дейност, изискваща разбъркването на по-големи количества строителни разтвори. Разбъркването на разтворите е напълно автоматизирано, т.е. от работещия се изисква само да транспортира със специална количка подготвената за разбъркване и готовата смес до и от миксера, или да изсипе съдържанието на 1–3 чувала в казана (в зависимост от модела) и да включи машината. Производителността на тези машини е значително по-голяма, отколкото разбъркването с ръчен миксер, качеството на подготвените разтвори – също, икономисва се време, а физическото натоварване на работещите се намалява до минимум.

Автоматизираните миксери са подходящи за разбъркване на практически всички използвани в строителството разтвори – от бетон със земно-влажна косистенция и максимална едрина на чакъла 16 mm до всевъзможни циментови замазки, мазилки, шпакловки и лепила. Това са полустационарни машини, защото всяка от тях има колела, с чиято помощ лесно може да се премества на най-удобното за работа място. За по-голямата им мобилност спомага и малкото тегло на машините. Размерите на всяка от тях са съобразени с широчината на отворите за врати, така че лесно да могат да преминават от помещение в помещение. Идеята на конструкторите е била да създадат достатъчно мощни и производителни машини, които да могат да се обслужват от сам човек, включително и когато се товарят на превозно средство.

Част от моделите използват съдове на Collomix за разбъркване на материалите и транспортиране на готовите разтвори до мястото на използването им. Те са изработени от здрава и същевременно еластична пластмаса, устойчива на натиск и удар, имат подсилени ръкохватки, които се подхващат от количката, а в основата им са оформени жлебове, които не позволяват завъртане по време на разбъркване. Количката е задължителна при работа с тези машини, а бихме казали и с всеки друг миксер, защото силно улеснява пренасянето на тежките съдове. Тя ги захваща отстрани и благодарение на лостова система от първи род, повдигането и спускането на съда, както и изсипването на неговото съдържание, става с минимално физическо усилие, приложено върху ръкохватките й. Самото транспортиране е дори още по-малко натоварващо, защото в повдигнато състояние центърът на тежестта на съда съвпада с оста на колелата и ръцете са почти напълно разтоварени.

 

Ротационни миксери AOX – S/POX-S

Тези два модела са най-опростени като конструкция, най-леки и най-евтини миксери с автоматизирано действие. И двата работят с пластмасов съд с вместимост 65 l, който побира до 50 l разтвор. Разликата между двата модела е в начина на разбъркване. При модела AOX-S това се върши от електрически миксер, монтиран на капака. В зависимост от вида на разбърквания материал се подбира подходящата бъркалка, като изборът е между моделите KR и GLX (виж тук). Освен бъркалката която се върти с честота 750 minˉ¹, основата заедно с поставения върху нея съд също се върти – честотата е 18 minˉ¹. Това решение има три съществени предимства – работата се ускорява, разбъркването става по-равномерно, разтворът придобива хомогенен състав, а участъците в близост и самите стени на съда биват остъргвани. Намиращият се тук материал, вместо да остава неразбит, се вкарва към центъра на съда и се размесва добре с останалата част от разтвора, т.е. получава се напълно хомогенна смес. Затова към периферията на капака е закрепено стоманено гребло, което при въртенето на съда остъргва разтвора покрай стените.

Характерно за този миксер е доброто разбиване и хомогенизиране на разтвора без включвания на различни по големина бучки от по-суха смес. Поради това машината е особено подходяща за разбъркване на разтвори предназначени за шпакловки и изравняващи замазки, лепила за облицовки и настилки с плочки, различни мазилки, включително тънкослойни.

Машината е подходяща за малки до средни по големина обекти. Със същия успех може да се използва и за залепване на различни облицовки от плочки независимо от големината на обекта, защото трябва да се работи с прясно лепило, което да се подготвя в количество, позволяващо изразходването му в определеното за това време. В такива случаи най-подходяща е бъркалката DLX. За разбъркване на разтвори с по-голяма гъстота, например за по-дебел пласт циментов разтвор или лепило, с предимство се ползва бъркалката KR. Миксерът тежи 51 kg.

Вторият миксер, моделът POX-S е по-опростен. При него бъркалката е неподвижно закрепена към капака и разбъркването се извършва благодарение на въртенето на съда с честота 50 minˉ¹. Формата на бъркалката е проектирана така, че ръбовете й да остъргват дъното и стените на съда. Тази миксер се използва предимно за разбъркване на по-гъсти разтвори, включително със „земно-влажна“ консистенция – бетон, циментови замазки, хастарни мазилки. Не е подходящ за по-редки разтвори, включително на саморазливащи се и лесно течливи материали. Теглото на машината е 48 kg.

 

Миксер ColloMatic TMS 2000

Докато предните два модела представляват развитие на ръчните миксери в посока разтоварване ръцете на работещия, този миксер е още по-професионален и с повече възможности смесител за приготвяне на практически всички, доставяни в сухо състояние строителни смеси. Казанът му с обем 100 l е изработен от стомана. В него машината може ефективно да разбърква до около 80 l разтвор. Бъркалката е съставена от три витла, които разбъркват сместа, а в краищата им са закрепени с възможност за регулиране стъргалки, които не позволяват на сместа да залепва по стените и дъното на казана и да се сбива на буци. Машината има мощен електродвигател (2,2 kW), който върти бъркалката с честота 42 minˉ¹. Капакът е покрит с мрежа, която едновременно служи за сито, предотвратяващо попадането в казана на по-едри тела и същевременно е сигурна преграда срещу неволен досег с въртящата се бъркалка. Капакът с мрежа е подсигурен срещу неправилно отваряне по време на работа с електрически прекъсвач, който изключва захранването на двигателя. В долния край на предната част на казана има шлюз за изпускане на готовия разтвор било в ръчна количка или в пластмасов съд. За улесняване насипването на сухата смес в казана машината има стъпенка, върху която работещият удобно стъпва, а хартиеният чувал се разкъсва от две назъбени ленти, монтирани върху решетката. Колелата са с по-голям от обичайния диаметър, което съществено улеснява преминаването на миксера и по стълбища. Освен тях, машината има и две малки колела, закрепени в горния край на рамата, носеща казана. С тяхна помощ и сам човек може да натовари миксера, като го плъзга върху дъното на каросерията на превозното средство. Бъркалката се демонтира лесно, с което се улеснява измиването на казана и нейното след завършване на работа.

Миксерът ColloMatic TMS 2000 е подходящ за почти всички видове строителни разтвори, като изключение правят бетонови разтвори със земно-влажна консистенция, саморазливащи се замазки и въобще лесно течливи материали, лепила за плочки, двукомпонентни и разтвори, съдържащи изкуствени смоли, разтвори с метални фибри, разтвори за шприцоване преди полагане на мазилка или замазка и др. Теглото на машината е 104 kg.

Миксер с принудително действие ColloMatic XM

За тази машина се твърди, че предоставя на строителя всичко, което може да се желае от един високопроизводителен и с универсално приложение миксер.

Всъщност става дума за три разновидности, като първите две с обозначението XM2-650 се различават единствено по електродвигателя и неговата мощност (1,1 kW монофазен и 1,5 kW трифазен) при еднакъв обем на съда (65 l, от които използваемият обем е 50 l) и третият, XM 3-900, с мощност 1,5 kW, трифазно захранване и обем на съда 90 l при използвам обем – 70 l.

Това е мощен миксер, при който въртенето на бъркалката се извършва от редуктор, който осигурява предаване на висок въртящ момент, необходим за бързото и качествено разбъркване на разтвори с голям вискозитет дори при по-висока скорост на въртене. Всички модели може да работят с две честоти на въртене – 150 minˉ¹ и 770 minˉ¹. По този начин се постига бързо и много добро хомогенизиране на разтвора, без бучки в него.

Универсалното приложение се дължи не само да двете скорости на въртене, а и на сложната конструкция на бъркалките, както се вижда и от снимките. Възможността за смяна на бъркалките допълнително разширява диапазона от материали, които може да се приготвят с този миксер. Това което машината не може да върши качествено с единия комплект бъркалки, го прави отлично с втория. В дългия списък от 34 вида разтвори, посочени в проспекта на машината, не открихме материал, който да не може да се разбърква с ColloMatic XM. Височината на бъркалката може да се регулира, така че да достига и загребва и материала, намиращ се непосредствено до дъното на съда. За да се уеднакви напълно режимът на разбъркване на разтвори от даден вид, машината има таймер, който изключва двигателя след изтичане на зададеното време.

Конструкторите са избрали решение, при което машината няма собствен казан, а разбъркването става в пластмасов съд на Collomix, за което използването на специализираната количка е задължително условие. Това решение позволява по-голяма гъвкавост при работа, защото по-лесно се приготвят малки количества разтвор, съобразени с времето, през което той е годен за използване. Също така един миксер може да обслужва с няколко съда няколко работни места едновременно. Пластмасовите съдове също така се почистват и по-лесно след работа. Така се намалява и теглото на машината. Първите два модела тежат по 105 kg, а третият – 117 kg. Машините имат по две колела с голям диаметър и две ръкохватки, с които може лесно да се преместват от едно място на друго.

 

За допълнителна информация и покупки на продуктите на Collomix посетете сайта на „Ташев-Галвинг“ ООД.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Автоматизирани миксери Collomix за строителни разтвори”

Нено Пенчев | февруари 17th, 2013 at 9:13 am

Здравейте.Интересувам се от цената на миксерите ColloMatic XM.
„Направи сам“: Писмото Ви бе препратено на фирмата-вносител „Ташев-Галвинг“, които ще изпратят ценоразпис на миксерите за строителни разтвори.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото