В категории: Бани и кухни, Брой 12/2008, Облицовки и настилки, Строителство, Хидроизолация

Облицовка с плочи върху критични основи с материали на Weber (II част)

Освен върху старо дюшеме или паркет залепването на облицовъчни керамични плочи създава проблеми и когато основата са плочи на гипсова основа, боядисана мазилка или съществуваща стара облицовка с плочи. Всеки от тези случаи има своите тънкости, непознаването на които може да компрометира новата облицовка и не след дълго плочите да започнат да се отлепват тук-там. Проблемите най-често възникват поради податливостта на основата на механични движения, повишената ù способност да поглъща влага от лепилото или пък пълната липса на такава способност. Това налага за всеки конкретен случай да се спазват предписанията на производителя на лепилото, основата да се подготви правилно и най-важното – да се използват най-подходящите за целта материали.

Тук отново ще ви запознаем с материалите, които Weber предлага за такива случаи и технологията за тяхното използване при залепване и фугиране на облицовката, била тя подова или стенна.

Залепване на плочки върху облицовъчни плочи („сухо строителство“)

Това е не само най-често срещаният случай, но бихме казали, че вече рядко има баня, в която част от облицовката да не се прави върху плочи на гипсова, а вече и на циментова основа. Технологията, позната като „сухо строителство“, масово навлезе в строителната практика. В баните тя най-често се изразява в изпълнението на леки преградни стени, които ограждат част от помещението, шахти за преминаване на вертикални щрангове на водопроводната и канализационната инсталация или в прилагането на предстенен монтаж на тоалетните прибори – умивалници, тоалетна чиния, биде. Във втория случай, с помощта на метална конструкция, облицована с плочи, пред масивните зидани стени се изгражда допълнителна стена с височина до тавана или по-ниска, а в кухината зад нея се прокарват инсталациите.

При всички случаи тези конструкции се обшиват с облицовъчни плочи от гипсокартон, гипсфазер, напоследък и с все още новите за нашата строителна практика плочи на циментова основа AQUAPANEL Indoor (виж НС9-10/2007). За облицовка в мокри помещения безспорно най-подходящи са плочите AQUAPANEL Indoor, които имат 100% водоустойчивост и върху тях не се образуват налепи от мухъл и плесени, които се развиват във влажна среда. Дебелината им е 12,5 mm, каквато е и на най-често използваните за облицовка плочи от гипсокартон или гипсфазер. И трите вида облицовъчни плочи се монтират с винтове, като разликата е, че плочите AQUAPANEL Indoor освен това и се лепят помежду си със специално полиуретаново лепило, докато останалите плочи не.

Поради значително по-голямата твърдост, здравина и устойчивост на огъване на плочите AQUAPANEL Indoor, еднослойна обшивка с тях вече осигурява достатъчно стабилна основа за залепване на облицовка с керамични плочи. Все пак максималната препоръчителна големина на плочите е е 300х300 mm.

Когато обшивката се прави с плочи гипсокартон, трябва да се използват специалните импрегнирани и хидрофобирани плочи Knauf GKI, които се отличават по това, че са облепени със зелен картон, а надписите върху него са със синьо мастило. Защитата срещу проникване на влага в сърцевината на плочата е ефективна, стига картонът да не е разкъсан и пробит. За да се осигури достатъчно стабилна основа за облицовката с керамични плочи, обшивката с такива плочи трябва да бъде двуслойна.

Плочите гипсофазер имат по-голяма твърдост, здравина и устойчивост на огъване в сравнение с плочите гипсокартон. Те обаче нямат защита срещу проникване на влага и затова трябва да бъдат взети допълнителни мерки. Въпреки по-голямата им здравина, все пак бихме препоръчали обшивката, върху която ще се лепят керамични плочи, да бъде двуслойна. Това с най-голяма сила се отнася за стени, към които е монтирана конзолно тоалетна чиния, защото натискът, който долният край на чинията оказва върху стената зад нея, е доста голям.

По принцип залепването на керамичните плочи върху основа, изпълнена с такива облицовъчни плочи, е дори по-лесно, отколкото върху измазана тухлена стена и многократно по-лесно, когато стената е „на тухла“. Причина за това е, че добре изпълнената обшивка осигурява напълно равна основа, върху която керамичните плочи се лепят лесно, бързо и най-вече качествено по метода на тънкослойното лепене – полагане върху равномерно нанесено с назъбена маламашка лепило.

Обшивката трябва да бъде предварително огледана внимателно за недостатъчно дълбоко завити винтове, чиито глави стърчат над повърхността на плочите. Те съответно трябва да се завият допълнително. Препоръчва се също така отворите над главите на винтовете и фугите между плочите да бъдат запълнени с подходящ за целта пълнител. При основа от плочи гипсофазер бихме препоръчали предварително грундиране на основата с weber.prim грунд.

За лепене на облицовката от керамични плочи и при трите вида основи се използва готовото пастообразно лепило weber.col паста, което се нанася на равномерен тънък слой с маламашка с големина на зъбите 3х3 mm или 4х4 mm. Вече бе пояснено, че използването на толкова тънък пласт лепило е възможно благодарение на равната основа. При залепване на плочи с големина над 200х200 mm се препоръчва нанасяне на съвсем тънък пласт лепило и върху гърба на всяка плоча. Това е допълнително подсигуряване, че тук-там няма да останат под плочите кухини. След това лепенето продължава по класическия начин – всяка плоча се поставя на мястото си, чрез разместване встрани, притискане и почукване с гумен чук се нивелира, докато повърхността ù съвпадне с равнината на останалите плочки. Широчината на фугите между плочките се определя от широчината на пластмасовите кръстчета, които се поставят по едно на свободния връх на всяка поставена плочка. А кръстчетата на долния ред служат като ограничители при поставяне на плочите от горния ред.

Стандартното време за изчакване лепилото да се втвърди достатъчно, преди облицовката да е готова за фугиране, е 24 часа. При лепене на плочки върху обшивка от плочи на гипсова основа се препоръчва удължаване на този срок, примерно на 48 часа, за да може залепването да стане още по-здраво. За фугиране се използва пълнителят weber.color. Флекс.

Макар, че в детайлното практическо ръководство – „Weber Навигатор“ не се препоръчва изрично взимане на допълнителни мерки за подобряване на хидроизолацията под облицовката от плочки, в такива случаи, като се водим от максимата „колкото повече, толкова по-добре“ и това, че баня се строи или основно ремонтира с оглед да изкара години наред, без в нея да влиза майстор, бихме препоръчали известно минимално усложняване и оскъпяване на работата за създаване на допълнителна хидроизолация. Това е желателно за всяка баня или друго помещение, в което подът и стените постоянно се мокрят с вода, а още повече, когато основата е от плочи на гипсова основа.

Допълнителната хидроизолация се изпълнява с подходящи материали, преди да се пристъпи към залепване на плочките, и тя именно представлява основата, върху която се лепи. Затова е изключително важно да се използват точно предписаните от производителя на системата материали.

При добре подготвена основа (скрити глави на винтовете, запълнени фуги, обезпрашена и без омазняване и други замърсявания) първата стъпка е нейното грундиране. Понеже основата в случая е порьозна, се използва грундът weber.prim грунд, който се нанася с бояджийски валяк, а по краищата и в ъглите с четка.

След като той изсъхне, следващата стъпка е ъглите между всички стени (леки преградни или масивни), а също между тях и пода да се уплътнят допълнително, като по продължението им се залепва специална изолираща лента. Най-напред по продължение и от двете страни на ъглите се намазва weber.dry SS-7. След това лентата се опъва и притиска, докато потъне в пресния разтвор и той пропие през двете перфорирани ивици по краищата. Накрая лентата и ивиците върху стената от двете ù страни се намазват с weber.dry SS-7.

Щом материалът, покриващ лентите, се втвърди, самата хидроизолация се прави чрез намазване отново с разтвор на weber.dry SS-7. Той се нанася равномерно с широка четка така, че да покрие плътно цялата защитавана повърхност. Изчакват се около 5 часа, докато този първи пласт се втвърди достатъчно, и върху него се нанася втори. Този път четката се движи перпендикулярно на посоката на движение при нанасяне на първия слой. По този начин се гарантира, че хидроизолационният пласт ще стане напълно водоплътен без каквито и да било макар и микроскопични пролуки за просмукване на вода през него. Получава се пласт с минимална дебелина 2 mm. За неговото пълно изсъхване и втвърдяване е необходимо да се изчакат три денонощия. След това се пристъпва към залепване на облицовката от плочки.

За лепене върху така направената хидроизолация се използва лепило weber.col Флекс с висока остатъчна еластичност след втвърдяване. Лепи се чрез двуслойното му нанасяне – веднъж върху основата и втори път върху гърба на плочите. Препоръчителната минимална широчина на фугите между плочките е 2 mm, което придава допълнителна „гъвкавост“ на облицовката, защото евентуално възникналите напрежения ще могат да бъдат поети и компенсирани от запълващия фугите материал. За помещения се препоръчва weber.color Профи. Само за пълнота споменаваме, че при външни облицовки се фугира с weber.color Флекс.

Накрая всички по-широки фуги около краищата на облицовката, специално оставените деформационни фуги при по-големи по площ облицовки и около отворите за преминаване на тръби се уплътняват с подходяща за санитарна употреба силиконова паста.

Залепване върху боядисани стени или стари облицовки с плочки

Макар и по-рядко, все още, особено в стари сгради, има помещения, чиито стени са боядисани с блажна или алкидна боя. Идва обаче време за ремонт и в повечето случаи логичното решение е стените да бъдат облепени с красиви и определено по-функционални керамични плочки. Понеже обикновените лепила за плочки не са подходящи за такава основа, това доскоро налагаше изкъртване на пласта боя заедно с част от мазилката и повторното ù възстановяване до равна и здрава повърхност. На практика обаче, стигне ли се до къртене, няма гаранция, че то ще бъде ограничено само до дълбочина от няколко милиметра, колкото да се премахне пластът боя. С две думи, се отваря доста, и то крайно неприятна работа – къртене с отделяне на голямо количество стара мазилка, а прахта няма как да бъде спряна ефективно. Заедно с въздушното течение тя се промъква и през най-тесните пролуки, като покрива пода и мебелите. След това пък следва измазване на така изкъртената стена, което изисква внасяне на влага заедно със строителния разтвор. Работата се усложнява и поради факта, че там, където стената е изкъртена до тухла, мястото се изкърпва с цименто-варов разтвор, а където дълбочината на нараняването е милиметри, се извършва само шпакловка, като в случая най-добре е да се използва лепило за плочки. С него се прави отлична шпакловка, само дето излиза малко скъпо.

Още по-големи проблеми създава подмяната на стара облицовка с плочки, когато те заедно с част от мазилката под тях трябва да се изкъртят, за да отворят място за новата облицовка.

Всички тези главоболия може да бъдат избегнати благодарение на специалните лепила weber.col Паста и weber.col Флекс. Те са произведени на полимерна основа, поради което лепят много здраво върху гладки и непопиващи основи. След втвърдяване запазват висока остатъчна еластичност, което пък е гаранция, че свързването между плочките и основата няма да се влоши поради възникване на термични и механични движения.

И в двата случая, боядисана или облепена с плочки стена, основата трябва да бъде здрава. При плочки това се проверява чрез почукване, като по този начин се откриват скритите под облицовката кухини и недобре залепени плочки. Тези плочки се изкъртват, а леглото им се запълва с подходящ разтвор и повърхността му се подравнява с останалата част от облицовката. Боядисаната стена се проверява за наличие на шупли и други места с нездраво свързана лющеща се боя. Повредените места се изчегъртват внимателно с шпахтел, за да не се нарани ненужно здравата мазилка. Повърхностите с дебел пласт боя с гланцова повърхност се препоръчва да се надерат с едра шлифовъчна хартия или чрез успоредни резки, направени с остър метален инструмент – например ръба на шпахтел.

Като цяло основата трябва да бъде добре почистена от омазняване, прах и други замърсявания. Плочките в банята и облицовката зад кухненската печка със сигурност са омазнени и затова трябва да бъдат старателно почистени с миещ препарат. Това налага изчакване, докато изсъхнат напълно.

След като основата бъде подготвена, плочките се лепят, като лепилото weber.col паста се нанася равномерно върху основата с назъбена маламашка с едрина на зъбите 3х3 mm или 4х4 mm. При по-големи от 200х200 mm плочки се препоръчва едновременно нанасяне на тънък пласт лепило и върху гърба на всяка плоча.

При лепене на плочки с по-големи размери, както и на облицовки, намиращи се на открито, се препоръчва използване на лепилото weber.col Флекс. В този случай основата предварително се подготвя чрез грундиране с weber.prim plus грунд.

Фугирането на облицовката се извършва, както вече бе описано по-горе. Използва се пълнител за фуги weber.color Профи.

Залепване на плочи върху стара подова облицовка

Това е разновидност на вече описаната технология за залепване на новите плочи направо върху стара стенна облицовка от плочи. Подмяната на старата подова настилка с нови плочи се налага по-често, защото по правило подът е значително по-силно натоварен на износване в сравнение със стените, а често гланцираната повърхност на плочките се поврежда при удар от твърд и особено ръбест предмет.

Казаното по-горе за предварителната подготовка и почистване на старата облицовка с пълна сила важи и тук.

За разлика от стените подът в банята има тази особеност, че почти винаги му се задава минимален наклон, така че разлятата вода да се стича от всички краища на пода към подовия сифон. Ако наклонът на старата подова настилка не е достатъчен или е неправилен, както и когато основата не е достатъчно равна, това се коригира чрез предварителна шпакловка, като поради малката дебелина на слоя е най-добре да се използва лепило – в случая weber.col Екстра флекс. За втвърдяване на пласта е необходимо да се изчакат 24 часа.

Новите плочки се лепят със същото лепило, като помежду им се оставя фуга с минимална широчина 3 mm. Времето за втвърдяване на лепилото е 24-48 часа, след което фугите се запълват с weber.color Флекс. Върху така направената настилка не бива да се поставят тежки предмети, докато не минат четири денонощия, за да се втвърди лепилото достатъчно.

Плочките може да се лепят и с weber.col Флекс, като основата предварително се грундира с weber.prim plus.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото