В категории: Брой 12/2008, Звукоизолация, Строителство, Сухо строителство, Топлоизолация

Строителство с плочи гипсфазер Knauf Vidiwall (II част)

Леките преградни стени се изграждат по сходен начин, като не се укрепват допълнително към тухления зид. Закрепват се само към пода и тавана. Те представляват самоносеща конструкция, като за носещи вертикални профили се използват CW (профили) с широчина от 50 до 150 mm.Тези профили са по-устойчиви на огъване, на усукване и на изкълчване. Обшивката с плочи е двустранна.

Тук също най-напред с дюбели-пирони се монтират UW профилите към пода и тавана, като под тях се поставя звукоизолираща и уплътняваща еластична лента. Към тях се монтира скара от вертикално поставени CW профили, чиито краища влизат плътно в UW профилите. За оформяне на рамката около вратите се използват друг вид профили – UA, но е възможна замяната им с CW профили. Под крайните CW профили и между тях и стената също се поставя уплътнителна лента. Те се закрепват с дюбели-пирони през не повече от 100 cm разстояние един от друг или най-малкото с по три дюбела на профил.

Междинните CW профили се закрепват в двата UW профила, като разстоянието помежду им се определя според широчината на плочите, когато те се подреждат изправени по височина. При всяко положение вертикалните кантове на всяка двойка съседни плочи трябва да лежат върху тясната страна на CW профил.

Дебелината на стената, оттук и широчината на металните профили, се определя от нейната височина, както и от изискванията за осигуряване на необходимата звукоизолация, топлоизолация и пожаробезопасност. От това зависи и от колко слоя плочи ще бъде обшивката – еднослойна, двуслойна или трислойна. С броя на слоевете нараства механичната устойчивост на конструкцията, подобрява се нейната звукоизолираща способност и пожароустойчивост.

За постигане на задоволителна звукоизолация между две помещения е необходимо дебелината на пълнежа от минерална вата да бъде поне 75 mm, което при двустранна еднослойна обшивка прави обща дебелина на стената 100 mm. За постигане на добра звукоизолация дебелината на пълнежа трябва да се увеличи поне на 100 mm, а обшивката да бъде двуслойна (2х12,5 mm), с което общата дебелина на стената става 150 mm. Такава стена тежи само 45 kg/m2. За постигане на много добра звукоизолация се правят стени с още по-голяма дебелина (255 mm) и двуслойна обшивка, като за целта профилите се свързват два по два. В такива случаи за закрепване на облицовъчните плочи се използват и специалните пружиниращи метални профили MW 75 и MW 100. Тези профили имат напречно сечение, което наподобява буквата Σ, а не са П-образни както обикновените CW профили. Тази междинна сгъвка придава на иначе твърдия профил значително по-голяма еластичност и способност да „гаси“ трептенията, породени от звуковите вълни.

При изграждане на подпокривното пространство най-често се налага изпълнение на хибридна конструкция, която включва лека преградна стена на височина поне човешки бой или повече и обшивка по ската на покрива, която се монтира върху носещите покрива ребра и хоризонталните клещи. Изпълнението на обшивката е тясно свързано с цялостната топлоизолация на покрива. Тъй като дебелината на носещите покрива ребра най-често е 14–16 cm, слоят топлоизолация се разделя на два пласта. За първия се подбират рула от минерална вата с дебелина, която съответства на дебелината на ребрата. Тя се напъхва плътномежду тях. Вторият слой се полага напречно на първия, като за него се прави специална скара от летви или метални профили, закрепени към ребрата на покрива. Тази скара служи за основа и на обшивката от плочи. Възможни са три решения:

» Обшивка, монтирана към носеща конструкция от метални профили – CD 60/27 или върху федершини MW 75 за по-добра звукоизолация. Профилите се монтират към ребрата с директни окачвачи.

» Обшивка, директно монтирана към носещата покривна конструкция – ребра и клещи.

» Обшивка, монтирана към носеща конструкция от летви с напречно сечение 60х40 mm или 50х30 mm, прикована към ребрата.

След като носещата конструкция е завършена, върху нея се закрепват плочите Vidiwall в един, два или три слоя. При еднослойна обшива задължително се използват плочи с дебелина 12,5 mm, докато при дву- и трислойните обшивки може да се работи и с плочи, дебели 10 mm. Те се поставят така, че вертикалните фуги между плочите в два съседни реда да се разминават на разстояние, равно на разстоянието между два съседни вертикални профила в носещата конструкция. Плочите не се поставят плътно една до друга, а помежду им се оставя фуга с широчина 5–7 mm, която впоследствие за запълва с Knauf Uniflott. Плочите се закрепват към металните профили със специални винтове за гипсфазерни плочи – Ø3,9х30 при еднослойна обшивка и Ø3,9х45 при двуслойна обшивка. При плочи с дебелина 10 mm винтовете се завиват през разстояние 100 mm един от друг. При плочи с дебелина 12,5 mm това разстояние се увеличава на 250 mm. Минималното разстояние между винтовете и края на плочите е 15 mm.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото