В категории: Брой 12/2008, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Облицовки и настилки

Настолни циркулярни триони на Bosch

От зелената серия на Bosch към момента се предлагат три модела на настолни циркулярни триони. Първият от тях, PTS 10, е класическа настолна машина с плот, върху който се плъзга рязаният детайл. Тя е еднакво подходяща за надлъжно и напречно рязане – под прав или друг ъгъл, а така също за рязане при страничен наклон на плота.

Другите два модела, PCM 10 и PCM 8 S, принадлежат към групата на накланящите се циркулярни триони, чиято специализация е в напречното рязане на летви и тесни дъски или на други облицовъчни материали с такава форма. При тях детайлът лежи неподвижно, а рязането става чрез наклоняване надолу на целия двигателен блок с циркулярния диск. Това е предпочитаният вид циркулярни триони от специалистите по монтиране на различни дървени подови настилки, облицовки на тавани и стени, дърводелци, монтиращи сглобяеми дървени конструкции, и други, които работят с фасонирани материали, които единствено трябва да се разкрояват по дължина. Широчината на рязане при накланящите се циркулярни триони се определя от диаметъра на диска. Така например максималната широчина на рязане на модела PCM 10 е 140 mm. За увеличаване на това разстояние при модела PCM 8 S двигателният блок е монтиран към два носача и може да се изтегля напред или да се връща назад. Поради това широчината на рязане при този модел е увеличена на 282 mm. Именно възможността за плъзгане на блока с циркулярния диск и увеличената широчина на рязане е съществената разлика между двете машини.

С две думи, и двете групи настолни циркулярни триони попадат в задължителния набор от машини за домашната работилница. До известна степен те са взаимозаменяеми, като решението при избора зависи от преобладаващия вид дейност – дали това са различни, с универсален характер дърводелски работи в работилницата, или по-често се разкрояват летви и тесни дъски, като местоработата се премества от обект на обект. При възможност в работилницата има своето място и настолният циркулярен трион PST 10, и един от двата модела накланящи се триони.

PTS 10

Това е универсална машина за надлъжно и напречно под различен ъгъл рязане на летви и дъски с дебелина до 75 mm. Плотът може да се наклонява странично до ъгъл 45°, при което дискът реже под същия ъгъл. За осигуряване на оптимален ъгъл на рязане на зъбите на диска в зависимост от дебелината на материала височината, на която циркулярният диск стърчи над плота, може да се регулира плавно и точно с помощта на винтов механизъм, чиято манивела е изведена на предния панел на машината. Излетият от алуминиева сплав плот осигурява стабилна опора на рязания детайл. Независимо че машината е предназначена за домашната работилница, правят впечатление редицата технически решения, които улесняват работата, повишават прецизността на рязане, а също и безопасността. Такива са лостовият механизъм за фиксиране на водещия линеал, контрастно разчертаната мерна линия за точно нагласяване на линеала в зависимост от желаната широчина на рязане, плъзгащата се върху лагери плоча (шейна) с широчина около една трета от общата широчина на плота, която силно улеснява движението на детайла при неговото рязане. Ще добавим още възможностите за увеличаване на опорната площ чрез поставяне на допълнителни регулируеми опори от дясната страна и в задния край на плота. Това позволява с тази иначе малка по габарити машина да се режат значително по-големи детайли.

Към подвижната шейна върху плота се закрепва приспособление за рязане под ъгъл (±60°). То се настройва под желания ъгъл и с челната си опора осигурява стабилно водене на детайла към диска по време на рязането. Тук отново работата е улеснена благодарение на подвижната плоча върху плота.

Машината има щуцер за свързване към маркуча на прахосмукачка, както и система, която улеснява засмукването на стружките в областта под циркулярния диск. За още по-пълното засмукване на стружките, които дискът при въртенето си увлича със себе си, в задния край на предпазния щит има щуцер за свързване с прахосмукачката. Така се постига значително по-малко замърсяване с дървесни стружки на помещението, а в околното пространство попада по-малко количество дървесна прах.

Машината има електродвигател с мощност 1400 W. Циркулярният диск е с диаметър 254 mm и се върти с честота 5000 min-1, което от своя страна гарантира по-висока чистота на среза.

Теглото на PTS 10 е 23,5 kg.

В основната си разновидност PTS 10 е настолна машина, която при работа се поставя върху работна маса с подходяща височина. Когато се използва на обекта като преносима машина, например при монтиране на дъсчена подова настилка, може да се постави и направо върху пода.

PCM 10

Това е накланящ се циркулярен трион, предназначен за напречно рязане на летви и дъски с дебелина до 60 mm и широчина до 140 mm. При рязане под ъгъл 45° максималната широчина на рязане е 100 mm. За разкрояване на летви, первазни лайсни, облицовъчни дъски (сачак) и въобще на дъски с неголяма широчина тази машина върши много добра работа. Ако обаче се налага монтиране на паркетни дъски, чиято обичайна широчина е между 180 mm и 205 mm, очевидно трябва да бъде предпочетен моделът PCM 8 S. Тук очевидно навлизаме в територията на професионалното занаятчийско приложение на тези машини. Правим това с ясното съзнание, че все още поради финансови причини много от професионалните майстори използват в работата си, при това съвсем успешно, и хоби машини, особено когато са от реномиран производител, което вече е гаранция за качеството им.

Циркулярният диск е с диаметър 254 mm и се върти с честота 4800 minˉ¹. Подобно на всички машини от този вид и моделът PCM 10 има изработена от алуминиева сплав основа, върху която лежи рязаният детайл. Тя може да се завърта вляво и вдясно под ъгъл до 47° и с винтов механизъм се фиксира неподвижно в желаното положение. Освен това има механизъм за бързо фиксиране при най-често използваните ъгли на рязане – 0°, 15°, 22,5° и 45°.

Двигателният блок, респективно циркулярният диск, може да се накланя странично, вляво, до ъгъл 45°.

Рязаният детайл се закрепва неподвижно, като се притиска отгоре или странично с помощта на винтова стяга. Тя може да се премества отляво на двигателния блок или от дясната му страна.

При рязане на дълги летви и дъски, за да не се огъват под тежестта си, от двете страни на тялото на триона се монтира по една допълнителна опора.

Тази машина също не прави изключение и използва лазерен прожектор с линеарен лъч за очертаване на линията на рязане. Той може да се премества странично, така че лъчът му да съвпада напълно с циркулярния диск. В добавка трионът има и осветително тяло (светодиод с бяла светлина), което подобрява видимостта в зоната на рязане и също спомага за повишаване на точността.

Машината има система, която засмуква и улавя отделените при рязането стружки, които се събират в платнена торба.

За машина, която се предполага да бъде често пренасяна от обект на обект, габаритите и теглото са особено важни. Те са: тегло 13,8 kg и размери 42х64х45 cm.

PCM 8 S

Както вече стана дума, съществената разлика между този модел и PCM 10 е в широчината на рязане, която тук е увеличена до 282 mm, макар че диаметърът на циркулярния диск е по-малък – 210 mm. Това е постигнато благодарение на механизма за движение на блока с двигателя и циркулярния диск, който е закрепен към два паралелни плъзгача с шлифована повърхнина. Лагеруването е много добро, поради което блокът се движи почти без каквото и да било забележимо усилие. Когато се режат по-тесни летви, блокът се застопорява в крайно задно положение и рязането се извършва чрез наклоняване на диска надолу. По-широките дъски се режат при освободено движение на блока. Той се наклонява надолу, докато дискът среже дъската, а цялостното прерязване става, като блокът с диска се изтегля бавно напред.

Машината има електродвигател с мощност 1200 W и позволява рязане на детайли с дебелина до 70 mm. Размерите ù са 57х77х41 cm и тежи 18,6 kg.

По всички останали технически характеристики и решения този модел не се отличава от PCM 10.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото