В категории: Брой 1-2/2012, Градина

Новото попълнение верижни триони STIHL на българския пазар

Колкото и да са малко, все пак има компании, които въпреки всеобщата икономическа криза, съумяват през тези тежки години не само да задържат, но и да увеличават нивото на продажбите и да разширяват пазарното си присъствие. Сред тези компании е и немската STIHL. При това успехът на марката е не само в общо корпоративен план, но и на българския пазар. В условия, когато всеки е стиснал максимално портфейла си и инвестира само при крайна необходимост и когато е напълно убеден в ефективността на инвестицията си, открояващите се на общия фон постижения на STIHL са най-красноречивото доказателство за качеството на произвежданите от немската компания машини. Както се знае, достигането на челна позиция често е по-лесно отколкото удържането й, при това години наред. И когато останалите те следват, а и немалко от тях повече или по-малко явно копират, челната позиция се задържа чрез непрестанното развитие на иновациите в съответната област. Така оригиналният STIHL успява да бъде поне на крачка пред най-близките си конкуренти. Тази надпревара без край е също така причина едва ли не всеки месец STIHL да пуска на пазара поредния си нов модел. Това най-осезаемо се вижда в началото на всяка година, когато компанията по традиция „изстрелва“ фойерверк от нови модели. Така недвусмислено заявява лидерската си роля на пазара. Почитателите на марката са привикнали, често и изчакват, поредния урожай от нови модели, за да могат да подберат най-доброто за себе си.

Понеже в ерата на интернет пазарни тайни вече няма, е редно да уточним, че за всяка държава STIHL провежда гъвкава политика по отношение на това, кои от новите си модели кога да въвежда на местния пазар с оглед на неговите особености, наложени през годините традиции и тенденции на развитие.

И така, месец след началото на новата година, „Андреас Штил“ пусна на нашия пазар едновременно четири нови за страната ни модела на моторни верижни триони. Заедно с един, познат вече от миналата година, те се обособяват в две групи:

» Машини за градината и селското стопанство: MS 271, MS 291 и MS 391 (в продажба от март т.г.)

» Машини за горското стопанство и дърводобива: MS 241 C-M и MS 362

Като модели от ново поколение всички те имат много общи технически, патентно защитени иновации. За да избегнем повторенията, ще изведем, както се казва пред скоби, някои от най-характерните, отличаващи черти на машините с тази марка. Може да се каже, че съществена част от реализираните „в метал“ технологии са развитие на една силно изразена вече години поред тенденция – машините да стават все по-безопасни за хората и околното пространство, т.е. да отделят все по-малко вредни вещества с изгорелите газове, да се намалява нивото на шума и предаваните на ръцете вибрации.

Подобно на останалите верижни триони от по-новите поколения на STIHL, разгледаните тук нови модели работят със специално разработения от компанията двутактов двигател с вътрешно горене, познат като STIHL 2-MIX. За да не преповтаряме вече писани неща, които са достъпни на сайта на списанието, ще споменем само, че поради по-пълното изгаряне на горивото и промени в работния цикъл, тези двигатели са с около 20% по-икономични от обичайните, а количеството на вредните емисии в изгорелите газове е с около 50–70% по-ниско. Усъвършенстваната запалителна система осигурява улесненото стартиране на двигателя и по-добро изгаряне на горивната смес, т.е. допринася за по-ниския разход на двутактова горивна смес. Принос за по-пълното изгаряне на горивната смес и повишаване на к.п.д на двигателя в широк диапазон от честоти на въртене на коляновия вал има и т.нар. четириканална технология, при която горивно-въздушната смес се завихря непосредствено преди вкарването й в цилиндъра.

Специално внимание е отделено за повишаване на ефективността на антивибрационната система на трионите. Окачването на двигателя и режещия апарат към носещата конструкция и ръкохватките е изпълнено посредством система от еластични полимерни елементи и спирални пружини, която силно намалява предаваните на ръцете вибрации.

Стандартно в трионите се използва доказалата ефективността си система за смазване на веригата STIHL Ematic, която позволява до 50% намаляване на разхода на масло поради оптимизиране на неговото разпределение и пренасяне от веригата.

Системата за очистване на подавания в двигателя въздух е двустепенна. В първата степен се използва ускоряване и завихряне на въздушната струя, при което под въздействие на центробежните сили по-едрите частички се отделят и връщат в околното пространство. Така за филтриращият елемент на въздушния филтър остава окончателното очистване на въздушната струя от най-дребните прахообразни съставки. В резултат на това двустепенно филтриране дълготрайността на филтриращия елемент се увеличава над два пъти, с толкова се разрежда и необходимостта от обслужване и подмяна.

В добавка карбураторите имат специална система, която компенсира в доста широки граници намаления приток на въздух поради постепенно задръстване на филтъра така, че това да не се отрази на нормалната работа на двигателя, т.е. да не причини намаляване на мощността му и повишено отделяне на вредни вещества в изгорелите газове. Достъпът до въздушния филтър, запалителната свещ и оребрената повърхност на цилиндровата глава (за почистване) е значително улеснен, защото се намират под един общ за всички капак.

И петте машини имат система за подгряване на карбуратора чрез обтичането му с предварително затоплен от ауспуха въздух. Това предотвратява преохлаждането му и гарантира неговата нормална работа, включително лесно запалване, и в студено време.

Характерно за тези моторни триони също така е, че управлението на двигателя се извършва с едно-единствено лостче, което удобно се премества само с показалеца на ръката, без тя да се отделя от ръкохватката. Към по-несъществените наглед, но всъщност съществено допринасящи за по-удобната и безопасна работа с машината елементи, ще споменем още капачките на резервоарите за гориво и масло, чиято патентована конструкция елиминира необходимостта от използване на помощен инструмент. Специално бихме искали да отбележим също така, че винтът за обтягане на веригата е изнесен странично, което ограничава в максимална степен опасността от досег на ръката до острите зъби.

За по-лесно ориентиране между петте модела техните основни технически характеристики са представени в таблицата.

Моторни триони MS 271, MS 291 и MS 391

И трите модела са замислени и проектирани така, че да бъдат максимално съобразени със спецификата на работа в овощната или дворната градина, за извършване на различни селскостопански работи по разчистване и млади дървета, за нарязване на дърва за огрев, при строителството на дървени конструкции и др. С две думи те формират серия верижни триони с широко, универсално приложение, като разликата помежду им е основно в мощността на двигателя, съответно 2,6/3,5 kW/к.с., 2,8/3,8 kW/к.с., 3,3/4,5 kW/к.с. Докато първите два модела са твърде близки по мощност, MS 391 се откроява по този съществен показател. Съответно на това първите два триона имат шини с дължина 40 cm, а третият – 45 cm.

Характерно за тази фамилия триони и съобразено с тяхното предназначение е оптималното съчетаване на мощността, съотношението тегло–мощност, високата износоустойчивост и дълготрайност, силно намаленото замърсяване на околната среда и икономичната работа на двигателя с редица удобства, превръщащи работата в удоволствие.

За допълнително снижаване на вибрациите способства и специално разработената за работа с малки верижни триони верига STIHL .325″ Rapid Micro 3. С нея рязането е „меко“ и същевременно високопроизводително.

Поради по-големия работен обем на цилиндъра на MS 391 за улесняване на първоначалното запалване на двигателя е предвиден декомпресионен вентил, който намалява налягането в цилиндъра при сгъстяване на горивната смес и съответно се намалява усилието и обратния удар, който се предава при издърпване на стартовото въже.

Верижен трион STIHL MS 241 C-M

Моделът STIHL MS 241 C-M е трион с универсално приложение. Той е по-лек от разгледаните модели (4,7 kg) и мощността му е по-малка – 2,2/3,0 kW/к.с. Най-съществената новост при тази машина е, че това е първият на световния пазар серийно произвеждан моторен трион с изцяло електронно управление на двигателя – M-Tronic. Прецизното управление на момента на запалване на горивната смес и дозирането на горивото осигуряват постигане на оптимална мощност на двигателя при всякакви режими на работа. Може да се каже, че този модел слага край на ръчното регулиране на карбуратора, защото предимствата на системата M-Tronic са безспорни. Независимо от температурите на околната среда, надморската височина, качеството на двутактовата горивна смес, без значение дали двигателят е в режим на запалване, работи на празни обороти, при частично или пълно натоварване, системата напълно автоматично извлича максимална мощност от него. Дори и при добавяне на до 25% етанол към горивото, например, не се усеща разлика в мощността. „Интелигентната“ система разпознава дали се запалва студен или топъл двигател и съответно регулира процеса оптимално, т.е. отпада класическият смукач, който се задейства на ръка. Без включен смукач студеният двигател не пали, а ако не се изключи бързо след запалване или се задейства при топъл двигател е много вероятно той да се „задави“. При MS 241 C-M всички тези неудобства вече са история. При „студен старт“ двигателят бързо покачва честотата си на въртене и също така бързо влиза в оптимален температурен режим.

Комбинацията от декомпресионния вентил и системата ElastoStart в ръкохватката за омекотяване на обратния удар, предаван по въжето, допълнително улеснява запалването на двигателя. Системата M-Tronic съхранява върху енергонезависима памет информацията за оптималните настройки, осигуряващи оптимална работа на двигателя и при последващо запалване ги използва незабавно.

Напълно електронното управление на двигателя STIHL 2-MIX не само, че намалява разхода на гориво с 20%, но снижава още повече нивото на вредните съставки в изгорелите газове – до 70%.

Трионът се доставя стандартно с новия сменяем въздушен филтър HD2, който има значително по-голяма филтрираща повърхност, както и със 70% по-фини пори от обикновените хартиени филтриращи елементи. Поради това той осигурява значително по-добро очистване на постъпващия в цилиндъра въздух, което от своя страна спомага за намаляване на износването на цилиндровата риза и сегментите на буталото, като цяло се удължава дълготрайността на двигателя. Филтърът е изработен от полиетиленова тъкан (PET) с изразени масло- и водоотблъскващи свойства. Освен това характерно за филтриращия елемент е, че частиците прах се задържат на повърхността му, без да проникват в дълбочина на тъканта. Това улеснява почистването на филтъра и позволява неговата многократна употреба.

За да се намали допълнително нивото на вибрациите и с оглед на типичните приложения на този трион, MS 241 C-M работи със специално разработената нова верига STIHL Picco Super 3 (PS3).

Системата за смазване на веригата STIHL Ematic позволява и ръчно регулиране на подаваното количество масло, което също е предимство при професионалното използване на триона.

В заключение може да се каже, че MS 241 C-M е професионален лек моторен трион, отличен инструмент както за професионални приложения, така и за любители, които желаят да притежават най-доброто, което може да им предложи пазара. Машината е оптимално предназначена за поддържане на предимно млади гори и овощни градини, за отстраняване на клоните при дърводобив и кастрене на клони, както и за резитба при оформяне на короните на плододаващи дървета.

Моторен трион STIHL MS 362

Този е най-мощният от новото попълнение в продуктовата листа на „Андреас Штил“ ЕООД. С мощност на двигателя 3,4/4,6 kW/к.с. и много добро съотношение тегло–мощност (1,7 kg/kW) той е професионална машина, особено подходяща за работа в гори със средно дебели дървета – дължината на режещата шина на триона е 40 cm. Той е еднакво подходящ за поваляне на дървета, разкрояване и кастрене. Режещата верига е STIHL 3/8″ Rapid Super (RS), която се характеризира с ниско ниво на вибрациите и „меко“ рязане. Подходяща е за рязане също така на замърсена и замръзнала дървесина.

Мощният двигател ускорява много бързо движението на веригата и поддържа висок въртящ момент, което осигурява висока производителност при рязане. Към това трябва да се добави ниското ниво на предаваните на ръцете вибрации, умерено ниският разход на гориво, минималното количество на отделяните в околното пространство вредни вещества, високата износоустойчивост и здравина – все качества, които я поставят на челно място при избора на верижен трион, подходящ за всякакъв вид работи при дърводобив и прочистване на посочения вид гори.

За допълнителна информация – вижте тук.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Новото попълнение верижни триони STIHL на българския пазар”

anton | март 30th, 2012 at 10:59 pm

Аз също си купих Щил и съм много доволен – много хубаво реже.

franz tunov | декември 15th, 2012 at 9:30 pm

Убеден към в безкомпромисното качество на моторните триони STIHL. За мен това е най-добрата машина за дърводобив и всякакъв вид друга работа в строителството или санитарната сеч.
Занимавам се от 1990 г. с моторни триони и по-специално със STIHL. И никой те може да ме убеди в противното, че STIHL не е най-добрата марка машини. най-добрата независимо от модела.
Просто нямам думи да изкажа всичките си суперлативи.
Благодаря, че имам този страхотен помощник.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 1-2/2012, Градина

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото