В категории: Актуални статии, Брой 9-10/2010, Електроинсталация, Електроника, Хоби

Направи си сам система за видеонаблюдение

Георги Балански

 

След като немалка част от  българите се барикадираха зад решетки и блиндирани врати с надежда да опазят събираното с труд години наред имущество, а понякога и живота си, довери охраната на имота си на електронни сигнални устройства и охранителни фирми, дойде време и за системите за видеонаблюдение. По-точно настана времето, когато и обикновеният българин вече може да монтира видеокамери във и около дома, вилата или офиса си, а не те да бъдат отличителен белег само на сградите със специален охранителен режим или на тези, дето напоследък данъчните ужким ги издирват от въздуха.

Системите за видеонаблюдение имат значително по-широко приложение от охранителните задачи, например при гледане на болен възрастен човек вкъщи, макар че, когато става дума за дома или вилата, това е най-честото им предназначение. Винаги е добре човек, когато се намира у дома си, да има поглед върху случващото се около къщата му, пред входната улична врата, из двора и в по-отдалечени от къщата постройки. Когато пък е извън дома си, да разполага със запис на евентуални събития в негово отсъствие, а така също и да може всеки момент върху екрана на преносимия или джобен компютър, дори и на мобилния си телефон, да има ясна картина какво се случва в него, дори и да се намира на другия край на света. Най-малкото системата за видеонаблюдение с възможност за отдалечен достъп до нея със сигурност може да спести много нерви и лудешко препускане през задръстения град, щом от СОТ се обадят за получен сигнал. И макар че техният дежурен екип не установява външни видими белези за проникване с взлом, няма пълна гаранция, че ловък, технически грамотен престъпник не се спотайва нейде във вътрешността на сградата или пък за броени минути, е минал и заминал преди да дойдат охранителите. Трудно обаче би се скрил от зоркото око на камерите, пък и наличието им вече оказва превантивно въздействие.

Така че въпросът дали си заслужава поставяне на система за видеонаблюдение или не, изобщо не стои. Това, което все още възпираше по-масовото им разпространение, бе цената. Затова и ние изчакахме, докато на пазара се появиха системи с добро качество, пълен набор от възможности и при това на съвсем приемливи цени.

Именно две такива системи бяха предоставени за тестване в редакцията от фирма „Комел Софт Мултимедия“. Фирмата е една от най-утвърдените, с дългогодишно присъствие и авторитет на нашия компютърен пазар. Тя е позната като доставчик на много широк диапазон от високотехнологични продукти в областта на безжичните мрежи и комуникации, системите за видеонаблюдение и всевъзможни аксесоари. Позната е и на читателите на „Направи сам” с мощното непрекъсваемо токозахранващо устройство, за което писахме преди година. То работи с автомобилни акумулатори, позволява поддържане в дома на автономно захранване с напрежение 220 V и консумация до 3500 W в продължение на близо 10 часа. При това системата работи напълно автоматично. Времето на превключване от мрежово към собствено захранване е под 10 ms, което ще рече, че на практика става мигновено и не се усеща от работещите в момента уреди, дори и от чувствителните компютри. Нещо непознато до този момент на нашия пазар и чудесна придобивка за обитателите на вилни сгради и жилища в крайградските зони, въобще навсякъде, където токът спира често. Това мощно EPS (Emergency Power Systems) устройство и днес ни най-малко не е загубило своята актуалност. Затова поместваме в края на статията неговата снимка и схема на работа, а подробното му описание се намира в НС 9-10/2009 г.

Предоставените ни за тестване две системи за видеонаблюдение (KG-SHA 104 и KG-SHA 108) са функционално напълно идентични. Различават се единствено по броя на видеокамерите в комплект с кабелите за тяхното свързване – при едната те са четири, а при другата – осем.

Съответните видеозаписващи и управляващи системата устройства (DVR) са пригодени за включване на 4 или 8 камери. Компресията на видеосигнала е H.264.

Най-напред ще подчертаем, че двете системи са така замислени, произведени и комплектувани, че напълно да отговарят на принципите на „Направи си сам“. Комплектите съдържат всичко необходимо за монтиране, свързване и захранване на видеокамерите и записващото устройство, дори до винтовете и дюбелите за тях. Кабелите са сдвоени – завършват с BNC куплунг за комплексния видеосигнал и жак за захранване с напрежение 12 V. Свързването им става буквално за минути. Дължината им е по 18 m, а при необходимост безпроблемно може да се удължат със също така фабрично готов кабел. Всъщност същинската трудност е в избирането на подходящото местоположение на видеокамерите, което е строго индивидуално решение. Бави и прокарването на кабелите, така че да не се виждат и да не пречат.

Производителят е оставил „за домашно“ на всеки, закупил система за видеонаблюдение, да реши оптимално за себе си доставката на твърд диск и видеомонитор. Изборът на твърдия диск (поддържа се капацитет до 2 Тбайта) и най-вече неговият капацитет ще зависят от обема на записваната информация – брой на каналите, режим на записване (непрекъснато, през зададени периоди от денонощието или ръчно стартиране и спиране, при наличие на движение в обсега на камерите), качеството на образа и продължителността на съхранения запис. За по-точно ориентиране при избора на твърдия диск ще уточним, че в режим на запис, който се включва само при регистриране на движение в зоната на видеонаблюдение, диск с капацитет 500 Гбайта е напълно достатъчен за запис в продължение на 2 месеца.

Колкото до монитора, решението е още по-логично, защото изискванията към неговото качество са ниски и всеки монитор, който е бил подменен с по-нов заради бързо нарастващите изисквания на видеофилмите, и особено на тези с висока разделителна способност (HD), е подходящ за видеонаблюдение. Така че мониторът е най-вероятно да излезе и напълно безплатен.

Изборът на единия от двата комплекта зависи от големината на обекта и секторите, които трябва да бъдат под контрол и наблюдение, т.е. от броя на видеокамерите. Опитът на „Комел Софт Мултимедия“ в тяхната продажба е показал, че засега най-търсен е по-малкият комплект, чиито четири камери са достатъчни за преобладаващите по големина еднофамилни жилищни сгради и вилни постройки. Всеки от двата DVR работи с броя камери, за който е предназначен и не може да се разширява. Има обаче и вариант да се купи DVR за 8 камери, а първоначално да се вземат само четири. Останалите може да се добавят по-късно.

Поради липсата на функционални различия продължаваме с описанието на по-малката система за видеонаблюдение, тази с четири камери KG-SHA 104.

И така, какво може да върши системата, обект на нашето тестване.

» Поддържа в реално време видеонаблюдение в обсега на камерите, без оглед на ден или нощ. През нощта видеокамерите осветяват зоната на наблюдение, като излъчват в инфрачервения спектър на светлината.

» Образът, получен от видеокамерите, може да се записва, т.е. съхранява върху твърд диск, като продължителността на записа и документираният с изображение и звук период зависят от капацитета на твърдия диск и избрания режим на запис. При запълване на капацитета на диска устройството автоматично започва да трие най-отдалечения във времето запис, за да освободи място за новия.

» Записът може да обхваща цялата видео- и аудиоинформация от всички или само от отделни камери, да се записва само през определени, предварително зададени интервали от време, записът да се включва или спира ръчно или да се прави само когато в обсега на видеокамерата попадне движещ се обект.

» При регистриране на движение в обсега на една или повече (по избор) от видеокамерите устройството може да алармира със звуков сигнал, както и автоматично да изпраща съобщение чрез електронната поща до предварително посочен адрес. Чувствителността при реагиране на движение може да се регулира, както и да се избират зони в обхвата на камерата, които да се следят.

» За всяка видеокамера може да бъдат определени до 4 „слепи за нея“ зони, в които тя „да не вижда“ – например пултът на охранителната система и въвежданите кодове трябва да е скрит от чужд и злоумишлен поглед.

» DVR устройството може да управлява и видеокамери с възможност за движение, за промяна на увеличението на заснеманите от тях обекти и т.н.

» Записите върху твърдия диск могат да бъдат архивирани и запазени за дълго върху външен твърд диск или върху USB флаш памет.

» Записите могат да бъдат възпроизвеждани на екрана на монитора – за избран канал на наблюдение (от определена видеокамера) или всички. Търсенето може да бъде по видеокамера, по време и режим на записа.

» DVR устройството може да работи свързано в мрежа. Това позволява, от една страна, да бъде управлявано дистанционно, а от друга, изображенията от видеокамерите, както и направените записи, да бъдат наблюдавани едновременно от повече отдалечени един от друг хора. Връзката може да бъде по кабелна мрежа (LAN) или безжична, като се използва свързаност към Интернет (примерно чрез DSL модем). Това позволява образът от видеокамерите в реално време или на запис да бъде наблюдаван от произволно отдалечено място и чрез различни портативни устройства, работещи в Интернет мрежа. В ръководството е даден списък с различни клетъчни 3G и GPRS телефони, работещи с операционни системи Windows Mobile, Symbian S60, iPhones, BlackBerry. За мобилни и настолни компютри се използва Internet Explorer.

С две думи, това са основните функционални възможности на професионални системи за видеонаблюдение. KG-SHA 104 обаче има няколко решаващи за домашната употреба предимства:

» Тя е в пъти по-евтина от професионалните системи.

» Свързва се изключително лесно, бързо и от неспециалисти.

» Системата се настройва изключително лесно, същото важи и за работата с нея и обслужването ù.

Тук е мястото да споделим радостното усещане, което породи у нас пускането на системата. Докато свързвахме пробно четирите камери към DVR, в душата ни се таеше притеснение, наслоено през дългите години на тестването на безброй компютърни и всякакви електронни системи и устройства (за списание Computer), на машини и инструменти за „Направи сам“. Дори бихме казали – техничарско любопитство, примесено с елементи на алергия към дебелите ръководства, десетките миниатюрни бутончета, лабиринтите на силно разклонени менюта – все препятствия при пускане и овладяване на работата на всяко ново устройство.

Сега решихме да захвърлим ръководството встрани и да следваме изпитаната „майсторска“ практика на пробите и грешките, т.е. първо включваш захранването и ако всичко се скапе, чак тогава разгръщаш документацията.

Свързването на елементите от системата се свежда единствено до съединяване на електрическите контакти. Дори не открихме ключе върху DVR устройството за включване и изключване на захранването. Затова просто пъхнахме щепсела в контакта, предният панел тутакси грейна в червени светлинки и след минута върху екрана се появиха заснетите от четирите видеокамери образи. Без никакви предварителни настройки системата по „подразбиране“ е напълно готова и веднага започва да работи! Иначе казано, тя е напълно „дуракоустойчива“.

Управляващият, записан в постоянната памет на DVR, софтуер, естествено, позволява най-различни настройки – било на работата на камерите, режима на запис и всичко останало, повечето от което бе споменато при изброяване на нейните функции и начин на действие. Ще отбележим още, че преобладаващата част от настройките са толкова логични, че неспециалист с лекота би се оправил и без ръководство. Устройството поддържа няколко езика, което улеснява общуването с него, а от „Комел Софт Мултимедия“ са превели на български ръководството. При това то е подробно илюстрирано с екранни изображения на всеки етап от различните настройки, така че и само по картинките човек може да се ориентира. Настройките и управлението на системата може да се извършват чрез бутоните върху предния панел на DVR, с помощта на мишка и екранни менюта или с устройство за дистанционно управление.

Конфигурирането на отдалечен достъп до системата изисква начални познания върху настройките за работа в мрежа и в среда на Интернет. За това, в случай че подробните обяснения в ръководството не са достатъчно разбираеми, винаги може да се намери някой компетентен приятел за помощ.

Накрая няколко думи и за видеокамерите. Те са със CCD матрица с големина 1/4 инча, образът е цветен и с разделителна способност 582х500 пиксела (VxH) по телевизионния стандарт PAL. Качеството на изображението, без да бъде, естествено, HD, е достатъчно за целите на видеонаблюдението и ясно разпознаване на попадналите в зоната на наблюдение хора. Специалистите твърдят, че този модел камери са най-добрите към момента за ценовия си клас. Фоторезистор следи нивото на околното осветление и при снижаването му под определена граница включва 12-те разположени около обектива светодиода, излъчващи инфрачервена светлина. Работата им се разпознава по слабата видима за окото червена светлина. Това позволява на камерата да заснема достатъчно ясен монохроматичен образ на разстояние до около 10 m, дори и при пълна тъмнина.

Обективът има фиксирано фокусно разстояние 3,6 mm и светлосила F 1,2. Това на практика означава, че камерата има ъгъл на видимост 65–70о – може да вижда над 2/3 от площта на помещението. Липсата на обектив с променливо фокусно разстояние в случая не е съществен недостатък, защото първо води до поевтиняване на камерата, намаляване на нейните размери и освен това системата е предназначена за автономен режим на работа, без дежурен оператор, който да следи охраняваните обекти, да насочва камерите и да управлява увеличението на образа.

Видеокамерите имат степен на защита IP66 – те са напълно защитени срещу проникване на прах и намокряне от дъждовна вода. С две думи, са подходящи за монтиране и на открито.

В заключение KG-SHA 104 и KG-SHA 108 са очаквано от масовия пазар решение на системи за видеонаблюдение – финансово изключително изгодни, елементарно лесни за монтиране и настройка на принципа „Направи си сам“, с функционалност, близка до професионалните системи.

Цената на описания комплект с 4 камери е 799 лв. с ДДС, а гаранцията – 24 месеца. В подкрепа на твърдението ни, че това е оптимална система за видеонаблюдение, ще добавим още, че само цената за монтиране на подобна система от професионалисти струва около 200 лв.

За допълнителна информация и покупка, обръщайте се към „Комел Софт мултимедия„.

Статията продължава тук.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Направи си сам система за видеонаблюдение”

Деян Тотев | декември 3rd, 2012 at 2:42 pm

Това безспорно е най-подробната статия писана на български за системи и камери за видеонаблюдение. Постигнат е увлекателен стил за техническа статия, което със сигурност не е лесно.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото