В категории: Брой 1-2/2012, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти

Монтиране на ексцентрикови мебелни сглобки с Drill-Jig Minifix

Описвайки новаторски и оригинални решения в създаването на все по-функционални и с модерен дизайн мебели, и друг път сме казвали, че съвременното равнище при тяхното производството в най-голяма степен се дължи на обкова. Благодарение на елементите за сглобяване, на пантите и различните механизми за плъзгащи се, повдигащи и клапващи врати, на носачите за чекмеджета и на хитроумните конструкции, позволяващи рационалното оползотворяване на всеки квадратен сантиметър, днешните мебели са това, което са. И още нещо – благодарение на достъпния обков и на специализираните инструменти за неговото монтиране, производството на оригинални мебели с най-високо качество, освен в големите мебелни предприятия с компютризирани многофункционални обработващи центрове, например, стана достъпно за всеки занаятчия дърводелец, както и за по-сръчните и разполагащи с достъпна за обзавеждане работилница домашни майстори.

Именно на такъв специализиран инструмент – Drill-Jig Minifix е посветена тази статия. Причините да му заделим подобаващо внимание са няколко:

» С него се правят отворите за най-широко разпространените и най-често използвани разглобяеми сглобки за корпусни мебели – ексцентриковите.

» С устройството много лесно се постига необходимата точност при пробиване на отворите, което гарантира високото качество на сглобките без странично изместване на съединяваните детайли.

» Цената му е напълно приемлива, включително за работилницата на по-амбициозния домашен майстор дърводелец.

» Drill-Jig Minifix вече се продава и в България от фирма „РЕМЕКО Трейд“ ООД.

Всичко това събуди силен интерес да изпробваме в редакционната работилница това непознато за нас устройство. Преобладаващата част от всички корпусни мебели се произвеждат така, че детайлите им да заемат възможно по-малко място и лесно да се транспортират, включително и с лек автомобил, до мястото на тяхното сглобяване. Така работят големите мебелни заводи, изключение не правят и малките работилници, защото транспортирането на голям шкаф в сглобено състояние създава големи, често и непреодолими проблеми, докато стигне до „местообитаването“ си. Ето защото тези мебели се произвеждат и доставят в разглобено състояние, като сглобяването им на място най-често се извършва от самите собственици с помощта в повечето случаи само с две отвертки – кръстата и права. Използването на механизми за съединяване на отделните елементи, и в крайна сметка сглобяването на дадена мебел, има своя смисъл дори и когато човек майстори сам в дома си, защото при необходимост така направеният шкаф лесно може да се разглоби, пренесе и отново да се сглоби на новото място. Всичко това е възможно благодарение на т. нар. разглобяеми сглобки, под което сборно наименование се разбират всевъзможни хитроумни метални и пластмасови свързващи елементи, с които се изпълняват сглобките.

За сглобяване на страниците към пода и тавана (Г- и Т-образни сглобки), често и към междинен рафт на дадена корпусна мебел, най-често се използват ексцентрикови сглобки. Те са почти невидими отвън (с изключение цилиндричното тяло), позволяват лесно монтиране, силно притягане на свързаните детайли, както и лесно разглобяване, без това да причини поражения върху мебелите.

За родоначалник на ексцентриковите сглобки се смята немската фирма Häfele, а появата им на пазара под името Minifix е през 1980 г. Други водещи производители, като Hettich, отново немска фирма, ги произвеждат под собствено наименование Rastex, а много други производители пък ги продават без марка. Важното всъщност е, че този вид сглобка е станала стандарт, и независимо от производителя, нейните елементи като форма и размери са типизирани. Поради това наименованието Minifix е станало нарицателно за този вид сглобки и по тази причина очевидно е включено в наименованието на приспособлението Drill-Jig Minifix.

Ексцентриковата сглобка се състои от две метални части. Едната представлява отлято цилиндрично тяло с процеп за преминаване на шийката на щифта и конично оформена вътрешна повърхност, така че дебелината на стената плавно да нараства от процепа нататък. При завъртане на цилиндричното тяло дебелината на стената под главата на щифта плавно се увеличава и по този начин той бива изтеглен (на 3–4 mm), а с него и детайлът, в който е закрепен (завит) другият му край. По този начин се осъществява сглобката. По външната повърхност на цилиндричното тялото има назъбване с посока на зъбите, обратна на часовниковата стрелка. Това е направено, за да се възпрепятства възможно саморазхлабване на сглобката.

При развиване на цилиндричното тяло обратно на посоката на часовниковата стрелка щифтът се освобождава, и щом главата му достигне процепа, той може да се извади. С това съединението е разглобено. Тази операция може да се повтаря неколкократно, без това да увреди сглобяваните детайли. Понеже цилиндричното тяло влиза много плътно в отвора, не е желателно да се изважда без нужда, защото това може да нащърби декоративното покритие по ръба.

Цилиндричното тяло се избира според дебелината на мебелната плоча, като най-често използваният диаметър е 15 mm. Тази големина е подходяща за съединяване на плочи с дебелини 15, 16, 19, 22 и 29 mm. За всяка от тези дебелини се избира съответстващото по височина цилиндрично тяло, а отворът за него се прави с подходящата дълбочина.

Описаното тук приспособление Drill-Jig Minifix е предназначено за сглобяване на най-често използваните в производството на корпусни мебели плочи с дебелина 16, 19 или 22 mm при диаметър на цилиндричното тяло на сглобката 15 mm.

Вторият елемент на сглобката е специалният щифт с полусферична глава и едра резба в другия си край. Има щифтове в множество разновидности, най-вече по начина на монтирането им към детайла (най-често плоча от ПДЧ или MDF) – било директно чрез резбата (най-често Ø5 и дължина 9,5–12 mm), или пък в предварително набита в отвор пластмасова втулка за по-здраво задържане в материала. На снимките е показан един по-специфичен щифт с оребрена пластмасова втулка, която при издърпването му от цилиндричното тяло, се раздува и така здравината на сглобката се увеличава. Отворът, през който преминава щифтът, независимо от вида и производителя му, е Ø8.

Следователно за качественото монтиране на ексцентрикова сглобка (в случая Ø15) е необходимо на точно определено разстояние от канта на плочата да се пробие глух отвор с диаметър 15 mm и дълбочина, съответстваща на височината на цилиндричното тяло и дебелината на плочата (за плоча с дебелина 16 mm дълбочината е 14,2 mm). Перпендикулярно и през средната линия на канта се пробива втори отвор (Ø8), чиято осева линия съвпада с осевата линия на първия отвор. През този отвор преминава щифтът на сглобката. Drill-Jig Minifix е пригоден за изработване на отворите за сглобки, използващи щифт с дължина 34 mm. С две думи, цялата тънкост се свежда до прецизното пробиване на двата отвора, както и до точното определяне на местоположението на центъра на отвора за завиване на щифта във втория детайл.

Именно това е предназначението на приспособлението Drill-Jig Minifix. Избързваме да кажем, че с него се работи изключително лесно и бързо, защото след като са зададени настройките според дебелината на плочата, остава само да се закрепи на необходимото място към нея и да се пробият двата отвора. Приспособлението има две свредла (по-голямото представлява по-точно фрезер) с твърдосплавни режещи пластини – с центриращ връх и подрезвачи.

За да съвпадне центърът на надлъжния отвор (Ø8) със средната линия на канта, местоположението на водещия свредлото механизъм се настройва, като в зависимост от дебелината на плочата (една от трите посочени), се завърта плочката 1. За целта предварително се отвиват двата винта, с които е закрепена, и след това се завиват и притягат отново. Регулировката се извършва, като се следи маркировката върху кантовете на плочката и тялото на приспособлението.

С втората регулировка се задава дълбочината на отвора, който ще бъде пробит за цилиндричното тяло на сглобката. За тази цел се използва шаблон (2). В зависимост от необходимата дълбочина той се поставя, както е показано на снимката, гайката (3) се развива, докато опре в него, след което положението й се фиксира с помощна на контрагайката (4). Тази регулировка трябва да се направи много внимателно, защото между дъното на отвора и повърхността на плочата остава много малко разстояние (1,8 mm при плоча с дебелина 16 mm) и опасността центриращият връх на фрезера да пробие и повреди повърхността на плочата е съвсем реална.

Последната регулировка се извършва отново според дебелината на плочата, като разстоянието между подвижната опора (5) и тялото на Drill-Jig Minifix се регулира чрез завиване и отвиване на двата винта (6). Целта е да се получи хлабина, удобна за поставяне на приспособлението върху плочата (докато опре в канта) и същевременно да позволява сигурното му закрепване чрез притискане от ексцентрично монтирания диск (7). При завъртане на ръкохватката дискът приближава или отдалечава подвижната опора от основата на приспособлението. С това основните настройки са извършени и Drill-Jig Minifix е готов за работа.

Пробиването на отворите се извършва с бормашина с мрежово или акумулаторно захранване. В патронника й се закрепва шестостенен преходник, чийто свободен край се поставя в съответното гнездо на пробиващите механизми. Максималната честота на въртене не бива да надхвърля 3000 minˉ¹.

Необходимо е подчертаем, а това се вижда и от снимките, че Drill-Jig Minifix е професионален инструмент, предназначен за постигане на максимална точност при изработване на сглобките и продължителна работа. За разлика от други с подобно предназначение шаблони от пластмаса, които определят центровете на отворите, но не могат да гарантират примерно перпендикулярността на свредлото спрямо повърхността на плочата или канта й, Drill-Jig Minifix има масивно метално тяло, закрепва се сигурно към плочата, а не се придържа на ръка. Перпендикулярността на свредлата е спрямо пробиваната повърхност е фабрично гарантирана. Те са лагерувани така, че се движат постъпателно и въртят без каквото и да било странично биене.

Всяка двойка детайли се сглобява с поне две, често и повече ексцентрикови сглобки. Работата се улеснява много, ако разстоянието на дадена двойка отвори от канта на плочата може да се пренесе съвсем точно в другия край на плочата, а също така и на повече детайли. Примерно всички крайни сглобки трябва да се монтират на едно и също разстояние – 10 cm от краищата им. За целта Drill-Jig Minifix има водач от обла стомана, който се фиксира към тялото му с два винта. В краищата на водача се поставят и съответно фиксират с винтове две опори, с чиято помощ се определя местоположението на първата двойка отвори и така след това лесно и точно се пренася за пробиване и на останалите двойки отвори.

За допълнителна информация и поръчки се обръщайте към „РЕМЕКО Трейд“ ООД, тел. 0700 17407; 02 962 1993, trade@remeko.com

Коментари и въпроси

5 Коментари към “Монтиране на ексцентрикови мебелни сглобки с Drill-Jig Minifix”

Йордан Узунов | октомври 31st, 2012 at 2:00 pm

Кажете каква е цената на продукта.
„Направи сам“: В статията са посочени телефонните номера и електронната поща на производителя.

Milan | януари 31st, 2013 at 9:54 pm

Интересуваме цената на тази машинка. Яка е.
„Направи сам“: Информация за цената може да получите от фирмата, която продава устройството. В статията са дадени нейните телефони.

Бисерка | февруари 15th, 2013 at 6:04 pm

Интересувам се от цената на машинката !!!

„Направи сам“: В статията са посочени телефоните и адреса на електронната поща на фирмата, която предлага устройството.

жанна петрова | юни 21st, 2014 at 6:15 pm

ЗДРАВЕЙТЕ МНОГО ИСКАМ ДА СИ КУПЯ DRILL-JIG MINIFIK НО НЕ ЗНАМ ОТКЪДЕ И КОЛКО СТРУВА МОЖЕ ЛИ ДА СИ ГО ЗАКУПЯ ОТ ВАС ЧРЕЗ КУРИЕР ИЛИ СЕ НАМИРА И В МАГАЗИНИ КАТО ПРАКТИС ЕСТЕСТВЕНО ПЪРВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ДАЛИ МОГА ДА СИ ГО ПОЗВОЛЯ КАТО ЦЕНА БЛАГОДАРЯ ВИ.
„Направи сам“: Производителят, телефоните за връзка и адреса на електронната поща са посочени в края на статията. Редакцията не разполага с друга информация.

valio | август 9th, 2015 at 7:35 pm

Здравейте, интересувам се от drill-jig minifix. Колко струва?

„Направи сам“:Редакцията не разполага с допълнителна информация извън публикуваната в статията.

Коментирайте или задайте въпрос









Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 




към началото