В категории: Бани и кухни, Брой 5-6/2010, Ремонти, Строителство

Бързо и лесно зидане с YTONG – изграждане на стени, душ-кабина и монтиране на вана

Изграждането на вътрешни стени с газобетонни блокчета YTONG става бързо и лесно, и е напълно по възможностите на домашния майстор. Дебелината на стената се определя според функциите, които изпълнява. В зависимост от нейната големина може да се пресметне необходимото количество блокчета и лепило като се знаят разходните норми:

» Блокчета YTONG – 6,7 бр./m² зидария независимо от дебелината им.

» Лепило – 15 kg суха смес за кубичен метър зидария (също независимо от дебелината на блокчетата) при зидане с блокчета с гладки чела.

Подготовка

Преди да се започне със зидането трябва да се начертае проектна скица на планираното преустройство. След това контурът на бъдещата стена се очертава върху добре подравнения и почистен под. Ако в стената ще има врата, трябва да се предвиди и мястото на отвора за монтиране на нейната каса. При неравен под първия ред блокчета се полага и лепи върху цименто-пясъчен разтвор (1:3 приготвен с пресят пясък с едрина на зърната до 3 mm), а следващите се лепят с лепилен разтвор. Той трябва да бъде положен и разнесен на равномерно дебел пласт. За получаване на еднакво дебел пласт (1÷3 mm широчина на зидарската фуга) лепилото се полага върху блокчетата със специален инструмент – лопатка, с която то се загребва и с помощта на назъбения челен ръб се разнася равномерно. Лопатките имат различна широчина, като се подбира такава, която съответства на дебелината на блокчетата.

Използването на назъбена пердашка, предназначена за тънкослойно лепене на плочки или на меки подови покрития, например, забавя работата и води до преразход на лепило.

Лепилото се нанася, първо, върху тясното чело на вече поставеното блокче в реда, след което се разстила върху мястото, където ще легнат следващите няколко блокчета – толкова, колкото може да се иззидат преди лепилото да започне да стяга. Зидът трябва да бъде изцяло плътен – всички фуги (хоризонтални и вертикални) между блокчетата да бъдат изцяло запълнени с лепило. При зидане с блокчета, чиито чела са профилирани с длъб и зъб, вертикалната фуга се запълва само при блокчетата около ъглите на зида. Всяко блокче се причуква с гумен чук, докато прилегне добре в пласта лепило и същевременно се намества така, че да се получи зид с равна и гладка повърхнина. Хоризонталното и вертикалното положение на блокчетата се контролира с нивелир. Блокчетата в реда се подравняват по опънат канап и с мастар. В случай че се получат неравности върху повърхността на вече иззидан ред, те се изглаждат много лесно чрез изстъргване със специално ренде за газобетон – дървена маламашка с диагонално закрепени парчета от лента за банциг.

За по-голяма стабилност на зида блокчетата във всеки два съседни реда се зидат така, че вертикалните им фуги да се разминават (т.нар. зидарска превръзка). Най-добре е това да става на разстояние приблизително равно на половин дължина на блокчето – 30 cm. По изключение това разстояние може да се намали до 10 cm.

Всеки ред блокчета се иззижда изцяло и едва тогава се пристъпва към следващия. Блокчетата YTONG са много благодатен материал за зидане на стени. Благодарение на големината им (600х250 mm при различни дебелини) и точните, без отклонения, размери с тях се зида много бързо и лесно. Също така с минимални усилия се получават напълно равни стени, което след това силно улеснява измазването им. В повечето случаи (откъм вътрешността на помещенията) е достатъчна само тънка шпакловка. По същата причина зидовете, иззидани с блокчета YTONG, се облепват лесно с плочки, защото не се налага допълнително подравняване и изглаждане чрез шпакловка на основата.

Голямо улеснение при зидането е и това, че блокчетата YTONG са материал, който е добре пригоден за механична обработка. Те се режат лесно на място, включително и на скелето, с трион за газобетон (с твърдосплавни зъби). Точността при рязане се постига с помощта на тристранен винкел. Тези качества на блокчетата ги правят особено подходящи за изграждане на нестандартни стени и други строителни елементи с много чупки и закръгления, както и с различни по големина и форма ниши. Вече иззиданата стена може лесно да бъде моделирана чрез механична обработка на блокчетата (рязане, издълбаване, рендосване, шлифоване) – оформяне на заоблени ръбове, на различни по големина и форма ниши или отвори. При стени с по-голям радиус на закръгление е много удобно да се използват специални дъгообразни блокчета YTONG, с които може да се постигне архитектурен ефект, непостижим или много трудно изпълним с класически тухли. Тези блокчета се произвеждат (по предварителна заявка) с радиус на дъгата от 800 mm до 2000 mm.

При отвори в стената, включително ниши, с широчина над 50 cm, над тях задължително се поставя армиран щурц (греда). Тук са възможни три варианта. Специално за целта се произвеждат коритообразни блокчета, които имат същата дължина, както на обикновените – 600 mm. Вътрешността им е фабрично изрязана. Така те служат за кофражна форма, а външните им повърхности не се отличават от обикновените блокчета. Във вътрешността им се поставя армировката от стоманени пръти и се налива бетонов разтвор. Вторият вариант е да се използват готови армирани щурцове, които, както и коритообразните блокчета, се доставят по заявка.

Третият вариант е типично решение според принципа „направи си сам“. Щурцът се изработва на място от обикновени блокчета, в които по дължина се изрязва и издълбава канал с правоъгълно напречно сечение. Така те заприличват на фабричните коритообразни блокчета, в които се поставят стоманените армировъчни пръти. Ако се налага, те се свързват чрез бигли и вътрешността се запълва с бетонов разтвор.

Изграждане на душ-кабина

Блокчетата газобетон са много благодатен материал за изграждане на банята. Благодарение най-вече на лекотата, с която се обработват – режат, пробиват и издълбават (1), те улесняват силно вграждането на различни тръбопроводи, използват се за иззиждане на ниски преградни стенички, за подзиждане около вани и душ-кабини. С тях лесно се оформя и пространството, необходимо за вграждане на касета с промивно казанче (2) за конзолно монтиране на тоалетна чиния, за скрито прокарване на канализационни тръби (Ø110) и др.

При монтиране на душ-кабина често пъти затруднение създава вграждането на нейната вана, когато производителят не е предвидил съответните ограждащи я пластмасови елементи, така че те да представляват един завършен елемент. В такива случаи се налага обзиждане на ваната (3), като най-подходящият материал за това по споменатите вече причини са блокчетата YTONG. С тях се изгражда конструкцията, в която се намира ваната и след това се облицова с плочки. За целта са подходящи блокчетата с дебелина 100 mm или 125 mm. Когато ваната е стъпила на крачета върху пода, в зависимост от широчината на периферията ù, за обзиждането може да се използват и по-тънки блокчета – 50 mm и 75 mm.

След като се уточни местоположението на ваната и свързването на сифона ù и към канализационната тръба, вече може да се очертае върху пода контурът, по който да се иззида стеничката. Монтирането на ваната – на собствени крачета с регулируема дължина, лежаща в огледално направена по дъното ù „отливка“ от твърд пенопласт и т.н. зависи от конкретния модел. За майстора остава да затвори пролуката между пода и периферните бордове на ваната, които не опират в стените на помещението.

Тук също важат правилата, посочени при зидането на стени, като специфичното е много малката височина, което изисква повече рязане и оформяне на блокчетата и части от тях. Фугата между иззиданите блокчета и борда на ваната се запълва с монтажна пяна. Докато тя се втвърди, ваната трябва да е фиксирана неподвижно, за да не се повдигне. След завършване на облицовката с плочки фугата между тях и борда на ваната се запълва със силиконова паста (санитарен силикон).

Въпреки малката височина на обзиждане трябва да се предвиди и ревизионен отвор за достъп до сифона. В противен случай може да се наложи цялостно разглобяване на душ-кабината за ремонтни работи около сифона.

Монтиране на вана

Когато ваната не е комплектувана с ограждаща я конструкция от пластмасови панели, тя също трябва да бъде обзидана откъм страните, които не опират директно в стените на банята.

Това се прави по същия начин, както обзиждането на ваната на душ-кабината, като разликата е най-вече във височината на зида. Съответно трябва да се вземат допълнителни мерки за повишаване на неговата здравина и стабилност. Дебелината на блокчетата YTONG се подбира според наличното място. Понеже зидът заедно с облицовката с плочки не бива да стърчи извън контура на ваната, може да се наложи да се използват най-тънките (50 mm) блокчета.

След като ваната бъде поставена на мястото ù, стъпила върху пода на краката си и добре нивелирана, със свързан към канализацията сифон, върху пода се очертава контур, съответстващ на нейния борд (4). Най-точно това се прави с обикновен отвес. След това се очертава втори контур с отстъп към ваната равен на дебелината на плочките плюс около 3 mm, колкото е дебелината на слоя лепило под плочките. По този контур се зида с блокчетата YTONG.

Не бива да се забравя също така да се остави ревизионен отвор, който да осигурява при необходимост достъп до сифона и мястото на свързването му към канализационната тръба. Той трябва да бъде разположен така, че да осигурява максимално удобен достъп, а големината му да съответства на размерите на стандартна вратичка за такива отвори. Тя се поставя след завършване на облицовката с плочки, като рамката ù се залепва с монтажно лепило. Оформянето на ревизионния отвор се прави съвсем лесно, защото блокчетата се режат (5) и рендосват безпроблемно до постигане на точните размери на отвора.

Блокчетата се зидат с лепило. Както вече бе казано, при неравен под първия ред блокчета се подрежда върху пласт от цименто-пясъчен разтвор (6). Подът на баните с подов сифон има наклон за оттичане на водата към него. Съответно, за да бъдат хоризонтални редовете в зида, блокчетата в първия ред трябва да се скъсят по височина така, че най-ниското да се намира в най-високата част на пода. Ако това не се предвиди, може да се наложи попълване с циментов разтвор на тясна пролука в най-ниската част, което не е добре.

За по-голяма здравина на зида лепилото се поставя и върху челата на блокчетата (7, 8). В този и други подобни случаи трябва да обърне особено внимание на сигурното свързване на допълнителния, в случая ограждащ ваната зид, с околните стени. За целта Т-образното челно свързване се подсилва със специални планки от перфорирана поцинкована стомана – прави или огънати Г-образно. Единият им край влиза между блокчетата (или тухлите) на основната стена или пък се закрепва към нея с дюбел или пирон. Другият край се приковава към блокчето (9). За препоръчване е за планката да се издълбае канал в блокчето с дълбочина около 15 mm и този ù край се залива с рядък цименто-пясъчен разтвор. Така се постига по-голяма здравина на връзката, а циментът защитава стоманата от корозия чрез образуване на пасивиращ слой, дори и когато планката няма цинково антикорозионно покритие.

Облицовката с плочки на стените и пода в банята се прави най-накрая – след като всички инсталации бъдат монтирани съобразно свързаните към тях санитарни уреди. Стените, включително и обграждащата ваната стеничка, трябва да са с равна и почистена от ронещи се частички и прах повърхност. Вече стана дума, че стените, иззидани с блокчета YTONG, са особено подходящи за облицоване с плочки, защото лесно се постига необходимата равна основа – без изравняваща шпакловка.

Плочките се лепят по тънкослоен метод с подходящо лепило. Първо се облицоват стените и след това подът. Където е необходимо закрепване на санитарните прибори към стените, се използват специални дюбели за газобетон.

Ако площта на банята позволява, добро решение е около ваната да се направи подиум или поне стъпало, което е улеснение както за малки деца, така и за възрастни хора. Това се прави много лесно с помощта на блокчета с дебелина 10 cm. За осигуряване на стабилна опора на крака стъпалото трябва да бъде широко поне 25 cm. Така се намалява и рискът от подхлъзване. Освен това наличието на подиум или стъпало създава зрителна илюзия, че ваната е по-ниска.

На снимките са показани и няколко други интересни и практични решения при изграждане на банята, които не се нуждаят от специални пояснения.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото