В категории: Брой 3-4/2012, Мазилки и бои, Ремонти

Секрети при боядисване с електрическо мече

Този път се отклонихме от обичайната си практика първо да изпробваме (при възможност) и тогава да пишем. Статията за електрическото мече на Bosch написахме веднага, щом получихме предоставения ни от представителството на компанията у нас тестов комплект, проучихме неговото устройство и ръководство за работа. Разчитахме и на собствените си очаквания, основаващи се на личен опит в боядисването с обикновен бояджийски валяк (мече). Опит, който в една или друга степен притежава почти всеки българин, по простата причина, че едва ли някому се е разминало поне веднъж-дваж да не хване мечето и четката, за да обнови дома си. Общо взето неотменима, рутинна и достъпна за всеки дейност.

Пролуката от няколко почивни дни откри възможността да изпробваме в реални условия новото попълнение в програмата електроуреди за боядисване на Bosch. Допълнително предизвикателство за нас самите бе възможността да проверим доколко реалността ще покрие очакванията ни. Защото както се знае, майсторлъкът се крие и в тънкостите.

И така след като боядисахме стая и коридор вече сме в състояние да споделим и личния си опит от работата с новия инструмент. Насъбраният експериментален опит се обобщава най-точно и детайлно, докато е още пресен и боята по ръцете още не е изсъхнала. Затова от бояджийската стълба, се преместихме пред компютъра да запишем още съвсем пресните си впечатления и констатации. Тях изреждаме без да следваме непременно свързаността между отделните операции и етапи при боядисването.

• В подготовката на електрическото мече няма тънкости и изненади, стига да се спазват точно кратките обяснения, съдържащи се в неговото ръководство. Не случайно има 5 страници със скици, онагледяващи свързването на системата и нейното почистване от боя. Препоръчваме внимателно да се проучат, защото в подобни случаи от един единствен схематичен чертеж човек може да извлече повече и по-лесно разбираема информация, отколкото от текст, в който се споменават детайли, за които няма еднозначно възприети наименования.

• Такива лесно подминавани дреболии например са:

» регулирането на височината на окачване към кофата на модула с помпата, така че стойката му да стъпва на пода;

» тя се закрепва така, че да обхваща дръжката на кофата с боя. Това е необходимо, за да може двете да се пренасят заедно, без изместване на общия им център на тежестта, което би предизвикало странично наклоняване на кофата с опасност от изливане на боя;.

» смукателният маркуч се фиксира към стойката с щипка. Тя го придържа така, че краят му с филтъра да лежи върху дъното на кофата. Боята трябва да бъде много добре разбъркана, за да не засмуква филтърът прекомерно гъста утайка;

» маркучът за боята се прокарва и на места се защипва в направените за тази цел улеи в ръкохватката и нейния удължител. Изваждането му от улея трябва да става много внимателно, често с помощта на тънък, но не и заострен или с остри ръбове предмет;

» за поставяне на помпата в гнездото й въртящият се механизъм, който изтласква боята, трябва да се намира в положение на изправена буква X. При това положение помпата се поставя на мястото си, избутва се нагоре до упор и фиксиращият механизъм се завърта в положение „заключено“.

• Преди да се пристъпи към боядисване е добре да се обмисли и подсигури как то ще завърши, т.е. как ще бъде промита системата от маркучи, част от която е и помпата, както и частите, разпределящи боята в ръкохватката. Колкото до бояджийския валяк, за него е ясно – сваля се и се мие с течаща вода, докато спре да пуска боя. След това се суши окачен.

Изнасяме пред скоби промиването на системата, защото може да възникнат проблеми при свързване на накрайника за маркуча към водопроводния кран, респективно към смесителната батерия. Това може да се окаже и не чак толкова лесно изпълнима задача. В комплекта и допълнително Bosch предлага общо 5 накрайника с различни диаметри и стъпка на резбата. Разнообразието от чучури и кранове със и без резба за закрепване на накрайник за маркуч обаче е по-голямо. В тестовия комплект имаше два накрайника – с вътрешна M 22 и външна M 24 резба, за чието свързване така и не намерихме подходящ кран.

По наше мнение би било добре, ако към електрическото мече се предлага и накрайник, който да се свързва с наложилите се като стандарт елементи на Gardena за градинските поливни системи, което за градинска чешма с външна резба на чучура би решило проблема перфектно. А почти няма двор без такава чешма.

Свързването на маркуча на PPR 250 към водопроводния кран трябва да бъде сигурно и добре уплътнено, защото изтласкването на гъстата боя от дългия и тънък маркуч изисква високо налягане на водния поток. Ако се разчита на палиативни мерки, уплътняване със самозалепваща лента и удържане на ръка, ще се берат ядове, а измиването няма да бъде достатъчно пълно.

Бихме искали да обърнем внимание на един възможен проблем, за който живеещият в добре уредената си държава немски производител едва ли би се досетил. Нормалното работно налягане на водата в домашната водопроводна мрежа е 3–5 bar. Съответната българска нормативна уредба (Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за „Проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“) определя налягане от 6 bar като максимално допустима граница. Нормите в Германия са същите, ала за разлика от нас там те се спазват. Затова в случай, че налягането в уличния тръбопровод е по-високо, на входа на домашния водопровод трябва да се постави редуцирвентил, който предпазва от повреда тръбната инсталация и най-вече бойлера и други санитарни прибори, работещи под налягане. Споделяме всичко това, защото прекалено високото налягане на водата, способно да повреди стоманен бойлер, би могло да повреди и еластичния маркуч на помпата.

• Преди започване на същинската работа сухият валяк трябва да бъде овлажнен. С мокренето му обаче не бива да се прекалява и той трябва да се изцеди добре, защото в противен случай ще мине доста време, докато започне да разнася неразредена с вода боя. Добре е също така предварително валякът да се отъркаля върху подходяща плоскост неколкократно напред-назад, докато излишната вода се отцеди и той започне да полага слой от боя с подходяща гъстота.

• Първоначалното подкачване на боята до валяка става с продължително задържане на пусковия бутон на дистанционното управление – до около минута като движението й може да се следи през прозрачните стени на маркуча.

• Еднократното натискане и отпускане на бутона включва електродвигателя на помпата за около 2–3 s, след което той се самоизключва. На практика това е недостатъчно за подаване на необходимото количество боя в ръкохватката. Затова се налага натискане и задържане на бутона за по-продължително време. Това се установява опитно, като се следи количеството боя, което валякът разнася.

• Предвидени са две възможности за боядисване – само с ръкохватката с валяка или със закрепен към нея удължаващ прът. Създава се впечатление, че вторият вариант е предимно за работа на високо и най-вече при боядисване на тавани. На практика обаче е по-удобно да се работи с поставен удължител, независимо от височината – стига, разбира се, дългата дръжка да не пречи. Дори и при работа на височина в обсега на ръцете, тя значително улеснява боядисването и намалява умората, защото позволява работа с две ръце. При боядисване на стени едната ръка придържа оформения като удобна ръкохватка край на удължителя, а другата държи пръта или предната ръкохватка, като притиска валяка към боядисваната повърхност. Така ръцете се уморяват значително по-малко, отколкото ако се работи само с една ръка. При боядисване на таван ролята на ръцете се сменя – държащата ръкохватката на удължителя притиска валяка към повърхността, а намиращата се по-високо ръка го води и направлява.

• За лесно и възможно по-бързо получаване на качествено покритие от решаващо значение е подаването на оптималното количество боя към валяка. Това умение се придобива в процеса на работа, като се следи степента и равномерността на останалото след преминаване на валяка покритие с боя. За това може да спомага и слухът, защото при търкалянето на добре напоен с боя валяк влакната издават характерен лесно различим от ухото свистящ звук – навярно при отделяне на краищата им от намазаната с боя повърхност. Прекалено сухият валяк се търкаля без да издава този шум.

Който е боядисвал с дисперсионни бои знае, че през току-що нанесения тънък слой боя основата прозира силно и преценка на степента на покритие на боята може да се направи едва след като тя изсъхне. Тогава вече може да се види и дали желаният цвят е постигнат. В зависимост от вида, и по-точно от покривността на боята и нейния цвят, от замърсяването и състоянието на основата, т.е. дали е била вече боядисвана или не, дисперсионните бои се нанасят на 2 или дори повече слоя. Това може да се прецени едва след пълното изсъхване на долния слой. При първо боядисване за едни бои се препоръчва грундиране с разредена с вода боя, при други с неразредена боя или със специален грунд – за това са валидни наставленията на производителя. При всякакъв вид боядисване обаче, важи правилото, че два тънко нанесени слоя дават по-добър резултат, отколкото полагането на един дебел.

• Валякът с по-къс косъм, какъвто е оригиналният на електрическото мече на Bosch, „загребва“ по-малко боя и съответно я разпределя на по-тънък слой. Такъв валяк има и друга особеност – при боядисване на недостатъчно равна повърхност космите на валяка не успяват навсякъде да компенсират неравностите и на такива места слоят боя може да се окаже недостатъчно дебел. Това се преодолява чрез по-силно притискане на валяка и неколкократно минаване върху боядисваната повърхност при кръстосване на посоките на движение.

• Валякът, с който се доставя машината е от полиестерна тъкан с дължина на влакната 11 mm. Външният му диаметър според документацията на машината трябва да се намира в границите 45–50 mm, дължината е 250 mm, а диаметърът на отворите за оста – Ø8. Очевидно е, че конструкторите на Bosch са подбрали най-подходящия за машината валяк. В документацията на PPR 250 е посочено също, че може да се ползват и валяци на други производители. Преценихме, че изясняването на възможността за използване и на други валяци е от съществено значение, защото това е работният инструмент, от който зависи ефективността и качеството на боядисване. Той подлежи на износване, а дълготрайността му много лесно може да бъде драстично съкратена поради недостатъчно измиване и неправилно съхраняване. Ето защо преди да подхванем тестване на машината направихме опит да се сдобием с резервен полиестерен валяк за боядисване с дисперсионни бои – идентичен или възможно най-близък до оригиналния, като дължината му, външният диаметър и диаметърът на отвора за оста са задължителни. Поради почивния ден опитахме късмета си в магазин от голяма верига от вида „Направи си сам“. За боядисване с дисперсионни бои изборът бе сведен основно до две чешки марки валяци, при това с дължина на влакната 18 mm, но не и с 11 mm. Поради голямото разнообразие на стоки в магазините на големите търговски вериги, асортиментът от даден вид най-често е ограничен в рамките на това, което най-често се използва и търси. При боядисване по класическата технология на стени и тавани с дисперсионни бои най-често се работи с валяк с дължина на снопчетата влакна 18 mm, какъвто се принудихме да купим и ние. Полиестерни валяци с дължина на влакната 20–21 mm са подходящи и за повърхности с грапава структура – драскани или влачени тънкослойни декоративни мазилки. Валяците, като оригиналния с дължина на влакната 11 mm, се използват по-рядко, поради което трябва да се търсят в специализирани магазини за бои и бояджийски инструменти.

• След като опознахме техниката на боядисване с оригиналния валяк, решихме да изпробваме как би работила машината с купения от нас неоригинален валяк с дължина на снопчетата влакна 18 mm. Изкушаваше ни и нездравият интерес да се опитаме да надхитрим машината така, че тя да нанася наведнъж по-дебел слой боя. Това е логично, защото поради по-дългите влакна, повърхността на валяка ще поема и задържа по-голямо количество боя. Такъв валяк по-лесно ще се справя и с неравности по боядисваната повърхност. Очакванията ни се сбъднаха, ала частично. В началото, докато валякът „се разработи“ и влакната му полегнат на една страна, повишеното триене в щита зад него, който разпределя боята, затруднява свободното му въртене. След известно време работата се нормализира, еднократно нанасяният слой боя стана видимо по-дебел, но при едно ограничително условие – да се боядисва предимно при въртене на валяка само в една посока. Тогава влакната са полегнали и не създават проблем. При промяна на посоката на въртене на валяка, влакната се изправят и въртенето му се затруднява. Следователно изводът е, че когато се купува валяк от друг производител, той трябва да бъде идентичен с оригиналния.

• В първата статия, посветена на електрическото мече PPR 250, специално подчертахме, че при боядисване с него почти не се наблюдава зацапване на пода с боя, няма го и познатото иначе стичане на боята по дръжката на валяка, докато стигне до ръката. Това, че мечето не се топи в боята, не се търкаля върху решетка за отцеждане на излишната и равномерното разнасяне на останалата по повърхността му, не се пренася до мястото на боядисване само по себе си елиминира най-честите причини за обилно накапване на пода с боя. Същевременно боядисващата ръкохватка е оформена така, че евентуално образувалите се капки да се събират, а не да падат върху пода. Всичко това се потвърди при тестването на машината. Същевременно на този свят няма нищо идеално. Докато капките върху пода наистина са рядкост, при въртенето си мечето все пак, макар и съвсем оскъдно, отделя микроскопични капчици, които могат да се забележат най-вече върху повърхност, чийто цвят силно контрастира с цвета на боята. Тези капчици не се разливат и не залепват здраво, така че много лесно се почистват чрез забърсване с влажна гъба. По тази причина при боядисване на тавани е препоръчително да се работи с предпазни очила. Поради липсата на характерното при конвенционалното боядисване зацапване с боя при работа с PPR 250 не се налага обличане на защитна пелерина или гащеризон от тънък полиетилен. Това, което може с убеденост да се препоръча е да се работи с ръкавици за еднократна употреба.

• При прекъсване на работа с продължителност до около 4 часа ръкохватката с валяка се поставя в плътно затворен чрез усукване и привързване полиетиленов плик. Това не позволява изпаряване на влагата и валякът запазва напълно работоспособността си. При по-продължително прекъсване на работа, примерно за през нощта или повече, ръкохватката с валяка и краят на смукателния маркуч с филтъра се потапят в кофа с вода. За целта помпата се сваля от машината. При всички случаи кофата с боя се затваря плътно.

• При боядисване с електрическото мече на Bosch двигателният модул може да не се отделя от кофата, а смукателният маркуч да не се изважда от боята, докато тя свърши, или по-точно, докато нивото й спадне на около 3 cm от дъното. Причина за това е, че помпата започва да засмуква въздух. Работата може да продължи като останалата боя се изсипе в дълбока кутия, с което се поема и рискът от нейното разливане при невнимателна работа. Възможно е също така тази боя да се използва и за боядисване с четка или валяк за ъгли там, където това се налага.

• Останалото е като при боядисване с обикновен валяк. Първата задача е да се изкърпят боядисваните повърхности, защото и най-малките наранявания ще изпъкват още по-отчетливо върху боядисаната повърхност. Гипсовите шпакловки се нараняват лесно дори и при лек удар или надиране от твърд предмет с остри ръбове. По разбираеми причини най-застрашени са стените. За дребни вдлъбнатгини или драскотини не си заслужава забъркване на гипсов разтвор, а и той в случая не е най-подходящият материал. Отлична работа върши някой от готовите китове като показаният на снимката. Той се нанася с тънък стоманен шпахтел, запълва отлично и се получава напълно гладка повърхност. Съхне бързо, а цветът му е толкова бял, че дори и когато изкърпването е направено след втора ръка боядисване, мястото се открива трудно, за да бъде покрито с боя. Макар че по принцип повърхността на втвърдения кит може да се шлифова, в случая това не е необходимо, защото позволява нанасяне на съвсем тънък пласт и кръпката се слива с околната повърхност.

Боядисването се започва с ъглите и корнизите, като се работи с четка или специален валяк, който е особено удобен за ъглите. Такъв валяк с подбрано от Bosch качество се предлага и сред набора от допълнителни принадлежности към електрическото мече.

Изборът на боята е много съществен фактор за постигане на качествено и с желания цвят равномерно покритие, без основата да прозира тук-там. От него зависи и лекотата при работа. Всеки производител естествено хвали своята боя, дава повече или по-малко конкретна информация за нейните качества и възможности. Едни производители се задоволяват с твърдения, като „най-високо качество“ и посочват само приблизителната площ, която може да се боядиса с наличното в кофата или кутията количество. Други са по-прецизни и освен този показател дават информация по петстепенна скала на основните потребителски характеристики за всяка боя: интензивност на покриване, покриваща способност, удобство при работа, възможност за почистване на боядисаните повърхност чрез измиване с вода и триене. Важно качество на боята е също така силно ограничената й склонност да отделя пръски, да не капе при боядисване с мече и четка. Има и бои, съдържащи добавки (биоциди), предотвратяващи развитието на микроорганизми – бактерии, гъби и лишеи. Те съхраняват тази си способност над 5 години и поради това са особено подходящи за боядисване на помещения с висока влажност.

Важен показател при избора на боя е нейната покривна способност. От това зависи колко слоя трябва да се нанесат, за да се получи равномерно оцветена повърхност, без да прозира основата. При работа с боя с висока покривна способност се пести време, труд и в крайна сметка – пари.

Това са все фактори, които трябва да се вземат под внимание, защото както се знае, по-скъпото в крайна сметка често излиза по-евтино.

А електрическото мече на Bosch PPR 250 прави работата поне два пъти по-производителна, по-лесна и по-малко уморителна, спестява немалко време и ядове при почистване след боядисването.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2012, Мазилки и бои, Ремонти

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото