В категории: Брой 5-6/2012, Инструменти, Представяме ви

Резултати и развитие на Bosch през 2011 г.

Силните позиции в ключовите за компанията сектори са базата на бъдещото развитие

Дългогодишната корпоративна стратегия на компанията дава своите положителни резултати и през 2011 г.

» Позициите на групата Bosch се засилват във всички бизнес направления и региони.

» Bosch реализира 5,1% възвращаемост на продажбите през 2011 г.

» Оборотът се е увеличил с 5% през първото тримесечие на 2012 г.

» През 2012 г. се очаква ръст на продажбите с между 3% и 5% и повишаване на печалбата.

» Bosch продължава да разширява сферите си на развитие.

Групата Bosch очаква забавяне на световния икономически растеж. Поради това компанията за технологии и услуги предвижда през тази година ръст на продажбите с около 3–5%. Това обяви г-н Франц Ференбах, председателят на Борда на директорите на Bosch на годишната пресконференция, проведена в седалището на компанията в Щутгарт. „Все още съществува известна степен на несигурност по отношение на бъдещото икономическо развитие, въпреки че кризата със суверенния дълг в Еврозоната започна да отшумява“, отбеляза г-н Ференбах. През първото тримесечие на 2012 г. оборотът нарасна с около 5% спрямо 2011 г., независимо от спада в световната икономика и затруднения растеж на редица европейски пазари. Най-голям относителен ръст отбеляза направлението „Индустриална техника“, следвано от „Автомобилни технологии“. Умерен растеж се наблюдава в „Потребителски стоки и сградна техника“. През настоящата година Bosch възнамерява отново да повиши печалбата си преди данъчно облагане чрез иновативни продукти и оптимизация на разходите. „Имайки предвид обаче трайно високите цени на суровините и значителните първоначални инвестиции в нови бизнес сфери, постигането на заложената цел от 7–8% тази година ще бъде трудно“, отбеляза Г-н Ференбах.

С ръст от 9,0% през 2011 г. оборотът изпревари прогнозите

През финансовата 2011 г. Bosch изпревари очаквания растеж въпреки слабата световна икономика – оборотът се увеличи с 9,0% до 51,5 млрд. евро. Печалбата преди данъчното облагане достигна 2,6 млрд. евро в сравнение с 3,5 млрд. за изминалата година. Поради това нормата на печалба (ROS), възлизаща на 5,1%, остана под целевите стойности. На представянето на предварителните резултати през м. януари компанията вече изтъкна като причини за този резултат допълнителната тежест от повишените цени на суровините и влиянието на промените във валутните курсове. За това допринесоха и значителните първоначални инвестиции на компанията в сектори с голям потенциал като електромобилите и възобновяемата енергия, както и преоценката на активи на подразделението за слънчева енергия на стойност 560 млн. евро.

Броят на служителите е нараснал до 302 500

В резултат на доброто развитие на бизнеса броят на служителите на Bosch в световен мащаб се увеличи c 19 000 и към 1 януари 2012 г. достигна 302 500. Най-голямото увеличение на персонала е в Европа, където 9800 сътрудници се присъединиха към компанията, 5200 от които само в Германия. 8000 служители бяха наети в Азиатско-тихоокеанския регион, 1200 – в Северна и Южна Америка. Прогнозираният по-нисък ръст през тази година ще се отрази и на разрастването на персонала. В зависимост от развитието на бизнеса, включително и на компаниите, които предстои да бъдат консолидирани, се очаква през 2012 г. броят на служителите в световен мащаб да се увеличи на около 315 000. Bosch възнамерява да разкрие повечето нови работни места в развиващия се Азиатско-тихоокеански регион. В Германия също се очаква леко увеличение на персонала.

Опазването на околната среда означава ръст в автомобилните технологии

През 2011 г. Bosch засили пазарните си позиции и в трите си бизнес направления. Финансовият директор, д-р Щефан Азенкершбаумер, коментира резултатите така: „Положихме значителни усилия да засилим своите пазарни позиции въпреки финансовата и икономическа криза и резултатите се виждат.“ През 2011 г. „Автомобилни технологии“, най-голямото направление, генерира продажби в размер на 30,4 млрд. евро и така отбеляза годишен ръст 8,2%. Въпреки увеличените цени на суровините и значителните първоначални инвестиции в сферата на електромобилите, направлението отбеляза печалба преди олихвяване и данъчно облагане (EBIT) 2,3 млрд. евро, с което се запазва нивото от предходната година. Възвръщаемостта на продажбите е 7,7%. Много добри тенденции се забелязват при търсенето на продукти, които допринасят за повишаване на енергийната ефективност, сигурността и комфорта на превозните средства. Това включва системите за директно впръскване на бензина, икономичните дизелови системи или разработената от Bosch електронна стабилизираща програма ESP. За периода 2011–2014 г. компанията планира значителен ръст в продажбите на тези продукти: от 7,2 на 9,6 млн. при дизеловите commonrail системи и от 4 на 8,6 млн. при системите с директно впръскване на бензин. „Bosch има значителен принос в опазването на околната среда. Ето защо опазването на природата означава и ръст за Bosch“, отбеляза д-р Бернд Бор, председател на направление „Автомобилни технологии“. В световен мащаб се увеличава и търсенето на продукти в помощ на водача като видеосистеми или системи за аварийно спиране. Делът на превозните средства, произвеждани с вградени радарни сензори, ще се увеличи четирикратно между 2011 и 2016 г. и ще достигне 16%. Като цяло Бор продължава да вижда добри възможности за бъдещото развитие на „Автомобилни технологии“: „Тази година приходите от продажби на всяко произведено МПС ще достигнат близо 400 евро. В дългосрочен план с напредъка в областта на електромобилите тези стойности ще продължават да нарастват.“ В този важен сектор Бош има годишни разходи от около 400 млн. евро. Компанията вече е изградила богато портфолио в областта на електромобилите с пет модела електромотори, три варианта на инвертори за управление на енергията, както и литиево-йонни акумулаторни системи. „Тази широка основа е предпоставка за нашето решително предимство: компетенциите ни на ниво системи“, отбеляза Бор. „Само компания, която знае как да свърже системите в мрежа, може например да осъществи интеграцията на електрониката в трансмисията.“

Силен ръст в „Индустриална техника“, затруднения при фотоволтаиката

През 2011 г. направление „Индустриална техника“ показа най-силен растеж с 21,0%, достигайки оборот от 8,0 млрд. евро. Подразделението „Технологии за задвижване и управление“ отбеляза ръст над средния. При опаковъчните технологии също имаше положително развитие. В противовес на това, при соларните системи постигнатите резултати не са задоволителни. Въпреки че броят продадени клетки и модули нарасна с над 10%, оборотът отбеляза значително намаление. Това се дължи на стремглавия спад в цените на фотоволтаичния пазар, който достигна до 40%. Както Bosch, така и целият бранш, не успяха да компенсират този ценови срив от гледна точка на разходите си. Тежкото положение при фотоволтаиката и свързаната с това негативна преоценка на активите принудиха направление „Индустриална техника“ да приключи финансовата 2011 г. с отрицателна стойност на EBIT от –364 млн. евро. „При фотоволтаиците работим в посока значително намаляване на разходите в кристалиновия сегмент чрез иновативни технологии и оптимизация на производствените процеси“, каза г-н Ференбах. Той подчерта, че с всяко свое действие Bosch се стреми към устойчива рентабилност и конкурентоспособност.

Големи успехи при домакинските електроуреди и електроинструментите

През 2011 г. направление „Потребителски стоки и сградна техника“ генерира продажби в размер на 13,1 млрд. евро, което представлява увеличение с 4,4%. Бяха достигнати стойностите на EBIT от предходната година: 730 млн. евро. Бош отбеляза голям успех с новите енергоспестяващи домакински електроуреди и иновативни електроинструменти. В сектора „Системи за сигурност“ компанията бележи ръст в цял свят, особено при системите за видеонаблюдение – най-бързо растящия сегмент в бранша. По друг начин стоят нещата в „Термотехника“, където бизнесът показа доста скромно развитие. Тук силно негативно влияние оказа продължаващата стагнация на пазара, особено в Южна Европа.

Разширено световно присъствие – ръст на продажбите във всички региони

През изминалата финансова година Bosch още веднъж значително разрасна международното си присъствие. В последните три години бяха основани седем нови регионални дружества: в Египет, Грузия, Ирландия, Камбоджа, Мароко, Панама и Перу. До 2013 г. се планира учредяването на нови компании в Бангладеш и Лаос. Страните, в които Бош присъства, произвеждат към настоящия момент 97% от световния брутен продукт. В регионален план ръстът в продажбите през 2011 г. е относително равномерно разпределен. В Европа продажбите на Bosch се увеличиха с 9,6% на 30,4 млрд. евро. Това се дължи основно на отличните резултати в Германия, където продажбите нараснаха с 11,0% на 12,0 млрд. евро. През 2011 г. в региона бяха инвестирани 2,1 млрд. евро, от които 1,2 млрд. – в Германия. В Източна Европа също се инвестира интензивно: в Румъния компанията разширява производствените си мощности в Блаж. В Унгария Bosch увеличи екипа си за проучване и развитие на 700 души. В Сърбия през 2013 г. е планирано да започне производство на чистачки за автомобили. В Азиатско-тихоокеанския регион продажбите на Bosch се увеличиха с 8,9% на 12,0 млрд. евро. Предвижда се този регион да продължи да се развива много динамично. Само за последната година Bosch инвестира там 800 млн. евро. Във Виетнам беше изграден производствен обект за ремъци за безстепенни автоматични скоростни кутии. Беше открит и първият софтуерен център на компанията в Югоизточна Азия. До 2015 г. броят на служителите във Виетнам ще се увеличи над три пъти, достигайки 1600 души. В Америка 2011 г. също беше силна за Bosch. Въпреки икономическия спад в региона, в Северна Америка оборотът достигна 7,0 млрд. евро, което представлява ръст от 5,7%. В Южна Америка продажбите се увеличиха с 11,0% на 2,2 млрд. евро. Като цяло Bosch вижда добри перспективи за развитие в Америка. В САЩ например до 2015 г. броят на автомобилите с дизелови двигатели ще се увеличи повече от два пъти. Със своите дизелови системи Bosch възнамерява активно да участва в този процес.

Силните позиции в ключовите за компанията сектори създават здрава основа за динамично развитие

Г-н Ференбах смята доброто регионално и браншово развитие през 2011 г. за потвърждение на стратегията на компанията: „Bosch е компания, ориентирана в дългосрочен план. Трите опорни стълба на стратегията ни – широкото международно присъствие, концентрираната диверсификация и силната иновативност – определят добрата перспектива на нашето бъдеще.“ Г-н Ференбах допълни, че динамиката в развитието на фирмата се основава на силните позиции в най-важните за Бош сектори. По този начин компанията продължава да разраства утвърдените си бизнес направления, като в същото време разширява ключовите си компетенции чрез целенасочени придобивания. Пример за това е разширяването на сектора „Автомобилно оборудване“ посредством обявеното през януари закупуване на американската компания SPX Service Solutions, работеща във важната за Bosch област на автомобилната диагностика. Компанията сама създава нови перспективи, като например производството на системи за електрическо задвижване на велосипеди – към момента Bosch доставя такива на близо 40 производителя. След стартирането на серийното производство през 2011 г. целта е да бъде достигнат пазарен дял от 20% в Европа в близките няколко години.

Очакван ръст на световния пазар за енергийни услуги

Освен в традиционния бизнес на компанията, г-н Ференбах вижда допълнителни възможности в областта на енергийната ефективност. Основаното през 2011 г. дъщерно дружество Bosch Energy and Building Solutions е специализирано в предоставянето на услуги, свързани с енергийната ефективност на промишлени предприятия, болници или компании за управление на сгради и съоръжения. „Чрез услугите, предлагани от Bosch Energy and Building Solutions, във вече построени сгради се постига икономия на енергия от средно 20%“, заяви г-н Ференбах. Този ефект се гарантира чрез комбинация от индивидуални енергийни концепции и услуги, както и чрез модерни технологии, напр. когенерацията. Предлаганите услуги включват също така и платформа за управление и контрол на всички енергийни потоци в сградата. Според оценката на компанията, световният пазарен обем на такива енергийни услуги ще нараства с 12% годишно и през 2020 г. ще достигне 40 млрд. евро.

Планираните инвестиции отново са над 7 млрд. евро

През 2012 г. Група Бош ще продължи да прави големи инвестиции: компанията отново ще вложи над 4 млрд. евро в изследователска и развойна дейност и капиталовите й разходи отново ще бъдат над 3 млрд. евро. Към края на 2012 г. се очаква в Bosch да работят 43 000 учени и изследователи или с 4500 повече в сравнение с началото на годината. От тези служители към момента всеки четвърти е зает в сферата на софтуерното инженерство. Bosch системно работи за засилване на тази област с оглед разработването на нови бизнес модели като тези, възникващи благодарение на web 3.0. „Досега софтуерът се вграждаше директно в продуктите ни. От сега нататък, с масовото навлизане на интернет в продуктите и услугите, предстои всички технически устройства и уреди да „комуникират“ със своята средата посредством IP интерфейс“ каза д-р Фолкмар Денер, член на Борда на директорите на Bosch, отговорен за изследователската и развойната дейност. Г-н Денер, който от 1 юли 2012 г. ще наследи Франц Ференбах в качеството му на председател на Борда на директорите на Bosch, допълва: „В технически аспект това изисква нашите продукти да са уеб-базирани. В момента работим по необходимите за това условия.” Съществена роля в този процес имат софтуерните и системни звена на група Bosch, които ще се разрастват в следващите години. До 2015 г. служителите, които работят там, ще се увеличат от 450 на 1000.

Иновационните клъстери имат свързваща роля за бизнеса

„За да се осигури тясна връзка между екипите по развойна дейност в направленията от една страна и софтуерните и системни звена, от друга, Bosch създаде т. нар. иновационни клъстери с фокус върху мрежовата мобилност и свързаните в мрежи енергия и сгради. Във всеки един такъв клъстер софтуерните и системни звена имат ролята на инкубатор, който експериментира с идеи, необременени от ежедневните и утвърдени стандарти. Това доведе до максимално интензивен обмен на знания, който от своя страна засили конкурентните предимства на компанията“, отбеляза г-н Денер. „И в бъдеще Бош ще развива ключовите си компетенции на комбиниране на прецизна механика и електроника, същевременно повишавайки софтуерната си компетентност. По този начин гарантираме бъдещия си потенциал.“

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 5-6/2012, Инструменти, Представяме ви

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото