В категории: Брой 5-6/2010, Материали, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Дисперсно армиране на бетон

В статията „Бетонни настилки без фуги“, насочена към професионалните строители сред читателите на списанието, неколкократно се посочва, че бетонните настилки са дисперсно армирани със стоманени и полипропиленови фибри. Това открехва врата за една друга, по-широка и интересуваща всеки домашен строител или майстор занаятчия тема – революционната в средата на деветдесетте години и все още недостатъчно позната за редовия строител технология за армиране на циментови замазки и бетонни настилки с т.нар. фибри. Така, както е в промишленото строителство, армирането с фибри е изключително ефективен и същевременно лесно приложим метод навсякъде, където се работи с бетон и циментови разтвори. Понеже мина доста време, откак в списанието бяха публикувани няколко статии за дисперсното армиране с фибри, поканихме инж. Стефан Драганов, управител на „Лийф група проектиране системи“ СД, представител на Propex Concrete Systems за България, да хвърли светлина върху новостите около фибрите, които се предлагат у нас.

А ние ще направим кратък обзор на вече написаното и известно за фибрите. Както често се случва с технологичните и технически новости, и пътят на полипропиленовите влакна (фибри) като средство за армиране на бетонни настилки започва от секретни армейски разработки, в случая на САЩ. От военните този нов материал намира бързо и все по-широко приложение в гражданското и промишленото строителство. При производството на бетонния разтвор в него се добавят и размесват определено количество фибри, които в процеса на неговото втвърдяване изпълняват ролята на дисперсна, равномерно разпределена по цялото сечение, армировка. Дългогодишната практика многократно и безапелационно е доказала, че армираният по този начин бетон има значително по-високи експлоатационни характеристики от обикновения. Армировката с влакна е не само отличен заместител на класическата (до скоро!) армираща стоманена мрежа, която се използва за ограничаване на появата и разпространението на пукнатини при съсъхването на бетона. Нещо повече, дисперсно армираната бетонна настилка придобива качества, които армираната със стоманена мрежа не притежава.

Влагането на фибри осигурява на бетонната настилка по-висока:

» Водонепропускливост

» Удароустойчивост

» Мразоустойчивост

» Устойчивост срещу раздробяване

» Устойчивост срещу изтриване

Далеч не на последно място по значение заместването на армиращата стоманена мрежа с влакна поевтинява циментовите настилки и замазки от два до четири пъти!

Първи на пазара се появиха полипропиленовите фибри. Те представляват химически инертен материал, който по никакъв начин не налага промяна на съставките на бетона, като се свързва с тях единствено механически. Според структурата си тези фибри се делят на две групи: моновлакнеста и разклонено-влакнеста. Дължините им варират от 3 до 38 mm. Моновлакната предотвратяват ефективно разслояването на бетонната смес и образуването на пукнатини от съсъхване.

Разклоненовлакнестите (мрежестите) фибри имат правоъгълно напречно сечение и са свързани помежду си механично. Това осигурява по-доброто им закотвяне във втвърдения бетон. Армираният с разклоненовлакнести фибри бетон има по-висока остатъчна якост. Създадени са и специални смеси от фибри с различни дължини и структура – т.нар. технология е3. Те осигуряват още по-добро взаимодействието с добавъчните материали в бетонната смес на всички зърнометрични нива.

Влагането на полипропиленови влакна в бетонния разтвор намалява образуването на пукнатини до 100% и подобрява хомогенността на бетона. Армирането с полипропиленови влакна повишава устойчивостта на бетона срещу ударни, абразивни и динамични разрушаващи сили, увеличава неговата водонепропускливост и мразоустойчивост. Фибрите придават уникално за армирания с тях бетон качество – жилавост. То се проявява като остатъчна якост и запазване на целостта на конструкцията дори и след поява на пукнатини. Към предимствата на полипропиленовите фибри трябва да се добави още, че за разлика от стоманените мрежи, те изобщо не корозират.

Армирането с фибри става съвсем лесно – необходимото количество фибри се добавя в готовата бетонна смес на самия обект – изсипват се в миксера на бетоновоза и той се върти около 5 min преди изливане или изпомпване на разтвора. В домашни условия фибрите се добавят и разбъркват в бетонобъркачката.

Полипропиленовите влакна се използват с голям успех при тънките подови замазки и настилки, където повишеното съдържание на цимент е сигурна предпоставка за образуване на пукнатини от съсъхване. При дебелина на замазката 4–5 cm (често и по-тънка) използването на традиционната стоманена армировка става не само трудно, но на практика и невъзможно. Перфектното решение на проблема за предотвратяване образуването на пукнатини в тези случаи е използването на армировка от полипропиленови влакна. Моновлакната са изключително технологични и ефективни при полагане на замазки върху всякакъв тип подово отопление и плаващи подови замазки. Подходящи са и за варо-циментови мазилки, като напълно заменят стоманената или стъклена рабицова мрежа.

С две думи, дисперсната армировка е метод, напълно приложим при всякакви видове домашно строителство и ремонти, като представлява съвсем евтино и достъпно решение, предотвратяващо появата на пукнатини и отлепване на замазката, значително повишаващо нейните якостни и експлоатационни характеристики.

Освен полипропиленови има и фибри, произведени от стомана, които се използват в промишленото строителство.

За провече информация се обръщайте към:

„Лийф група проектиране системи“

тел. (02) 8581121, 958 3048

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото