В категории: 2013, Брой 1-2/2013, Представяме ви

Списание „Киров NEWS“

През есента на 2009 г. „Киров“ АД започна издаването на собствено фирмено списание „Киров NEWS“. Приобщавайки се към тази характерна практика за компаниите с дългогодишни традиции, това бе поредният жест на внимание и грижа от страна „Киров“ АД към многобройните партньори и по-големи клиенти на фирмата, и по-точно – за тяхната по-пълна и своевременна информираност.

Луксозно отпечатвано на хартия, първоначално списанието бе предназначено за отбран кръг читатели, които повече или по-малко са свързали своя професионален път и дейност с продуктите закупени и сервизно поддържани от „Киров“ АД. Това бе и все по-нарастващият кръг от търговски партньори, чийто бизнес в голяма степен бе свързан и се развиваше заедно с развитието на „Киров“ АД.

В духа на стремглавото развитие на Интернет като най-масово достъпната информационна среда, от миналата година списанието получи своето естествено развитие и вече се издава в електронен вариант. Така то стана достъпно до милионна читателска аудитория, а съдържащата се в отделните книжки информация – несравнимо по-удобна за намиране и ползване.

За да улесним на свой ред достъпа на читателите на списание „Направи сам“ до „Киров NEWS“ към всеки от излезлите досега броеве на тази страница сме поставили пряка връзка.

EKN43-1SEKN42SEKN-Br-41_SEKN-Br-40SEKN39SEKN38_sEKN37_sEKN36-sEKN-Br-35_S1EKN-Br-34-SEKN33sEKN-Br-32sEKN31_sEKN30_1

EKN29-s

EKN-Br-28_sEKN27_sEKN-Br-26_s

EKN25_sEKN24-1EKN23_sEKN22-1_sKirov_262x381EKN-Br-20_s

EKN-Br-19-1

EKN-Br-18s

EKN-Br-17-1s

EKN-Br-16-1

EKN-Br-15-1

EKN-Br-14

EKN-Br-13-1

EKN-Br-12-1

EKN-Br-11-1

Buletin10

Kirov-news-9

Kirov-news-8

Kn7

kn6

kn5

kn4

kn3

kn2

kn1

Comments are closed.


Категории

2013, Брой 1-2/2013, Представяме ви

Ключови думи


 
към началото