В категории: 2013, Брой 7-8/2013, Представяме ви

Резултати на Бош Групата (Bosch-Gruppe) за 2012 г.

Мрежовите технологии ще повишат качеството на живота

За 2013 г. се очакват по-добри резултати

• Оборотът на Бош отбелязва големи различия по сектори и региони за 2012 г.

• За 2012 г. Бош Групата достига печалба преди лихви и данъци (EBIT) в размер на 2,5% от оборота

• През 2013 г. се очаква ръст в продажбите от между 2 и 4%

• До 2020 г. Бош планира 8 млрд. евро приходи от „Енергийна и сградна техника”

Щутгарт – Бош Групата прогнозира леко увеличен икономически растеж. Глобалният доставчик на технологии и услуги очаква продажбите му да нараснат с 2 до 4% през тази година. Данните бяха обявени от д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, на годишната пресконференция на концерна. „Предприехме редица мерки, за да увеличим печалбата си през 2013 г. В същото време ще използваме всички възможности за растеж, както в традиционните ни направления, така и в нови области на бизнеса”, заяви д-р Денер. Бош все още вижда значителни икономически рискове като следствие от дълговата криза в САЩ и Европа. Бош прогнозира рецесията в европейската икономика да приключи, но икономическото развитие да стагнира и през тази година. В този контекст ръстът на оборота на Бош Групата през първото тримесечие на 2013 г. беше забавен.

Фокус върху подобряване на резултатите

И през 2013 г. Бош ще продължи с предприетите през миналата година мерки за подобряване на резултатите. Те включват строго управление на областите в растеж и ограничаване на постоянните разходи, инвестициите и закупуването на нови компании и дялови участия. В края на 2012 г. беше подписано споразумение за гъвкаво хармонизиране на разходите за персонал с конюнктурните колебания, засягащи локациите в Германия. Бош очаква ръстът в оборота да дойде от иновативни и полезни продукти, интернет-базирани бизнес модели и по-нататъшно разширяване на международното присъствие.

Ръст на оборота от 1,9% през 2012 г.

През финансовата 2012 г. продажбите на Бош се увеличиха с 1,9% до 52,5 млрд. евро. След изглаждане на ефекта от курсовите разлики, приходите са с 0,8% по-ниски от тези през 2011 г. Печалбата преди лихви и данъци възлиза на 2,5% от оборота. Печалбата преди данъци възлиза на 2,8 млрд. евро (5,3 % от оборота), тъй като Бош отчита счетоводна печалба от продажба на финансови участия в размер на 1,1 млрд. евро. Резултатът е повлиян негативно от тежките загуби, понесени от бизнес сектора „Соларна енергия”, значителните първоначални инвестиции в развойни проекти и от слабия икономически растеж. Ефектът от мерките за понижаване на разходите също беше забавен.

Глобалният брой на служителите нарасна леко до 305 900

През 2012 г. Бош хармонизира нарастването на персонала си с промените в оборота. В световен мащаб броят на служителите се увеличи с 3 400 души, достигайки 305 900. 1 500 нови служители са наети в съществуващите бизнес направления. Останалите 1 900 са ефект от консолидация на дейността. Най-голям ръст се наблюдава в Азиатско-Тихоокеанския регион. Броят на служителите в Европа е намалял слабо, като в Германия остава почти непроменен. Това важи и за Северна и Южна Америка. През 2013 г. Бош очаква увеличаване на персонала в разрастващия се Азиатско-Тихоокеански регион. Броят на новопостъпилите стажанти в Германия остава 1 500, същият като миналата година.

Анализирайки резултатите на отделните бизнес сектори, финансовият директор, д-р Щефан Азенкершбаумер, заяви: „Общото незадоволително състояние на оборота и финансовия резултат скрива факта, че много направления се развиват положително”. През 2012 г. „Автомобилни технологии”, най-голямото бизнес направление, увеличи продажбите си с 2,1% до 31,1 млрд. евро. И печалбата преди лихви и данъци (EBIT: 1,4 млрд. евро), и рентабилността на продажбите (Return on Sales: 4,5%) спадат в сравнение с миналата година. Основните фактори за това са големите първоначални инвестиции в електромобилността, увеличените цени на суровините и продажбата на част от бизнеса със спирачни системи.

Bo_01Автоматизирано и ефективно шофиране чрез мрежова технология

„Основните цели на развитието ни са по-безопасните и екологично чисти автомобили”, споделя д-р Бернд Бор, ръководител на направление „Автомобилни технологии”. Бош вижда голям пазарен потенциал в системите за безопасност и асистенция на водача. Върху тяхното усъвършенстване работят повече от 5 000 инженери. Към момента тези технологии на Бош генерират продажби от около 5 млрд. евро всяка година. През следващите години се очаква оборотът да нараства с 10% годишно. Двигател на този ръст ще бъде новата рейтингова система за безопасността на автомобилите. От 2014 г. новите коли ще получават най-високата оценка, само ако имат поне един сензор за асистенция на водача. От 2000 г. насам Бош е произвел над 1 млн. радарни сензори. До 2016 г. е предвидено броят им да нарасне на 10 млн. Според д-р Бор силата на Бош е в сигурното интегриране на новите функции за асистенция на водача с техните сензори, управляващи блокове и задвижващи механизми в цялостната система на автомобила.

Важно условие за приложение на високоавтоматизираните функции, като напр. системата за предотвратяване на сблъсък с напречно движещо се МПС, е обмяната на данни между автомобилите. „Автоматизираното шофиране ще представлява свързване на участниците в движението в мрежа”, продължава д-р Бор. Мрежовото свързване на автомобилните системи ще разкрие допълнителен потенциал за увеличаването на ефективността и екологичната чистота на автомобила. Инженерите на Бош доразвиват успешната по цял свят Старт/Стоп система и с помощта на интелигентна навигация я превръщат в система за икономия на гориво при движение по инерция. Комбинацията между мрежовата технология и поведението на водача може да намали разхода на гориво с до 15%.

При системите за задвижване Бош също работи в посока намаляване разхода на гориво и на вредните емисии от CO2. Усъвършенстването на бензиновите и дизеловите системи може да намали разхода с още 20%. През 2012 г. Бош продаде над 5 млн. системи за бензинов инжекцион. В този сегмент оборотът отбеляза ръст от 50%.

Бош Групата е добре подготвена за нарастващото търсене на системи с природен газ (метан), особено в САЩ. Концернът доставя най-малкия в света инжектор за метан, както и управляващи блокове, адаптирани за впръскване и на бензин, и на метан. Дейността на Бош в областта на електромобилите продължава да е все така интензивна. Около 1 000 инженери работят върху електрифицирането на задвижването. До края на 2014 г. в серийно производство ще бъдат пуснати 30 проекта. Бош прогнозира, че пазарът на електромобили ще се развие бурно след 2020 г. Bo_02

Стагнация в „Индустриална техника”, успех с опаковъчните машини

Оборотът на бизнес направлението „Индустриална техника” се задържа на 8 млрд. евро през 2012 г. Икономическият спад силно засегна отдел „Задвижващи и управляващи технологии”. Силният растеж в Северна Америка не можа да компенсира колапса в Китай и стагнацията в Европа. Отдел „Опаковъчни технологии” се развива положително. Продуктите и услугите му бяха търсени от фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, които не са силно податливи на конюнктурни колебания.

В отдел „Соларна енергия” негативното пазарно развитие, новият спад на цените с 40% и извънредните отчисления доведоха до загуба от 1 млрд. евро. В края на март Бош обяви решението си да прекрати дейността си в областта на фотоволтаиката поради нарастващи рискове. Като резултат от тази загуба, бизнес направлението „Индустриалнa техника” приключи годината с негативен резултат от 713 млн. евро. Въпреки че отделите „Задвижващи и управляващи технологии” и „Опаковъчни технологии” показаха положителен резултат, той не успя да неутрализира финансовото бреме на „Соларна енергия”.

Bo_06„Електроинструменти” и „Термотехника” успешни в Източна Европа

През 2012 г. бизнес направлението „Потребителски стоки и сградна техника” генерира приходи от продажби в размер на 13,4 млрд. евро (ръст от 2,5 %). Поради резкия срив на някои важни европейски пазари, печалбата преди лихви и данъци спадна до 620 млн. евро в сравнение със 730 млн. през предходната година. Отдел „Електроинструменти” отново отбеляза успехи с иновативните си продукти, особено в Източна Европа, Азия и Северна Америка. „Термотехника” се разрасна изключително добре в Русия. За сметка на това, важни пазари в Южна Европа не оправдаха очакванията. Това засегна и „Термотехника”. Направлението обаче успя да реализира значителен ръст в Азия, Южна Америка, Турция и Русия.

Стабилно международно развитие, различия на регионално ниво

През изминалата година Бош разшири още повече международното си присъствие. Нови регионални дружества бяха открити в Бангладеш, Камбоджа, Лаос и Мианмар. До 2014 г. ще бъдат основани нови филиали в Близкия изток и Африка. През 2012 г. в тези региони концернът генерира оборот от около 600 млн. евро, който към 2015 г. се предвижда да достигне 1 млрд. евро.

Продажбите на Бош в Европа се характеризират с лек спад от 1,9% на 29,8 млрд. евро. Причината е липсата на икономически растеж, както и рецесията в редица южноевропейски държави. Ръстът в Германия бе много слаб (+0,9%). През 2012 г. Бош инвестира в Европа около 2 млрд. евро, от които 1,1 млрд. евро в Германия. Концернът иска да се възползва от разрастващия се пазар в Русия и ще разшири производствените си мощности в страната до 2015 г. В съществуващата локация в гр. Енгелс направление „Термотехника” строи нов завод за индустриални котли и стенни уреди. В гр. Самара се изгражда нова локация на „Автомобилни технологии”. До 2015 г. ще бъде построен и новият изследователски и развоен център в Ренинген, в близост до Щутгарт, където вече са инвестирани над 300 млн. евро.

Продажбите в различните региони на Северна и Южна Америка показват значителни различия. Поради силния ръст в автомобилостроенето, оборотът в Северна Америка бе особено висок (+17%) и достигна 8,2 млрд. евро. Като контраст оборотът на южноамериканските пазари падна с 15% до 1,9 млрд. евро. Бош очаква добри перспективи за растеж и в Северна, и в Южна Америка през следващите години. Затова през 2012 г. концернът направи значителни инвестиции в този регион, възлизащи на 380 млн. евро. (+9% спрямо 2011 г.). За да може да произвежда мобилни хидравлични компоненти за американския пазар, отдел „Задвижващи и управляващи технологии” ще разшири значително локацията си във Фаунтън Ин, Южна Каролина. Друг фокус на инвестиционната дейност в Северна Америка беше окрупняването на производствените мощности за горивовпръскващи системи за товарни автомобили и за бензинови инжекционни системи за леки автомобили.

Бош увеличи продажбите си в Азиатско-Тихоокеанския регион с 5,6% на 12,6 млрд. евро. През 2012 г. икономиките на Китай и Индия не се развиваха така динамично, както през предходните години. За сметка на това, концернът отбеляза двуцифрен ръст в Югоизточна Азия. За да достигне дългосрочната си цел за пазарен дял от 30% в Азиатско-Тихоокеанския регион, през изминалата година Бош отново инвестира там 780 млн. евро. В Китай в момента се изграждат два завода за автомобилни технологии, единият от които е в Ченгду, Западен Китай, където ще се произвеждат спирачни системи. В завода във Вуджин отдел „Задвижващи и управляващи технологии” изгражда нов изследователски и развоен център.

Bo_04„Енергийна и строителна техника” с 8 млрд. евро оборот до 2020 г.

От 1 януари 2013 г. Група Бош е разделена на четири бизнес направления. Новото направление – „Енергийна и строителна техника” обединява отделите „Системи за сигурност”, „Термотехника”, „Соларна енергия”, както и дъщерното дружество „Bosch Енергийни и строителни решения”. Бош смята, че в модернизирането на сградите от гледна точка на енергийната ефективност се крие огромен екологичен и пазарен потенциал, тъй като на тях се падат 40% от световната консумация на електроенергия. „Чрез интелигентни мрежи за управление на електроенергията и топлината, разходите в бизнес сградите могат да се намалят с 20%”, заяви д-р Щефан Хартунг, ръководител на новото бизнес направление.

Бош предлага на собствениците на жилищни и бизнес сгради не само техника от типа на котли и бойлери с управление чрез ламбда сонда и модерни инсталации за генериране на електроенергия и топлина, но и различни услуги. Те включват съвети за енергийна ефективност, управление на системи за отопление и сигурност и услуги в областта на енергийния мениджмънт. „Децентрализираните енергийни мрежи са важна предпоставка за успешен преход към алтернативни форми на енергия”, твърди Хартунг. Бош очаква годишен растеж на този новия бизнес сектор от 8% и продажби от 8 млрд. евро през 2020 г. През 2012 г. оборотът достигна 5 млрд. евро.

Сериозни инвестиции в бъдещето на фирмата

През 2012 г. разходите на Бош за изследователска и развойна дейност възлизат на 4,8 млрд. евро. 45% от тях са за изследвания в областта на екологичните продукти, а близо 20% – за продукти, насочени към сигурността и здравето. В световен мащаб броят на служителите, заети с развой и проучвания, нарасна на 42 800 души. Само в Азиатско-Тихоокеанския регион те наброяват 13 800. От средата на 2013 г. новата фирмена социална медия „Bosch Connect” ще свързва всички служители на Бош по света. „Този нов метод на сътрудничество ще ни помогне да съкратим процесите, да генерираме по-бързо нови идеи и по-ефективно да прилагаме иновациите”, посочва д-р Денер.

През 2012 г. капиталовите разходи на Бош възлизат на 3,2 млрд. евро. Като цяло Група Бош е вложила почти 8 млрд. евро в своето бъдеще. За придобиване и участия в нови компании през 2012 г. са изразходвани 1,5 млрд. евро – с 1,1 млрд. повече от предходната година. Повечето от закупените компании са свързани с отдели „Автомобилно оборудване” и „Опаковъчни технологии”.

Bo_05Широка платформа като основа за нови бизнес модели

Бош ще продължи да следва основните насоки в стратегията си с фокус върху околната среда, енергийната ефективност и сигурността. Групата възнамерява да включва нови бизнес сектори в портфолиото си чрез по-добра интернет свързаност. Денер посочи, че с обширното си ноу-хау в областта на хардуерните, софтуерните и сензорните технологии Бош е идеално позициониран за целта. Технологичното обединяването на всички тези предимства в мрежа ще осигури постоянен поток от нови решения, които ще повишат качеството на живота ни.“Глобалната бизнес стратегия на Бош е особено ценна в ерата на информационната свързаност”, посочи Денер.

Бележка относно пропорционалната консолидация: Поради промяна в счетоводните правила, в бъдеще Бош няма да включва в консолидацията смесените дружества с участие 50:50. Финансовият резултат на Група Бош ще съдържа пропорционалната печалба след данъци на смесените дружества. Прекратяването на пропорционалната консолидация ще се отрази и върху финансовите позиции в баланса и броя на служителите. Ако тези правила се приложат към 2012 г., приходите от продажби ще възлизат на 45,6 млрд. евро.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2013, Брой 7-8/2013, Представяме ви

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото