В категории: 2013, Брой 11/2013, Отопление, Покриви, Представяме ви

Соларна система Bosch пести до 75% енергия за затопляне на вода

KCM1

През октомври 2013 г. КЦМ Пловдив се сдоби със соларна инсталация за подгряване на водата, необходима за битовите потребности на работниците и служителите на комбината. С това решение разходите за топла вода се намаляват с 3/4 и същевременно се намалява замърсяването на околната среда, което би причинило използването на конвенционални невъзобновяеми източници на енергия. Проектът е изпълнен от оторизирания партньор на Bosch „Термотехника“ в Стара Загора – фирма „Енергия КК” ООД. Тя спечели конкурса поради оптималното съотношение на цената спрямо топлинната мощност на инсталацията, дължащо се на високия к.п.д. на произвежданите от Bosch слънчеви колектори и инсталации за затопляне на вода като цяло. В крайна сметка изпълнената с тях водогрейна инсталация се изплаща за изключително кратък срок.

Върху плоския покрив на сградата за битови нужди са монтирани 90 соларни колектори Bosch Solar 7000TF с обща площ 213 m², които осигуряват топла вода за бойлери с общ обем 10 000 l. Съществено предимство на соларните панели на Bosch e, че позволяват изграждане на голяма термична мощност върху ограничена по размери площ. Специално структурираното, покриващо колекторите стъкло пречупва слънчевите лъчи така, че да падат под оптимален от топлотехническа гледна точка ъгъл върху абсорбера. Поради това соларните панели имат висок енергиен добив дори и през неблагоприятния есенно-зимен период, т.е. те могат да се използват ефективно целогодишно. Новата соларна система е била интегрирана към съществуващата инсталация за подаване на топла вода, без да се налагат промени в нея. Това е позволило монтирането й да бъде извършено за по-малко от месец, намалени са и разходите за преустройството.

KCM2

Освен слънчевите колектори ключов компонент на инсталацията за подгрявяне на вода са циркулационните помпи и соларният регулатор, който управлява цялата система.

„Дългогодишният опит на Bosch в разработването на соларни инсталации доведе до блестящ резултат – нашият сериен регулатор Bsol 300 позволява управление на 27 предварително заложени в него хидравлични схеми. Контролирайки температурната разлика между колекторното поле и бойлерите, той управлява дебита на помпата. Това позволява постигане на висок енергиен добив, който се отчита от топломера на всяка една изградена от нас система“, заявява проектният мениджър от Bosch „Термотехника“ инж. Стефан Златев. „Нашата гама соларни помпени групи осигурява гъвкавост за различни по големина проектните решения. Сигурни сме в своя успех, защото разчитаме на добре оразмерените компоненти на Bosch.“

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото