В категории: 2013, Брой 11/2013, Представяме ви, Строителство

Социалният проект на „Хабитат България“ и групата „Винербергер“ – „Изграждане на четири жилища в град Костинброд“ – модел на добра практика

1

„Хабитат България“, част от глобалната нестопанска огранизация Habitat for Humanity International, посветена на каузата за преодоляване на жилищната бедност, организира Национален жилищен форум, подкрепен от Министерство на регионалното развитие, „Винербергер“ ЕООД, „Пайплайф България“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД. Целта на събитието, което откри г-н Мирослав Мазнев, заместник министър на регионалното развитие, е да постави акцент върху нуждата от ефективни партньорства между държавните структури, бизнеса и неправителствените организации, в името на осигуряването на достойни и безопасни жилища за всеки.

Димчо Михалевски, председател на парламентарната комисия по „Регионално развитие“ и представители на Министерство на регионалното развитие представиха съществуващата законова рамка на жилищната политика в България. Те участваха в Националния жилищен форум, за да направят преглед на постигнатото до момента по ОП „Регионално развитие“ и на планираните по ОП „Региони в растеж 2014–2020“ дейности. В дискусията бяха обсъдени трудностите, необходимите финансови ресурси и възможностите за публично-частни партньорства за осигуряване на домове за хората с ограничени доходи.

2

„Проблемите, свързани с достъпността и качеството на жилищата, са на фокус в жилищната стратегия и се търсят начини за тяхното подобряване“, заяви Димчо Михалевски. Той апелира към създаване на публично-частни партньорства като ефективен инструмент.

Социалният проект на „Хабитат България“ „Изграждане на четири жилища в град Костинброд“, осъществяващ се в сътрудничество с компаниите „Винербергер” ЕООД, „Пайплайф България“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД, бе представен като пример за успешно взаимодействие между бизнеса и неправителствения сектор. Международни и местни представители на ръководния екип на компаниите партньори по проекта представиха детайли относно участието си в него с дарения на строителни материали и доброволен труд. Представени бяха и политиките на компаниите за корпоративна социална отговорност.

На проведената церемония в град Костинброд, първите две многодетни семейства, които ще живеят в жилищата, построени от „Хабитат България“, получиха ключове на новите си домове. Проектът предвижда изграждането на четири съвременни енергийно-ефективни еднофамилни къщи, разположени на територията на град Костинброд. Жилищата, всяко от които е с площ от 94 m², са предназначени за млади семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди. „Организацията се стреми да повтори този модел на работа на територията и на други общини в страната“, споделя г-н Минчо Бенов, Национален директор на „Хабитат България“.

„Радваме се, че групата на „Винербергер“ можа да се включи в проекта в Костинброд още във фазата на проектирането, за да може да консултира и предложи най-високият клас продукти и така чрез енергийно-ефективни решения да осигури не просто сигурен дом, но и комфорт на обитаване на бъдещите собственици на къщите“ сподели г-н Атанас Буглов – управител на „Винербергер“ ЕООД.

За допълнителна информация вижте сайта на „Винербергер“ ЕООД

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото