В категории: Брой 1-2/2014, Представяме ви

Бош Групата отбелязва увеличение на оборота и финансовия резултат за 2013 г.

Съобщение до медиите

Предварителни резултати на Група Бош за 2013 г.

Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош: „Всеобхватната технологична компетентност и присъствието ни в различни браншове са съществени предимства в днешния свързан в глобалната мрежа свят“;

• Оборотът на групата се е повишил с 2,7% до 46,4 млрд. евро;

• Печалбата преди лихви и данъци без извънредните разходи във фотоволтаиката възлиза на 6% от оборота;

Щутгарт – Според предварителните резултати за 2013 г. Бош Групата е повишила оборота си с 2,7%, достигайки 46,4 млрд. евро въпреки тежката конюнктура (*Преизчислен резултат за 2012 г.: 45,2 млрд. евро). Значително отражение върху оборота на технологичния концерн имаше и силното евро, довело до негативен ефект от курсови разлики в размер на 1,5 млрд. евро. Друг негативен фактор, повлиял на иначе подобрените финансови резултати, са продължилите и през 2013 г. усложнения в сектора „Соларна енергия”. През пролетта на изминалата година Бош Групата реши да преустанови дейността си в областта на кристалинната фотоволтаика.

*Забележка: Въз основа на промени в законодателството Бош вече не включва във финансовите си отчети съвместните предприятия (джойнт венчър) с 50% участие. Промяната засяга най-вече Bosch Siemens Hausgeräte GmbH („Бош Сименс домакински уреди”) и ZF Lenksysteme с консолидиран оборот от около 7 млрд. евро. По тази причина актуалните данни за оборота, печалбата и броя служители могат само частично да бъдат сравнявани с публикуваните за 2012 г. данни.

1-RB-19726-esРъст на печалбата

Според предварителните данни печалбата преди лихви и данъци (EBIT) на Бош Групата без извънредните разходи във фотоволтаичния бизнес възлиза на 6% от оборота. Това е с 1% повече от 2012 г. С извънредните разходи във фотоволтаиката в размер на около 1,3 млрд. евро EBIT представлява 3% от оборота. „Многобройните мерки за увеличаване на нормата на печалба упражниха значителен ефект. Резултатите дори надхвърлиха очакванията ни”, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH. През 2014 г. Бош ще продължи последователната работа за засилване на конкурентоспособността и посрещане на предизвикателствата на бъдещето. По повод на намеренията за увеличение на оборота и печалбата Денер заяви: “Изминахме една част от пътя. Ще останем фокусирани върху рентабилността, растежа и гъвкавостта”.

Разработване на нови пазарни сегменти – шанс за растеж

Концернът иска да използва наличния потенциал за растеж и да разработва нови пазарни сегменти. Енергийната ефективност и глобалната мрежа са най-важните бъдещи тенденции за Бош. Социални трендове с такава значимост са и застаряващото население в индустриалните държави с висока покупателна способност, както и бързо растящата средна класа в развиващите се страни в Азия и Латинска Америка. Друг приоритет за Бош е работата по бъдещето на автомобилната мобилност – тя ще бъде електрическа, автоматизирана и също свързана в глобалната мрежа. През 2013 г. Бош пусна на пазара многобройни продукти и услуги в тези области – например икономичните системи за бензиново и дизелово впръскване, системите за асистенция на водача като контрола на стабилността на мотоциклетите, платформата за свързване на автомобила със смартфона „mySPIN“, телематичните услуги за мениджмънт на автопаркове и роботизираните приложения като косачката „Indego“.

1-RB-19727-esБош участва в създаването на света на глобалната мрежа

Бош иска да завладее нови пазарни сегменти преди всичко с решения за днешния свързан в глобалната мрежа живот. „Всеобхватната ни технологична компетентност и присъствието ни в различни браншове са съществени предимства в днешния свят”, заяви Денер. По-голямата част от хората вече живеят в света на глобалната мрежа. През 2015 г. 75% от световното население ще бъде онлайн, а мрежовите устройства ще бъдат над 6 млрд. Според предвижданията на Бош, това е само една малка част от възможностите, които се разкриват. Концернът възнамерява всички негови продукти в бъдеще да могат да се свързват с интернет. „Свързването с мрежата ще разкрие нов потенциал пред всички области на нашия бизнес – и в мобилността, и в индустриалната техника, и особено в енергийната и сградна техника, както и в потребителските стоки,” убеден е Денер.

Системна подготовка – дейност и партньорства

Със свързаните с интернет MEMS сензори най-големият в света производител на сензори предоставя основен градивен елемент за „интернет на продуктите и услугите”. В началото на годината Бош създаде и дъщерна фирма за разработка и продажба на мрежови устройства и свързани с тях решения – Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, произлязла от клъстер за иновации. 1-BST-19653sВ подобни клъстери, обхващащи различни бизнес области, Бош развива нови идеи за света, свързан в глобалната мрежа. Съществуват клъстери за сградни, мобилни и енергийни мрежи. Заедно с фирми-партньори Бош разработва софтуерна платформа за стандартизиран трансфер на данни в „умните домове”. “Сътрудничеството е движещата сила на тенденцията за свързване на всички аспекти от живота в глобалната мрежа”, уверява Денер. От ноември 2013 г. насам концернът тества технологии за дигитално свързване на цял един град в рамките на проекта „Monaco 3.0“. „Утвърдените ни позиции и технологична компетентност, комбинирани с креативността и мотивацията на служителите ни, са важна предпоставка за още повече иновации и по¬голям растеж”, подчерта Денер. Наред с новите пазарни шансове, Бош ще продължава да се възползва и от всички възможности за развитие на традиционния си бизнес.

Бързо променящата се среда налага гъвкавост

Задвижваният от интернет технологиите, свързан в глобалната мрежа свят е динамичен, комплексен, както и много променлив. „Триумфът на интернет през изминалите 20 години и ефектът от него бяха непредвидими. 1-RB-19729-esТази тенденция ще се запази и в бъдеще. Затова ще трябва да се движим бързо и гъвкаво в света на глобалната мрежа”, заяви Денер. Ето защо Бош ще стартира още много бизнес дейности и ще тества потенциала им. Ключова роля ще играе неотдавна основаната компания Bosch Start-up GmbH със седалище в Лудвигсбург, в близост до Щутгарт. Тя ще играе ролята на инкубатор за нови бизнес идеи и модели. Екипът ще помага на всички изследователи на Бош за бързото въвеждане на пазара на новите продукти и услуги, като например ще предоставя на перспективните сектори инфраструктура и икономическо ноу-хау. „Съществени фактори за успеха са предприемаческото мислене на всички наши служители, както и културата, при която неуспехите са част от непрекъснатия процес на учене. Искаме да стимулираме и двата фактора”, подчерта Денер. “Не трябва да се страхуваме от промените и от завладяването на нови територии”.

1-CR-19109sРазвитие на бизнеса през 2013 г. по бизнес направления и региони

Динамиката в оборота по бизнес направления е силно повлияна от ефекта на курсовите разлики. Особено засегнати са „Автомобилни технологии” и „Потребителски стоки”. Въпреки това 2013 г. беше много добра за „технологии”. Бизнесът със системите за бензиново и дизелово впръскване се разрасна значително. Секторът „Автомобилни мултимедии” отбеляза големи успехи с дисплеите и системите за инфотейнмънт. В „Индустриална техника” опаковъчните машини регистрираха голям ръст. Световната криза в машиностроенето доведе до значителен спад в сектора „Технологии за управление и контрол”. В направление „Потребителски стоки” през 2013 г. Бош отбеляза успехи както с професионалните си електроинструменти, така и с тези за домашния майстор. Запазилата се и през 2013 г. тежка ситуация при соларната техника хвърли сянка върху напредъка на цялото направление “Енергийна и сградна техника”. Бизнес секторът “Системи за сигурност” отбеляза силен ръст на комуникационните услуги, а „Термотехника” – на продажбите на енергийно ефективните кондензни котли.

Значителен ръст извън Европа

Силното евро оказа значителен негативен ефект върху оборота по региони. Въпреки това в Азиатско-Тихоокеанския регион оборотът е нараснал номинално с 5% в сравнение с 2012 г. С изравняване на курсовите разлики растежът дори е двуцифрен. В Северна Америка според предварителните данни се отчита над 3% номинален ръст, за сметка на минус 3% в Южна Америка. И там без отрицателните курсови ефекти ръстът би бил голямо едноцифрено число. Въпреки все така слабата конюнктура, номиналният оборот в Европа е по-висок с 2% от предходната година.

1-RB-19725-esУвеличаване броя на служителите в Азия и Северна Америка

В началото на 2014 г. броят на служителите в Бош Групата по целия свят възлиза на 281 000 (*преизчислен брой за миналата година: 273 000). Увеличението е с около 1 000 души. Най-много нови служители са наети в Азия и Северна Америка.

Прогноза за умерена конюнктура през 2014 г.

Предвижданията на Бош за 2014 г. са за умерено конюнктурно развитие. Очаква се глобалната икономика да отбележи ръст от 2,8%. Концернът вижда рискове в развитието на кризисните държави от еврозоната, както и в продължаващото поскъпване на еврото. На този фон Бош Групата очаква лек ръст в оборота и печалбата.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 1-2/2014, Представяме ви

Ключови думи


 
към началото