В категории: 2014, Актуални статии, Брой 3-4/2014, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Хоби

Ръчни дърводелски инструменти за професионалисти и мераклии

Pinie1

Бързото развитие на ръчните електроинструменти през последните 20–30 години буквално измете от пазара класическите ръчни дърводелски инструменти. Вече почти не може да купи ново класическо ренде с дървено тяло и стоманен нож, нито изработени от дърво стеги, ъгломери, кутии (шаблон) за рязане под прав или 45° ъгъл, да не говорим за класическия масивен дърводелски тезгях. Задвижваните с електрически ток машини са несъмнено по-производителни, но и за техните прародители, какъвто е случаят с рендетата и стегите, например, има място в дърводелската работилница, а при някои професии те са незаменими. Затова търсенето им не секва. Било от професионални дърводелци, които извайват от масивна дървесина уникални предмети и мебели, изискващи прецизното отнемане на ръка на съвсем тънки слоеве от дървесината, било от даровити дърводелци, за които майсторенето е хоби, а работата с автентичен ръчен инструмент носи наслада. Класическият масивен дърводелски тезгях е задължителен за всяка професионална дърводелска работилница. Притежанието му е мечта и за повечето любители дърводелци, стига да има къде да го поставят, а също така и откъде да го купят.

Този проблем вече има своето решение и именно поради това представяме поредното ново партньорство на фирма „Ташев-Галвинг“ – този път с чешката компания Pinie Lubná, специализирана в производството на класически ръчни дърводелски инструменти с високо качество на изработката. От основаването си през 2001 г. фирмата се ориентира към този пазарен сегмент, бързо добива световна популярност, като нейните инструменти с марката Pinie се продават успешно в много държави, а сега вече и в България. Както повечето фирми от западната част на Стария континент, и марката Pinie има своята десетилетна предистория. Създадена през 1918 г. първоначално за производството на дръжки за различни инструменти, през 1923 г. тя се ориентира и бързо развива производството на дърводелски рендета и други ръчни инструменти.

Днес компанията произвежда над 500 различни видове инструменти, като основната тежест в асортимента се пада на рендетата. За оформяне на обща представа за производствената палитра на чешката компания, тук представяме някои от инструментите с марката Pinie. Ще използваме утвърдилите се преди много десетилетия сред дърводелската гилдия и техническа литература наименования, които днес звучат архаично и са почти забравени.

2

Дърводелски рендета

Класическото ренде има изработени от здрава букова дървесина тяло и клин, който притиска и фиксира неподвижно стоманения нож. Повечето рендета имат и издадена ръкохватка в предния или в задния край (план ренде).

Разнообразието от видове рендета е голямо, като за различните видове обработка има специализирани за този цел рендета – за грубо, първоначално рендосване и завършващо до получаване на гладка без следи от ножа повърхност, за получаване на леко набраздена повърхност, което се прави при подготовка на детайли за слепване. Има рендета специализирани за рендосване на големи детайли, както и други, съвсем тесни, с които се рендосват фалцове и обработват други профили, издълбават се нутове и др.

Ето някои от основните видове рендета с марката Pinie.

Ренде копач

Използва се за първоначална (черна) обработка на дървени детайли с неравна груба повърхност. След обработка с това ренде върху повърхността остават вдлъбнати следи от ножа, които се отстраняват чрез последващо рендосване с ренде гладик или ренде двойник. Острието на рендето копач е разположено под ъгъл 45° спрямо обработваната повърхност. Чрез обръщане на ножа ъгълът се увеличава на 75°. Това се прави най-често при груба обработка на детайли от твърда дървесина. Рендето е изработено от два вида дървесина. Тялото му (ложата) е направено от букова дървесина, а основата му – от висококачествен бял бук. Острието на ножа има дъгообразна форма за по-бързо отстраняване на дървесината чрез снемане на по-дебела стружка. Затова именно се нарича и „копач”.

Ренде гладик

Това е универсално ренде (1), което се използва както за първоначална и цялостна обработка, така и за завършваща обработка след рендосване с ренде копач. Рендосаната повърхност е гладка, без остатъчни следи от преминаването на ножа, който има право острие. За получаване на още по-гладко рендосана повърхност след рендосване с рендето гладик, обработката може да продължи с ренде двойник (двоен гладик) при мека дървесина, а при полутвърда или твърда дървесина завършващото рендосване се прави с ренде гладик фино. Тялото на рендето също е изработено от два вида дървесина – бук и бял бук. Предлагат се два вида ножове – стандартен и Premium (специално термично обработена инструментална стомана 58 HRC), който има значително по-голяма износоустойчивост и дълготрайност.

Ренде гладик Еко

Това (2) е икономически изгоден вариант на рендето гладик, като по-ниската цена е постигната основно за сметка на използвания за тялото материал – бук. При него основата от бял бук липсва. Предназначението и възможностите му са същите като на рендето гладик. То има универсално предназначение и е най-често използваното при рендосване на тесни детайли с плоска повърхност.

3

Ренде двойник

4

То е разновидност (3) на рендето гладик, като се отличава по поставения върху ножа стружколомител (клапа), чиято задача е да натрошава стружката (талаша) на дребни късчета. Така тя се отстранява по-лесно и бързо от обработваната повърхност, като силно се ограничава възможността от разцепване на дървесината в дълбочина по продължение на влакната. Клапата се закрепва към ножа с винт, като местоположението й може да се регулира по неговата дължина. Така се променя начупването на стружката (талаша). Ножът е разположен под ъгъл 45° спрямо обработваната повърхност. Рендето рендосва гладко, без да остават следи от ножа. Това ренде е предназначено за чиста повърхностна обработка на мека дървесина. За завършващо фино рендосване на твърда дървесина се използва рендето гладик фино.

Тялото на рендето е изработено от два вида дървесина – бук и бял бук. Подобно на рендето гладик и за това се предлагат два вида ножове – стандартен и Premium (специално обработена инструментална стомана 58 HRC) със значително по-голяма износоустойчивост и дълготрайност.

Ренде гладик фино (гладач)

Рендето също има стружколомител. Използва се за окончателна чиста обработка на равни повърхности. Ножът е поставен под наклон 49° спрямо обработваната повърхност. Натрошените на късчета стружки се отвеждат встрани от повърхността. Използва се за обработка на твърда дървесина, както и за окончателна обработка на фурнировани повърхности. Тялото му е изработено от два вида букова дървесина. Доставя се с два вида ножове – стандартен и Premium.

План-ренде

Това е най-голямо сред всички рендета (4), като дължината му достига до 850 mm. За сравнение дължината на останалите е 200–220 mm. Използва се за рендосване на дълги детайли. Голямата дължина и широчина (70–80 mm) му осигуряват и голяма опорна площ, поради което рендето не „копира“ по-големите неравности по повърхността. В резултат на това се получава равна повърхност, каквато обикновените рендета често не са в състояние да постигнат.

Ножът със стружколомителя е разположен под ъгъл 45° спрямо обработваната повърхност. Тялото на рендето е изработено от два вида бук, предлага се с вече описаните два вида ножове.

6

Ренде зъбник

5

Това ренде (5) е специализирано за рендосване на детайли при подготовката им за слепване. За да хване лепилото по-здраво, контактните повърхнини трябва да бъдат леко грапави (развлакнени). Това се постига благодарение на фино назъбения нож за рендосване и поставянето му под ъгъл 80° спрямо обработваната повърхност. Предлага се с двете разновидности на ножа според вида и обработката на стоманата.

Профилно ренде

Рендето (6) е специализирано за рендосване на фалцове, нутове и други профили, като най-честото му приложение е напасването на платната на дървени врати или крилата на прозорци към рамката. Поради това то е съвсем тясно – с широчина на ножа от 18 до 30 mm. Той е разположен под ъгъл 45° спрямо обработваната повърхност. При този вид рендета широчината на ножа е еднаква с широчината на тялото.

При напасванено на врати и прозорци много полезен инструмент е друг вид профилно ренде (7), чиято специфика се вижда ясно от снимката му. При него острието на ножа се намира на линията на челото на рендето, поради което позволява рендосване на оставащото до края на фалца разстояние, недостъпно за обикновеното профилно ренде. Този модел може да се използва за довършваща обработка, след като обикновеното профилно ренде вече си е свършило работата. Характерно за него е и по-малката дължина – 160 mm, спрямо 255 mm при обикновеното профилно ренде.

Има и разновидност (8) на профилното ренде, която съчетава в едно възможностите на описаните два вида. Особеното при него е, че ножът може да се постави и заклини както в средата на инструмента, така и в предния му край. Това е едно практично решение.

Друга разновидност на профилното ренде е моделът с косо заточен (под ъгъл 25°) нож. Така острието се врязва в дървесината постепенно, а не едновременно по цялата широчина на ножа. Това улеснява рязането и отделянето на стружката. Предназначението на това ренде е като и на останалите профилни рендета.

7

8

Стеги, измервателни и други инструменти

11

От продуктовата гама с марката Pinie ще отбележим още кутиите (шаблоните) за точно рязане предимно на летви под прав или под ъгъл 45° с ръчен трион, приспособление, което осигурява достатъчна точност, лесно се пренася и заема малко място в работилницата, а цената му е несъизмеримо ниска в сравнение с металните приспособления за точно напречно.

От зората на дърводелството неизменно се използват различни инструменти за очертаване и пренасяне на размери (със стоманено острие вместо с молив), за взимане и пренасяне на ъгли, винкели други. Всички те присъстват в продуктовата листа на Pinie, изработени от качествени материали, гарантиращи тяхната дълготрайна и точна работа.

Раменете на стеги също са изработени от дърво, а стеблото (шината) им е от стомана. Характерно за тях, е че притягането става с лостов механизъм, което е удобство защото улеснява работата и се пести време.

Дърводелски тезгяхи

Накрая оставихме темата, която несъмнено винаги вълнува всеки, който желае и има възможност да спретне дърводелска работилница – бил той занаятчия или любител на майсторенето с дърво. Това е класическият дърводелски тезгях, който е „основополагащият камък“ за всяка работилница. Изработен от масивна твърда дървесина, с дебелина на плота достигаща 120 mm, със стабилна носеща конструкция и ефективно работещи качествени притягащи механизми от чугун и стомана, добрият тезгях няма нищо общо с обичайните днес работни маси с конструкция от стоманени ъглови профили и плот от водоустойчив шперплат. Масивната конструкция и стабилност на тезгяха е необходима предпоставка за извършването на редица дърводелски дейности и особено при рендосване с ръчно ренде.

9

Pinie18

Разнообразието на предлаганите дърводелски тезгяхи на Pinie е голямо. Отделните модели се различават по размерите си, дебелината на плота, предлагат се различни притягащи механизми, има модели с шкаф за инструменти под плота и т.н. Макар и непълна представа за това разнообразие, дават поместените тук снимки.

Накрая към високото качество и професионална изработка ще добавим още един мощен пазарен фактор, който специалистите на „Ташев-Галвинг“ очевидно са оценили правилно. Поне доколкото можахме да установим с помощна на вездесъщата интернет търсачка Google, към момента нови дърводелски тезгяхи не се продават в България. Единствено се срещат предложения най-често за очукани и изживели времето си екземпляри в сайтовете за продажба на стари вещи или някои по-специализирани форуми.

Завършваме статията с два модела на ръчни гилотини. Първият е пригоден за рязане на стоманена ламарина с дебелина до 6 mm, а вторият – до 10 mm. Те привлякоха вниманието ни поради това, че напоследък този вид инструменти също като че ли изчезнаха от пазара. А потребност от тях безспорно има.

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг”.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Ръчни дърводелски инструменти за професионалисти и мераклии”

Васил Лазунов | декември 4th, 2016 at 12:42 pm

Къде мога да видя дърводелски тезгях, показан по горе?
„Направи сам“: Въпросът е препратен на фирмата вносител „Ташев-Галвинг“, чийто адрес на сайта е посочен в статията.
От фирмата ще се свържат директно с Вас.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото