В категории: 2014, Актуални статии, Брой 12/2014, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Чист въздух и тихи помещения с окачен таван Knauf Cleaneo Akustik

Knauf1

Някога народът е казал, че „човек е това, което яде”. Днес към тази сентенция бихме добавили, и „това, което диша”. При храната и напитките с наличието на воля, дисциплина и известни финансови възможности, хората могат повече или по-малко успешно да ограничават поемане на вредни за здравето вещества. При дишането на замърсен с какви ли не вредни за човешкия организъм вещества въздух, предпазването е далеч по-сложно, защото не върви всеки да носи противогаз или по-проста маска за дишане. Животът ни е така устроен, че преобладаващата част от него преминава в затворени помещения. И докато у дома все пак има някаква възможност да поддържаме чистота на въздуха чрез редовно проветряване (стига външният въздух да не е още по-замърсен), както и с помощта на специализирани уреди за очистване на въздуха, на работното място, както и във всякакви други помещения, където се събират много хора, това е сериозен проблем. Източниците на неприятни за обонянието и вредни за здравето вещества са най-различни – цигарен дим, мирис от скорошно боядисване, от меки подови настилки и продукти на химията, различни почистващи и други препарати. Дори и прясно отпечатаните вестници и списания също отделят силен мирис от печатарско мастило.

Проблемът допълнително се утежнява през зимата, когато прозорците се отварят рядко за проветряване, а стайните климатици енергично „въртят“ все по-замърсяващия се въздушен коктейл в помещенията, без да го опресняват чрез вкарване на пресен атмосферен въздух. Казаното се отнася не само за офисите и други работни помещения, а за всички помещения, където се събират и пребивават повече хора – учебни заведения и детски градини, хотели, ресторанти и т.н. Замърсеният въздух в дългосрочен план несъмнено влияе неблагоприятно върху здравето, а в краткосрочен води до усещане за дискомфорт, създава проблеми с дишането, предизвиква суха кашлица и поява на алергии, причинява главоболие и намалена работоспособност.

Съществуват различни средства за механично филтриране на въздуха, за неговото обеззаразяване с UV лъчи, както и други скъпи и сложни способи. Едно от най-оригиналните, ефективни и екологични решения принадлежи на немския гигант Knauf. Неговата значимост в строителната практика е още по-голяма поради факта, че преобладаващата част от изграждането на вътрешното пространство при повечето обществени сгради става по метода на сухото строителство, включително с окачени тавани – сфера, в която Knauf е световен лидер, както е лидер и в иновациите.

Knauf2

Повод за тази статия е появата на ново поколение специални облицовъчни плочи на гипсова основа Knauf Cleaneo Akustik. „Горещата” новина е, че идната година и България ще се нареди сред производителите на този вид плочи, производството ще е в завода Кнауф Марица (община Гълъбово). Наличието на родно производство е значително улеснение за нашите строители, защото ще улесни и ускори доставката на този все още нов за масовата строителна практика у нас материал. Възможността да решават по-лесно, ефективно и комплексно проблема с пречистването на въздуха и подобряването на акустиката на помещенията, ще подтикне архитектите все повече да залагат тези плочи в своите проекти.

Плочите Knauf Cleaneo Akustik са предназначени основно за обшивка на окачени тавани. Визуално те се различават от обикновените гипскартонени плочи по това, че са силно перфорирани. От функционална гледна точка най-същественото отличие е, че плочите Knauf Cleaneo Akustik имат свойството да разграждат различни съдържащи се във въздуха замърсители – летливи органични съединения (TVOC). По този начин те изпълняват и функцията на постоянно действащ филтър, който не се нуждае от енергия, нито от поддържане. На практика таванът на помещението се превръща в голям въздушен филтър, който функционира безотказно през целия експлоатационен период.

Knauf3

Това необикновено свойство на плочите Knauf Cleaneo Akustik се дължи на съдържанието на минерала зеолит, който се добавя към гипсовия разтвор при тяхното производство. Природните зеолити са голяма група минерали с вулканично-седиментен произход. Благодарение на своята микропореста структура и химичен състав те имат силно изразени йонообменни свойства и представляват отлични природни молекулни сита. Присъстващ в състава на плочите Knauf Cleaneo Akustik, зеолитът им придава способността да разграждат летливите органични съединения (например формалдехид), съдържащи се във въздуха, и да ги преработват до безвредни съставки – въглероден диоксид и вода. Това става благодарение на каталитичен процес, при който не се натрупват вредни продукти и не се изразходват каталитично действащите вещества. По този начин обшивката на окачения таван изпълнява функцията на постоянно действащ въздушен филтър, който очиства въздуха от замърсявания и миризми. Дълготрайността на плочите е неограничена – те не се нуждаят от поддържане, регенериране или периодична подмяна. Продължителността на процеса на разграждане зависи от концентрацията на вредните вещества, начина на перфорация на плочите и тяхното покритие, интензивността на циркулацията на въздуха. Обикновено са необходими няколко часа, за да може ефектът да се почувства отчетливо. Експериментално е доказано, че само 2 часа след монтиране в помещение за пушачи на окачен таван от плочи Knauf Cleaneo Akustik, концентрацията на вредни вещества във въздуха спада до 35% спрямо първоначалното ниво. В резултат на процеса на разграждане равновесното ниво на съдържание на формалдехид във въздуха се поддържа на около 28% спрямо концентрацията без наличие на окачен таван Knauf Cleaneo Akustik. Концентрацията на бензол във въздуха пък се намалява до около 22%.

4

Освен цигарения дим, който съдържа вредните вещества формалдехид и ацеталдехид, плочите Knauf Cleaneo Akustik в много голяма степен намаляват концентрацията и на други дразнещи обонянието и вредни за здравето вещества като: додецени (източник килимени подови покрития и матраци); триетиламин (миризма на риба); ароматни въглеводороди (разтворители и разредители, препарати за почистване на мебели, горива, печатарски материали); хлорирани въглеводороди (препарати за премахване на бои и лакове); амоняк (фекални миризми); бензол (лакове и лепила); хлорирани въглеводороди (препарати за пране); формалдехид (почистващи препарати, бои) и др. Благодарение на перфорацията, активната повърхност на плочите се увеличава многократно, което активизира процеса на абсорбиране и разграждане на съдържащите се във въздуха вредни вещества. Този процес може да бъде допълнително ускорен, чрез по-интензивна циркулация на въздуха в близост до тавана с помощта на вентилатори. За добро очистване на въздуха е необходимо осигуряване на поне 0,2–0,3 m² площ плочи Knauf Cleaneo Akustik на всеки кубичен метър обем в помещението.

Наред със своите уникални очистващи въздуха свойства плочите Knauf Cleaneo Akustik допринасят и за значително подобряване на акустиката в помещенията. Благодарение на специфичната си структура и на специално подбраната по форма и разположение на отворите перфорация, те в голяма степен поглъщат и намаляват отразяването на звуковите вълни обратно към помещението. С две думи, окачен таван, изпълнен с такива плочи, забележимо подобрява комфорта на обитаване в помещенията – поддържа здравословен микроклимат и намалява шумовото натоварване.

Към това трябва да се добави още, че тези плочи позволяват да се придаде различаващ се от гладката плоскост приятен за окото изглед на тавана.

В обобщение може да се каже, че плочите Knauf Cleaneo Akustik са уникален новаторски материал за изграждане на окачени тавани със силно изразен ефект върху подобряване на акустиката и чистотата на въздуха в помещенията. Поради това те са подходящи за използване във всякакви помещения, в които продължително време се намират повече на брой хора. Такива са училища и детски градини, офиси и учреждения, банки, магазини, болници, хотели, кинотеатри, ресторанти и други заведения за хранене.

Плочите се произвеждат с различна големина и форма на отворите – кръгли, правоъгълни, квадратни, различават се и по тяхното разположение върху плочата. Лицевата им страна е покрита с картон в цвят „слонова кост“, а гърбът е каширан със звукопоглъщаща стъкловлакнеста материя (бял или черен воал). Лицевата страна на плочите може да бъде боядисвана с типичните дисперсни и други бои, използвани за боядисване на тавани и стени. Изключение правят алкалните материали, например съдържащите вар, водно стъкло и др., докато при дисперсните силикатни бои предварително трябва да се положи подходящ грунд. Нанесеният допълнително слой боя почти не се отразява на звукопоглъщащите свойства на плочите.

5

Knauf11

Освен за изпълнение на тавани с равна повърхност, плочите Knauf Cleaneo Akustik се използват за изграждане и на конструкции с дъгообразно извита форма. Това е възможно, защото те позволяват огъване при минимален диаметър на кривината 3000 mm в сухо състояние и до 2000 mm при овлажнени плочи.

Плочите Knauf Cleaneo Akustik имат разновидности с различна форма на перфорацията, големина и взаимно разположение на отворите. Съответно на това и размерите им са различни. При дебелина от 12,5 mm и непрекъсната перфорация (с кръгли или квадратни отвори) се предлагат плочи с размери 1188х1998, 1200х1980, 1200х1875 и 1200х2500 mm. Има и плочи, при които перфорираните отвори са групирана в отделни блокове (блокова перфорация). Техните размери се различават от посочените.

6

Knauf14

Плочите се различават и по фабрично оформените си кантове. Най-често се използват плочите с равно отрязан кант (SK), които се монтират на разстояние 3–4 mm една от друга, а фугата впоследствие се запълва с Uniflott. Плочите Knauf Cleaneo Akustik 2FF/2SK имат по един напречен и един надлъжен кант от двата вида. Особеното при FF кантовете е, че са с фабрично оформен фалц. При допрени плътно една до друга плочи, между всяка двойка кантове SK и FF се получава еднакво широка фуга с дълбочина около 1/3 от дебелината на плочата, която се запълва с Uniflott. Поради това с тези плочи се работи още по-лесно и бързо, пести се фугиращ материал, а доброто качество на обшивката се постига значително по-лесно.

7

Видът на перфорацията несъмнено оказва съществено влияние върху общия изглед на тавана. Когато се цели намаляване на шумовото замърсяване в помещението, плочите се избират най-вече според вида на перфорацията с оглед на звукопоглъщащите характеристики. Това е задача за проектант, специалист и по акустика. Кнауф България предоставя подробно обемисто ръководство (D 12 Knauf Cleaneo Акустични тавани) за избора на плочите според техните акустични характеристики и изпълнението на различни по предназначение и вид конструкции и детайли с плочи Knauf Cleaneo Akustik. За всеки вид плоча графично е даден коефициентът на абсорбция на звука α. Така например при реален коефициент на абсорбция αр = 0,8 (80%) (плочи Knauf Cleaneo Akustik с разместена кръгова перфорация 12/20/66 R при честота на звука 500 Hz), само 20% от енергията на звуковите вълни ще бъде отразена обратно към помещението, докато 80% ще се абсорбира от обшивката на окачения таван. Без да навлизаме в подробности, което не е задача на тази статия, ще споменем още, че коефициентът на абсорбция зависи от процента на перфорация на плочите, от честотата на звуковите вълни, от начина на закрепване на звукопоглъщащия материал (плочите), от дълбочината на празното пространство над окачения таван и евентуално от запълването му с материал, притежаващ добри звукопоглъщащи свойства (лека минерална вата).

Knauf предлага няколко цялостни конструктивни системи за изпълнение на окачени тавани с плочи Knauf Cleaneo Akustik.

9

» Системата D 127 е изпълнена с еднослойна обшивка от плочи, има добри акустични и очистващи въздуха свойства, дава представителен вид на помещението.

» При системата D 124 към тези качества се добавят и изискванията да осигурява пожарозащита на помещението.

» Съществува и система, при която под пожарозащитен окачен таван с плочи Knauf DF (D112 или D116) се монтира втори окачен акустичен и въздухоочистващ таван (D127).

За допълнителна информация посетете сайта на Кнауф България.

Kare_KN_s

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото